Proksa Bohumil

Spôsob čistenia karvedilolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287987

Dátum: 09.08.2012

Autori: Proksa Bohumil, Hercek Richard

MPK: C07B 63/00, C07D 209/84, C07D 209/82...

Značky: karvedilolu, čistenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia karvedilolu, pri ktorom sa karvedilol rozpustený v zmesi rozpúšťadla miešateľného s vodou a vody vystaví pôsobeniu silne bázického anexu v OH- forme, potom sa roztok zbaví tuhého podielu, kvapalný podiel sa po prípadnom zahustení ochladí a nechá kryštalizovať.

Spôsob prípravy metadóniumchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287446

Dátum: 08.09.2010

Autori: Škoda Alojz, Šulhinová Mária, Proksa Bohumil

MPK: A61P 25/00, C07C 225/00, C07C 221/00...

Značky: spôsob, metadóniumchloridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy metadóniumchloridu Grignardovou reakciou etylmagnézium bromidu so 4-N,N-dimetylamino-2,2-difenylpentánnitrilom, pričom vzniknutý komplex sa hydrolyzuje pri teplote 60 až 70 °C vodným roztokom kyseliny chlorovodíkovej s koncentráciou od 3 do 35 %, po skončení hydrolýzy sa vodno-organická zmes rozdelí, vo vodnej fáze sa prídavkom bázy uvoľní metadon, ktorý sa extrahuje organickým rozpúšťadlom, organický extrakt sa zahustí, surový...

Spôsob izolácie 14-hydroxykodeinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286233

Dátum: 07.05.2008

Autori: Proksa Bohumil, Šnupárek Vladislav, Ratkovská Ľubica

MPK: C07B 63/00, C07D 489/00

Značky: spôsob, 14-hydroxykodeinonu, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie 14-hydroxykodeinonu z reakčnej zmesi po skončení konverzie tebaínu alebo jeho analógov oxidáciou peroxidom vodíka alebo peroxykyselinami, pri ktorom sa pH reakčnej zmesi upraví prídavkom hydroxidu amónneho na hodnotu 9 až 10 pri teplote reakčnej zmesi 0 až 10 °C, vylúčená báza 14-hydroxykodeinonu sa extrahuje organickým rozpúšťadlom, ako je dichlórmetán, toluén alebo ich zmes s nižšími alkoholmi s počtom uhlíkov 3 až 5,...

Spôsob prípravy 4-[2-(cyklopropylmetoxy)etyl]-1-benzyloxybenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286228

Dátum: 07.05.2008

Autori: Proksa Bohumil, Zavadil Vladimír, Škoda Alojz

MPK: C07C 213/00, C07C 41/00, A61K 31/135...

Značky: spôsob, 4-[2-(cyklopropylmetoxy)etyl]-1-benzyloxybenzénu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 4-[2-(cyklopropylmetoxy)etyl]-1-benzyloxybenzénu O-alkyláciou 2-(4-benzyloxyfenyl)etanolu cyklopropylmetylhalogenidom v prítomnosti vodného roztoku alkalického hydroxidu, organického rozpúšťadla a katalyzátora fázového prenosu.

Spôsob čistenia lorazepamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286118

Dátum: 10.03.2008

Autori: Proksa Bohumil, Vandák Dušan, Lopuch Jozef

MPK: C07D 243/00, C07B 63/00

Značky: lorazepamu, čistenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob čistenia lorazepamu, ktorý spočíva v odstránení produktov syntézy, rozkladných látok, vody alebo iného rozpúšťadla tvoriaceho s lorazepamom solvát jeho kryštalizáciou alebo miešaním v organickom rozpúšťadle typu éterov, esterov alebo ketónov. Takto pripravený lorazepam sa použije vo farmaceutickom priemysle na výrobu liekov.

Spôsob prípravy oxykodonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286087

Dátum: 20.02.2008

Autori: Ratkovská Ľubica, Šnupárek Vladislav, Proksa Bohumil

MPK: C07D 489/00

Značky: spôsob, oxykodonu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy oxykodonu vzorca (I) reakciou tebainu (II) alebo jeho analógu vzorca (III), kde R značí alkyl s počtom uhlíkov C2 až C5, alkylaryl ako benzyl alebo metoxybenzyl, prípadne alyl s peroxidom vodíka alebo peroxokyselinami v prítomnosti kyseliny šťavelovej v zmesi s kyselinou octovou alebo mravčou. Zo vzniknutej kryštalickej zrazeniny šťavelanu 14-hydroxykodeinonu sa prídavkom bázy uvoľní 14-hydroxykodeinon vzorca (IV),...

Spôsob prípravy Carvedilolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285547

Dátum: 21.02.2007

Autori: Škoda Alojz, Proksa Bohumil, Hercek Richard

MPK: C07D 401/00, C07D 209/00, A61K 31/40...

Značky: přípravy, spôsob, carvedilolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy Carvedilolu na farmaceutické použitie. Pri syntéze Carvedilolu sa využíva reakcia 4-(oxiran-2-ylmetoxy)-9H-karbazolu (II) so soľami 2-(2-metoxyfenoxy)etylamínu (IV) v prítomnosti bázy, v alkohole s počtom uhlíkov 2 až 5 ako rozpúšťadle, za zvýšenej teploty. Po spracovaní reakčnej zmesi sa získa surový Carvedilol, ktorý sa čistí kryštalizáciou z etylacetátu s prídavkom aktívneho uhlia a konečná substancia sa formuluje...

Spôsob prípravy oxykodónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1280

Dátum: 16.08.2005

Autori: Proksa Bohumil, Ratkovská Ľubica, Šnupárek Vladislav

MPK: C07D 489/00

Značky: oxykodonu, spôsob, přípravy

Text:

...fosforečnej atď. poskytne 14-hydroxykodeinón (IV).b) Oxidáciou kodeinónu (VI) pôsobením peroxokyselín, kombinácie organických kyselín a peroxidu vodíka alebo anorgatíických oxidačných látok (napríklad solí Coh) s maximálnym výťažkom 57 14 B-hydroxykodeinónu, ktorý sa hydrogenuj e na oxykodón (I) (Coop A., Rice K.C. Tetrahedron 55, 11429 (1999.C-7-C-8 dvojítá väzba 14 B-hydroxykodeinónu sa hydrogenovala katalyticky podľa CH 75110 (US 1468805)...

Spôsob výroby metylesterov vyšších mastných kyselín reesterifikáciou triacylglycerolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284419

Dátum: 04.03.2005

Autori: Kollár Miroslav, Karabinoš Jozef, Kyjak Miloš, Gömöry Juraj, Proksa Bohumil, Hanák Stanislav

MPK: C07C 67/03, C07C 69/24, C11C 3/04...

Značky: triacylglycerolov, výroby, metylesterov, vyšších, reesterifikáciou, spôsob, mastných, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby metylesterov vyšších mastných kyselín reesterifikáciou triacylglycerolov metanolom spočíva v tom, že reakcia prebieha v reaktore s turbínovým miešadlom s otáčkami od 150 do 250 za minútu počas 0,5 až 4 hodín pri teplote od 15 do 40 °C v prítomnosti alkalického katalyzátora a metanolu.

Spôsob hodnotenia predovšetkým antireumatických účinkov liečivého bahna

Načítavanie...

Číslo patentu: 283728

Dátum: 18.11.2003

Autori: Fuska Ján, Proksa Bohumil, Drabálek Ivan, Stančíková Mária

MPK: A61K 35/02, A61K 7/48, G01N 33/24...

Značky: predovšetkým, účinkov, bahna, spôsob, antireumatických, liečivého, hodnotenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hodnotenia predovšetkým antireumatických účinkov liečivého bahna zbaveného nadbytočnej vody je charakteristický tým, že sa liečivé bahno pripravené z mladého bahna zrecím procesom obsahujúceho v prevažnej miere sírne zlúčeniny, železité, mangánové a desulfikačné baktérie, podrobí postupnej niekoľkostupňovej extrakcii účinných zložiek. Extrakcia v jednotlivých stupňoch sa uskutočňuje za stáleho miešania, najviac počas 24 hodín pri pomere...

Spôsob prípravy derivátov 6,6-dimetylhept-2-én-4-ínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283689

Dátum: 31.10.2003

Autori: Proksa Bohumil, Vandák Dušan

MPK: C07C 209/68, C07C 211/27, C07C 211/30...

Značky: 6,6-dimetylhept-2-én-4-ínu, spôsob, přípravy, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je nový spôsob prípravy zlúčenín vzorca (I), kde R značí vodík, alkyl alebo arylalkyl, ktorý spočíva v reakcii 1-hydroxy alebo 1-alkoxy derivátov (Z)- alebo (E)-3-chlór-2-propénu vzorca (II), kde R má rovnaký význam ako pri zlúčeninách vzorca (I) s t-butylacetylénom v bázickom prostredí za prítomnosti paládiového katalyzátora a iónov Cu+. Pripravený produkt (I) možno transformovať na príslušný sulfonyloxy- alebo halogénderivát, ktoré sa...

Spôsob syntézy (R)- alebo (S)-metipranololu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283258

Dátum: 20.03.2003

Autori: Pavlovič Dušan, Proksa Bohumil

MPK: C07C 213/00, C07B 57/00, C07B 63/00...

Značky: syntézy, spôsob, s)-metipranololu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa syntéza (R)- alebo (S)-metipranololu, pri ktorej 4-O-acetyl-2,3,5-trimetylhydrochinón reaguje s (R)- alebo (S)-epichlórhydrínom v rozpúšťadle alebo bez rozpúšťadla za prítomnosti bezvodého uhličitanu alkalického kovu. Po skončení reakcie sa anorganické soli odstránia, organická vrstva sa zahustí, zvyšok sa prekryštalizuje v organickom rozpúšťadle. Takto pripravený (R)- alebo (S)-1-(4-acetoxy-2,3,5-trimetylfenoxy)-2,3-epoxypropán...

Prostriedok na báze vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3193

Dátum: 09.05.2002

Autori: Fuska Ján, Fusková Alžbeta, Proksa Bohumil

MPK: C12P 17/08

Značky: báze, prostriedok, vermikulínu

Text:

...metabolittt vermikulínu. Vzhľadom na Očakávaná zavedenie vermikulínu do- 2 liečebnej praxe bolo potrebné hľadať vysokoprodukčné kmene Penicillíum vermiculatum, ktoré zvýšia produkciu prostriedku na báze vermukulínu.Podstata prostriedku na báze vermikulínu podľa riešenia spočíva v tom, že je tvorenýkmeňom mikroorganizmu Penicillíum vermiculatum CCM 8194 na kultivačnom médiu vAko kultivačné médium sa použije pôda obsahujúca...

Kmeň mikroorganizmu Penicillium vermiculatum a spôsob prípravy makrolidového antibiotika vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278657

Dátum: 05.06.1996

Autori: Proksa Bohumil, Fuska Ján, Fusková Alžbeta

MPK: C12N 1/14, C12P 17/08

Značky: vermiculatum, přípravy, antibiotika, vermikulínu, kmeň, penicillium, mikroorganizmů, makrolidového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kmeň mikroorganizmu Penicillium vermiculatum CCM 8194 a spôsob prípravy makrolidového antibiotika vermikulínu kultiváciou kmeňa Penicillium vermiculatum CCM 8194 na pôde obsahujúcej zdroj uhlíka, dusíka, zlúčeniny fosforu, horčíka, medi a látku ovplyvňujúcu prenos elektrónov v biologických systémoch.

Spôsob izolácie hipokastanozidu, nového saponínu oplodia pagaštana konského

Načítavanie...

Číslo patentu: 270527

Dátum: 12.07.1990

Autori: Proksa Bohumil, Vadkerti Andrej, Omelková Jiřina, Votický Zdeno

MPK: A61K 35/78

Značky: saponínu, oplodia, pagaštana, izolácie, konského, hipokastanozidu, nového, spôsob

Text:

...1 až 3.Výhodou tohoto vynálezu je, že sa izoloval novy, doteraz neznámy saponin, hypokastanozid, ktorý inhibuje rast patogénnýoh mikroorganizmov.Suché, zomleté oplodie pasaštana konského (500 3) sa extrahuje dvakrát po 2 1 zmesou etenolu a vody v objemovom pomere 7 3 pri teplote 25 °C, spojené extrakty sa odparia do sucha. Odparok (33 3) sa rozpueti V 0,4 1 2-propanolu, pridá sa 1 1 chloroformu a 0.6 1 0.5 mo 1.dm 3 vodnej kyseliny...

Spôsob izolácie ópiových alkaloidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270168

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kmetty Gejza, Morovic Ján, Šiška Karol, Brezovský Zdenko, Varga Ivan, Proksa Bohumil, Valašík Tibor, Černý Jozef, Gattnar Ondrej

MPK: G07G 5/00

Značky: izolácie, alkaloidov, opiových, spôsob

Text:

...odstránit.c) V K/Na cykle sa dosahuje vysoký stupeň sorpcie őpiových alkaloidov čo sa praje. vuje vo vysokom výtažku izolácie (vyše 90 1 G počítené ako morrín).d) Tým, že sa vylúči použitie aoetőnu a amoniaku, zabráni sa vznikuneprírodnýoh balastných látok, ktoré bránili izoláoii većlĺajäích őpiových alkaloidov.e) Pri použití K/lĺa cyklu a eluáoii roztokom príslušného hydroxidu sa dosiahne stmäia eluačná krivka, čo má sa následok zníženie...

Spôsob prípravy 4-dehydrowithaferinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 269008

Dátum: 11.04.1990

Autori: Proksa Bohumil, Fusková Alžbeta, Khandlová Alžbeta, Fuska Ján

MPK: C07G 17/00

Značky: spôsob, 4-dehydrowithaferinu, přípravy

Text:

...po detekcii p-nnizaldchydon jednu škvrnu hnadcj farby s hodnotou R 0,61. Hodnoty H-NHR snektinr 4-dohydrovitbnierinu A /1/ 1 withafcrinu A /2/, na základe ktorých bola látka identiiikovnnà sú uvedent v nasledujúcej tabulka23 a,23 b 85 S-dehydrovithaferin A inhibovat v koncentrbcipch niłłich ako 1 D,uq.ai 1 biooha-iekćfunkcie a rast buniek lłukělie P 388 výroznajłĺe ako pâvodný vithIfŠr 3 n A a iné 2 nehodoteraz pripravené deriváty. Nasi...

2,3-dihydro-12-beta-hydroxy-3-metoxywithaferin A a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269005

Dátum: 11.04.1990

Autori: Proksa Bohumil, Khandlová Alžbeta, Šturdíková Mária, Fuska Ján

MPK: C07G 17/00

Značky: přípravy, spôsob, 2,3-dihydro-12-beta-hydroxy-3-metoxywithaferin

Text:

...farby. Štruktúra látky bola navrhnutá na zaklade interpretácieI nameraných spektier IH NMR, 136 NMR. Pripravený metabolit l inhíboval rast a biochemickéfunkcie buniek lekémie P 388.Spôsob prípravy 1 biotransformáciou 2,3-dihydro-3-metoxyvithaterinu A a jeho izolácia sú uvedené v príkladoch.Do 20 varných baniek o objeme 500 ml pripravilo sa 100 ml média nasledujúceho zloženia glukóza 2 g, kvasničnýextrakt 0,5 g, sójové múka 0,5 g,...

Sposob izolácie bisindolového alkaloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259571

Dátum: 17.10.1988

Autori: Proksa Bohumil, Uhrín Dušan, Grossmann Eduard, Votický Zdeno

MPK: C07D 519/04

Značky: spôsob, izolácie, alkaloidů, bisindolového

Text:

...podla vynálezu sú zrejmé z príkladu prevedenim.Suchá droga 300 kg z rastliny Vínda minor L. sa zmiešala s 10 -ným vodným hydroxidom amónnym 240 1, po 24 h sa suspenzia extrahovala ä-krát po 500 1 ben4 zmesi alkaloidov produkovaných vrvastlinou Vinca minor L., po oddelení vinkamínu.zenu. Benzénový extrakt sa zahustil, zvyšok sa trituroval B-krát po 15 l 0,5 (Vo-nej kyseliny chlorovodíkovej. V spojených kyslých extraktoch sa príduavkom...

Sposob výroby alfa-tokoferolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257402

Dátum: 16.05.1988

Autori: Major Milan, Škoda Alojz, Proksa Bohumil

MPK: C07D 311/72

Značky: alfa-tokoferolu, výroby, spôsob

Text:

...20 až 150 minút Počas pridávania izofytolu sa z reakčnej zmesi odoberá reakčná voda dsstiláciou, alebo azeotropickou destiláciou s použitým organickým rozpúšťadlom, ktorými sú kyselina octová,alebo estery kyseliny octovej s alifatickými uhlovodíkmi s počtom uhlíkov C-3 až C-5. Po doreagůvaní sa reakčná zmes ochladí, riedi organickým rozpúšťadlom, extrahuje sa vodou,vodným roztokom alkalického hydroxidu a opäť vodou do neutrálnej reakcie....

Sposob prípravy acetyldigoxinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254050

Dátum: 17.12.1987

Autori: Fuksa Ján, Khandlová Alžbeta, Proksa Bohumil

MPK: C12P 19/44

Značky: spôsob, acetyldigoxinu, přípravy

Text:

...5,sójové múka 5, NaCl 5, KH 2 PO 4 5, vodovodná voda 1 liter, pH 6,5-7,0. Pôda sa sterilizovala 15 minút pri 120 °C a po ochladení sa naočkovala 15 ml vegetativneho inokula Pe 4nicillium vermlculatum. Kultivácia pri teplote 28 °C .na rotačnej trepačke s 220 ot .. min 1. Po 24 hodinovej kultivácii sa do každej banky pridalo 30 mg lanatozidu C rozpusteného V 0,3 ml dimetylformamidu. Celkom sa v pokuse použilo 720 mg lanatozidu C....

Sposob izolácie beta-escínu zo semien pagaštana konského

Načítavanie...

Číslo patentu: 252039

Dátum: 13.08.1987

Autori: Votický Zdeno, Varga Ivan, Oravec Viliam, Chrenko Vladimír, Proksa Bohumil

MPK: A61K 35/78

Značky: spôsob, izolácie, pagaštana, semien, konského, beta-escínu

Text:

...a zvyšova niu teploty. Práve z tohoto dôvodu okysle nie extraktu do pH 1,0 viedlo k čiastočnému rozkladu produktu, ktorý sa pre dosiahnutie požadovaných parametrov musel rekryštalizovat z metanolu.Nevýhody tohoto postupu sa odstránili postupom podla vynálezu, pri ktorom sa semená pagaštana konského extnahujú zmesou vody a alkoholu s počtom uhlíkov C 1 až C 3, extrakt sa zahustí pri teplote 40 až 80 °C na 1/2 až 1/5 pôvodného objemu, pridá sa...

Vícekomorový kapsový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 240073

Dátum: 01.07.1987

Autori: Proksa Bohumil, Eerný Jozef, Slaneík Ján

MPK: B01D 46/06

Značky: filtr, kapsový, vícekomorový

Text:

...výkresoch je na obr. 1 znázornen přičný řez a na obr. 2 vodorovný řez krajni komorou vicekomorového kapsového filtru.Filtr je rozdělen na několik samostatných filtračních komor 1, je jichž otevŕený montážní bok je opatřen přírubo Q s průběžným těs něním Q, na které je nasazen výztužný rám Q do něhož je vložena2 240 073 filtrační tkanina § vytvarovaná, například sešíváním, do soustavy kapes. okraje filtrační tkaniny § jsou po celém obvodu...

Spôsob prípravy extraktu zo semien pagaštanu konského

Načítavanie...

Číslo patentu: 233266

Dátum: 01.04.1987

Autori: Varga Ivan, Černý Jozef, Minczinger Štefan, Gattnar Ondrej, Proksa Bohumil, Frimm Richard, Kolínek Jiří

MPK: A61K 35/78

Značky: semien, přípravy, konského, pagaštanu, extraktu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu extraktu zo semien pagaštana konského. Účelom vynálezu je zhodnotenie látok, ktoré odpadli pri spracovaní semien pagaštana konského. Uvedený účel sa dosiahne tým, že filtrát po oddelení surového (-escínu sa zneutralizuje prídavkom kysličníka, hydroxidu, uhličitanu alebo hydrouhličitanu vápenatého na pH 7, pridá se alifatický alkohol s počtom uhlíkov C1 až C3, zmes sa dôkladne premieša, vylúčená zrazenina sa odfiltruje a...

Lamelový separátor kondenzátu z destilácie éterických olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235568

Dátum: 15.02.1987

Autori: Varga Ivan, Kolínek Jiří, Černý Jozef, Proksa Bohumil

MPK: C11B 9/02

Značky: olejov, destilácie, kondenzátu, lamelový, éterických, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšiť výťažok éterických olejov pri destilácii drogy s vodnou parou, znížením strát olejov spôsobených nedostatočným oddelením oleja od vodnej fázy. Uvedený účel sa dosiahne lamelovým separátorom kondenzátu z destilácie éterických olejov, ktorý je tvaru skoseného kvádra ( 1 ) s odoberateľným vekom ( 2 ), opatrený prívodom ( 3 ) kondenzátu a odvodom ( 4 ) oddelenej vody, potrubím s kohútom ( 5 ) pre vypúšťanie vody zo...

Spôsob výroby (3Z,5E) a (3Z,5Z)-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, alebo ich zmesi s ďalšími izomérmi 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235228

Dátum: 15.02.1987

Autori: Proksa Bohumil, Frimm Richard, Krajč Tibor, Šauša Igor

MPK: C07C 49/20

Značky: výroby, ďalšími, spôsob, 3z,5e, 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, izomérmi, zmesí, 3z,5z)-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyrobiť ( 3Z, 5E ) a ( 3Z, 5Z )-6-10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ón alebo ich zmes s inými izomérmi 6,10-dimetylundekatrien-2-ón nenáročným technicky ľahko prevediteľným spôsobom. Uvedený účel sa dosiahne zmiešaním organickej alebo anorganickej kyseliny 3,7-dimetyl-6-okten-1-in-3-olu a technického 2-metoxypropénu v molárnom pomere 0,5.10-3 až 2,1 : 10-3 : 1 : 2 až 2,2 a zahrievaním reakčnej zmesi pri teplote 20 až 120 °C po...

Spôsob prípravy kryštalického ß-escínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231550

Dátum: 15.12.1986

Autori: Proksa Bohumil, Votický Zdeno, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav, Frimm Richard, Černý Jozef, Kolínek Jiří

Značky: spôsob, krystalického, přípravy, ß-escínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalického (-escínu. Účelom vynálezu je zlepšenie izolácie pri prečisťovaní (-escínu surového. Uvedený účel sa dosiahne tým, že sa pripraví (-escín v takej kryštalickej forme, ktorá je technologicky výhodne spracovateľná - postupuje sa tak, že roztok (-escínu v metanole po premiešaní s aktívnym uhlím a filtrácii sa upraví tak, aby koncentrácia (-escínu bola 0,111 až 0,273 (vyjadrené hmotnostným zlomkom), zohreje sa na teplotu...

Deriváty 7,8-dihydro-5H-izoindolo(1,2-b)(3)-benzazepin-5-ónu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230301

Dátum: 15.10.1986

Autori: Proksa Bohumil, Fuska Ján

Značky: 7,8-dihydro-5h-izoindolo(1,2-b)(3)-benzazepin-5-ónu, výroby, spôsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových derivátov 7,8-di-hydro-5H-izoindolo-(1,2-b)-(3)-benzazepin-5-ónu obecného vzorca I, spôsobu ich výroby a špecifických cytotoxických účinkov. Uvedené látky špecificky inhibujú RNA syntézu a zastavujú mitózu nádorových buniek
perspektívne využitie v oblasti medicíny.

Spôsob prípravy derivátov 3-O-(1,2-dihalogénvinyl)morfínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232329

Dátum: 15.07.1986

Autori: Černý Jozef, Proksa Bohumil

MPK: C07D 489/02

Značky: spôsob, přípravy, 3-o-(1,2-dihalogénvinyl)morfínu, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy derivátov 3-0-(1,2-dihalogénvinyl)morfínu vzorca I, kde X značí atóm chlóru alebo brómu a R značí atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, reakciou morfínu s trichlor- alebo tribrómetylénom v prítomnosti silnej organickej alebo anorganickej bázy. Oblasť použitia - farmaceutický priemysel.

Způsob úpravy vodného extraktu z heřmánku pravého /Matricaria chamomilla L./

Načítavanie...

Číslo patentu: 231474

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kolínek Jiří, Proksa Bohumil, Kolínková Blanka

MPK: A61K 35/78

Značky: vodného, způsob, extraktu, úpravy, pravého, chamomilla, matricaria, heřmánku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy vodného extraktu z heřmánku pravého /Matricaria chamomilla L./ za účelem získání vodně etanolického roztoku bez zákalu mísitelného s vodou, i etylalkoholem. Tohoto účelu se dosáhne tím, že k vodnému extraktu s obsahem vody 30 až 70 hmot. procent se za míchání a teploty 18 až 40 °C přidá tolik etylalkoholu, že výsledná koncentrace etylalkoholu ve směsi je 60 až 90 hmot. %, vzniklá suspenze se nechá sedimentovat a čirý vodně...

Spôsob výroby 6-acetoxy-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4,8,12-trimetyltridecil)-chromanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227493

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gablech Miloslav, Škoda Alojz, Frimm Richard, Proksa Bohumil

Značky: spôsob, 6-acetoxy-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4,8,12-trimetyltridecil)-chromanu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 6-acetoxy-2,5,7,8-tetrametyl-2-/4,8,12-trimetyltridecyl/-chromanu vzorca z 6-hydroxy-2,5,7,8-tetrametyl-2/4,8,12-trimetyltridecyl/-chromanu acetyláciou anhydridom kyseliny octovej, pričom 6-hydrozy-2,5,7,8-tetrametyl-2/4,8,12-trimetyltridecyl/-chroman sa pripravuje reakciou 3,7,11,15-tetrametyl-1-hexadecen-3-olu a 1,4-dihydroxy-2,3,5-trimetylbenzénu v prítomnosti kyslého kondenzačného katalyzátora v organickom rozpúšťadle,...

Spôsob čistenia kodeínu syntetizovaného z morfínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223100

Dátum: 15.03.1986

Autori: Proksa Bohumil, Černý Jozef, Brezovský Zdenko

Značky: kodeínu, morfínu, syntetizovaného, čistenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia kodeínu syntetizovaného z morfínu. Vynález sa týka výroby kodeínu metylizáciou morfínu. Účelom vynálezu je zlepšenie kvality kodeínu v tom zmysle, aby vyhovoval liekopisným požiadavkám na obsah cudzích organických látok. Uvedený účel sa dosiahne extrakciou surového kodeínu rozpusteného vo vodnom roztoku kyseliny, extrakciou organickým rozpúšťadlom, vyzrážaním bázy kodeínu z vodnej vrstvy a kryštalizácii kodeínu z vodného roztoku...

Deriváty (Z)-3-(a-bróm)benzylidénizoindolin-1-ónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219696

Dátum: 01.12.1985

Autori: Proksa Bohumil, Bobáľ Miloš

Značky: z)-3-(a-bróm)benzylidénizoindolin-1-ónu, přípravy, spôsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu sú deriváty (Z)-3-((-bróm)benzylidénizooindolin-1-ónu vzorca I, kde R1 značí 2-(dimetylamino)etylovú, 2-dimetylminoetyl N-oxidovú, 2-trimetylamóniumetylovú, etenylovú, etylovú, 2(-N-acetyl-N-metyl)aminoetylovú alebo 1,2-dibrómetylovú skupinu a R2 značí vodík alebo benzylovú skupinu
vynález sa tiež týka spôsobu pípravy uvedených zlúčenín. Oblasť možného využitia - farmaceutický priemysel.

Spôsob stanovenia dl-a-tokoferylacetátu a dl-a-tokoferolu kvapalinovou chromatografiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219654

Dátum: 01.12.1985

Autori: Zeiselová Mária, Proksa Bohumil, Pikala Miloš

Značky: spôsob, dl-a-tokoferylacetátu, chromatografiou, stanovenia, dl-a-tokoferolu, kvapalinovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia dl-(-tokoferylacetátu a dl-(-tokoferolu v technických, alebo prečistených produktoch ich výroby, alebo vo farmaceutických prípravkoch metódou kvapalinovej chromatografie na náplniach typu silikagelu pokrytom oktadecylsilánovými skupinami pričom časť pôvodne prítomných silanolových skupín je blokovanámetylovými skupinami, alebo na nepolárnych organických sorbentoch pripravených kopolymeráciou...

Spôsob prípravy /3E,5E/ a /3E, 5Z/-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu izomeraciou /3Z,5E/ a /3Z,5Z/-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227636

Dátum: 01.09.1985

Autori: Krajč Tibor, Frimm Richard, Šauša Igor, Proksa Bohumil

Značky: izomeraciou, 3e,5e, 3z,5z/-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, přípravy, 3z,5e, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je využitie /3Z,5E/ a /3Z,5Z/-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu na prípravu /3E,5E/ a /3E,5Z/ -6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu, ktoré sú vhodné na výrobu trans izoméru ß-jononu. Uvedený účel sa dosiahne izomerizáciou /3Z,5E/ a /3Z,5Z/-6,10-dimetylundeka-3,5,9-trien-2-ónu účinkom silne kyslého katexu, pri teplote 20°C až 70o C po dobu 1 až 4 hod. Vynález sa týka výroby medziproduktov vitamínov A a E. Možnosť využitia je...

Sposob izolace ß-escínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227627

Dátum: 01.09.1985

Autori: Frimm Richard, Proksa Bohumil, Kolínek Jiří, Votický Zdeno, Chrenko Vladimír, Tomko Jozef, Paulík Vladimír, Repáš Milan Korešpondent Sav

Značky: spôsob, izolace, ß-escínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie ß-escínu zo semien pagaštana konského vyznačujúci sa tým, že rozdrvené semená sa extrahujú zmesou metanol - voda v pomere 1 : 1, extrakt sa pri teplote 20 až 40°C zahustí na 1/4 až 1/5 pôvodného objemu, k zahustenému extraktu sa pri teplote 10 až 25°C pridá silná minerálna kyselina do pH 1,0, okyselený roztok sa zahreje na teplotu 0 až 60°C a vylúčený ß-escín sa izoluje.

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242896

Dátum: 22.08.1985

Autori: Proksa Bohumil, Lublinský Pavol

MPK: A01N 47/34

Značky: účinných, způsob, insekticidní, látek, výroby, akaricidní, prostředek

Text:

...nemajípouze silné insekticidni vlastnosti, ale vykazuji taká zajímavou akaricidní účinnost. Těmito sloučeninami jsou nové deriváty benzoylmočoviny obecného vzorce IR 1 znamená atom halogenu, R 2 znamená atom vodíku nebo atom halogenu, R 3 znamená atom vodíku nebo představuje 1 nebo 2 substituenty zvolené ze skupiny,která je tvořena chlorem, metylovou skupinou a trifluormetylovou skupinou, R 4 znamená atom vodiku nebo představuje 1 až 3...

Spôsob stanovenia medziproduktov syntézy vitamímu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 222006

Dátum: 15.07.1985

Autor: Proksa Bohumil

Značky: vitamímu, syntézy, spôsob, stanovenia, medziproduktov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovania medziproduktov syntézy vitamínu A 4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-onu, 2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexen-1-yl)-2-butenalu, 3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexen-1-yl)nona-2,4,7-trien-1,6- diolu a 3,7-dimetyl-9(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexen-1-yl)nona-2,7-dien-4-in-1,6- diolu kvapalinovou chromatografiou na silikageli pokrytom chemicky viazanými C8 alebo C18 skupinami, ako vnútorný štandard sa použije...

Spôsob stanovenia medziproduktov syntézy vitamínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 221798

Dátum: 15.05.1985

Autori: Zeiselová Mária, Proksa Bohumil

Značky: stanovenia, syntézy, vitamínu, spôsob, medziproduktov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšiť kontrolu a riadenie syntézy medziproduktov vitamínu A. Uvedený účel sa dosiahne stanovením 1-hydroxybutan-3-ónu, 1-butén-3-ónu, 2-hydroxy-2-metylpentan-4-ónu a 3-metyl-1-penten-4-yn-3-olu plynovou chromatografiou s použitím 5 až 10% polyetylénglykolu 6 000 alebo 20 000 na upravenej kremeline silanizovanej dimetyldichlórsilánom a 1-heptanolu ako vnútorného štandardu.