Pospíšil Jaroslav

Roštový chladič zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286810

Dátum: 06.05.2009

Autori: Krejčí Petr, Michálek Zdeněk, Macůrek Ivan, Skopal Jaromír, Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef, Pumprla Alois

MPK: C04B 7/00, F27D 15/00

Značky: chladič, zrnitého, roštový, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Roštový chladič zrnitého materiálu je tvorený sústavou vzájomne na seba stupňovito nadväzujúcich chladiacich roštov. Podľa vynálezu je aspoň jeden z roštov (3) tvorený jednou plochou, ktorá môže byť ďalej rozdelená na niekoľko samostatných pozdĺžnych častí (301, 302). Rošt (3), prípadne jeho samostatné pozdĺžne časti (301, 302) sú spojené s pohonným mechanizmom (31), ktorého prostredníctvom sa pohybujú vratným pohybom v smere prechodu...

Linka na výpal slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286042

Dátum: 02.01.2008

Autori: Sehnálek Alois, Michálek Zdeněk, Pumprla Alois, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Krejčí Petr

MPK: C04B 7/00, F27B 7/00, B01J 6/00...

Značky: slínku, linka, výpal

Zhrnutie / Anotácia:

Linka na výpal slinku zahŕňa rotačnú pec, na ňu nadväzujúci vzduchový chladič slinku, vybavený prívodom chladiaceho vzduchu a aspoň jedným vývodom zahriateho vzduchu z chladiča a tejto rotačnej peci predradený predohrievač práškovej suroviny, ktorý je tvorený sústavou vertikálne uložených a vzájomne sériovo prepojených cyklónov s prípadným zaradením šachtového výmenníka tepla. Chladič (4) slinku je vybavený aspoň vývodom (45), ktorý je...

Znížený výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285579

Dátum: 14.03.2007

Autori: Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Pumprla Alois, Krejčí Petr, Zajklik Jozef

MPK: F27B 7/20, F28F 23/00, F28F 21/00...

Značky: výmenník, znížený, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Znížený výmeník tepla je tvorený sústavou cyklónov na predhriatie a následné odlúčenie prachovej suroviny pred jej ďalším tepelným spracovaním, ktorá je rozdelená na dve časti, vysokoteplotnú časť (1) a nízkoteplotnú časť (2), vzájomne spojené prepojovacím potrubím (4) horúceho plynu. Najnižším a vo vzťahu k smeru prúdenia horúcich plynov vstupným členom nízkoteplotnej časti (2) je podľa vynálezu šachtový protiprúdový výmenník (20), ktorého...

Kalcinačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285296

Dátum: 18.09.2006

Autori: Pumprla Alois, Krejčí Petr, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois, Michálek Zdeněk

MPK: C04B 2/00

Značky: zariadenie, kalcinačné

Zhrnutie / Anotácia:

Kalcinačné zariadenie na predkalcináciu práškových materiálov pred ich výpalom v slinovacom zariadení, ktoré je vložené medzi predposledný cyklón (72) súvisiaceho cyklónového výmenníka (7) tepla a zmiešavací kanál (2), upravený nad vstupnou komorou (31) súvisiacej rotačnej pece (3) a pripojený na vstup do posledného cyklónu (71) cyklónového výmenníka (7) tepla. Kalcinačné zariadenie je tvorené kalcinačnou komorou (1), ktorá má tri časti -...

Protiprúdový teplovýmenný stupeň roštového chladiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 284605

Dátum: 22.06.2005

Autori: Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Krejčí Petr, Macůrek Ivan

MPK: F23H 11/00

Značky: protiprúdový, chladiča, teplovýmenný, roštového, stupeň

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je výhodnejšou konštrukciou protiprúdového teplovýmenného stupňa roštového chladiča, napríklad chladiča na chladenie cementárenského slinku vzduchom po jeho výpale v rotačnej peci. Vstupná časť dolného roštu (2) je doplnená aspoň jednou sústavou prídavných roštníc (23), ktoré sú prepojené s nezávislým prívodom (230) chladiaceho plynu. Prídavné roštnice (23) sú výhodne uložené na ráme (220) pohyblivých roštníc (22). Vo výhodnom...

Chladiaca doska roštu chladiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 282194

Dátum: 08.10.2001

Autori: Pospíšil Jaroslav, Macůrek Ivan, Klusák Karel

MPK: F27D 15/02, F28C 3/10, F25D 1/00...

Značky: roštů, chladiča, chladiaca, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaca doska roštu chladiča na chladenie, najmä cementárskeho slinku vzduchom je vytvorená tak, že na hornej ploche (2) a čelnej ploche (3) chladiacej dosky (1) sú aspoň dva rady pozdĺžnych otvorov (4) na uloženie priebežných chladiacich výstupkov (5) súbežných v smere pohybu materiálu na roštovej ploche. Šírka chladiacich výstupkov (5) nad chladiacou plochou je väčšia ako šírka pozdĺžnych otvorov (4). Medzi spodnou plochou výstupkov (5) a...

Cyklónový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278613

Dátum: 18.11.1992

Autori: Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Pumprla Alois, Sehnálek Alois, Krejčí Petr

MPK: B04C 5/04

Značky: odlučovač, cyklónový

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklónový odlučovač je určený na separáciu pevných častíc od tekutiny. Pozostáva z odlučovacej nádoby opatrenej vstupným potrubím (2) zmesi tekutiny a pevných častíc, stropom (3) v jej hornej časti vybaveným potrubím (6) na odvod tekutiny a v spodnej časti kužeľovou výsypkou (5) na odvod pevných častíc. Vstupné potrubie (2) tekutiny je vonkajšou časťou svojho prierezu zaústené do šikmého špirálového priestoru vytvoreného obvodovou časťou stropu...

Zařízení pro předehřev a částečnou kalcinaci zrnitých a kusových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265960

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hanuš Jiří, Pospíšil Jaroslav, Skala Václav

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřev, kusových, materiálů, kalcinaci, zrnitých, zařízení, částečnou

Text:

...opatřeny stíracími bloky li, tvaru obdélníku, uloženými na horní ploše. V prostoru nad vynášecími deskami lg je umístěno vodící těleso 1, půdorysně s výhodou ve tvaru obdélníku, které svou horní zužující se částí zasahuje do předehřívacího a kalcinačního hrdla A.Při pohybu vynášecích desek 3 v radiálním směru k ose a od osy svislé šachty, postupuje materiál vlastní vahou z provozního zásobníku l materiálu přívodním potrubím 3 materiálu do...

Zařízení pro postupnou kalcinaci práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263617

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk, Šafář Jiří, Krejčí Petr, Pospíšil Jaroslav, Pumprla Alois, Sehnálek Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, kalcinaci, postupnou, práškových, zařízení

Text:

...přívod 1 spalovacího vzduchu potrubím ll spojen s patním kusem 3 rotační pece l. Axiální přívod 1 a tangenciální přívod Q spalovacího vzduchu kalcinační komory 5 je napojen na potrubí g terciálního vzduchu odneznázorněného chladiče. Horní část kalcinační komory A je spojena spojovacím potrubím lg plynu se spodní částí kalcinačního kanálu 3 umístěnou na patní kus 2 rotační pece l. Horníčást kalcinačního kanálu 3 navazuje potrubím ll plynů...

Mechanismus pro vedení, uchopení, posuv a stabilizaci filmového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259711

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hančil Bohumír, Pospíšil Jaroslav

MPK: G03B 1/24, G03B 1/30

Značky: posuv, uchopení, filmového, mechanismus, stabilizaci, vedení, pásu

Text:

...desku.Výhoda podle vynálezu spočíva v tom, že mechanismus pro vedení filmového pásu plní najednou tři funkce. Zavádí automaticky filmový pás, perforova-ný i nepérforovaný, transportuje ho v přesně nastave 4Příklad konkrétního provedení mechanismu pro vedení, uchopení, posuv a stabilizaci filmového pásu v rentgenové rychlosnímkovavcí kameře podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném obrázku.Mechanismus pro vedení filmového pásu...

Prstencové rotační těleso z nasáklivého materiálu avivážního nebo smáčecího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258802

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pospíšil Jaroslav, Urbánek Ladislav, Klíma František, Kůst Bedřich

MPK: D01H 1/10, D01H 7/86

Značky: nasáklivého, prostředků, prstencové, smáčecího, avivážního, rotační, těleso, materiálů

Text:

...cívky je opatřen dutou osou l, v jejíž horní části je vytvořen vnější závit. Na tuto dutou osu ł je našroubováno avivážní ústrojí g, které sestává z prstencově zásobní nádrže Q, v níž se nachází kapalný avivážní neho smáčecí pro-~ středek 1. Do prstencově zásobní nádrže 3 je vložen sací nástavec à. Prstencová zásobní nádrž Q je uzavřena nahoře rotačním prstencovým tělesem §, které volně dcsedá na sací nástavec §. Rotačníwprstencové těleso 5...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256401

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žajdlík Josef, Sehnálek Alois, Pospíšil Jaroslav, Křístek Ladislav, Michálek Zdeněk, Šafář Jiří, Krejčí Petr

MPK: F27D 13/00

Značky: suroviny, zařízení, předehřev, kalcinaci, práškové

Text:

...cyklonověho stupně 1, potrubí Lg suroviny ze spodního cyklonového stupně 3 je zsvedeno do spodní části kalcineční komory łê a potrubí łl suroviny z přídovného sgodního cyklonového stupně 1 je zavedeno pstním kusem gg do dokončovacího zařízení gł. šachtový stupeň Ž má poměr výšky a průměru válcové části menší než tři.Ke kalcinační komoře ł§ v místě nad zaústěním potrubí łgŤ suroviny ze epodního cyklonového stupně 1 je připojen přívod 32 Á...

Automatizovaná jednotka pro kontrolu vstupujících osob do objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256108

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malach Jindřich, Rozehnal Svatopluk, Pospíšil Jaroslav, Voříšek Petr

MPK: G08B 13/18

Značky: kontrolu, jednotka, objektu, automatizovaná, vstupujících

Text:

...zařízení je následující pomocné první signálka lg indikuje pŕipravenost jednotky k provedení kontroly. Vstup osoby v povoleném směru je indíkován optickou závorou Ä. Snímač ídentifikačních průkazů 3 sejme po vložení osobou obsah identifikačního prúkazu, současně je zjištěna hmotnost osoby stojící na plošině elektronické váhy g. Po vložení osobe přideleného ködového čísla na dekadické klávesnici A jsou údaje ze snímače identifikačních průkazů...

Zařízení pro rekonstrukci pecní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255484

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šafář Jiří, Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Pumprla Alois, Sehnálek Alois, Krejčí Petr, Žajdlík Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: rekonstrukci, pecní, zařízení, linky

Text:

...u stávajícího výměníkového systému 3 šachtový, cyklonový,kombinovaný nebo jiný typ výměníku. surovina je přiváděna do výměníkové větve lg pomocí přívodu lg suroviny. Odpadní plyny z výměníková větve lg jsou odváděny kanálem gł.Předehřátá surovina je z výměníkové větve lg zavedena výpadem łl suroviny do nově přistavené kalcinační komory Q.Pro zajištění požadovaného stupně kalcinaoe suroviny je V kalcinační komoře É nejméně jeden kalcinační...

Způsob vytváření tenkých vrstev titannitridu na titanu a jeho slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246838

Dátum: 01.03.1988

Autori: Pospíšil Jaroslav, Kocich František

MPK: C23C 4/00

Značky: vytváření, způsob, slitinách, titannitridu, titanu, vrstev, tenkých

Text:

...rozmezí 1 až 3 cm. Závěs § 2 titanu je kryt křemenným sklem llizabraňujícím rozpraěování materiálu závěsu při zpracování. Ve spodní části reaktoru je umístěna na distančních keramických podložkách skleněné destička 2,zabreňující vniknutí výboje mimo prostor reaktoru.Postup zpracování předmětu 1 z titenu je následující. Po očištění a jeho odmaštění je předmět 1 připevněn k závěsu § s dostatočným tepelným odporem, vložen do reaktoru,4 kde je...

Mycí zařízení na desky tištěných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254294

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pospíšil Jaroslav, Uher Jan, Krüger Vílem, Procházka Rudolf, Král Jaroslav, Kotek Jaroslav

MPK: H05K 3/26

Značky: spojů, zařízení, mycí, desky, tištěných

Text:

...je umístěna ve střední části zařízení na prací komorou, oplachová komora je umístěna ve střední části zařízení za vkládací a vyjímací komorou a nad prací komorou, odfukovací komora je umístěna nad oplachovou komorou a za vkládací a vyjímací komorou a sušící komoraje umístěna v horní části zařízení nad vkládací a vyjímací komorou a odfukovací komorou.Výhodou mycího zařízení podle vynálezu je především to, že vzhledem k svislému uspořádání...

Způsob výroby porézního materiálu pro jemnobublinně aerační elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244207

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Kostiha Jioí

MPK: C04B 35/10

Značky: výroby, jemnobublinně, elementy, porézního, způsob, aerační, materiálů

Text:

...párů, kdy je prokúlúno, že ucpávání probíhá především v profukovaných pórech, dochází k postupnému obsazová ní rezervních pórů, které mají nejblíže vyšší tlakovou ztrátu.Výhodou pri použití porézního materialu vyrobeného způsobem podle vynúlezu pro jemnobublinnć aerační elementy je to, že material vykazuje v průběhu procesu ucpávání rovnoměrny a nízky núrůst tlakové ztráty. procento využití kyslíku téměř neklesá, neboř s postupujícím...

Zařízení pro tepelné zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253321

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krejčí Petr, Pumprla Alois, Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: práškové, zpracování, tepelně, suroviny, zařízení

Text:

...obrázku.Zařízení sloužící k tepelnému zpracování práškové suroviny zahrnuje v sobě rotační pec l,pecní větev 3 předehřívače, vzduchotechnicky nezávislou kalcinační větev 3 předehřívače, chladič A slínku, potrubí § vzduchu z chladiče 4do kalcinační komory É kalcinační větve Q. Horníčást 1 pecní větve g předehřívače je tvořena kombinaci cyklonových-stupňů g a cyklonovýchstupňů 2, a horní část ll kalcinační větve 3 předehřívače kombinací...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253301

Dátum: 12.11.1987

Autori: Klusák Karel, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Šafář Jiří, Sehnálek Alois, Michálek Zdeněk, Krejčí Petr, Křístek Ladislav

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, práškové, suroviny, předehřev, zařízení

Text:

...jsou zaústěny do horní části šachty lg. Spodní část šachty lg je výpadovým potrubím ll suroviny spojena s výstupem É plynů.Alternativně může být nad horním prostorem malé šachty lg uspořádán ještě horní cyklonový stupeň, sestávající z horních cyklonü łá a propojený se zahuščovacími cyklony lg pomocí kanálů lg. Výpady ll suroviny z horních cyklonů lg jsou zaústěny do malé šachty gg. Každý horní cyklon lg je opatřen samostatným vývodem lg....

Zařízení pro předehřev práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252670

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sehnálek Alois, Krejčí Petr, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef, Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: práškových, zařízení, předehřev, materiálů

Text:

...protiproudá šachta Ž je ve své spodní části propojena spojovacím potrubím Q plynů s předřazeným cyklonovým stupněm 1 vybaveným přívodním potrubím g plynů. Ve své horní části je protiproudá šachta § propojena svým výstupním potrubím 1 plynu se spodním cyklonovým stupněm g a dále prostřednictvím potrubí 3 plynů s horním cyklonovým stupněm 5, který je opatřenvvýstupními hrdly gg plynu.Ve spodní části potrubí 3 plynů jsou umístěny přívody 2...

Zařízení pro tepelnou přípravu práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252653

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef, Běhal Vítězslav, Křístek Ladislav, Šafář Jiří, Sehnálek Alois, Krejčí Petr, Michálek Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelnou, práškové, přípravu, suroviny, zařízení

Text:

...výměníku lg tepla. Výstupní potrubí ll suroviny z výměníku lg je zaústěno do šikmého potrubí 3. Výstupní potrubí lg suroviny z horkého cyklonu g je zaústěno do patního kusu 3. Přívod 5 paliva do šikmého potrubí 1 je proveden hořákem.Vírová hlava É je ve spodní části napojena na svislé kruhové potrubí § a opatřena deflektorem lg. Horní část vírové hlavy É je tvořena válcovou klenbou li. Válcová klenba lg přechází ve svislou stěnu lg, přičemž...

Způsob tepelné přípravy ke slínování práškové, převážně karbonátové nebo jílové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252651

Dátum: 17.09.1987

Autori: Plšek Josef, Michálek Zdeněk, Horčička Jaromír, Krůček Zdeněk, Křístek Ladislav, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27D 13/00, C04B 7/44

Značky: způsob, tohoto, suroviny, tepelně, slinování, způsobu, převážně, zařízení, jílové, přípravy, práškové, provádění, karbonátové

Text:

...slinovacího zařízení lg a nahoře se vstupním hrdlem odlučovače ll. Potrubí É suroviny z kalcinátoru Q je zavedeno do kalcinátoru 1, přičemž výsypka suroviny odlučovače ll je propojena se slinovacím zařízením lg nebo í se šachticí kalcinátoru 1 a kalcinátor 1 přes výstupní hrdlo plynu odlučovače ll je propojen alespoň s hrdlem 2 šachty3, nebo is dalším pŕedehřívačem nebo i bypassovým zařízením pro odloučení těkavých škodlivin.zařízení pro...

Zařízení k fotoelektrickému snímání polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240366

Dátum: 15.08.1987

Autori: Žajdlík Josef, Sehnálek Alois, Pospíšil Jaroslav

MPK: G01C 3/08, G01B 11/00

Značky: snímání, polohy, fotoelektrickému, zařízení

Text:

...1 sestava z fototranzistoru 4, který jevsvým emitorem připojen na bázi prvního tranzistoru 5, jehož kolektor je spojen s kolektorem fototranžis ktoru 4, s prvním vývodem prvního rezistoru 6 a s prvním vývodem druhého rezistoru 7, Emítor prvního tranzistoru 5 .je spojen.s prvním vývodem prvního kondenzátoru 8,sprvním vývodem třetího rezistoru 9, je hož druhý vývod je spojen s prvím vývokdem čtvrtého rezistoru 10. Druhý vývodčtvrtého rezistoru...

Zařízení pro tepelné zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250164

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michálek Zdeněk, Krejčí Petr, Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef, Sehnálek Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: zpracování, práškové, zařízení, suroviny, tepelně

Text:

...kde se vyrovnávají rozdíly v tepelná zpracování jednotlivých proudd suroviny, eurovinová moučka je shonogenizována a tepelná päiprsvens pro kelcinaci. Příkladná provedení zeüzsní podle vynálezu je schematicky v náryau znázorněno na obrázku.zsłízení sloułící k tepelnenu zpracování prálkové surovirw zahrnuje v sob rotační psc L, pecní vltev g předehłf-ívače, vzduchotechnicky nezávislou kalcinační včtev 1 předehříveče, chladič i slínku e potrubí...

Zapojení k pohonu vynášecích zařízení tepelných výměníků na zrnité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250152

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučeřík Oldřich, Kristen Josef, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27B 1/00

Značky: zapojení, zrnité, pohonů, výměníku, materiály, vynášecích, zařízení, tepelných

Text:

...k pohonu hydraulických vdlcu vzniknou značné úspory na investičních nákladech na pořízení čerpací stanice, rozvodu a regulace hydraulického systému.Príklad zapojení k pohonu vyndäecích zařízení podle vyndlezu je schemeticky zobrazen na výkrese, kde na obr. 1 je znazorněn tepelný výměník s vynáäecím zařízením v nárysném pohledu e avielém řezu, ne obr. 2 je znázorněno zapojení jednoho hydreulického válce k pohonu vynáěecího zařízení a na...

Zařízení k předehřevu a kalcinaci zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233397

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šafář Jiří, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, kalcinaci, předehřevu, zrnitých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřívání a kalcinaci zrnitých materiálů, zejména cementářské surovinové moučky při suchém způsobu výplau cementářského slínku v rotační peci. Vynález se týká oboru 535. Řeší předehřev a kalcinaci zejména cementářské surovinové moučky při suchém způsobu výpalu. Podstatou vynálezu je to, že na horní část předehřívací protiproudé šachty navazují dva souproudé cyklonové stupně, přičemž dolní část protiproudé šachty...

Zařízení na otáčení kusových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233362

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pospíšil Jaroslav

MPK: B65G 47/24

Značky: předmětů, otáčení, zařízení, kusových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem. Řeší změnu orientace podle svislé osy, předmětů tvaru kvádru, během jejich dopravy na dopravnících. Podstatou řešení je přibrzďovací kotouč, který je nastaven šikmo vůči rovině dopravníků předmětů. Zařízení je možno použít v oblasti manipulace a materiálem při dopravě například kartonů, polyetylénových přepravek apod.

Zařízení pro předehřev a kalcinaci cementářské práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233360

Dátum: 01.01.1987

Autori: Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk, Šafář Jiří, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: cementářské, předehřev, suroviny, kalcinaci, zařízení, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyšší stupeň předkalcinace zpracovávané suroviny, větší výkon rotační pece a plynulejší provoz. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že mezi vyústěním cyklonového kanálu 5 plynů do spodní části šachtového předehřívače 1 a okolím vyústění výpadového potrubí 6 suroviny z šachtového předehřívače 1 do kanálu 4 pecních plynů jasu umístěny hořáky 8, přičemž rotační pec 10 je současně jediným přívodem veškerého spalovacího vzduchu ve...

Zařízení k předehřevu a kalcinaci práškových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230353

Dátum: 15.11.1986

Autori: Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois, Křístek Ladislav, Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřevu, zařízení, práškových, surovin, kalcinaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k předehřevu a kalcinaci práškových surovin sestávající ze šachtového předehřívače, kalcinátoru, sestávajícího ze svislé a šikmé komory a odlučovače zkalcinované suroviny vybavené prostředky pro přívod a odvod suroviny a plynů, včetně potrubí pro přívod plynů z rotační pece do předehřívacího a kalcinačního zařízení, vyznačené tím, že kalcinátor práškové suroviny je umístěn pod šachtovým předehřívačem (1) tak, že vzdálenost osy svislé...

Způsob kalcinace směsi práškové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222317

Dátum: 01.12.1985

Autori: Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois, Michálek Zdeněk, Křístek Ladislav

Značky: kalcinace, způsob, tohoto, práškové, suroviny, provádění, směsi, způsobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kalcinace směsi práškové suroviny, plynů s obsahem kyslíku a spalovaného paliva,při kterém se plyny do směsi přivádějí v axiálním a tangenciálním směru a odvádějí v tangenciálním směru,vyznačujíci se tím,že směs nejdříve uvádí do vratného víření ve svislém směru v prostorovém poli se svislou osou,potom se v horní části tohoto pole převádí do rotačního pohybu okolo šikmé osy a nakonec se směs plynů a zkalcinované suroviny z výstupní části...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226757

Dátum: 01.08.1985

Autori: Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Křístek Ladislav, Šafář Jiří, Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois

Značky: suroviny, kalcinaci, předehřev, zařízení, práškové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny tvořené cyklonovým předehřívačem, kalcinátorem s krátkou rotační pecí, vyznačené tím, že ke spodní části cyklonového předehřívače je potrubím (16) pro část plynů z rotační pece (18) paralelně přiřazen kalcinátor (1) s hořákem (6) paliva, do kterého je dále přivedeno potrubí (7) pro přívod spalovacího vzduchu z chladiče a boční svod (5) suroviny z předposledního cyklonu (11) předehřívače,...

Způsob sterilizace etylenoxidem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225610

Dátum: 01.07.1985

Autori: Pospíšil Jaroslav, Fiala Bořivoj, Ryšánek Pavel

Značky: způsob, etylenoxidem, sterilizace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sterilizace etylenoxidem, vyznačující se tím, že se do průduchu sáčku zasune dolní stonek filtru, takto upravený sáček se umístí ve sterilizátoru a po provedení vlastní sterilizace etylenoxidem se vyjme ze sterilizátoru, vývěvou napojenou na horní stonek filtru se odstraní plynný obsah sáčku a sáček se zavařením hermeticky uzavře.

Filtr pro sterilizaci etylenoxidem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217914

Dátum: 15.12.1984

Autori: Pospíšil Jaroslav, Ryšánek Pavel, Fiala Bořivoj

Značky: etylenoxidem, filtr, sterilizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká filtru pro sterilizaci protéz z plastických hmot implantátů, katétrů, endoskopů, infúzních potřeba dalšího léčebně chirurgického materiálu nebo jiného materiálu etylénoxidem. Filtr podle vynálezu je tvořen dvěma slinutými skleněnými sintry zabudovanými jako přepážky v bance, která se nad sintry zužuje v horní stonek a pod sintry v dolní stonek. Zakončení dolního stonku je provedeno kónusem s dolním otvorem a bočními otvory....

Zařízení pro připojení a upevnění desek s tištěnými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 224339

Dátum: 01.07.1984

Autor: Pospíšil Jaroslav

Značky: tištěnými, spoji, upevnění, připojení, desek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro připojení a upevnění desek s tištěnými spoji do různých konstrukcí, vyznačující se tím, že na úhelníky (15) konstrukce jsou ustaveny držáky (11) mezi nimiž je otočně upevněn konektor (16) pro připojení desky s tištěnými spoji (17) a konektoru (18), přičemž konektor (16) je opatřen patkami (12,13), na nichž jsou vytvořeny plochy (19,20) pro navedení nožů (21).