Rathuský Jiří

Zařízení ke zkoušení ložisek v magnetickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 269446

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zkoušení, zařízení, magnetickém, ložisek

Text:

...v negnotickén poli. Je zjednodušene demontáž tím, že není třeba vyjínat a odpojovnt solnnoidy.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, představujícín nárysnýprůŕez celým uspořádánín. Hu hřídeli 1 jeou uloäeny vnitřní kroužky čtyř ložieek lg. Tato ložiska 15 jsouuspořádána jako dva páry, přičemž obe páry jsou odděleny etředovýn kroužkem 15, který mezi zkouěenýni ložisky la udržuje konstantní vzdálenost. Vknždćn páru jsou...

Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268367

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zkoušení, jejich, upínání, zařízení, ložisek

Text:

...pouzdro l přilehâ částí svého valcoveho povrchu 35 k vnitřní ploša g§ přaváděcího členu 3, epojeneho e nezakresleným ústrojím pro vyvozování radiální zátěžná síly. Ve dvou radíálních rovinách jaou v täleea zátěžnàho pouzdra l vytvořeny propojovací kanály §, k nimž na válcovea povrchu gł přiléhají trysky lg vytvářající ůetí mazacích otvorů § vytvořoných v převádčcín članu 3.Na upínací ploše gš jsou propojovací kanály § vyůstěny do přívodů...

Zařízení ke zkoušení valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266777

Dátum: 12.01.1990

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zařízení, zkoušení, ložisek, valivých

Text:

...zařízení, na obr. 2 je pů 2 boT 77dorysny pruřez touto částí, nn obr. 3 je bokorysny prúrez částí zařízení vybavenou pružnými členy.V dutině 1 fremy g na obr. 1 e 2 jsou uložene v poundreoh nejméně tři zkouäev ná ložiska 5. Střední pouzdro 1 je v dutinä l trámy 3 uloženo s vůlí e je ve styku se zetěžovncím dílem gnezekreslenćho tlačnúho ústrojí. Zkoušená ložiska 5 jsou vnitřními kroužky umístäne na hřídeli 5 břipojeném k rovněž...

Upínací zařízení pro zkušební stroje ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259993

Dátum: 15.11.1988

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: upínací, zařízení, zkušební, stroje, ložisek

Text:

...pouzdru Q zesunutám ve frémě 1 a vnitřní kroužek Q krajního ložiska je uložen na hřídea lovém pouzdru 2, společně s příložkou . Příložka QQ je svo~ jí vnitřní plochou gg ve styku s čelom g unášecího hřídele 2a vnější plochou gg se stykovou plochou ga fixečního členu gg, uloženého na osazení gz unášecího hřídele 2 e spojeného s unášecím hřídelem 2 šrouby 31. Příložka 39 přiléhá k vnitřnímu kroužku Q krajního ložiska opěrným dílem já,...

Upínací zařízení pro zkušební stroje ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257329

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rathuský Jiří, Handl Zdeněk

MPK: G01M 13/04

Značky: zkušební, upínací, ložisek, stroje, zařízení

Text:

...vyústuje na suvných plochách unášecího hřídele a hřídelového pouzdra dodrážky vyhloubené v unášecím hřĺdeli, a/nebo v hřídelovém pouzdru.Provedením zařízení podle vynálezu se podstatně sníží náklady na zkoušky valivých ložisek hlavně vzhledem k značnému prodloužení životnosti. Dále se dosáhne přesnějších výsledků zkoušek,neboč se zämezí vzniku vůlí způsobených opotřebením. Kromě toho se značně omezí vibrace tlumioím účinkem mazacího...

Zařízení ke zkoušení vzorků za podmínek odvalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 256794

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: odvalování, vzorků, zařízení, zkoušení, podmínek

Text:

...epočívá v tom,že kole jsou opatŕena ozubením. Další podstata vynálezu spočívá v tom, že spojovací člen a/nebo další spojovací člen je ve styku s napínacím ústrojímo VZařízení podle vynálezu umožňuje zkoušení, zkoumání a poznávání procesu opotřebení materiálu za podmínek odvalování při cyklickěm kontaktním namáhání s relativními prokluzy za účelom zvýšení kvality valivých ložisek. Požàné zákonitosti je možno využít při snižování třecího...

Náhonové zařízení zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256470

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: náhonové, zařízení, zkušebního, stroje

Text:

...zátěžné síly, čímž se zkrátí doba trvaní zkoušky, případně omezí vzájemné vyklonění kroužků zkoušených ložisek, omezí se zkreslení výsledků zkoušek nežádoucími dynamickými vlivy a sníží se jednak náklady na zkoušk»vznikející výrobou nových hřídelů příslušenství a hřídele spojky z důvoduopotřebení,a jednak ztráty způsobené prostoji zařízení při opravách. Při použití zařízení podlevynálezu je možno s vysokou přesností nastavit axiální vůli...

Zařízení k upevnění hlavice zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254812

Dátum: 15.02.1988

Autori: Počarovský Karel, Rathuský Jiří

MPK: G01H 13/04

Značky: upevnění, zařízení, zkušebního, stroje, hlavice

Text:

...uspořádány objímky ll z pružného nekovového materiálu, obepínající spojovací prvek ll.Zařízení znázorněné na obr. 2 je tvořeno hlavicí g, v níž je zakotven spojovací prvek ll, v zobrazeném případě äroub procházející s vůlí otvorem lg vytvo řeným ve stojanu 1. Mezi úložnou plochou l hlavice g a přilehlou plochou 1 stojanu 3 je zabudována podložka 2 z pružnóho nekovového materiálu. Stojan 3 je opatřen lůžkem 1.Vložka 2 z pružného nekovového...

Zařízení k upnutí ložisek při jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254417

Dátum: 15.01.1988

Autori: Handl Zdeněk, Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: jejich, upnutí, zkoušení, zařízení, ložisek

Text:

...náhonovćmu mechanismu. Druhý závčrný nosič 1 je ve styku s tlačným dílem 8 ústrojí pro vyvozování axiální zátčžnć síly, přičemž zixiální poloha krajního ložiska na unášenćm hřídeli 18 je vymezena objímkou 20. Oba závčrnć ,nosiče 1,rozpěrka 10 a pouzdro 4 jsou opatřeny přívody 11 maziva a pouzdro 4 navíc dvěma odtoky 12umístěnými radiálně proti přívodům 11. Nosiče 1, 2a rozpčrka 10 jsou opatřeny radiálně orientovanýrni kolíky 23 uspořádanými...

Zařízení ke zkoušení ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252223

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01N 3/08, F16C 41/00

Značky: zařízení, ložisek, zkoušení

Text:

...došlo k ovlivnění výsledku zkoušky nežádoucím naklopením kroužků středního ložiska. Je tak umožněno vyvození zatížení požadovaného směru vzhledem k střednímu ložisku a zajištěnaZařízení podle závislého vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje jeho nárysný řez a obr. 2 bokcrysný řez.Zařízení sestává z dvoudílné frémy ll, ve které jsou uložena dvě krajní pouzdra pro uložení krajních ložisek....

Upínač záměnných řemenic stroje ke zkoušení ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237639

Dátum: 16.02.1987

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01N 3/02

Značky: zkoušení, záměnných, ložisek, upínač, stroje, řemenic

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru zkoušení ložisek. Je vyřešen upínač záměnných řemenic stroje ke zkoušení ložisek. Upínač sestává z unašeče s upínacího prvku s objímkou. Unašeč je opatřen úložnou plochou pro uložení řemenice a závitovou plochou. Na závitové ploše unašeče je hybně uložen upínací prvek, který je ve styku a čelní plochou anebo vodicí plochou objímky opatřené úchytnými členy pro spojení a řemenicí. Upínač je možno využít u všech zařízení, kde...

Zařízení k mazání zkušebního stroje pro valivá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 248662

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rathuský Jiří

MPK: F16N 39/02

Značky: zařízení, ložiska, mazání, zkušebního, valivá, stroje

Text:

...662 Použití zařízení podle vynalezu je zejména výhodné při zkrícených zkouškach trvanlivosti valivých ložisek prováděných za působení vysokého zatížení. ~Zařízení k mazaní zkušebního stroje podle vynálezu je sohematícky znázorněno na výkresu představujícím na obr. 1 narysný průřez a na obr. 2 bokorysný průřez celkovým uspořádánín. Na obr. 3 je narysný průřez a na obr. 4 bokorysný průřez jiným možným provedením zařízení podle...

Zařízení ke kontrole funkce zátěžného systému stroje na zkoušení ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248404

Dátum: 12.02.1987

Autori: Handl Zdeněk, Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: ložisek, systému, funkce, zařízení, kontrole, zkoušení, stroje, zátěžného

Text:

...zátěžného systému zkušebního stroje a může být použito v provedení pro zátěžný systém generující takové nebo tlakové zatížení.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je zachyceno na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje schematícky nárysný průřez jeho celkovým uspořádáním ve zkušebním stroji a obr. 2 a 3 představují nárysný průřez dalšími možnými uspořádáními zařízení podle vynálezu ve spojení se zkušebním strojem. Zařízení na...

Zařízení k zatěžování ložisek při jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248316

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: jejich, ložisek, zatěžování, zařízení, zkoušení

Text:

...ovlivnění velikosti zátěžné síly pasívními odpory při současně působícím radiálním a axiálním zatížení. To umožňuje jednak provádět nové druhy zkoušek při zvýšení jejich přesností a jednak zkrátit dobu trvaní stávajících zkoušek.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde obr. l představuje nárysný řez jeho celkovým uspořádáním a obr. 2 představuje v řezu možné provedení suportu tohoto zařízení.Na základu li je vr...

Ovládací a diagnostická jednotka zkušebního stroje na valivá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 232825

Dátum: 15.01.1987

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: ložiska, diagnostická, zkušebního, valivá, ovládací, jednotka, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zkušební stroje valivých ložisek. Sestává z pracovního ústrojí umístěného nad mechanickou částí zkušebního stroje v nosné konstrukci přichycené k stojinám opatřeným na spodních koncích polohovacími prvky, jimiž jsou připojeny k frémě mechanické části nebo k podkladu zkušebního stroje. Zařízení je použitelné ve zkušebnách valivých ložisek.

Zařízení k ovládání zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231725

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rathuský Jiří, Matuška Dalibor

MPK: G01M 13/04

Značky: ovládání, zařízení, zkušebního, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ovládání zkušebního stroje, zejména stroje ke zkoušení valivých ložisek. Cílem vynálezu je vyřešit automatické zastavení zkušebního stroje při poruše spojky náhonu a při výrazném chvění lože vlivem výskytu mechanické poruchy na zkoušeném ložisku. Uvedeného cíle se dosáhne tím, že na loži nebo na úložném tělese zkoušených ložisek se upevní snímač chvění opatřený nastavitelným porovnávacím členem a výstupním spínacím...

Způsob kontroly uložení ložiska ve zkušebním stroji a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 221245

Dátum: 15.01.1986

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zkušebním, stroji, zařízení, kontroly, uložení, ložiska, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zkoušení valivých ložisek. Vynálezem je řešeno zjištění úhlu vyklopení vnitřních kroužků ložisek při jejich zatěžování. Podstata vynálezu je ve způsobu měření úhlu vyklopení vnitřního kroužku ložiska prostřednictvím zvětšené čelní plochy unášecí hřídele, jejíž výkyv se přenáší na čidla dvojice měřidel a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález je možno využít v ložiskovém průmyslu a ve strojírenství pro hodnocení...

Zařízení k měření rozběhového třecího momentu ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 220838

Dátum: 15.12.1985

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zařízení, ložiska, měření, rozběhového, třecího, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření rozběhového třecího momentu ložiska, zejména radiálního valivého ložiska s těsněním a trvalou náplní maziva, po dlouhodobém skladování. Zařízení podle vynálezu je opatřeno upínkou pro nehybné spojení vnitřního nebo vnějšího kroužku ložiska se stojanem a úchytkou pro připevnění lože k vnějšímu nebo vnitřnímu kroužku ložiska. Na loži spočívá rotační těleso polohované unášečem přesuvným po vedení spojeném se...

Zařízení ke zkoušení vysouvacích spojkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227799

Dátum: 01.11.1985

Autor: Rathuský Jiří

Značky: spojkových, vysouvacích, ložisek, zkoušení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke zkoušení vysouvacích spojkových ložisek pro automobily, případně i ke zkoušení dílů funkčně souvisejících se spojkovými ložisky. Zařízení se vyznačuje tím, že převodová skříň je uspořádána na stojanu s vřeteníkem, připojeném k základu zařízení. Ve vřeteníku je na nosných ložiskách uložen se setrvačníkem spojený hřídel. Na jednom konci hřídele se nachází převáděcí ústrojí k přenášení otáčivého pohybu od náhonového...

Způsob zkoušení trvanlivosti valivých těles a klecí ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220105

Dátum: 15.10.1985

Autor: Rathuský Jiří

Značky: těles, trvanlivosti, způsob, zkoušení, valivých, klecí, ložisek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zkoušení trvanlivosti valivých těles a klecí ložisek. Při zkoušení se valivá tělesa, většinou oddělená klecí, odvalují mezi oběžnou drahou vnějšího kroužku uloženého v neotočném tělese a oběžnou drahou vnitřního kroužku uloženého na otočném hřídeli nebo oběžnou drahou vytvořenou přímo na otočném hřídeli. Na vnější kroužek působí zátěžná síla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po uplynutí časového intervalu, který je s...

Zařízení k ovládání zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219040

Dátum: 15.06.1985

Autori: Radek Petr, Rathuský Jiří, Mráz Stanislav

Značky: zařízení, ovládání, stroje, zkušebního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ovládání zkušebního stroje, zejména stroje ke zkoušení ložisek. Cílem vynálezu je vyřešit zařízení k automatickému zastavení zkušebního stroje při překročení a/nebo poklesu měřené teploty při zkoušení ložisek vůči nastavené hodnotě. Podstata vynálezu je v tom, že teplotní čidlo umístěné ve styku s měřenou látkou je připojeno na přepínač měřicího místa, který je připojen na měřicí člen. Tento měřicí člen je připojen k...

Zařízení k upnutí ložiska při jeho zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218767

Dátum: 15.04.1985

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zkoušení, ložiska, upnutí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upnutí ložiska při jeho zkoušení, které sestává z otočného a axiálně nehybného vřetena uloženého v nosných ložiskách v základu, přičemž jeden konec tohoto vřetene je připojen k ústrojí pro vyvozování otáčivého pohybu a druhý konec je opatřen trnem, který je určen pro uchycení zkušeného ložiska za otvor a zasahuje do dutiny souosého pouzdra, ve kterém je vytvořen úložné místo pro uložení zkoušeného ložiska za vnější obvod, přičemž k...

Zařízení pro zkoušení ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224689

Dátum: 01.10.1984

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zkoušení, zařízení, ložisek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zkoušení ložisek, zejména valivých, sestávající ze základu, zatěžovacího ústrojí, náhonového ústrojí a unášecího hřídele pro upnutí ložisek umístěných v základu, z nichž dvě jsou uložena po jednom v krajních pouzdrech, přičemž tato pouzdra jsou uspořádána samostatně nebo jsou spojena v jeden díl a vnější kroužky jednoho nebo dvou středních ložisek jsou uloženy ve středním pouzdru, přičemž střední pouzdro nebo kraj ní pouzdra jsou...

Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224687

Dátum: 01.10.1984

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zkoušení, ložisek, zařízení, upínání, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení, sestávající z alespoň jednoho úložného dílu pro uložení vnějších kroužků valivých ložisek a z unášecího hřídele pro upnutí vnitřních kroužků valivých ložisek, vyznačeny tím, že v alespoň jednom úložném dílu (1) je uspořádána neotočně axiálně suvně nebo nehybně alespoň jedna objímka (2) pro uložení vnějšího kroužku (3) ložiska.

Zkušební zařízení pro ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 215923

Dátum: 01.10.1984

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zařízení, zkušební, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkušebního zařízení pro ložiska, zvláště pro válečková ložiska typu N a NU a jehlová ložiska, pro ověřování jejich spolehlivosti, provozních parametrů a podobně. Zařízení sestává z frémy s otočným hřídelem, s úložnými pouzdry a vymezovacími kroužky, z ústrojí pro vyvozování otáčivého pohybu hřídele a ze zatěžovacího ústrojí pro vyvozování radiální zátěžné síly. Podstata vynálezu je v tom, že hřídel je opatřen unašečem, který je...

Zkušební zařízení pro ložiska, zejména válečková a jehlová

Načítavanie...

Číslo patentu: 215922

Dátum: 01.10.1984

Autor: Rathuský Jiří

Značky: ložiska, zařízení, zejména, válečková, zkušební, jehlová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkušebního zařízení pro ložiska, zejména válečková a jehlová, vhodného pro ověřování jejich spolehlivosti, provozních parametrů a podobně. Zkušební zařízení sestává z frémy, s otočným hřídelem, s úložnými pouzdry a vymezovacími kroužky, dále z ústrojí pro vyvozování radiální zátěžné síly. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hřídel je opatřen tvarovou plochou, která je ve styku s protiplochou odpovídajícího tvaru vytvořenou na...

Zařízení ke zkoušení kroužků radiálních valivých ložisek a valivých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 217067

Dátum: 01.07.1984

Autor: Rathuský Jiří

Značky: ložisek, valivých, radiálních, zařízení, kroužků, zkoušení, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke zkoušení kroužků radiálních valivých ložisek a tělesa, zejména ke zkoušení trvanlivosti. Cílem vynálezu je vytvořit zařízení ke zkoušení trvanlivosti kroužků ložisek a valivých těles v podmínkách, které se značně přibližují běžnému provozu valivého ložiska. Uvedeného cíle je dosahováno vhodným uspořádáním zkušebního zařízení, které sestává z alespoň jednoho trnu uloženého ve frémě nebo zátěžném nosiči a obemknutého...

Upínací zařízení pro zkoušení ložisek zejména valivých ložisek jednořadých

Načítavanie...

Číslo patentu: 214269

Dátum: 01.06.1984

Autor: Rathuský Jiří

Značky: zejména, zkoušení, ložisek, zařízení, jednořadých, upínací, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení pro zkoušení ložisek, zejména valivých ložisek jednořadých, sestávající ze zatěžovacího ústrojí, náhonu hřídele, frémy, v níž jsou uložena dvě krajní pouzdra a jedno střední pouzdro, na které je zpravidla vyvozována zátěžná síla, vyznačená tím, že je opatřeno středním pružným členem (2) a středními stabilizačními rozpěrnými členy (4, 5) a dále krajním pružným členem (2a) a krajními stabilizačními rozpěrnými členy (4a, 5a).