Rádl Stanislav

Spôsob výroby 4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2-(N-metyl-N-metylsulfonyl-amino)-5- pyrimidínkarbaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287854

Dátum: 19.12.2011

Autori: Rádl Stanislav, Stach Jan

MPK: C07D 239/42, A61K 31/505

Značky: spôsob, výroby, 4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2-(n-metyl-n-metylsulfonyl-amino)-5, pyrimidínkarbaldehydu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2-(N-metyl-N-metylsulfonylamino)-5- pyrimidínkarbaldehydu vzorca (I) spočívajúci v tom, že [4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2-(N-metyl-N-metylsulfonylamino)-5- pyrimidin-5-yl]metanol vzorca (III) sa oxiduje v prítomnosti katalytického množstva činidla obsahujúceho nitroxylové radikály, konkrétne 2,2,6,6-tetrametyl-piperidín-1-oxylu alebo 4-acetamido-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-1-oxylu.

Spôsob výroby hydrochloridu (S)-N-metyl-3-(1-naftyloxy)-3-(2-tienyl)propylamínu (duloxetínu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 287013

Dátum: 17.08.2009

Autori: Ridvan Luděk, Rádl Stanislav, Klvaňa Robert

MPK: C07D 333/00, A61K 31/381

Značky: hydrochloridu, výroby, duloxetínu, s)-n-metyl-3-(1-naftyloxy)-3-(2-tienyl)propylamínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

(S)-N-Metyl-3-(1-naftyloxy)-3-(2-tienyl)propylamín hydrochlorid vzorca (I) sa získa tak, že báza (S)-N-metyl-3-(1-naftyloxy)-3-(2-tienyl)propylamínu sa nechá reagovať s látkou všeobecného vzorca (III) alebo (IV), kde R1, R2, R3 môžu byť H, C1-C5 alkylové skupiny, tak nerozvetvené, ako aj rozvetvené, alebo skupiny (CH2)nCOOH, kde n znamená 0 až 5, za vzniku príslušného hydrochloridu.

Spôsob výroby 4´-[[4-metyl-6-(1-metyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H- benzimidazol-1yl]metyl]bifenyl-2-karboxylovej kyseliny (telmisartanu)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12073

Dátum: 08.07.2008

Autori: Strelec Ivo, Rádl Stanislav, Jarrah Kamal, Stach Jan, Cinibulk Josef

MPK: C07D 235/18

Značky: výroby, 4´-[[4-metyl-6-(1-metyl-1h-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1h, telmisartanu, benzimidazol-1yl]metyl]bifenyl-2-karboxylovej, spôsob, kyseliny

Text:

...ktorá sa ďalej okysľuje vo vodnom acetonitrile, po izolácii kryštalizuje zo zmesí dichlórmetán/metanol a nakoniec zo samotného metanolu, kde sa používa tlaková aparatúra na rozpustenie vmetanole pri teplote nad jeho bodom varu (80 °C). Výsledkom zložitéhopostupu, ktorý nesie už vyššie uvedené nedostatky, je nízky výťažok produktu.0007 Postup ñnny Teva (W 0 2006/044648) je vmnohom obdobný vyššie uvedenému postupu ñrmy Cipla, kde sa taktiež...

Spôsob prípravy hemivápenatej soli (E)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2- [metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidín-5-yl](3R,5S)-3,5-dihydroxy-6-hepténovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1478

Dátum: 17.12.2004

Autori: Rádl Stanislav, Sebek Pavel, Stach Jan

MPK: C07D 239/00

Značky: přípravy, e)-7-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2, hemivápenatej, kyseliny, spôsob, metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidín-5-yl](3r,5s)-3,5-dihydroxy-6-hepténovej

Text:

...R,5.S)-3,5-dihydroxy-ő-hepténovej kyseliny s prípadnou prímesou hydroxídu sodného alebo draselného alebo ďalších sodných alebo draselných solí s anorganickým aniónom extrahovaný s vodou obmedzene míešateľným organickým rozpúšťadlom vybraným zradu RICOORZ, RlCORz a RIOH, kde R a R 2 znamenajú nezávisle vodík alebo zvyšok alifatickěho uhľovodíka C až C 10,aromatického uhľovodíka C 6,...

Spôsob odstraňovania trifenylmetánovej ochrannej skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8314

Dátum: 26.08.2004

Autori: Stach Jan, Klecán Ondrěj, Rádl Stanislav

MPK: C07D 257/04, C07D 403/10

Značky: ochrannej, spôsob, odstraňovania, trifenylmetánovej, skupiny

Text:

...alkalickćho hydroxidu draselného vprimárnych alkoholoch. Týmto spôsobom je možne pripraviť draselnú sollosartanu vzorca III a následná kryštalizácia je uskutočňovaná pridaním rozpúšťadla, v ktoromje draselná soľ losartanu nerozpustná. Pri uvedenej alkalickej detritylácii silnou bázou však0006 Jednou z najvýhodnej ších možnosti syntézy írbesartanu vzorca VI0007 Odstránením tritylovej ochrannej skupiny sa získa priamo irbesartan vzorca VI. Vo...

Spôsob stabilizácie atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3179

Dátum: 05.08.2004

Autori: Kovacik Andrej, Svoboda Martin, Petro Roman, Strizinec Miroslav, Stach Jan, Prokopová Alena, Danko Adrian, Sebek Pavel, Svoboda Eduard, Rádl Stanislav

MPK: A61K 31/40, A61K 9/20

Značky: atorvastatínu, stabilizácie, spôsob

Text:

...kyslík založené na reakcii železa s obchodným názvom Ageless (Yoshikawa, Y., Amerniya, A. Komatsu, T. Inoue, Y. Yuyama,M., Oxygen Absorbent for Food Packaging. Jpn. Kokai Tokkyo Koho, Showa 56-33980, 1978.) Podobné produkty sú ponúkané tiež napríklad firmou Multisorb Technologies, Inc. pod obchodným názvom Fresh PaxTM alebo Standa Industry pod obchodným názvom ATCO.0012 Vsúčasností je dostupný rad prostriedkov. Sú založené na absorbéroch...

Spôsob prípravy N-(1-oxopentyl)-N-[[2´-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1´-bifenyl]-4-yl]metyl]-L- valínu (valsartanu)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 957

Dátum: 14.05.2004

Autori: Dedinova Eva, Stach Jan, Rádl Stanislav

MPK: C07D 257/00

Značky: valsartanu, valínu, spôsob, n-(1-oxopentyl)-n-[[2´-(1h-tetrazol-5-yl)[1,1´-bifenyl]-4-yl]metyl]-l, přípravy

Text:

...syntćza dotialmutá až k valsartanu, ale len jeho benzylesteru. Pri použití analogického postupu ako V príklade 55, sme dosahovali čistotu valsartanu iba 85 , ktorý sa musel mnohokrát prekryštalizovat do požadovanej čistoty, čo má za následok zvýšené množstvo použitých surovín a tiež práce, čo prináša zvýšené náklady. Metóda je pre priemyselnú výrobu0008 Predmetom vynálezu je zlepšený spôsob výroby N 3(l-oxopentyl)-lV-2-(lH-tetrazol-5...

Spôsob prípravy zaleplonu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2999

Dátum: 21.10.2003

Autor: Rádl Stanislav

MPK: C07D 487/00

Značky: spôsob, zaleplonu, přípravy

Text:

...produktu.Pri obvyklom uskutočnení boli obe východiskové látky zmiešané s vhodným rozpúšťadlom za laboratómej teploty. Množstvo použitého rozpúšťadla je možne voliť v širokom rozsahu tak, aby po úplnom zreagovaní a ochladení došlo kvylúčeniu kryštálov produktu vo vysokých výťažkoch. Pritom táto zmes bola buď homogénnym roztokom, alebo suspenziou. Ktakto vzniknutej zmesi bol pridaný vhodný kyslý katalyzátor a zmes bola miešaná pri teplote od 25...

Spôsob výroby amorfnej formy hemivápenatej soli (3R,5R) 7-[3-fenyl-4-fenylkarbamoyl-2-(4-fluórfenyl)-5-izopropylpyrol-1-yl]- 3,5-dihydroxyheptánovej kyseliny (atorvastatínu)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8146

Dátum: 30.01.2003

Autori: Stach Jan, Rádl Stanislav

MPK: C07D 207/34, C07D 207/32, C07D 207/337...

Značky: kyseliny, formy, 7-[3-fenyl-4-fenylkarbamoyl-2-(4-fluórfenyl)-5-izopropylpyrol-1-yl, spôsob, amorfnej, výroby, 3,5-dihydroxyheptánovej, 3r,5r, hemivápenatej, atorvastatínu

Text:

...Tieto rozpúšťadlá sú opäť široko definované a okrem nepolárnychuhľovodíkových rozpúšťadiel zahrnujú tiež alífatické étery.0006 Úlohou tohto vynálezu je opísať nový, zlepšený spôsob výroby amorfnej formy hemivápenatej soli (3 R,5 R) 7-3-fenyl-4-fenylkarbamoyl-2-(4-fluórfenyl)-5-izopropylpyrol-l-yl-3,5-dihydroxyheptánovej kyseliny, ktorá by nemala nevýhody vyššie spomenutých postupov.0007 Výhodnosť amorfného atorvastatínu pre niektoré...

Způsob přípravy 7-chlor-6-fluor-1-(4-fluorfenyl)-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269728

Dátum: 14.05.1990

Autor: Rádl Stanislav

MPK: C07D 215/56

Značky: kyseliny, karboxylové, způsob, 7-chlor-6-fluor-1-(4-fluorfenyl)-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3, přípravy

Text:

...kyseliny v 30 až 70 roztoku suchého Iluorovodíku v pyridinu, pomocí alkalickáho dusitanu a rozkledom takto vzniklého diazoniumfluoriduzahřátím reakční směsi na teplotu 50 až 90 °c, s výhodou na 70 °G.Způsob příprsvy podle vynálezu 33 jednoduchý a poskytuje žádanou látku v čietotě vhodná pro další zpracování na dirloxaoin nebo podobné sntibakteriální preparáty. Uvedené příklady provedení uvádí další podrobnosti, vynález...

7-Chlor-1-(2,4-dinitrofenyl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3- karboxylová kyselina

Načítavanie...

Číslo patentu: 268491

Dátum: 14.03.1990

Autori: Holá Vladislava, Rádl Stanislav

MPK: C07D 215/56

Značky: karboxylová, 7-chlor-1-(2,4-dinitrofenyl)-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3, kyselina

Text:

...připrevy eloučeniny vzorce I podle vynálezu je Jednoduchý. Bližší podrobnosti vyplývejí z následujících přikledů provedení, Uvedené příklady vynález neomezuji, 2 C 5 288 491 B 1K ntchono nini 2.7 g othyl 7-ohlor-6-fluor-1.4 ~d 1 hydro-4-oxochtnolin-3-korboxylátu (10 nnol) e 25 I 1 suchého dinethylfornouidu bylo přidáno 0,5 g 55 dioporzo hydridu eodneho v nlnorálnin oleji e oni byla uiohàno zo teploty oietnooti 1 h. Foto se př 1111 roztok...

7-Substituované 6-fluor-1,4-dihydro-1-(4-nitrofenyl)-4-oxochinolin-3-karboxylové kyseliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268490

Dátum: 14.03.1990

Autori: Protiva Miroslav, Rádl Stanislav, Holá Vladislava

MPK: C07D 401/04

Značky: způsob, 7-substituované, jejich, 6-fluor-1,4-dihydro-1-(4-nitrofenyl)-4-oxochinolin-3-karboxylové, přípravy, kyseliny

Text:

...pod dusikon pĺi teplote 100 °c. Pozo byla ně odoeřeno k sochu, odperek byt ooveřen e S 0 nl ethenolu e po ochlezenł byl nerozpustný podíl byl odslt. Làtke bylo rozouštłna v 75 nl 5 X roztoku hydrogenuhličitanu sodnłho, roztok byl povełen e aktivnin uhliu e po odfittrovâni ektivniho uhlí byl filtre okyeelen octovou kyselinou. Po ochlezeni byl nerozpuetný podíl odebt, pronyt vodou e potł ethenolen. Bylo ziskůno 4,3 g látky /rs x/ o .t. 292 -1...

Způsob přípravy 1-(4-aminofenyl)-7-chlor-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267850

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rádl Stanislav

MPK: C07D 215/56

Značky: 1-(4-aminofenyl)-7-chlor-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3, kyseliny, přípravy, způsob, karboxylové

Text:

...7 5 ethyl 7-chlor-6-flucr-1, 4-dihydrc-1-(4-nitrofenyl)-4-oxcchinolin-3 ~karboxy 1 átu (18 mmol) v roztoku 40 g hydroxidu scdného v 1000 ml vody byla vařena pod zpětným chlndičem 4 hodiny. Potć lyl přilit rcztok 75 5 hcptahydrátu stranu železnatého v 500 ml vody n amřs 3 y 1 a vaření pod zpštným chladičem l hodinu. Horké reakčni smie byla za horka zfiltrována, fi 1 trá byl okyselen octcvcu kyselinou a cchlazen. Nerozpustný...

9-Amino-5-fluor-3-oxo-3H-pyrido/3,2,1-kl/fenoxazin-2-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264936

Dátum: 12.09.1989

Autori: Holá Vladislava, Rádl Stanislav

MPK: C07D 498/06

Značky: kyseliny

Text:

...D,2,l-kllfenoxazin-2-karboxylová kyselina (la)Suspenze 1,1 q 9 ~nitro~ 5,6-dif 1 uor-3-oxo-3 H-pyrido Ě,2,1-klfenoxazin-2-karboxylové kyseliny (3 mmol) v roztoku 4 g hydroxidu sodného ve 150 ml vody byla vařena pod zpětným chladičem 0,5 hodiny. Poté byl přilit roztok 10 g síranu železnatého heptahydráçu v 50 ml vody a směs byla vařena pod zpětným chladičem další 0,5 hodiny. Horká reakčni směs byla za horka zfiltrcvána, pevný podíl...

1,4-Dihydro-7-chlor-6-fluor-1-(4-nitrofenyl)-4-oxo-chinolin-3- karboxylová kyselina a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262587

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rádl Stanislav, Holá Vladislava, Zikán Viktor

MPK: C07D 215/56

Značky: způsob, kyselina, 1,4-dihydro-7-chlor-6-fluor-1-(4-nitrofenyl)-4-oxo-chinolin-3, její, přípravy, karboxylová

Text:

...1 uor-l-(4-nitrofenyl)-4-oxo~chinolin-3-karboxylové kyseliny vzorce I je jednoduchý a produkt je způsobem dle vynálezu získán v uspokojivych výtěžcíoh.Bližší podrobnosti vyplývají 2 následujících příkladů provedení. Uvedené příklady vynález pouze ilustrují, nikoliv omezují.směs 13,5 g ethyl 1,4-dihydro-7-chlor-6-fluor-4-oxo-chinolin-3-kurboxylátu (50 mel). 4-nitrofluorbenuenu (7,5 q, 53 mmol) a 17,5 g bezvodého uhličítanu drasslného...

Způsob přípravy 10-nitro-4-oxo-4H-chino(2,3,4-i,j)(1,4)benzoxazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261338

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 498/04

Značky: přípravy, derivátů, způsob, 10-nitro-4-oxo-4h-chino(2,3,4-i,j)(1,4)benzoxazinových

Text:

...směs nalita do 200 ml vody, nerozpustný podíl byl odsát. Krystalizací z ethanolu za odbarvení aktivním uhlím bylo získáno 0,33 g látky o teplotě táni 268 až 269 °C.K roztoku 0,46 q ethyl 1,4-dihydro-B-hydroxy-4 ~oxo-chinolin-3-karboxylátu v 6 ml dimethylformamidu bylo přidáno 0,16 g hydrogenuhličitanu sodného a směs byla michána 1 hodinu při teplotě 100 °C. Po ochlazení na teplotu mĺstnosti byl přilit roztok 0,42 g 2,4-dinitroch 1...

Způsob přípravy 9-(2-acetoxyethoxymethyl)-N2-a-cetylguaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257175

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 473/18

Značky: 9-(2-acetoxyethoxymethyl)-n2-a-cetylguaninu, přípravy, způsob

Text:

...přípravy 9-(2-acetoxyethoxymethyl)-N 2-acetylguaninu podle vynálezu dochází k výraznému zvýšení výtěžku žádané sloučeniny (2 26 E na 48 ) a ke snížení množství vzniklého nežádoucího izomeru 7-(2-acetoxyethoxymethyl)-N 2-acetylguaninu (z 52 na 26 3). Při způsobu přípravy podle vynálezu dochází tedy k mnohem lepšímu využití výchozích surovín.Výchozí N 2-acetylguanin lze výhodně připravit dle čs. A 0 252 622 2-acetoxyethoxymethylbromid...

O-Substituované 4,9-dihydro-6-hydroxy-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252636

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-6-hydroxy-3,9-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, o-substituované

Text:

...demethylací hydrochloridem pyridinu za zvýšené teploty.Způsob přípravy látek je jednoduchý, produkty jsou získávány V uspokojivých výtěžcích V kvalitě přímo použitelná k dalšímu zpracování.Bližší podrobnosti vyplývají z následujících příkladů provedení. Uvedené příklady vynález pouze ilustrují, nikoliv omezují.K míchané suspenzi 4-(4-methoxyfenyl)-4-methyl-thiosemikarbazidu (10,5 g, 50 mmol) v ethanolu (250 ml) byl za míchání přidán...

Způsob přípravy N2-acetylguaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252622

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 473/18

Značky: způsob, n2-acetylguaninu, přípravy

Text:

...(Hřebacký H., Farkaš J. Nucľ. Acid Chem. 1, 13, 1978). Tyto postupy vykazují nízkou výtěžnost, nejvýše do 60 , vyžadují vesměs dlouhou reakční dobu a produkt bývá hnědě zbarven.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy N 2-acetylguaninu způsobem podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že se zahřívání směsi guaninu, acetanhydridu a fosforečné kyseliny provádí v pžítomnosti katalytického množství 4-dialkylaminopyridinu...

4,9-Dihydro-6-methoxy-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252621

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor, Šmejkal František

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-6-methoxy-3-methyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinolin

Text:

...aplikován subkutánně V objemu 0,2 ml do záhybu kůže zad. Množství LD 50 viru bylo stanoveno v samostatném pokuse a bylo vypočítáno podle REEDA a MUENCHA (Reed L. J., Muench H. Ame. J. Hyg. 27, 493, 1938). Pro každou koncentraci bylo použito 7 myši. Neléčené myší hynuly podle koncentrace viru 3 až 7 dní po infekci. Zkoušená látka byla suspendována pomoci monoesteru olejové kyseliny s tripolyetylenglykolanhydrosorbítetherem (Tween 80). Látka...

O, N-Substituované 4,9-dihydro-6-hydroxy-2,3-dimethyl-4-oxo-2H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252342

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: n-substituované, 4,9-dihydro-6-hydroxy-2,3-dimethyl-4-oxo-2h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Text:

...místnosti v dimetylformamidu. Sloučeninu obecného vzorce I, kde R 1 je atom vodíku a R 2 je metylskupina, lze podle vynálezupř 1 pravit z 4,9-dihydro-6-methoxy~ 2,3,9-trimetyl-4-oxo-2 H-pyrazolo/3,4-b/chinolinu demetylací azeotroplckou bromovodíkovou kyselinou.Způsob přípravy látek je jednoduchý a poskytuje látky v uspokojivých výtěžcích. získané produkty jsou přímo použitelná k dalšímu zpracování Blížší podrobnosti vyplývají z následujících...

O, N-Substituované 4,9-dihydro-6-hydroxy-1,3-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252341

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-6-hydroxy-1,3-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, n-substituované

Text:

...metyljodidem v dimetylformamidu za teploty míst 1 je atom vodíku a R 2 je metylskupiną, lze podle vyná 1 ezupřipravit z 4,9-dihydro-6-methoxy-1,3,9-trimetyl-4-ošo-IH-pyrazolo/3,4-b/chinolinu demetylací azeotropickou btomovodikovou kyselinou.nosti. Sloučeninu obecného vzorce I, kde Rzpůsob přípravy látek je jednoduchý a poskytuje žádané produkty V uspokojivých výtěžcích. získané produkty jsou přímo...

4-Chlor-6-methoxy-3-methyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolin a jeho N1-methylderivát

Načítavanie...

Číslo patentu: 252340

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: 4-chlor-6-methoxy-3-methyl-1h-pyrazolo(3,4-b)chinolin, n1-methylderivát

Text:

...I, kdo R je otom vodíku, dimathylsulfátem v přítomnosti práškového hydroxidu draselného v prostředí aprotického rozpouätědla, výhodně v dimathylsulfoxidu, za teploty mistnosti.Způsob připravy látek je jednoduchý a poskytuje žádené látky v uspokojivých výtěžcich. Bližší podrobností vyplývají z.nás 1 edujících příkladů provedení. Uvedené příklady tento vynález pouze ilustvují, nikolív omezují.Směs 3-(4-methoxyeni 1 ino)-5-methy...

4-(1-Alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235199

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, způsob, 4-(1-alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-(1-alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolinů obecného vzorce I, kde R značí alkylskupinu o 1 až 5 atomech uhlíku, a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky slouží jako meziprodukt pro přípravu protivirově účinných látek.

4-(1-Alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1-[(2,2-dimethyl-1,3- dioxolan-4-yl)methyl]-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235198

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, přípravy, 4-(1-alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1-[(2,2-dimethyl-1,3, dioxolan-4-yl)methyl]-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-(1-alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1-[(2,2-dimethyl-1,3- dioxolan-4-yl)methyl]-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinů obecného vzorce I, kde R značí alkylskupinu o 1 až 5 atomech uhlíku, a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky, slouží jako meziprodukty pro přípravu protivirově účinných látek.

Způsob přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235197

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolinu, vyznačujícího se tím, že se alkyluje dvojsodná sůl 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolinu v dimethylformamidu methyljodidem při teplotě 0 až 30 °C, výhodně při teplotě 20 °C, sudová reakční směs se krystaluje z methanolu, ethanolu nebo n-propanolu, výhodně z ethanolu, a vzniklá směs...

Způsob přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235196

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinu, vyznačujícího se tím, že se zahřívá 4,9-dihydro-2,3,9-trimethyl-4-oxo-2H-pyrazolo[3,4-b]chinolin s hydrochloridem pyridinu na teplotu 200 až 240 °C, výhodně na teplotu 220 °C.

4-Alkoxykarbonylmethylamino-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinoliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235189

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: jejich, 4-alkoxykarbonylmethylamino-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo(3,4-b)-chinoliny, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-alkoxykarbonylmethylamino-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinů obecného vzorce I, kde R je alkylskupina s 1 až 3 atomy uhlíku a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky slouží jako meziprodukty pro přípravu 4-karboxymethylamino-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu, který je protivirově účinný.

4,9-Dihydro-1-(2,3-dihydroxypropyl)-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo-(3,4- b)chinolin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235188

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rádl Stanislav, Šmejkal František, Zelená Dana, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: b)chinolin, způsob, přípravy, 4,9-dihydro-1-(2,3-dihydroxypropyl)-3-methyl-4-oxo-1h-pyrazolo-(3,4

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4,9-dihydro-1-(2,3-dihydroxypropyl)-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4- b)chinolinu vzorce I a způsobu jeho přípravy. Tato nová, dosud nepopsaná látka vykazuje protivirovou aktivitu proti viru chřipky A2-Honkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Způsob přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235183

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinu, vyznačujícího se tím, že se zahřívá 4,9-dihydro-1,3,9-trimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolin s hydrochloridem pyridinu na teplotu 200 °C až 240 °C, výhodně na teplotu 220 °C.

Způsob přípravy 4,9-dihydro-1,3dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235182

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, přípravy, 4,9-dihydro-1,3dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy 4,9-dihydro-1,3-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinu, vyznačujícího se tím, že se hydrolyzuje 4-chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b) chinolin varem s kyselinou chlorovodíkovou.

4-Karboxyalkylamino-1,3dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235177

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav, Zelená Dana, Šmejkal František

MPK: C07D 471/04

Značky: jejich, 4-karboxyalkylamino-1,3dimethyl-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-karboxylalkylamino-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo(3,4-b) chinolinů obecného vzorce I, kde n je 1 nebo 2 a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky vykazují protivirovou aktivitu proti viru A2-Honkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Substituované 4-fenoxy-3-methyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsoby jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235176

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: substituované, přípravy, 4-fenoxy-3-methyl-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, jejich, způsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných 4-fenoxy-3-methyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinů obecného vzorce I, kde R1 je atom vodíku nebo methylskupina a R2 je atom vodíku nebo alkoxyskupina s 1 až 4 atomy uhlíku, s výhodou methoxyskupina. Tyto nové, dosud nepopsané sloučeniny slouží jako meziprodukty pro synthesu s protivirovým účinkem.

Substituované 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-2H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235168

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šmejkal František, Zikán Viktor, Rádl Stanislav, Zelená Dana

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, způsob, substituované, 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-2h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-2H-pyrazolo[3,4-b]chinolinů obecného vzorce I, kde R je atom vodíku nebo methylskupina. Tyto nové, dosud nepopsané látky vykazují protivirovou aktivitu proti viru chřipky A2-Hongkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Substituované 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235167

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šmejkal František, Zikán Viktor, Zelená Dana, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: výroby, substituované, 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, způsob, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinů obecného vzorce I, kde R1 i R2 značí atom vodíku, nebo R1 i R2 značí methylskupinu, nebo R1 je methylskupina a R2 je ethoxykarbonylmethylskupina nebo karboxymethylskupina, a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky vykazují protivirovou aktivitu proti viru chřipky A -Hongkong a proti viru encefalomyokarditidy u myší.

Kyselina 3-anilino-1,5-dimethyl-4-pyrazolkarboxylová a její estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235166

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 231/38

Značky: způsob, přípravy, jejich, 3-anilino-1,5-dimethyl-4-pyrazolkarboxylová, kyselina, estery, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyseliny 3-anilino-1,5-dimethyl-4-pyrazolkarboxylové a jejích esterů obecného vzorce I, kde R značí atom vodíku nebo alkylskupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou ethylskupinu. Tyto nové, dosud nepopsané látky slouží jako meziprodukty pro synthesu sloučenin s protivirový účinkem.