Pudil František

Rám pro motocykly a podobná vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265984

Dátum: 14.11.1989

Autor: Pudil František

MPK: B62K 11/04

Značky: motocykly, podobná, vozidla

Text:

...závěs zadního pérování uohycen na nosném rámu, nejsou pružné elementy od sil v pérování. velkou výhodou provedení rámu podle vynálezu je to, že umožňuje variabilnost provedení motocyklu záměnou pouze horní částí rámu upevněné na nosný rám. To umožňuje provedení jak cestovní tak i terénní nebo sportovně cestovní. Neméně významnou výhodou pro výrobu, montáž, údržbu i opravy je to, že nosný rám, motor, zadní kyvná vidlice a zadní pérování tvoří...

Náboj kola s brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261283

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pudil František, Václavík Zdeněk

MPK: B60B 1/04

Značky: náboj, brzdou

Text:

...axiálně i radiálně opřeny a dokonale a pevně vedeny. Tunelovité výstupky mohou vést i složitě prostorově tvarované dráhy tvaru rozevřeného písmena V s rozšířenou střední částí.Příklady provedení náboje kola s brzdou podle vynálezu jsou znázorněny na přiloženýoh výkresech, kde obr. 1 ukazuje detail části náboje kola v názorném uxonometrickém pohledu s jedním vloženým paprskem, obr. 2 schemntický částečný řez nábojem ą částí ráfku zedního kola...

Spôsob zachytávania amoniaku z odplynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243945

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ryška Jan, Staroba Vladimír, Zedník František, Kocáb Miroslav, Lecnar Josef, Pudil František

MPK: C01C 1/12

Značky: odplynov, spôsob, amoniaku, zachytávania

Text:

...Po absorpcií am-oniak zreaguje s fenoxyoctovými kyselinami na aímonlnú sol fenoxyocüový-ch kyselín.Fenoxyoctové kyseliny obsahujú 50 až 100 perc. hmot. 2-metyl-Il-chlórtenoxyoctovej kyseliny.Výhodne je možné absorpcíu robiť na absorpčnej kiolóne nepretržite.Výhodou spôsobu využitia jaàmoniaku z plynov podľa vynálezu je, že sa získa amonna sol feníoxyoctových kyselín, ktorá sa môže použiť ako herbicíd. Výhodne je možné spôsob použit vo...

Kapalné tenzidy na bázi acyletanolamidesterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240367

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sasín Miroslav, Eermák Jioí, Šinkora Oldoich, Tomášek Vladimír, Pudil František

MPK: C11D 1/28

Značky: tenzidy, bázi, sulfojantarové, kyseliny, acyletanolamidesterů, kapalné

Text:

...složení, ale jeho přebytek má, jak bylo nyní zjištěno, prokazatelně významný vlív na reologické vlastnosti kapalných tenzidů na bázi alkanolamldů mastných kyselin.200 hmot. dílü monoetanolamidu olejové kyseliny 0,625 molu při průměrnéýmole kulové hmotnosti oleyletanolamidu 320 zre agovalo se 65 hmot. díly maleinanhydridu molekul-ová hmotnost 98) při 6 9/0 mol. přebytku ma, leinanhydridu. Vzniklý monoester maleino vé kyseliny byl...

Paprsek pro výplet kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 252331

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pudil František

MPK: B60B 1/02

Značky: výplet, paprsek

Text:

...odstraňuje provedení peprsku pro výplet kola podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je vytvořen v nárysném pohledu ze střední pravá části na níž navazuje poloměrem levé rameno a pravé rameno peprsku, přičemž paprsek má v nárysnémpohledu tvar rozevřeného písmeno V s přímkovou základnou tvořenou střední rovnou částí paprsku.Další význak .vynálezu může spočívat v tom, že v püdorysu ose levého ramene e pravéhoramena paprsku jsou...

Ruční startovací zařízení stacionárního spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235890

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kovář Jiří, Pudil František

MPK: F02N 3/02

Značky: zařízení, motorů, ruční, spalovacího, stacionárního, startovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ručního startovacího zařízení pro stacionární spalovací motory se startovacím zařízením, upevněným na součástech spojených se skříní motoru, startovacím kotoučem uloženým na čepu a otočně uloženém v tělese startovacího zařízení. Startovací kotouč je opatřen vratnou pružinou a do vybrání startovacího zařízení zabírá část pružinové objímky objímající část startovací západky uložené na více chodém pohybovém závitu se závěrným...

Dělená ojnice spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233118

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pudil František

MPK: F16C 7/02

Značky: delená, ojnice, spalovacího, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Dělená ojnice spalovacího motoru s neděleným dolním okem ojnice spojeným šrouby s dříkem ojnice, mezi jejíž dřík a dolní oko ojnice je vložena tepelně izolační vložka z materiálu s nižší tepelnou vodivostí, přičemž mezi dříkem ojnice a dolním okem ojnice mohou být provedeny vzduchové mezery.

Dělená ojnice spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233117

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pudil František

MPK: F16C 7/02

Značky: motorů, ojnice, spalovacího, delená

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dělené ojnice spalovacího motoru s neděleným dolním okem ojnice spojeným šrouby s dříkem ojnice. Vzájemné spojení dříku ojnice a dolního oka ojnice je provedeno ve tvaru písmene "W", v jehož vrcholu má ojnice průchozí vybrání a úpravu pro mazání.

Vratné startovací zařízení vzduchem chlazeného stacionárního spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233048

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pudil František

MPK: F02N 1/02

Značky: stacionárního, chlazeného, vzduchem, vratné, zařízení, startovací, spalovacího, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vratného ručního startovacího zařízení vzduchem chlazeného stacionárního spalovacího motoru se startovacím zařízením upevněným na součástech spojených se skříní motoru, se startovacím kotoučem opatřeným startovací šňůrou a rukojetí, s vratnou pružinou zakotvenou mezi tělesem startovacího zařízení a startovacím kotoučem. Těleso startovacího zařízení a startovací kotouč jsou opatřeny axiálními otvory pro chladicí vzduch na průměru...

Lamelová spojka pro vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227593

Dátum: 01.06.1986

Autor: Pudil František

Značky: lamelová, vozidla, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelová spojka pro vozidla, obzvláště motocykly, s vnějšími lamelami uloženými v bubnu spojky a vnitřními lamelami přitlačovanými k sobě vzájemně a k opěrné desce pružinami, s vodicími čepy v opěrně desce, vyznačená tím, že na přítlačně desce (10) jsou vytvořeny výstupky (11) uložené suvně na vodicích čepech (6) opěrně desky (5), přičemž výstupky (11) přítlačné desky (10) mají vytvořeny vodicí plochy (12) rovnoběžné s osou (O2) vodicích čepů...

Ojnice spalovacího motoru uspořádaná na čepu klikového hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 229368

Dátum: 01.04.1986

Autor: Pudil František

MPK: F16C 7/00

Značky: hřídele, motorů, čepu, ojnice, uspořádaná, spalovacího, klikového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění snadné montáže ojnice na čepu klikového hřídele při použití volných válečků a současně zjednodušení technologie ojnice. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v ose děleného ojničního oka je uspořádán vložený kroužek jehož vnitřní průměr je vytvořen jako dráha pro valení válečků anebo jehlových válečků.

Kolo motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220142

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pudil František

Značky: motorového, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kola motorového vozidla, zvláště motocyklů, sestávajícího z ráfku, náboje a paprsků, jež jsou provedeny jako dvojité lisované paprsky, které mají v bočním pohledu tvar "V" nebo "U" s případně prohnutými rameny. Paprsky mají na své k vnitřnímu profilu ráfku přivrácené ploše žlábkovitě vytvarované dosedací plochy a jsou spojeny s ráfkem nýty, přičemž na své k náboji kola přiléhající ploše jsou opatřeny záchyty ve tvaru ok...

Odpružení zadního kola motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219531

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pudil František, Trhlík Jaromír

Značky: motocyklů, zadního, odpružení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odpružení zadního kola motocyklu s kyvnou vidlicí prostřednictvím pružicího a tlumicího členu mezi zadní kyvnou radlicí a rámem motocyklu, u něhož pružicí a tlumicí člen prochází částí sacího traktu motoru mezi čisticí vložkou a hrdlem pro připojení karburátoru.

Odpružení zadního kola motocyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218388

Dátum: 15.02.1985

Autor: Pudil František

Značky: motocyklů, zadního, odpružení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odpružení zadního kola motocyklu s kyvnou vidlicí, u něhož pružicí a tlumicí člen je svým horním koncem upevněn k rámu a dolní konec je spojen se zadní kyvnou vidlicí prostřednictvím úhlové páky a spojovacího ramena.

Dvoudobý spalovací motor s výfukovými ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 216305

Dátum: 15.06.1984

Autor: Pudil František

Značky: spalovací, dvoudobý, motor, výfukovými, ventily

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoudobý spalovací motor s výfukovými ventily v hlavě válce ovládané vačkami umístěnými na jednom nebo více vačkových hřídelích, vyznačený tím, že klikový hřídel /2/ je kinematicky spojen s vačkovými hřídeli /10, 11/ ve stálém převodovém poměru 1 : 2.

Spalovací motor s rovnoběžnými pracovními válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 215828

Dátum: 20.12.1983

Autor: Pudil František

Značky: spalovací, válci, pracovními, rovnoběžnými, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalovacího motoru s rovnoběžnými válci, kde klikový hřídel je opatřený protizávažími. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na klikovém hřídeli jsou výstředníky, jejichž osy jsou na opačné straně osy klikového hřídele než příslušné ojniční čepy, přičemž na výstřednících jsou uspořádána protizávaží. Protizávaží mohou mít vedení uspořádána v motorové skříni nebo být vedena táhlem ukotveným jedním koncem k motorové skříni. Vynálezu...