Ptáček Milan

Fluidný kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: 288154

Dátum: 16.12.2013

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/00, F23C 10/18

Značky: fluidný, kotol

Zhrnutie / Anotácia:

Fluidný kotol s teplozmennými plochami susediacimi so stacionárnou oxidačnou fluidnou vrstvou (2) vo vznášaní, ktorá je tvorená vrstvou inertného materiálu s výškou do 1 m a granulami s veľkosťou do 3 mm, kde fluidný kotol je vybavený prívodom spaľovacieho vzduchu na jeho zafúkanie do fluidnej vrstvy (2) vo vznášaní pod tlakom 3000 až 10 500 Pa na dosiahnutie rýchlosti fluidácie 0,3 až 1,3 m/s, meranej pri normálnej teplote a tlaku, a prívodom...

Palivo pre kotle, najmä s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4805

Dátum: 02.08.2007

Autor: Ptáček Milan

MPK: C10L 5/00

Značky: spaľovaním, palivo, kotle, fluidným, najmä

Text:

...Iístím,štepmi, repkovou slamou alebo inými biologickýmí odpadmi vznikajúcimi v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe,alebo ich zmesí. V ďalšom výhodnom uskutočnení technického riešenia je toto palivo po zmiešaní všetkých jeho zložiek granulované na rotačnom granulátore.Palivo sa podarilo pripraviť až potom, čo bolo vhodne nadrvene na dezintegrátore a podrobené ďalšej aerobnej fennentácii, prípadne riadené aerobnou ferrnentáciou. Riadená...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 285645

Dátum: 20.04.2007

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/00

Značky: kotol, fluidným, spaľovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kotol s fluidným spaľovaním, v ktorom je k fluidnému roštu (2) napojený vysokotlakový ventilátor (15) s plynulou reguláciou dopravovaného média na dopravu spaľovacieho a fluidačného vzduchu do fluidnej vrstvy, k vysokotlakovému ventilátoru je napojený zmiešavací mechanizmus tvorený regulačnými klapkami (RK1 a RK2) na nastavenie pomeru nasávacieho vzduchu a vyčistených recyklovaných spalín nasávaných z dymovodu (20), pričom na výstupe...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3850

Dátum: 07.07.2004

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/00

Značky: fluidným, spaľovaním, kotol

Text:

...podľa technického riešenia sa zmes vzduchu a recyklačných spalín cez tmbkový tluidný rošt 2 do fluidnej vrstvy dopravuje vysokotlakovým prevádzkovým ventilátorom 15. Vysokotlakový prevádzkový ventilátor 15 je osadený frekvenčným meničom, ktorý reguluje jeho otáčky v závislosti od požadovaného výkonu kotla. V trase vysokotlakového prevádzkového ventilátora 15 je umiestnená sonda 16 na meranie prietoku a regulačné klapky RK 1 a RK 2, ktoré...

Kotol s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3691

Dátum: 08.01.2004

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 10/00, F23C 10/28

Značky: kotol, spaľovaním, fluidným

Text:

...podľa technického riešenia sú zmes vzduchu a recyklačných spalín cez trúbkový rošt íluidného kúreniska 2 do tluidnej vrstvy dopravovane Vysokotlakovým prevádzkovým ventilátorom 15. Vysokotlakový prevádzkový ventilátor 15 je osadený frekvenčným meničom,ktorý reguluje jeho otáčky V závislosti od požadovaného výkonu kotla. V trase vysokotlakového prevádzkového ventilátora 15 je umiestnená sonda 16 na meranie prietoku a regulačná klapky RK 1 a...

Fluidné kúrenisko, usporiadané v kotle na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1938

Dátum: 09.09.1998

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23B 7/00, F23C 11/02

Značky: kúrenisko, usporiadané, paliva, kotle, tuhé, fluidné

Text:

...rez prvým riešením kotla s fluidnýmkúreniskom podľa technického riešenia, na obr.2 je schematicky znázomený rez A-Akotlom z obr.l, na obr.3 je schematícky znázornený rez druhým riešením kotla s fluidným kúreniskom podľa technického riešenia, na obr.4 je schematícky znázornený rez B-B kotlom z obr.3, na obr.5 a 6 je znázornená prepojenie privodného potrubiaV prvom príklade uskutočnenia, znázornenom na obr.l a 2, je kúrenisko vybavené...

Způsob a zařízení k hotovení perforovaného papíru pro podkládání vrstev nálože materiálu ve střihárnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 263811

Dátum: 12.05.1989

Autori: Radouš Marek, Ptáček Milan

MPK: B26F 1/20, D06H 7/00

Značky: podkládání, zařízení, vrstev, střihárnách, nálože, papíru, perforovaného, způsob, materiálů, hotovení

Text:

...zařízení k prorádění navrhovaného způsobu a na obr. 2 je detail perforačního fistrojí.Zařízení k provádění zpüsobu podle vynálezu, na obr. 1, je tvořeno odvíjecí lavici 1, která je opatřena ústrojím pro ustředění role papíru 2 a neznázoriíěnotl brzdou, která při odvíjení vytváří potrebný tah v pásu odvíjeného papíru 2. Tento pás je veden přes vyrovnávací valec i do períoračního ústrojí, které sestava z perforovacího valce 3 a přít-lačného...

Zařízení pro odkládání plošných dílů malých rozměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262126

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ptáček Milan, Nový Zdeněk, Radouš Marek

MPK: D05B 35/00

Značky: plošných, zařízení, odkládání, dílů, malých, rozměrů

Text:

....klade za cíl vytvořit zařízení,která docílí přesného uložení dílů do hnaníčky při vysoké kadenci a celkovêm zjednodušení konstrukce.Zařízení pro odkládání plošných dílů malých rozměarů je podle vynálezu Sestoveno ze ShľľlDVIHCĺ lišty, zasahující »nad odkládaci plochu pracovního stroje a zásobníku. přlřazeného k, této ploše. Dno zásobníku je uchyceno na pístnici »pneumalického válce s vertikálním kr-okovým pohybem, přičemž znakem vynálezu je,...

Opěrný základový štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 260721

Dátum: 12.01.1989

Autori: Korczyňski Petr, Ptáček Milan, Líčka Milan, Hranoš Bořivoj

MPK: E21D 23/00, E21F 15/08

Značky: základový, štít, opěrný

Text:

...pro prostorové přemístění štítu podél vedení v. základkové stropnicí je štít opatřeu kloubovými spojte táhlem.Kinematíka prostorového přemístěni základkového štítu je zajíšto-vána jednoduchým klou-bovým uchycením a přídavvným táhlení,čímž je umožněno jednak úplné sklopení štítu pod základkovou stropnicí a jednak ú 4činné upěch-ování a přídržování svahu základkového materiálu během přesouvání sekcí. Základkový štít podle vynálezu je instalován...

Vertikální zvedací mechanismus pro role textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233885

Dátum: 01.04.1987

Autor: Ptáček Milan

MPK: B65H 5/28, B65H 29/38

Značky: vertikální, mechanismus, materiálů, textilního, zvedací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vertikálního zvedacího mechanismu pro role textilního materiálu, zejména pro použití u stříhárenských pokládacích stolů. Podle vynálezu zvedací mechanismus sestává ze dvou sloupových vedení, mezi nimiž je suvně uložena šikmá plošina, přičemž na sloupová vedení jsou uchycena na straně přivrácené k pracovní ploše střihárenského pokládacího stolu šikmá otočná ramena, podepřená vzpěrami. Délka vzpěr je regulovatelná.