Roháč Jan

Hladinoměr tekutého kovu a strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 275250

Dátum: 19.02.1992

Autor: Roháč Jan

MPK: G01F 23/24

Značky: strusky, tekutého, hladinoměr

Elektromagnetický hladinomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 278082

Dátum: 15.01.1992

Autori: Pišoft Václav, Roháč Jan

MPK: G01F 23/284, G01F 23/28

Značky: hladinoměr, elektromagnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Feromagnetické jadro (3) je vybavené budiacou cievkou (6) a sústavou diferenciálne zapojených snímacích cievok (7) a prípadne najmenej jednou diferenčnou cievkou (8) na stabilizáciu elektromagnetického poľa. feromagnetické jadro (3) je uložené vo vnútri meracieho rámu (2), v ktorom sú vytvorené chladiace kanály (5), pričom snímacie cievky (7) sú usporiadané svojimi pozdĺžnymi osami vo vodorovnej rovine, kolmej na zvislú os súmernosti meracieho...

Zapojení přijímacího snímače kapacitního přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268948

Dátum: 11.04.1990

Autor: Roháč Jan

MPK: H03F 3/181

Značky: přijímacího, zapojení, snímače, přenosu, kapacitního

Text:

...přenosu je dosageni velmi vysoke vstupní impedance pro signály v ařenàšeněm oàsmu kmitočtů a nizke impedance pro rušivé signály. zachování velmi jecnoduche konstrukce a male citlo vosti na změny parametrů součàstek je vítané při opakované realizaci snímače.Na připojeném výkresu je v přikladnem provedení schematicky znázornéno zapojení přijímacího snímače kapacitního přenosu podle vynàlezu.přijímací elektroda 1 je spojena se vstupem Q...

Tenzometrický snímač krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267981

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pišoft Václav, Janeta Ivo, Roháč Jan

MPK: G01L 3/14

Značky: momentu, snímač, krouticího, tenzometrický

Text:

...jejichž osy svírsjí s rovinou souměrnosti snímače úhel 45 °. S výhodou je planžets opetřens dvěma dvojicemi nad sebou shodně umístěných tenzometrů, z nichž jedna dvojice je místěne se spodní strnny plenžety a druhá dvojice z horní strany plenžety. Pro zvýšení citlivosti a tím přesností snímače je planžets ve své střední části v místě uložení tenzometru zúžena.Výhodou tenzometrického snímače kroutícího momentu podle vynálezu je jeho...

Zapojení fázově citlivého usměrňovače se zesilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265946

Dátum: 14.11.1989

Autor: Roháč Jan

MPK: G01R 15/12

Značky: zapojení, fázové, citlivého, zesilovačem, usměrňovače

Text:

...zapojení je jeho necitlivost vůči,obvyk 1 ým změnám velikosti odporu spinačů v propustném směru, společné svorka proNa připojeném obrázku je schéma zapojení fázově citlivého usměrñovače podle vynálezu.vstup Ä fázově citlivého usměrňovače je přes první rezistor 5 a první spínač gł zesilovače l a dále je vstup 1 fázově citlivého usměrňovače s druhým vstupem 1 zesilovače l. oba spínače idní zesilovačspojen s prvním vstupem Q přes druhý...

Zařízení pro nastavení rychlosti otáčení hřídele s rotující elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265455

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pišoft Václav, Dybal Jaroslav, Roháč Jan, Bystrianský Jaroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: otáčení, elektródou, hřídele, zařízení, rychlostí, nastavení, rotující

Text:

...výrazný růst přesností a reprodukovatelnosti měření, které přinese podstatné zvýšení kvality informací získaných vyhodnocením kinetických a difuzních parametrů elektrochemických a korozně-elektrochemických reakcí na rozhraní rotující elektrody a elektrolytu.Na přiloženém výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu.Elektroda l izolovaně připevněná k hřídeli motoru g je elektricky spojen s vodíčem...

Zapojení převodníku kmitočtu na proud

Načítavanie...

Číslo patentu: 264232

Dátum: 13.06.1989

Autori: Roháč Jan, Cudzik Leopold

MPK: H02M 7/217

Značky: proud, kmitočtu, zapojení, převodníku

Text:

...tento optimálně navrhnout s malým zvlněním výstupního signálu a usnadnit tak jeho filtraci. Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno zapojení převodníku podle vynálezu.Vstupem převodníku podle vynâlezu je po-mocný vstup 61 zesilovače 6. Zesilovač 6 má charakter opačného zesilovače doplněného o spínač odpojující výstup 64. V příkladnémprovedení je použit rozdílový Zesilovač monolitického integrovaného stabilizátoru typu 732,jehož vstup...

Držiak elektromechanického meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 261837

Dátum: 10.02.1989

Autori: Roháč Jan, Kozík Tomáš, Štubňa Igor

MPK: H04R 1/00

Značky: elektromechanického, meniča, držiak

Text:

...na kmitani kvázivoľnej vzorky v usporiadaní podla Spinnera a Tefita zvlášt vhodného pre merania pri vysokých teplotách.spomenuté nedostatky sa odstránia konštrukciou držiaka elektromechanického meniča podla tohoto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že elektromechanické meniče sú upevnené na telesá, hmotnosť ktorých prevyšuje hmotnosť kmitajúcich sú lčastí vrátane vzorky aspoň IOkrát a tieto sú zavesené na pružiny, ktoré sú druhým koncom...

Zapojení stabilizátoru napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249836

Dátum: 15.04.1987

Autor: Roháč Jan

MPK: H03L 5/00

Značky: stabilizátoru, zapojení, napětí

Text:

...schéma stabi~ lizátoru napětí podle vynálezu.Vstup § stabilizátoru je spojen s emitorem§.trenzistoru ł.jktorý v příkladném provedení je typu PNP, neboČ.na vstup 3 je připkojen kladný pől zdroje napětí Koľektror Ag tranzistoruł je spojen s výstupem 1 stabilizátoru, se kterým je spojen také jvstup łł referenčního obvodu §. Tento je ŕealizován teplotné kom jpenzovaným řetězcem emitorových přeohodů tranzistorů zapojených v propustném směru a...

Zapojení regulátoru rozdílu teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248329

Dátum: 12.02.1987

Autor: Roháč Jan

MPK: G05D 23/19

Značky: zapojení, rozdílu, teplot, regulátoru

Text:

...Ql, gg až Qg a první, druhý až n-tý přídavný regulátor 11.1 g,až lg. Mezi první a druhou výstupní svorkou 2, Q regulátoru 1 jsou zapojeny v sérii zátěž Q a všechny přídavné zátěže 11, zg až 1. Každá přídavná zátěž má paralelně připojený jeden spínač Řídící vstupy 21, gg až 23 prvního, druhého až n-tého spínače Ql, gg až Qp jsou spojený s výstupy prvního, druhého až n-tého přídavného regulátoru 11,äg až lg. Napětový výstup QQ zâtěže Q je...

Zapojení oscilátoru se stabilizací amplitudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233983

Dátum: 01.12.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: H03B 5/08

Značky: zapojení, amplitudy, stabilizaci, oscilátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení oscilátoru se stabilizací amplitudy a jednoduchým způsobem řeší stabilizaci velikosti napětí generovaného LC oscilátorem. Zapojení kromě zdroje kmitavého obvodu, aktivního trojpólu, vazební cívky a obvodu předpětí obsahuje spínač, který při vhodném zapojení obvodu předpětí zajistí, že v okamžiku, kdy napětí na kmitavém obvodu dosáhne velikosti napětí na výstupu zdroje, se přebytečná energie kmitavého obvodu přenese do...

Zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 233982

Dátum: 01.12.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: H02M 7/42

Značky: zapojení, kmitočet, můstku, přenosu, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet a řeší lineární transformaci napěťového přenosu můstku na kmitočet střídavého napětí obdélníkového průběhu. Zapojení obsahuje můstek, nesymetrický integrátor a komparátor se symetrickým výstupem. Změna napětí na výstupu~integrátoru je rovna průměrné hodnotě napětí přiváděného na vstupní diagonálu můstku, takže frekvence převodníkem vyráběného napětí je přímoúměrná napěťovému přenosu...

Zapojení lineárního výkonového celovlnně řízeného členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230385

Dátum: 15.11.1986

Autor: Roháč Jan

Značky: výkonového, zapojení, celovlnně, členu, lineárního, řízeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení lineárního výkonového celovlnně řízeného členu tvořeného spínačem a integrátorem, vyznačující se tím, že spínač (1), opatřený první svorkou (2) a druhou svorkou (3), které jsou současně první a druhou svorkou výkonového členu, má vstup (4) spojen s výstupem (5) integrátoru (6), přičemž výstup (7) spínače (1) je spojen s prvním vstupem (8) integrátoru (6), jehož druhý vstup (9) je vstupem výkonového členu.

Zapojení měřiče permeability

Načítavanie...

Číslo patentu: 236981

Dátum: 01.10.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: G01R 33/00, G01R 33/12

Značky: zapojení, měřiče, permeability

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřiče permeability materiálu a řeší problém měření magnetické permeability elektricky vodivého materiálu využitím skinefektu. Měřený materiál je protékán střídavým proudem. K vyhodnocování je pak využit časový průběh úbytku napětí na vodiči. Měřič permeability je použitelný pro měření permeability elektricky vodivého materiálu, zejména pro účely metalurgického výzkumu feritických ocelí.

Zapojení regulátoru příkonu zátěže podle velikosti jejího odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231317

Dátum: 15.05.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: G05H 5/00

Značky: velikostí, regulátoru, podle, zapojení, zátěže, odporu, příkonu, jejího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru příkonu je určeno pro elektrotepelná zařízení. Výkonový člen je vybavený sítovým přívodem a dále je opatřen první svorkou výkonového členu, která je přes zátěž spojena jednak se začátkem primárního vinutí transformátoru a přes rezistor s koncem primárního vinutí transformátoru. Druhá svorka výkonového členu je pak spojena se středem primárního vinutí transformátoru. Výstup sekundárního vinutí transformátoru je vstupem...

Zapojení výkonového celovlnně řízeného členu s nulovou stejnosměrnou složkou napětí na zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 227891

Dátum: 15.04.1986

Autor: Roháč Jan

Značky: zapojení, nulovou, napětí, řízeného, složkou, celovlnně, výkonového, stejnosměrnou, zátěží, členu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení výkonového celovlnně řízeného členu s nulovou stejnosměrnou složkou napětí na zátěži, obsahující spínač, klopný obvod a hradlo, vyznačující se tím, že spínač (1) je vybaven svou první svorkou (2) a druhou svorkou (3), které jsou první a druhou svorkou výkonového členu a výstupem (4), který je jednak spojen se vstupem (5) klopného obvodu (6) a jednak vstupem (7) hradla (8), jehož ovládací vstup (9) je vstupem výkonového členu, přičemž...

Elektródový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 223059

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kozík Tomáš, Roháč Jan, Štubňa Igor

Značky: systém, elektródový

Zhrnutie / Anotácia:

Elektródový systém je určený na sušenie disperzných materiálov, obzvlášť keramických, prechodom elektrického prúdu. Je tvorený sústavou samostatne dopružovaných kontaktov z kovografitu (a) (vid'. obr.1) pružinami (c) uložených v puzdrach (b). Prúd sa privádza vodičmi (d). Kontaktné telieska sú na doske (e). Tepelneizolačná mikropórová výplň (f) spomaľuje odparovanie vody z prielektródovej oblasti a udržuje jej dobrú elektrickú vodivosť.

Zapojení generátoru řídicích impulsů pro výkonové celovlnně řízené členy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221486

Dátum: 15.02.1986

Autor: Roháč Jan

Značky: generátoru, impulsů, výkonové, řídících, celovlnně, zapojení, členy, řízené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká zapojení generátoru řídicích impulsů pro vykonové, celovlnně řízené členy a řeší problém generování řídicího impulsu ve vhodném okamžiku pro zapálení tyristoru nebo triaku spínajícího přívod elektrické energie do zátěže v režimu celovlnně řízeného příkonu. Zapojení generátoru řídicích impulsů lze s výhodou využít v jakýchkoliv bezkontaktních spínačích, přičemž je zvláště vhodné pro výkonové, celovlnně řízené členy ovládající...

Zapojení indikátoru feromagnetika

Načítavanie...

Číslo patentu: 220478

Dátum: 15.11.1985

Autor: Roháč Jan

Značky: feromagnetika, indikátoru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení indikátoru feromagnetika a řeší úkol kvalitativního i kvantitativního sledování přítomnosti feromagnetických složek v neferomagnetickém materiálu. Zapojení obsahuje měřicí magnetický obvod, jehož součástí je i měřený vzorek, a srovnávací magnetický obvod, v jejichž společné části je snímací cívka. Dále obsahuje zesilovač, generátor a usměrňovač. Harmonický proud tekoucí z generátoru vzbudí ve srovnávacím magnetickém...

Zásobník pre ohrev vzoriek v laboratórnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 225054

Dátum: 01.12.1984

Autori: Štubňa Igor, Kozík Tomáš, Roháč Jan

Značky: vzoriek, ohrev, laboratórnej, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník pre ohrev vzoriek v laboratórnej peci zvlášť vhodný k zariadeniam na statické merania mechanických veličín vyznačujúci sa tým, že ložná plocha zásobníka zviera s vodorovnou rovinou uhol 5 až 15° a na tejto naklonenej rovine je posuvne uložená aspoň jedna zasúvacia tyčka (l) pohyblivá v smere spádnice naklonenej roviny.

Držák elektrod pro elektroodporové sušení keramických výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217074

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kozík Tomáš, Roháč Jan, Havrda Jiří, Ferkovič Jozef, Štubňa Igor, Hanykýř Vladimír

Značky: elektroodporové, držák, sušení, výlisků, elektrod, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení potřebného silového účinku při vytvoření samosvornosti uchycení na nosné podložce a trvalém dotlačování elektrod na keramický výlisek. Držák je tvořen prvním a druhým ramenem, které jsou opatřeny pružinou. Na obou ramenech je pohyblivě uchycen třmen, nesoucí pouzdro, v němž je umístěna tlačná pružina, opírající se o čep, na němž je kloubově uchyceno těleso s elektrodami.

Zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 215839

Dátum: 20.12.1983

Autor: Roháč Jan

Značky: můstku, zapojení, kmitočet, převodníku, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet a řeší úkol lineární transformace napěťového přenosu můstku na kmitočet střídavého napětí obdélníkového průběhu. Zapojení obsahuje můstek, integrátor, komparátor a zdroj. Napětí na výstupu můstku, které je úměrné jeho napěťovému přenosu, je integrováno a tento integrál je porovnáván s napětím odvozeným z napětí, kterým zdroj napájí vstup můstku. Po dosažení shodnosti komparátor...