Repka Peter

Spôsob spájania doskovitých drevných materiálov chemickým nitovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278753

Dátum: 04.02.1998

Autori: Repka Peter, Mackuliak Vladimír, Šteller Štefan

MPK: E04B 1/38, E04B 1/58, E04B 1/26...

Značky: materiálov, doskovitých, spôsob, chemickým, drevných, nitovaním, spájania

Zhrnutie / Anotácia:

Drevené lamely sa bodovo po celej ploche navŕtajú priečnymi otvormi s priemerom 5 až 30 mm, povrchovo sa upravia proti vlhkosti a/alebo horľavosti. Následne sa vysušia a zložia do súboru. Potom sa chemicky znitujú pomocou roztavených syntetických živíc pri teplote 150 až 250°C, lisovacím tlakom 20 až 60 MPa. Do priečnych otvorov je možné zanitovať drevené, hliníkové alebo syntetické spojky.

Způsob výroby solvatů chloridu hořečnatého s tetrahydrofuranem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240055

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mach Antonín, Plevan Jozef, Eunderl3ková Viera, Podstanický Igor, Repka Peter

MPK: C07F 3/02, C01F 5/30

Značky: solvátů, výroby, horečnatého, chloridů, tetrahydrofuranem, způsob

Text:

...bezvodého chloridu hořečnatého použije jeho dobře rozpustných solvátů. Jako příklad lze uvést použití 301 vátu MgC 12 . 1,5 C 4 H 8 O pro přípravu prekursoru ze systému MgC 12 « TiCl 4 - tetrahydrofuran jak uvádí japonský patentJA 56 154490. Funkci bezvodáho ch 1 oriąghořečnatého nejen v systému M 3012 - T 1014 - tetrehydrofuran, ale obecně v systěmeqh M 3012 - sloučenine titenu-elektrodonorová sloučenine Crozpouštědlo) mohou plnit všechny...

Dezinfekčný prostriedok a/alebo dezinfekčný komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 239595

Dátum: 15.06.1987

Autori: Leško Zoltán, Levius Rudolf, Vehner Ladislav, Repka Peter, Illés Gejza, Reinprecht Ladislav

MPK: A61L 2/16

Značky: prostriedok, komponent, dezinfekčný

Text:

...prostriedkov, detergentov, impregnačných prostriedkov, fungicídov, náterových látok.K pomocným iátkam patria iónové a neiónové tenzidy, zvlášť .ochranné iqoloidy,resp. emulgátory a dispergátory, rozpúštadlá, vonné látky, spojivá, plnidlá, tixotrópne látky, farbivá a pigmentyDezinfekčné prostriedky podľa tohto vynálezu sa aplikujú ako také alebo zriadené v organických rozpúštadlách, najmä v etanole, pripadne dispergované vo vode za...

Montovaný kyselinovzdorný drevený strop

Načítavanie...

Číslo patentu: 236605

Dátum: 15.02.1987

Autori: Repka Peter, Szekházi Imrich, Belayová Jana

MPK: E04B 5/12

Značky: kyselinovzdorný, dřevěný, montovaný, strop

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka trojvrstvej konštrukcie stropu, odolného voči kyselinám, so zníženou hmotnosťou a zvýšenou únosnosťou. Výhodou riešenia je úspora cenných drevín a vylúčenie lepených spojov. Podstata riešenia spočíva v kombinovaní klasických drevných materiálov s materiálmi odolnými voči kyselinám, ktorých cena je o 60 % vyššia ako u bežných drevín. Montovaný strop podľa vynálezu sa skladá z nosnej stredovej vrstvy z mäkkých ihličnatých drevín,...

Spôsob zosadzovania tenkého dyhového odpadu a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229799

Dátum: 01.05.1986

Autori: Surma Ján, Povoda Milan, Repka Peter, Vargová Marta

MPK: B27D 1/10

Značky: vykonávanie, tohoto, spôsobu, zosadzovania, dyhového, spôsob, tenkého, odpadů, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zosadzovania tenkého dyhového odpadu, vyznačený tým, že tenký dyhový odpad sa nastrihá na dyhové pásy rovnakej šírky v rozsahu 50 až 600 mm so stúpaním šírky po 50 mm, stredy vrchných dyhových pásov sa opatria vo vzdialenosti 50 až 150 mm od čiel kruhovými lícovacími otvormi priemeru 3 až 15 mm a kraje spodných dyhových pásov sa opatria vo vzdialenosti 50 až 150 mm od čiel polkruhovými lícovacími otvormi priemeru 3 až 15 mm, následne sa...

Vodovzdorná spárovka, spôsob jej výroby a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226634

Dátum: 15.02.1986

Autori: Belayová Jana, Repka Peter, Szekházi Imrich

Značky: tohoto, vodovzdorná, spôsob, spárovka, prevádzanie, spôsobu, výroby, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vodovzdorná spárovka na báze bočného reziva listnatého i ihličnatého, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z drevených lamiel (1) o šírke 40 až 120 mm, spojených navzájom cez paralelné otvory (10) spojovacím materiálom (9), s výhodou z polyamidu a z plášťovacieho materiálu (15), pripevneného k dreveným lamelám (1) vodovzdorným lepidlom.

Montovaná drevená polica a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225243

Dátum: 01.12.1984

Autori: Repka Peter, Belayová Jana

Značky: montovaná, spôsob, polica, výroby, drevená

Zhrnutie / Anotácia:

Montovaná drevená polica a sp(sob výroby na báze reziva a konštrukčných termoplastov, tvaru obojstranne votknutého a v strede podopretého nosníka, pozostávajúca z horizontálnej časti, vertikálnych príchytiek pravej, ľavej a bočnej, vyznačujúca sa tým, že horizontálna časť /1/ hrúbky 10 až 45 mm je vytvorená z dutého profilovaného nosníka /5/ vyhotoveného z konštrukčných termoplastov, do ktorého dutín sú striedavo vklinené profilované drevené...

Spôsob výroby vrstvenej dosky so zníženou horĺavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224806

Dátum: 01.11.1984

Autori: Šteller Štefan, Vargová Marta, Repka Peter

Značky: dosky, horľavosťou, spôsob, výroby, vrstvenej, zníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vrstvenej dosky so zníženou horľavosťou na báze dreva, vyznačujúci sa tým, že lúpané alebo krájané dyhy o hrúbke 1 až 3 mm počiatočnej vlhkosti 30 až 80 % sa máčajú v 25 až 30 % vodnom roztoku fosforečnanu amonného a síranu amonneho v pomere 2:1 s prídavkom 1,5 až 2,5 hmotn. dielov chloridu zinočnatého po dobu 20 až 90 minút, potom sa vysušia na vlhkosť 6 až 12 % následne sa nanesú vodovzdorným lepidlom, zložia do dýhových súborov...

Kombinovaná viacúčelová priečna, plošne lisovaná dutá doska na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 216253

Dátum: 28.11.1980

Autori: Vargová Marta, Repka Peter, Popík Michal, Koleková Irena

Značky: lisovaná, dutá, plošné, báze, doska, kombinovaná, priečna, dřeva, viacúčelová

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná viacúčelová, priečna, plošne lisovaná dutá doska na báze dreva, so zníženou horľavosťou, vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zdvojenej priečnej dutej stredovej nosnej polvrstvy (1), hrúbky 30 až 60 mm, tvorenej zmesou 40 až 60 hmot. % hrubo mletej stromovej kôry, 20 až 25 hmot. % expandovaného granulovaného perlitu, 15 až 20 hmot. % ohňovzdorne impregnovaného lignocelulózového vlákna a 5 až 25 hmot. % nehorľavého fenolického lepidla...