Pscheidt Jiří

Listová plastová pružina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260557

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zámyslický Luděk, Zeman Lubomír, Sucharda Zbyněk, Hejtmánek Karel, Hanke Miroslav, Pscheidt Jiří

MPK: F16F 1/18

Značky: pružina, plastová, její, způsob, výroby, listová

Text:

...B-B podle obr. 13, obr. 16 znázorňuje sohemstícky alternative způsobu výroby pružiny podle vynálezu, obr. 17, 18 jeou zchematioká znázornění lisování a vytvrzování pružiny.Listovd plastová pružina 1 v pžíkledu podle obr. 1 až 5 sestává z křížového návinu3 z kompozitního materiálu tvořeného vlákny ve tvrditelně matrici. V oblastí neutrálníosy 5 namáhání má dutinu 5. ktera je po celé délce pružiny 1 a která má proměnlivý příčný průžez ve směru...

Způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních přípravků na bázisubstituovaných biskarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260416

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sádlo Luboš, Chadimová Naděžda, Pscheidt Jiří, Špác Jaroslav

MPK: A01N 25/02

Značky: bázisubstituovaných, způsob, herbicidních, biskarbamátů, stabilizace, koncentrátů, přípravků, emulzního

Text:

...nový způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních připravků na bázi substituovaných biskarba 4mátú v organickem ro-zpouštědle s obsahom povrchové aktivní látky a stabilizätoru. Podstata spočívá V tom, že se stabilizace provede přídavkem 0,1 až 10 0/0 hmot kyselíny m-nitrobenzensulíonové neb-o p-nitrotoiuensulfonové.Přídavel těchto stabilízujících látek má nejen plně srovnetelnou stabilizující účinnost nebo dokonce lepší...

Způsob výroby cyklických anhydridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268969

Dátum: 11.04.1990

Autori: Orlt Jan, Včelák Josef, Sucharda Zbyněk, Navara Milan, Pícha František, Stibor Ivan, Pscheidt Jiří

MPK: C07D 307/87

Značky: anhydridu, cyklických, způsob, výroby

Text:

...podle vynćlezu lze například použít přímo produkt, nebo aněaí produktů z pyrolýzy které vedle vhodného pouěru obou žádoucích raakčních komponentů obsahují navíc aměa aromatíckých uhlovodíků, tj. benzen, toluen a xyleny, které při reokcí a maleíncnhydridem působí jako ínertní rozpouätědlo. Tinto způsobem se provedení podle vynálezu ještě dále zjednoduší. Řešení podle vynálezu umožňuje vysoce ekonomický postup při zpracování směsi uhlovodíku...

Bidlen tkalcovského tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267730

Dátum: 12.02.1990

Autori: Suchara Zbyněk, Pscheidt Jiří, Keil Milan, Hruš Miroslav, Humen Vladimír

MPK: D03D 49/60

Značky: bidlen, tkalcovského, stroje, tkacího

Text:

...uzavřený. Toto řešení má výhodu nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti, což je důsledkem charakteristických vlastností těchto kopozítních materiálů. Další předností řešení je výhodný utlum stacionárního i nestacíonárního dynamického zatížení a vysoká životnost celého dílu. Uzavřenost průřezu poskytuje vysokou tuhost a umožnuje jednoduchou aplikaci vysoce pevných a tuhých vláken na bázi uhlíku a aramidu v místech předpokládnného...

Způsob čištění surového bis-allyldiethylénglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263803

Dátum: 12.05.1989

Autori: Žmolil Přemysl, Latinák Josef, Toman Jaromír, Pscheidt Jiří

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, surového, čištění, bis-allyldiethylénglykolkarbonátu

Text:

...však rozklad chlormzravenčanu velmi pomalý. S rostoucí bazicitou prostředí však již hydro-lyzuje i žádaný produkt. Při tom samostatný uhličitan sodný v koncentraci do 5 ještě hydrolýzu nezpťisobuje, v koncentrovaných roztocích pak již hydrolýza postupně narůstá. Pevný uhličitan sodný reaguje s chlormravenčanem poměrně pomalu a při ředění reakční směsi dochází rozpouštěcím a hydratačním teplom k místnímu překoncenttrování a přehřátí, s čímž je...

Způsob přípravy methyl-N-(-(N-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu nebo ethyl-N-(3-(N-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260916

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pscheidt Jiří, Láska Jan, Sopuch Tomáš, Sádlo Luboš

MPK: C07C 125/075

Značky: ethyl-n-(3-(n-fenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)karbamátu, methyl-n-(-(n-(3-methylfenyl)-karbamoyloxy)-fenyl)-karbamátu, přípravy, způsob

Text:

...Produkt byl usušen při teplotě 20 až 75 °c à tlaku 0,000 1 MPa. Bylo ziskáno 1 028 g methyl-N-(3-EN-(3-methylfenyl)-karbamoy 1 oxy~fenyb-karbamátu. tj.ve výtěžku 96,2 teorie. Kaplinovou chromatografií byl stanoven v produktu obsah methyl-N-(3-hydroxyfenylD-karbamâtu 0,1 a obsah sym. N,N-bis-(m-tolyl)-močoviny 0,04 .Teplota táni produktu byla 143 až 144 °C.Postup byl analogický jako v příkladu 1 s tím rozdílem, že byl použit chlorbenzenový...

Listová plastová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258097

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zeman Lubomír, Pscheidt Jiří, Hejtmánek Karel, Sucharda Zbyněk, Zámyslický Luděk, Hanke Miroslav

MPK: F16F 1/18

Značky: listová, pružina, plastová

Text:

...plocha na povrchu pružiny l je tvořeno vnějším ramenem 5 třnenu 1 jehož vnitřní rameno Q Je upevněno mezi horní vrstvou 3 a spodný vrstvou J. Spojovací rameno 1 třmenu A prochází kolem koncového čela § pružiny l. Vnitřní rameno § probíhé až k vložce Q připojovacího oka pružiny l a je e ní spoje-u noo S vložkou 2 je spojene i druhé vnitřní rameno lg, kte~tré prochází mezi vnitřním ramenem §a spodní vrstvou 1. Me ži vnitřním ramcnem §.a druhým...

Listová plastová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256785

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sucharda Zbyněk, Zámyslický Luděk, Hanke Miloslav, Hejtmánek Karel, Pscheidt Jiří, Krmenčík Jan, Zeman Lubomír

MPK: F16F 1/18

Značky: listová, pružina, plastová

Text:

...Je tvořena horní vrstvou g, epodni vrstvou 1 e koncovými oky 1. Tyto části vytvářeji nepřerušovaný uzavřený podélný průřez a Jsou tvořeny kompozitem, který ve vytvrditelné metrici.obsahuJe vlákna orientovaná ve eměru podélné osy pružiny l. Kolem neutrálr ni osy takto vytvorené pružiny łeje mezi horní vrstvou g a epodní vrstvou 3 uspořádáno jádro Q, které může být plhê5) nebo otevřená (obr. 6). Jädro Q spojuje trubkové vložky 5,které mohou být...

Způsob stabilizace alkyl-N-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu v systému organické rozpouštědlo-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 256020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sádlo Luboš, Sopuch Tomáš, Pscheidt Jiří, Láska Jan

MPK: C07C 125/063

Značky: organické, systému, stabilizace, alkyl-n-(3-hydroxyfenyl)-karbamátu, způsob, rozpouštědlo-voda

Text:

...při azeotropickéćiestilaoi, jehož podstata spočíva v tom, že se azeotropické odvodnění provede za přítomnosti 0,01 až 0.5 organické nebo anorganické kyseliny, například kyseliny octovê benzoové, oitronově, štavelové, benzensulfonové, ftalové, sírová,chlorovodíkové, fostorečné, vztaženo na hmotnost alkyl-N-(3-hydrcxyfenyl)-karbemátu. Použitím přídavku organické nebo anorganické kyseliny při azeotropickém odvodnování lze docílit při...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253327

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pscheidt Jiří, Špác Jaroslav, Váňová Marie

MPK: A01N 47/36

Značky: herbicidní, prostředek, synergický

Text:

...plevelů závisí jak na druhu účinné látky, tak na podmínkách použití připravku konkrétní formulace. současný účinek na ošetřovanou kulturní plodinu a reziduální působení účinných látek na následné plodiny jsou významné zvláště u látek obecného vzorce III. Proto je snaha tato nebezpečí omezit.Uvedené nevýhody odstraňuje synergický herbicidní prostředek, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jako účinné látky obsahuje...

Způsob izolace o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl-)-N-arylkarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239213

Dátum: 01.08.1987

Autori: Beštová Jana, Toman Jaromír, Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš

MPK: C07C 125/075

Značky: o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl-)-n-arylkarbamátů, izolace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace čistých o-(3-alkoxykarbonylaminofenyl)-N-arylkarbamátů ze směsi, která vznikne reakcí fosgenu s deriváty fenolu v polárním aprotickém rozpouštědle za přítomnosti terciárního aminu, které se používají jako účinná složka pro selektivní herbicidní prostředky. zvláště pro cukrovou řepu. Podstatou je extrakce reakcí vzniklého terc. aminhydrochloridu vodou za přídavku 0, 01 až 10 % hmotnostních anorganické nebo organické kyseliny.

Způsob přípravy derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247568

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pscheidt Jiří, Sádlo Luboš, Sopuch Tomáš

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, n-fenyl-n,n-dimethylmočovin, derivátů, přípravy

Text:

...matečnými louhy, minimálně náhradou 5 8 rozpouštědla, s výhodou ale 50 až 90 organického rozpouštědla.Recykláže matečných louhů lze 5 výhodou použít u kontinuálních i násadových výrobních postupů pro přípravu derivátů N-fenyl-N,N-dimethylmočovin.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedeníDo míchané baňky bylo nasazeno 1 000 g chlorbenzenových matečných louhů z předcházejícího pokusu přípravy...

Způsob přípravy esterů N-hydroxyfenylkarbamové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235432

Dátum: 15.11.1986

Autori: Sopuch Tomáš, Pscheidt Jiří

Značky: kyseliny, způsob, esterů, přípravy, n-hydroxyfenylkarbamové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy esterů H-hydroxyfenylkarbamové kyseliny o vysoké čistotě reakcí chlorformiátu s deriváty aminofenolu ve vodném prostředí za přítomnosti neutralizačního činidla vázajícího reakční chlorovodík. Podstatou vynálezu je postupné dávkování chlorformiátu, a to ve 3 až 12 dávkách, přičemž po každé dávce je reakční chlorovodík zneutralizován tak, aby hodnota pH byla 4,5 až 7. Estery N-hydroxyfenylkarbamové kyseliny se...

Způsob přípravy substituovaných aryloxykarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229091

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pscheidt Jiří, Schreiber Jiří

Značky: přípravy, způsob, aryloxykarboxylových, substituovaných, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy substituovaných aryloxykarboxylových kyselin obecného vzorce I a II

Způsob izolace ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224726

Dátum: 01.08.1985

Autori: Pscheidt Jiří, Toman Jaromír

Značky: způsob, ergosterolu, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace ergosterolu ze směsi sterolů získané získané z hydrolyzovaného droždí extrakcí organickým rozpouštědlem a buď přímým oddestilováním tohoto rozpouštědla, nebo krystalizací po částečném zahuštění z extraktu, nebo oddestilováním rozpouštědla z matečných louhů po této krystalizaci, vyznačující se tím, že se ke směsi sterolů přidá 2 až 20násobné množství alkoholu C4 až C5, s výhodou C4, nebo acetonu s voda, jejíž množství se pohybuje...

Způsob isolace a čištění 7-N,N-dietylamino-4-metylkumarinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221749

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pscheidt Jiří, Pašťalka Karel, Havlíček Václav

Značky: isolace, 7-n,n-dietylamino-4-metylkumarinu, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace a čištění 7-dietylamino-4-metylkumarinu ze surové reakční směsi. Látka se používá jako polotovar pro výrobu opticky zjasňujících prostředků pro papírenský průmysl. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se reakční směs rozpustí v rozpouštědle jako je alifatický alkohol C1 až C3 nebo aceton, přidá se adsorbent a po kleraci se čirý filtrát smíchá s takovým množstvím vody, aby koncentrace použitého rozpouštědla byla 20...

Způsob izolace sodné soli kyseliny dietylmetanilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 217233

Dátum: 15.03.1985

Autori: Pscheidt Jiří, Vrána Milan

Značky: dietylmetanilové, kyseliny, sodné, způsob, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina dietylmetanilová a její sodná sůl se používá pro výrobu barviv, hlavně však pro výrobu m-aminofenolu, důležitého meziproduktu pro výrobu opticky zjasňujících prostředků kumarinového typu. Izolace kyseliny dietylmetanilové se provádí tak, že se z reakční směsi po etylaci oddělí filtrací chlorid sodný a filtrát se po oddestilování těkavých podílů zředí vodou a/nebo matečnými louhy tak, aby koncentrace chloridu sodného v roztoku byla...

Způsob kontinuální přípravy benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216044

Dátum: 01.09.1984

Autori: Schreiber Jiří, Pscheidt Jiří, Janda František

Značky: kontinuální, benzylalkoholu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální přípravy benzylalkoholu hydrolýzou benzylchloridu vodným roztokem uhličitanů alkalických kovů nebo hydroxidu alkalických kovů, případně za přítomnosti pomocného inertního organického rozpouštědla, vyznačující se tím, že se hydrolýza provádí při teplotě 90 až 150 °C za tlaku atmosférického až 1,4 MPa ve 2 až 4 za sebou zapojených oddělených prostorech s mícháním reakční směsi, přičemž měrný příkon předávaný kapalině je 0,5 až...

Způsob přípravy benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216043

Dátum: 01.09.1984

Autori: Pscheidt Jiří, Schreiber Jiří

Značky: přípravy, způsob, benzylalkoholu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy benzylalkoholu hydrolýzou benzylchloridu vodným roztokem uhličitanu nebo hydroxidu alkalického kovu za zvýšené teploty a popřípadě tlaku. Hydrolýza se provádí za přítomnosti inertního organického rozpouštědla, které potlačuje vznik benzyléteru.

Způsob přípravy benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216042

Dátum: 01.09.1984

Autori: Schreiber Jiří, Pscheidt Jiří

Značky: benzylalkoholu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy benzylalkoholu hydrolýzou benzylchloridu vodným roztokem uhličitanu nebo hydroxidu alkalického kovu za zvýšené teploty popřípadě zvýšeného tlaku. Nezreagovaný benzylchlorid obsažený v reakční směsi po hydrolýze katalyzuje během destilace dehydrataci benzylalkoholu na benzyleter. Této reakci lze zabránit rozložením zbylého benzylchloridu působením terciárních aminů C6 až C15 nebo jejich solemi.

Způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216485

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pscheidt Jiří, Schreiber Jiří, Janda František

Značky: metylesteru, 2-naftyloxyoctové, kyseliny, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny 2-naftyloxyoctové, která se používá jako růstový stimulátor, kondenzací 2-naftolátu a monochloroctanu sodného v molárním poměru 1 : 0,8 až 5, přičemž při přípravě roztoku monochloroctanu sodného nebo jeho směsi s 2-naftolátem je nutno dodržovat teplotu do 40 °C. Reakční směs se rychle vyhřeje na teplotu kondenzace a teplota se udržuje 4 až 14 hodin.

Způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216484

Dátum: 01.07.1984

Autori: Janda František, Pscheidt Jiří, Schreiber Jiří

Značky: způsob, kyseliny, přípravy, metylesteru, 2-naftyloxyoctové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové, používaného jako aktivní komponenta pro herbicid na heřmánkovité plevele. Metylester kyseliny 2-naftyloxyoctové se připravuje esterifikací v nadbytku metanolu za katalytického působení kyseliny sírové, kdy po esterifikaci se reakční směs naředí vodou za intenzivního míchání a získá se produkt ve formě granulí.

Způsob výroby kompozitů s nevyztuženým jádrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214309

Dátum: 01.06.1984

Autori: Neuhäusl Emil, Pscheidt Jiří

Značky: jádrem, výroby, nevyztuženým, kompozitů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o výrobu kompozitů zejména z vyztužených plastů kombinovaných kompaktním nebo lehčeným jádrem z termoplastu, reaktoplastu či elastomeru. Podstata řešení spočívá v tom, že teplem formy ohřáté na teplotu 50 až 250 °C, v níž jsou fixovány prepregové přířezy a vstřikovací taveniny o teplotě 60 až 350 °C tlaku 1 až 200 MPa se vyvolá v pojivu prepregu chemická reakce a za současného tváření na požadovaný tvar v tvarové dutině formy se pojivo...