Raška Pavel

Způsob tvorby tekuté kyselé strusky v kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268477

Dátum: 14.03.1990

Autori: Raška Pavel, Soušek Vladimír, Vavroš Zdeněk

MPK: C21C 5/36

Značky: kysele, tvorby, konvertoru, způsob, strusky, tekuté, kyslíkovém

Text:

...netekuté strusky během tavby, pomocí epeciálního zařízení. Nevýhodou tohoto způsobu jsou zvýšené investiční náklady, nároky na prostor a údržbu daného zařízení a zvýšené nároky na pracnoet.Uvedená nevýhody řeší způsob tvorby tekuté strusky V konvertoru se spodním dmýcháním kyslíku dle vynálezu, kde se struskotvorná bazická přísada přidává v údobí odkřemičení v takověm množství. že po odkřemičení oceli je poměr hmotnoetí oxidu vápenatého...

Způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266610

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lánský Vladislav, Chvojka Jan, Macozsek Milan, Raška Pavel, Peška Rudolf, Pětroš Jaroslav, Dobrovský Lubomír, Záviský Jaromír, Hromek František

MPK: C21C 7/00

Značky: železa, odlévací, pánve, úpravy, taveniny, před, odpichem, způsob

Text:

...oceli. Nevýhodou tohoto způsobu je větší spotřeba desoxidační přísady, a to hliníku,čímž se zvyšují náklady na provádění desoxidace taveniny železa v reakční nádobě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve, podle vynálezu, který se provádí V reakční nádobě, při němž po ukončeném zkujňování vsázky kyslíkem se do taveniny železa přidá za současného dmýchání inertního plynu desoxidač~ ní přísada...

Způsob desoxidace taveniny železa v reakční nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265174

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lánský Vladislav, Pětroš Jaroslav, Záviský Jaromír, Chvojka Jan, Macozsek Milan, Peška Rudolf, Raška Pavel, Dobrovský Ludovít, Hromek František

MPK: C21C 7/00

Značky: reakční, způsob, taveniny, nádobě, desoxidace, železa

Text:

...desoxidace a legování taveniny železa. Proměnlivá úroveň aktivity kyslíku po ukončeném zkujňování, vliv sekundárdní oxidace železa během odpichu vzdušným kyslíkem, nerovnoměrné složení a množství nekovové fáze-strusky, která je ve styku s taveninou železa při odpichu v reakční nádobě i v pánvi má za následek proměnlivé využití desoxidačních a legujících přísad. Jelikož produktem desoxidačních reakcí mezi rozpuštěným kyslíkem a...

Způsob výroby oceli v tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265161

Dátum: 13.10.1989

Autori: Raška Pavel, Šotola František, Březina Jaroslav, Hromek František, Pětroš Jaroslav, Šubert Pavel, Kučera Jaroslav

MPK: C21C 5/04

Značky: výroby, tandemové, oceli, ocelářské, způsob

Text:

...nákladů na kovonosnou vsázku a dále snížení nákladů na struskotvorné suroviny. Další jeho výhodou je to,že je tím zajištěna kapacita pro tavení ocelového odpadu bez nároků na výstavbu nových hut~ nických agregátů.Způsobem podle vynálezu se provádí tavba 2 x 75 t tandemové pece například tak, že do první nístěje se nasadí část první dávky ocelového odpadu o hmotnosti 17 000 kg. Poté následuje ohřev ocelového odpadu teplem odpadních plynů a...

Způsob dmýchání prachové uhlíkaté látky do roztaveného kovu lázně z ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262570

Dátum: 14.03.1989

Autori: Záviský Jaromír, Pětroš Jaroslav, Raška Pavel, Hromek František

MPK: C21C 5/30

Značky: prachové, látky, uhlíkaté, roztaveného, lázně, způsob, dmýchání, ocelářské

Text:

...jejíž spotřeba je v rozmezí l až 40 kg na tunu tekutého kovu, a jednak kyslík pro płívod teple v množství 0,7 až 1,5 m 3 na jednotku hmotnosti prachové uhlíkaté látky v kg, vztaženo na normální fyzíkální pomínky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po nadmýchání 100 0 z celkového potrebného množství zkujñovacího kyslíku, se ve druhé fdzí dmýchá prschové uhlíkatá látka s inertním plynom s následným snížením obsahu kyslíku v tekutém kovu,...

Způsob výroby oceli s nízkou vlastní měrnou aktivitou zářičů gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 261361

Dátum: 10.02.1989

Autori: Malátová Irena, Hakl Josef, Dolének Jan, Singer Jan, Raška Pavel, Soušek Vladimír, Kodrle Luděk, Bučina Ivan

MPK: C21C 7/00

Značky: výroby, nízkou, zářiču, oceli, vlastní, způsob, mernou, aktivitou

Text:

...odpadu, které majívyšší obsah radionuklidů emitujících záření gama.Kovonosnou vsázku pro tyto agregáty tvoří pouze tekuté a pevné surové železo, případně v omezeném množství i zkujňovací ruda, k níž se přidává předem výpočtově stanovemć množství struskotvorných látek, jako jsou vápno, vápenec a dolomit. Vsázka ocelověho odpadu,jinak běžná v hutní výrobě, jmenovitě v kyslíkovém procesułnení povolena vzhledem k nepříznivěmu účinku na výslednou...

Fólie pro tvorbu negativního obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 242254

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slouka František, Varta Jioí, Šigut Ivan, Raška Pavel

MPK: B41M 3/02

Značky: tvorbu, obrazů, negativního, fólie, rytím

Text:

...fólie podle vynáiezu je, že .na zákčladě těchto vlastností není třeba vytvářet thixotropní struktura polev-u a. vrstvy vysokými .přídavky plnív, zejména kyslitčníku křenrllčttého, .ale pďStaČĺ vytvořit objemovou k-oncernttracd pigmentů odpovídající barvám až emailom pro dosažení požadované opaolty vrstvy.Fólie pro tvorbu negativnnich obrazů try tim se sloládtaíjí z polyesterové nebo polyoletinické xpodložky, s výhod-ou...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kodrle Luděk, Kuběna Slavoj, Peška Rudolf, Hladký Jan, Sobek Oldřich, Pavlík Oldřich, Divák Břetislav, Fiala Jaroslav, Chvojka Jan, Raška Pavel, Lesniak Adolf, Hromek František, Varta Jiří, Hošek Jan, Kluževič Milan, Slouka František, Šigut Ivan, Bohuš Jiří

MPK: C21C 5/46

Značky: trysky, horní, výrobe, hlavice, oceli, kyslíkových, dmýchání, kombinované, konvertorech

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich, Jasinský Zdeněk, Raška Pavel, Varta Jiří, Lesniak Adolf, Záviský Jaromír, Kuběna Slavoj, Slováček Jiří, Kodrle Luděk, Kluževič Milan, Hošek Jan, Divák Břetislav, Matějka Čestmír, Peška Rudolf, Chvojka Jan, Fiala Jaroslav, Hromek František, Sobek Oldřich, Hladký Jan

MPK: C21C 7/04

Značky: prachových, agregátu, směsi, plynů, způsob, dmýcháním, taveniny, látek, proudu, hutnickém, výroby, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Beňa Miloslav, Raška Pavel, Kluževič Milan, Záviský Jaromír

Značky: oceli, způsob, úpravy, výrobe, strusky, chemického, složení, tandemové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kuběna Slavoj, Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Hromek František, Raška Pavel, Peška Rudolf, Chvojka Jan, Slouka František, Šigut Ivan, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Kluževič Milan, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf, Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Hošek Jan

Značky: uzáver, panví, hutnických, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pavlík Oldřich, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Peška Rudolf, Fiala Jaroslav, Bohuš Jiří, Divák Břetislav, Hromek František, Hladký Jan, Kuběna Slavoj, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Záviský Jaromír, Raška Pavel, Jasinský Zdeněk, Kluževič Milan, Kodrle Luděk

Značky: surového, zkujňování, železa, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Varta Jiří, Kodrle Luděk, Chvojka Jan, Kluževič Milan, Hromek František, Šigut Ivan, Slouka František, Hošek Jan, Hladký Jan, Raška Pavel, Bohuš Jiří, Sobek Oldřich, Fiala Jaroslav, Peška Rudolf, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Pavlík Oldřich, Kuběna Slavoj

Značky: čištění, konvertoru, způsob, hrdla, vyzdívky, límce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hošek Jan, Řehoř Josef, Hromek František, Sobek Oldřich, Peška Rudolf, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Raška Pavel, Kuběna Slavoj, Fiala Jaroslav, Varta Jiří, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav, Kluževič Milan, Bohuš Jiří, Matějka Čestmír, Hladký Jan, Šigut Ivan, Pavlík Oldřich

Značky: způsob, konvertoru, oceli, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Raška Pavel, Kluževič Milan, Měrka Pavel, Beňa Miloslav, Turek Jiří, Záviský Jaromír

Značky: výroby, agregátu, pochodem, pecním, kyslíkovým, oceli, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Fiala Jaroslav, Záviský Jaromír, Bohuš Jiří, Varta Jiří, Chvojka Jan, Pavlík Oldřich, Raška Pavel, Kuběna Slavoj, Jekl Jiří, Kodrle Luděk, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Hill Eduard, Hladký Jan, Jasinský Zdeněk, Peška Rudolf, Hromek František, Kluževič Milan, Divák Břetislav

Značky: látek, tekutin, lázně, tryska, roztaveného, sypkých, dmýchání, hladinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.