Porubský Juraj

Energetická jednotka pro výrobu teplonosného média spalováním biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242711

Dátum: 15.05.1987

Autori: Novák František, Porubský Juraj, Ileak Štefan, Guba Gustáv, Lübke Henrich, Nemeok Peter

MPK: F23G 7/10

Značky: spaľovaním, media, biomasy, jednotka, energetická, výrobu, teplonosného

Text:

...čistic. Odlučovocí nařízení ,L 3 je opatřeno prvním výstupním potrubím ,u plynnő složky spalín, ktoré je napojená přes zhálecí zařízení 31 do výmeníku za teple s druhým výstupním potrubím 14, připojeným přes divkwací zařízení 15, do rosruiovacího zařízení m.U rozrueovecího zařízení ,m je umíetěn odlučoveč L 7, nespelitelných čístio. Rosrulovaeí zařízení Li je prostřednictvím pneumatickóho smssovecíbo členu 5 nebo preudovőbo přístroje...

Sposob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248087

Dátum: 15.01.1987

Autori: Glevitzký Edmund, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Porubský Juraj

MPK: C08F 14/06

Značky: spôsob, homopolymerizácie, kopolymerizácie, vinylchloridu

Text:

...a ro-»Llulrčnýchi zmesiznižuje sa tým tiež tvorba úsad polyměrov na vnútorných stenách autoklávov a armatúr. odpadá riziko extrémne vysokej tvorby rybich ôír, napr. pri nedokonalom vyčisteni autoklçłąrotx a v neposlednom rade, zvyšuje sa termicka stabilita homopolymérov a kopolymérov vinylchloridu pri zachovaní ostatný-ch vynikajúcich fyzikálne-chemických a spracovateľských parametrov produktu. .Homopolymerizácia i kopolymerizácia...

Spôsob výroby suspenzného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230891

Dátum: 15.11.1986

Autori: Szulényi František, Mondočko Jozef, Porubský Juraj, Šovčíková Marianna, Ilčík Štefan, Macho Vendelín, Glevitzký Edmund

MPK: C08F 114/06

Značky: spôsob, výroby, polyvinylchloridu, suspenzného

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzný polyvinylchlorid (PVC) zvlášť vhodný na výrobu tlakových rúr má K-hodnotu 69 až 80 (70 až 74), sypnú hmotnosť 0,5 až 0,65 kg.dm-3, absorpciu zmäkčovadla 2 až 23 (5 až 12) min a ďalšie definované parametre. Vyrába sa suspenziou homopolymerizáciou pri teplote 40 až 56 (49 až 53)°C, vodnom module vodná fáza/vinylchlorid = 1,0 až 2,0 (1,25 až 1,7), pri celkovom obsahu ochranných koloidov ako dispergátorov na báze derivátov celulózy...

Spôsob výroby homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223066

Dátum: 15.03.1986

Autori: Porubský Juraj, Glevitzký Edmund, Macho Vendelín

Značky: homopolymerů, vinylchloridu, výroby, spôsob, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu s olefinicky nenasýtenými komonomérmi, prostý alebo len s malým obsahom defektných častíc, tzv. rybích ôk, voľnoradikálovou homopolymerizációu alebo kopolymerizáciou pri teplote 5 až 80 °C, spravidla v suspenzii za spolupôsobenia pomocných látok tak, že sa na reakčný priestor homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie pred privedením východiskových surovín alebo aspoň pred privedením...

Spôsob výroby zmesných peroxidov a/alebo zmesí peroxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224167

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tribulík Ján, Smejkal Václav, Porubský Juraj, Komora Ladislav, Glevitzký Edmund, Rusina Miroslav, Macho Vendelín, Mojžiš Teodor

Značky: spôsob, zmesných, peroxidov, zmesí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zmesných peroxidov a/alebo zmesí peroxidov obecného vzorca (str. 17), vyznačujúci sa tým, že do vodného roztoku peroxidu alkalického kovu alebo zmesi peroxidov alkalických kovov sa pridávajú súčasne alebo jednotlivo pretržite, polopretržite alebo kontinuálne aspoň dve rôzne látky obecného vzorca R´COX a/alebo R´´ OCOX a organické rozpúšťadlo, alebo opačne, do zmesi aspoň dvoch rôznych látok obecného vzorca R´COX a/alebo R´´ OCOX a...

Spôsob výroby suspenzných kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217490

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kolínský Miloslav, Kabíček Vladimír, Porubský Juraj, Macho Vendelín

Značky: vinylchloridu, spôsob, kopolymérov, výroby, suspenzných

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba suspenzných kopolymérov vinylchloridu so zmesou aspoň dvoch alkénov C3 až C5, spravidla tiež za spolupôsobenia alkánov, prípadne navyše diénov, sa uskutočňuje suspenznou kopolymerizáciou pri teplote 10 až 90 °C (40 až 65 °C) za iniciačného účinku vopred pripravených alebo "in situ" vytváraných organických peroxidov. Vhodnou zmesou alkénov, alkánov a diénov C3 až C5 je frakcia C4-uhľovodíkov z katalytického krakovania vyšších ropných...