Prochazka Josef

Způsob výroby plastické modelovací hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260483

Dátum: 15.12.1998

Autor: Prochazka Josef

MPK: C08J 3/00

Značky: hmoty, výroby, modelovací, způsob, plastické

Text:

...mákladné a prodražují tím i proces výroby modelovací hmoty.Tyto nevýhody odstraňuje způsob výroby plastické modelovací hmoty podle vynálezu,jehož podstatou je to, že promichaná polosuchá směs se přímo dávkuje do základního spotřebitelskéhct obalu sáčku, misky, kelímku, plechovky apod., v němž se zhutňuje, solvatuje a formuje, a to působením tvářecího tlaku o velikosti 20 až 200 kPa,po dobu 15 až 90 .s, přičemž toto působení tvářecího...

Sací koš čerpadla pro dopravu řezné kapaliny nebo vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264527

Dátum: 14.08.1989

Autor: Prochazka Josef

MPK: F16L 55/24, F04D 29/70

Značky: řezné, čerpadla, kapaliny, dopravu, sací

Text:

...provozu čerpadla. Při opětovném zahájení provozu dochází pak nejprve k naplnění dekontaminátorů a teprve potom ke stabilizaci dodávky řezné kapaliny k obrobku. Přechodný nedostatek řezné kapaliny u obrobku způsobuje nadmerné opotřebování řezného nástroje zejména diamantových brusných kotoučů. Vyč 7 kání na rovnoměrnou dodávku řezné kapalinyk obrobku působí naopak ztráty v produktivitě výroby.Nedostatky současného stavu odstraňuje zařízení...

Nosník břemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 262103

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nejedlý Jan, Haber František, Prochazka Josef, Horák Zdeněk

MPK: B66C 11/12

Značky: nosník, břemene

Text:

...regálů a všech běžných jeřábových manipulacl. Výhody nosníku břemene s manipulačními vidlicemi spočívají v tom, že je možné tyto pomoci mechanismu otáčet do klidové a pracovni polohy. V klldnotvé poloze jsou vidlice rovnoběžné s s osou nosníku břemene a nepřesahují jehošírku, což Lnnožňuje při Inanipulaci zasunout nosník do úzkého prostoru (prostor mezi materiálem a poastralnicemi vagónu),pak vidlice pomocí mechanismu vytočit do pracovní...

Způsob vyhodnocování svařitelnosti austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255271

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kordula Miroslav, Prochazka Josef, Hodina Jaroslav, Tomeš Miloš, Konšel Zdeněk, Pačák Jan

MPK: G01N 33/20

Značky: způsob, vyhodnocování, oceli, svařitelností, austenitických

Text:

...snížení strát materiálu a energie, a u uživatelek prodloužení životnosti zařízení. Při včasném zjištění dobrých mechanických vlastnostíu určité tavby oceli lze při zjištění současné špatné svažitelnosti oceli téže tavby, tutobeze ztrát určit pro výrobky, u nichž se svařování nepředpokládá.Byla vyrobene tavba oceli na elektrické obloukove peci o hmotnosti 25 t, ocel měla hmotnostní složení 0,5 1 uhlíku, 1,25 manganu. 0,18 E křemíku, 21,5 1...

Vysokoaktivní pastovitá stabilní přísada do pórovitých betonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252106

Dátum: 13.08.1987

Autori: Frtusová Soňa, Prochazka Josef

MPK: C04B 21/02

Značky: stabilní, pastovitá, vysokoaktivní, betonů, prísada, pórovitých

Text:

...povrchové aktivní látkou, ktera podporuje aktivitu hliníku při z-eakci v alkalickém prostředí a v samotné příeadě s vodnohliníkova suspenzi jej stabilizuje, přičemž je do tato příssdy,pro další zvýšení její stability vnesan též fosforečnanový iont. Výhodou je vysoka arinita tato přísady k vodě a tukům, zabranění aglomarace práškového materialu v kapalnám madiu, zvýšení námetu betonové směsi varomach, životnost armatur a zamesení sedaní...

Způsob výroby vysocelegovaných ocelí manganem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251563

Dátum: 16.07.1987

Autori: Konšel Zdeněk, Kuncl František, Kubík Jindřich, Prochazka Josef, Marek Václav

MPK: C21C 7/00

Značky: způsob, manganem, výroby, oceli, vysocelegovaných

Text:

...20 manganu, případně stopy až 35 niklu, stopy až 5 molybdenu, stopy až 5 2 wolframu, nečistoty jako síru do 0,035 a fosfor do 0,035 , natavením vsázky v elek trické peci a mimopecním vakuově oxidačnim oduhličením a rafinací, podle Vynálezu.Podstata vynálezu spočívá V tom, že 15 až 30 hmotnosti vsázky se natavuje v indukční peci, přičemž tato část vsázky je nositelkou veškerého manganu a zbylých 70 až 85 S hmotnosti Vsázky se natavuje v...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239398

Dátum: 15.06.1987

Autor: Prochazka Josef

MPK: C07D 209/48

Značky: výroby, ftalimidu, spôsob, draselného

Text:

...oboch roztokov pri teplote blízkej teplote varu rozpúštadla sa zmes udržuje počas 5 až 3 U minút a po ocbladení sa vyzrážaný ftalimid draselný izoluje, premyje malým množstvom, čistým rozpúšťadlom a vysuší sa. Použité rozpúšťadlo sa čistí regeneráciou.Predmet výnálezu dokumentujú nasledujúce príklady prevedenia.Do 500 ml metanolu sa nadávkovalo zaIniešailia 8 g ftalimidu, postupne sa roztok z ftalimidu vyhirial na 50 °C a pridalo sa 250 ml...

Zařízení pro přísun a zastavení ovíjecího papíru u strojů na spojování cigaret s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226530

Dátum: 15.05.1986

Autor: Prochazka Josef

Značky: filtrem, ovíjecího, zastavení, strojů, zařízení, cigaret, přísun, spojování, papíru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přísun a zastavení ovíjecího papíru u strojů na spojování cigaret s filtrem, odvíjeného z bobiny ovíjecího papíru, který je veden přitištěním přítlačnou kladkou přes tažnou kladku k odřezávacímu válci, a kterém jsou nožovou hlavou odřezávány požadované dílky ovíjecího papíru, vyznačené tím, že se skládá z výkyvné brzdicí kladky (6), uchycené na jednom rameni dvouramenné páky (9), na jejímž druhém rameni je uchycena přítlačná kladka...

Způsob ochrany proudu odlévané taveniny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226811

Dátum: 01.09.1985

Autori: Prochazka Josef, Kuncl František, Konšel Zdeněk, Hříbal Vladimír, Košán Václav

Značky: zařízení, taveniny, odlévané, způsob, tohoto, ochrany, provádění, způsobu, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany proudu odlévané taveniny před vlivem okolní atmosféry inertním plynem, vyznačující se tím, že se 65 až 90 objemových procent inertního plynu vede souběžně kolem proudu odlévané taveniny výtokovou rychlostí 50 až 250 m/-1 s, čímž se vytvoří prostor kolem proudu odlévané taveniny, v kterém se udržuje přetlak vytvářený zbylým podílem inertního plynu,přiváděným do takto vytvořeného prostoru.

Způsob úpravy kapslí z měkké želatiny, obsahujících ve svém obalu farmaceuticky účinnou látku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222299

Dátum: 15.08.1985

Autori: Prochazka Josef, Schmidt Peter, Böhrer Irmgard

Značky: látku, svém, želatiny, měkké, obsahujících, způsob, kapslí, farmaceutický, účinnou, úpravy, obalů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na kapsle nanáší jako filmotvorná látka roztok laku, sestávající ze 2 až 4 % hmotnostních polymeru, rozpustného nebo botnajícího ve vodě a rozpustného v rozpouštědle, dále 0,2 až 0,5 % hmotnostních lešticího prostředku, 0,4 až 0,8 % hmotnostních změkčovadla. Dále obsahuje 94,8 až 97,4 % hmotnostních rozpouštědla, přičemž roztok laku obsahuje případně další látky, například barviva nebo korigencia chuti....