Potoček Karol

Kryt koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278648

Dátum: 10.12.1997

Autori: Černý Aleš, Trojan Ján, Švec František, Holzer Milan, Špánik Ján, Potoček Karol, Švec Juraj, Sikora Petr

MPK: E01B 37/00, E01B 19/00

Značky: koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stredná časť krytu koľaje (1) a dva bočné kryty (2) s protišmykovými plochami (3) sú uložené strechovito v pozdĺžnej osi koľaje. Odkvapy sú vedené do priečneho zberača (5) a do nádržky priečneho žľabu (10) odvodňovacím potrubím (12).

Volnobežná ložisková spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270502

Dátum: 12.07.1990

Autori: Chromek Ivan, Potoček Karol

MPK: F16D 41/00

Značky: voľnobežná, ložisková, spojka

Text:

...časti spojky sú konce blokovacieho telieska trecimi silami voči valivým silám vytláčané proti smeru predpruženia a pohyb spojky vo volnobežnom smere nie je obmedzovaný.Vyhotovenim mechanickej volnobežnej spojky podľa vynâlezu sa dosiahne odstránenie nevýhod u doterajších riešení volnobežiek. odpadá najmä vyhotovovanie vačkových plôch. spojka je schopná prenášač okrem krútiacich momentov aj radiálne zaťaženia a pri vhodnom napr. kuželovom...

Snímač vektora žiarivého tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263162

Dátum: 11.04.1989

Autori: Potoček Karol, Viktorín Konštantín

MPK: G01K 7/02

Značky: vektora, snímač, žiarivého, tepelného

Text:

...sebe ležiace plochy s pohltivosťou tepelného žiarenia väčšou ako má zbývajúca časť povrchu telesa a v týchto plochách sú uložené termočlánkové teplomery navzájom diferenciálne zapojené.Výhoda snímača vektora žiarivého tepelného toku podľa vynálezu spočíva v tom. že tepelné žiarenie može naň súčasne pôsobiť z dvoch protilahlých strán, čo umožňuje okrem spojítého snúmüa veľkosti indikovat aj okamžitý smer pôsobenia žiarivého tepelného toku...

Sklonomer s posúvnou libelou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234964

Dátum: 15.01.1987

Autori: Chromek Ivan, Potoček Karol

MPK: G01C 9/20, G01C 9/10, G01C 9/00...

Značky: libelou, posuvnou, sklonomer

Zhrnutie / Anotácia:

Sklonomer s posúvnou libelou umožňuje zisťovať odchýlky od horizontálnej i vertikálnej roviny v ľubovoľnom rozsahu. Vynález rieši problém určovania malých 0 až 10 %, ale i veľkých sklonov do 100 % s vysokou presnosťou, rozlišovacou schopnosťou a citlivosťou. Uvedeného účelu sa dosiahne posuvom libely s ukazovateľom po dráhe, na ktorej je vyznačená stupnica sklonu. Tvar dráhy, po ktorej sa posúva libela, je určovaný podľa požadovanej citlivosti,...

Libela s vysokou citlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234958

Dátum: 15.01.1987

Autori: Potoček Karol, Chromek Ivan

MPK: G01C 9/34

Značky: citlivosťou, vysokou, libela

Zhrnutie / Anotácia:

Libela s vysokou citlivosťou je určená na vytyčovanie horizontálnych rovín a odchýlok od nich. Je tvorená dvomi priamymi rúrkami, spojenými do uzatvoreného okruhu, v ktorom sa pohybuje okolo rovnovážnej polohy kvapalina s plynovou bublinou. Vzájomná poloha rúrok je rôznobežná. Rúrky majú rozdielnu vnútornú svetlosť.

Snímač teploty pre ovládanie technických zariadení budov v závislosti na vonkajších klimatických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 218052

Dátum: 15.06.1984

Autor: Potoček Karol

Značky: podmienkach, budov, ovládanie, teploty, vonkajších, snímač, technických, zariadení, závislosti, klimatických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšiť snímanie pôsobenia všetkých rozhodujúcich činiteľov vonkajších klimatických podmienok z hľadiska tepelnej techniky na stavebný objekt a tým súčasne umožniť zvýšenie hospodárnosti prevádzky technických zariadení budov, ako sú ústredné vykurovanie a klimatizácia. Uvedeného účelu sa dosiahne vhodným usporiadaním dvoch elektrických teplomerov, z ktorých prvý teplomer je umiestnený v dutej uzatvorenej guli mimo obvodovej...