Purkrábek František

Stáložárné topeniště pro tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 221557

Dátum: 15.02.1986

Autori: Purkrábek František, Hanuš Bohuslav

Značky: tuhá, stáložárné, paliva, topeniště

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalejší využití tepelné energie tuhých paliv, přičemž veškerý vzduch i spalitelné části paliv procházejí stáložárnou žárovou vrstvou o vysoké teplotě. Tohoto výsledku se dosahuje tím, že ve spalovacím prostoru naplněném tuhým palivem, postupuje žárová vrstva proti směru vzduchu, přiváděnému tryskami do paliva. Teplo postupující palivem ovlivní tepelná čidla, která uvedou do chodu píst, který dodá novou dávku paliv a vše...

Zařízení pro dotykové hubení plevelů roztoky chemických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220010

Dátum: 15.10.1985

Autori: Madar Jiří, Král Jiří, Purkrábek František, Janáková Blanka

Značky: plevelů, látek, roztoky, chemických, hubení, zařízení, dotykové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je hubení plevelů herbicidy, které jsou na plevely dodávány jen jejich dotykem s plachetkou, navlhčenou roztokem herbicidu, která je tažena těsně nad zemí mezi řádky plodin. Tohoto výsledku se dosahuje tím, že mezi řádky plodin jsou taženy pružné dvojité rámy, jejichž spodní ramena jsou tažena po zemi a mohou být přímo vedená plodinami, a horní ramena drží plachetku navlhčenou herbicidem těsně nad zemí, přičemž dotyk částí...

Zařízení na svinování slámy z kombajnu na obilí a odkládání na řad ze dvou záběrů kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213922

Dátum: 01.06.1984

Autori: Purkrábek Tomáš, Purkrábek František

Značky: slámy, svinování, kombajnu, záběrů, zařízení, obilí, odkládání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšený způsob ukládání slámy, vypadávající z kombajnu, na souvislé řady svinuté do vřetene, přičemž je umožněno odkládání slámy ze dvou záběrů kombajnu na společný rad. Uvedené funkce se dosáhne tím, že sláma padá z kombajnu do rotujícího válce s volným středem, taženého za kombajnem. Otáčením válce roluje se sláma do profilu válce a odložením na povrch pole se svinuje do vřetene. V tomto tvaru doléhá řad slámy na pole jen...

Sklízeč makovic

Načítavanie...

Číslo patentu: 213921

Dátum: 01.06.1984

Autori: Purkrábek František, Purkrábek Tomáš

Značky: sklízeč, makovic

Zhrnutie / Anotácia:

Sklízeč makovic s prstovým roštem a pod ním umístěnými dvěma žacími lištami, vyznačující se tím, že na obou stranách prstového roštu /5/ jsou umístěny lištové dopravníky /7, 8/, přičemž lišty /14/ horního lištového dopravníku /8/ jsou opatřeny plachetkami /10/, za prstovým roštem /5/ je uložen oběžný pásový překulovač /11/ a pod prstovým roštem /5/ je uchycený lištový válec /13/ pro drcení zbylého porostu.

Sklízeč cibulovitých plodin, zejména česneku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215170

Dátum: 15.10.1982

Autori: Veselý Vladimír, Janák Jaroslav, Purkrábek František

Značky: zejména, cibulovitých, plodin, česneku, sklízeč

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je mechanická sklizeň cibulovitých plodin. Uvedeného výsledku se dosahuje tím, že nože na horizontálním kotouči odřežou nať, kterou odhazovací lopatky odhazují podél usměrňovací desky do strany, nůž plodiny uvolní ze země a dodá na rozdružovací válec který uvolňuje z plodin zeminu a vše předá na nekonečný dopravník, který vynáší plodiny do žlabu a jím jsou svedeny do strany na řad.