Remiš Dušan

Mechanické zabezpečovacie zariadenie automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3213

Dátum: 04.06.2002

Autor: Remiš Dušan

MPK: B60R 25/00

Značky: mechanické, automobilů, zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...odomknutej rukoväte. Podstata technického riešenia spočíva vtom, že druhý koniec nosnej tyče je opatrený dvoma priečnymi ramenami tak, že pomer celkovej dĺžkyramien k stredovej vzdialenosti uzatváracích čeľusti je z intervalupomerového čísla od 2,5 do 4,5. Vjednom výhodnom uskutočnení je výhodné pomerové číslo 3,75 alebo 4,0.Účinok mechanického zabezpečovacieho zariadenia automobilu podľa tohto technického riešenia .možno zvýšiť, ak...

Polovodičový měnič s velkoplošným výměníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267495

Dátum: 12.02.1990

Autor: Remiš Dušan

MPK: H05K 7/20

Značky: měnič, velkoplošným, tepla, výměníkem, polovodičový

Text:

...stranách opatřeną soustavou svislých, souběžně uspořédaných žeber lg. Žehra lgpřesahují výšku vnějšídesky łê. V této přesnhující části jsou žebra lg plynule nnvnzujícína žebrování vnitřní desky ll, která tak v odstupu od vnější desky łê směrem dovnitř měníče dotváří zbývzjící část boční stěny s současně vymezuje průchody pro vyvedení toku ztrátového tepla z mčniče ven. Na vnitřní ploše vnější deskyjsou v dolní části umístěny pomocné výkonové...

Polovodičový silový měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 264758

Dátum: 12.09.1989

Autor: Remiš Dušan

MPK: H02M 1/00

Značky: silový, měnič, polovodičový

Text:

...dosedacích ploch rohových uzavřených profilů je sestaven celý měnič se zaručenou mechanickou tuhosti celé konstrukce.vynález je dále podrobněji popsán pomocí přiloženého výkresu, na němž je na obr. 1 nakreslen nárys jednoho roštu osazeného součástkami tranzistorového měniče kmitočtu a na ohr. 2 je půdorysný pohled na třífázový tranzistorový měnič kmitočtu, sestavený z roštu podle vynálezu.Třífázový tranzistorový měnič kmitočtu pro napájení...

Nosná konstrukce elektronického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237178

Dátum: 01.10.1987

Autor: Remiš Dušan

MPK: H05K 5/04

Značky: nosná, elektronického, konstrukce, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nosné konstrukce elektronického přístroje. Účelem vynálezu je vytvoření mechanicky tuhé a tvarově účelné nosné konstrukce pro možnost snadné montáže funkčních podsystémů elektronického přístroje při docílení minimálních pořizovacích nákladů a vysoké reprodukovatelnosti výroby. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že nosná konstrukce je tvořena samonosným výstřižkem z jednoho kusu obdélníkovitého kovového tenkostenného materiálu,...

Uspořádání funkčních prvků elektronického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237060

Dátum: 01.10.1987

Autor: Remiš Dušan

MPK: H05K 5/00

Značky: uspořádání, prístroje, funkčních, prvků, elektronického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání funkčních prvků elektronického přístroje, zejména tyristorového měniče, tvořených jednak výkonovými elektronickými prvky, například tyristory a/nebo výkonovými tranzistory, a jednak ochrannými obvody, podpůrnými obvody, jisticími obvody, zdrojovými obvody, silovou ovládací vstupní a výstupní svorkovnicí a výměníky tepla, v nosné konstrukci elektronického přístroje, opatřeného alespoň připevňovací svislou vnitřní...

Chladič výkonnových elektronických prvků v tandemovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 250136

Dátum: 15.04.1987

Autor: Remiš Dušan

MPK: H01L 23/34

Značky: tandemovém, prvků, chladič, uspořádání, elektronických, výkonnových

Text:

...řazených tepelných odporů, Porovnání těchto poměrů je znázorněno na obr. 1 a obr. 3. Tímto řešením přibude sériový sty 4kový tepelný odpor RW., ale současně výrazně klesne celkový tepelný odpor soustavy.Hlavní výhody uspořádání chladiče podle vynálezu spočívají v tom, že lze dosáhnout vyššího chladicího účinku výkonových elektronických prvků, zejména tyristorových modulů bez nároků na větší zastavěný prostor, bez zvýšení nároků na technologii...

Spojení výkonových elektronických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249639

Dátum: 15.04.1987

Autor: Remiš Dušan

MPK: H01L 25/04

Značky: elektronických, prvků, výkonových, spojení

Text:

...polovodičových prvků.Hlavní výhoda silovéhe spojení podle vynálezu spočívá v tom, že pro spojení silových polovodičovýoh prvků je použito levnějšího materiálu a současně je lépe využíváná jeho proudová zatížitelnost. Součástí silového spojení lze předem hromadné strojné připravit, což vede ke snížení pracnosti.Prostorovć uspořádání a černý povrch součástí sílového spojení odvádí svým povrchem významný podíl ztrátového tepla výkonových...

Polovodičový měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 215844

Dátum: 20.12.1983

Autor: Remiš Dušan

Značky: měnič, polovodičový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičového měniče s výkonovými prvky, zejména tyristorovými bezpotenciálními moduly, a pomocnými prvky, jako jsou zapalovací obvody a ochrany, uspořádanými do sekcí. Účelem vynálezu je zjednodušit konstrukční provedení měniče a snížit počet mechanických stavebních prvků a zlepšit podmínky pro chlazení výkonových prvků. Tohoto účelu je dosaženo tím, že měnič je opatřen alespoň jednou oboustranně žebrovanou nosnou deskou,...