Polouček Eduard

Spôsob povrchovej úpravy minerálnych plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278145

Dátum: 14.10.1992

Autori: Polouček Eduard, Veselý Karel, Macíček Jaroslav, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 9/04

Značky: plniv, spôsob, úpravy, minerálnych, povrchovej

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová úprava minerálnych plnív, napríklad uhličitanu vápenatého, hydroxidu vápenatého, hydroxidu horečnatého, hydroxidu hlinitého, kaolínu a/alebo dolomitu, najmä na prípravu kompozitov s polyolefínmi spočíva v tom, že práškové plnivo sa impregnuje 0,001 až 10 % roztokom amónnych solí vyšších mastných kyselín s 12 až 32 uhlíkovými atómami vo vode a/alebo v etanole tak, aby koncentrácia amónnej soli na plnive bola 0,1 až 10 % hmotnostných.

Kompozitní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 270317

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kimmer Dušan, Kučera Miloslav, Polouček Eduard

MPK: C08L 23/10

Značky: kompozitní, materiály

Text:

...si - o - sl o sla ČH cms cna 3 k .syntézu vhodných amümlckých kopolymerů połyalkanů e velmi náročná z hlediska experimenkálnĺho uspořádání, lze l realizoval pouze v prcałřvdĺ dokonale zabrañujfcľm konlnminacł ionłcvých. případně koordinačnĺch aktlvnĺch cenhr (vo vyaokovakuových ąparalurách v atmnstéře lnertnĺhc plynu). První synlézy byly uskulečněny teprve nedávno a vycháujĺ z tenke( spojených s trans(ormncaml koordlnačnĺch ąkuvnĺch conber...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270038

Dátum: 13.06.1990

Autori: Polouček Eduard, Veselý Karel, Brno, Kummer Miroslav, Svěrák Tomáš, Pospíšil Ladislav, Petrůj Jaroslav

MPK: C08L 23/00

Značky: bázi, materiály, polyolefinů, kompozitní

Text:

...k nedlevnějěím plnivům.Nyní byla nalezeno levné příeada, která zvyšuje nehoŕlavoet kompozitních materiálů plněných těmito plnivy.Pŕedmětem vynalezu Jsou kompozitní materiály na bázi polyolefinů plněnyoh hydroxidy, oxidy a uhlićiteny vápenatými a nebo hoŕečnatými obaahující případně pigmenty,etabilizátory, zpracovateleká příaady a případně další polymcry, které obsahují 20 až 50 hmotnoetních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnoetních dílů...

Kompozitní materiál na bázi polyolefínů a tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266524

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunz Milan, Kummer Miroslav, Petrůj Jaroslav, Pác Jiří, Veselý Karel, Šimsa Jan, Jalovecký Jan, Kučera Jaroslav, Křivánek Josef, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš

MPK: C08L 23/00, C08K 3/34

Značky: bázi, perlitu, tepelně, materiál, expandovaných, polyolefinů, kompozitní

Text:

...homogenizaci v plastu.Povrch částic expandovaného perlitu může být pro zlepšení interakce s polyolefiny upraven 0,05 až 2,0 hmotnostních silánových spojovacích prostředků. Důležitou podmínkou pro získání kvalitního kompozitního materiálu je, aby perlitové plnivo neobsahovalo více než 0,5 hmotnostních vody. Při skladování musí být plnivo chráněno před přístupem vzdušné vlhkosti nebo se musí těsně před zpracováním dosušovat.Pro přípravu...

Polyamidy plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266515

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svěrák Tomáš, Macíček Jaroslav, Foral Jiří, Veselý Karel, Polouček Eduard, Kebrle Ondřej, Petrůj Jaroslav, Novák Jaroslav

MPK: C08K 3/22, C08L 77/00

Značky: hydroxidovými, plněné, plnivy, karbonátovými, polyamidy

Text:

...Velikost částic dgg menší než 30 m znamená, že 99 hmotnostních částic plniva má menší rozměr než 30,m.Plnivo obsahuje 15 až 48 hmotnostních hydroxidu hořečnatého, 52 až 85 hmotnostních uhličitanu vápenatého a maximálně 1 hmotnostní hydroxidu vápenatého. Je velmi výhodným retardérem hoření polyamidů, který současně umožňuje významně zlepšit jejich tuhost a teplotu průhybu při zatižení.Výhodné sypné vlastnosti tohoto plniva umožňují...

Kompozitní materiály se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266193

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kummer Miroslav, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Pospíšil Ladislav, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard

MPK: C08L 23/00

Značky: kompozitní, hořlavostí, materiály, sníženou

Text:

...20 až 50 hmotnostních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnostních dílů hydroxidových plniv a 5 až 45 hmotnostních dílů plniva schopného vázat vodu nad teplotouPředmětem vynálezu jsou zejména takové kompozitní materiály, které obsahují jako plnivo schopné vázat vodu nad teplotou rozkladu hydroxidového plniva cement anebo bezvodý síranPodstatou vynálezu je poznatek, že přísadou dalšího plniva, které za zvýšené teploty snadno a rychle reaguje s...

Magnezitové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265175

Dátum: 13.10.1989

Autori: Polouček Eduard, Pleva Milan, Cibuliak Pavel, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Veselý Karel, Hanzl Pavel

MPK: C08L 23/00, C08K 3/22

Značky: plnivo, magnezitové

Text:

...je zaručen převod hořečnaté složky z formy uhličitanu na vysoce aktivní formu oxidu, která následnou hydratací přechází s vysokou kcnverzí na žádanou formu hydroxidu hořečnatého, který je u těchto typů plniv základní složkou umožňující zhášení plastů. Další velmi významnou složkou plniva je železo, které z původní formy sideritu nebo pyritu v surovině zpracováním přešlo na formu trojmocněho oxidu, který je z hlediska zpracovatelské...

Plasty plněné barevnými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264629

Dátum: 14.08.1989

Autori: Veselý Karel, Křivánek Josef, Svěrák Tomáš, Kratochvíl František, Petrůj Jaroslav, Kummer Miroslav, Kunz Milan, Macíček Jaroslav, Pác Jiří, Kučera Jaroslav, Polouček Eduard

MPK: C08J 3/20

Značky: plasty, barevnými, plněné, plnivy

Text:

...s polyolefiny, jako je polyetylen,polypropylen, kopolymery etylenu a propylenu s jinými olefiny, elastomerní polyolefiny,dále s polyvinylchloridem a polyamidy. Barevné kompozitní materiály podle vynálezu mají dobré mechanické vlastnosti a v případě použití hydroxidových plniv i sniženou hořlavost,což rozšiřuje možnosti jejich aplikací.Výhodou použití plniva, které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitů,je ta skutečnost, že...

Polyolefiny plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263842

Dátum: 12.05.1989

Autori: Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Veselý Karel, Křivánek Josef, Svěrák Tomáš

MPK: C08L 23/00, C08K 3/26

Značky: karbonátovými, polyolefiny, plnivy, plněné, hydroxidovými

Text:

...vápcnatêho a maximálně 1 0/0 hmotnostních hydroxidu vápenatéh-o. Velikost častíc dgg menší než 30 ,um znamená, že 99 0/0 hmotnostních částic prejde sítem s oky o průměru 3 G m. Toto plnívo umožňuje připravit kompozitní materiály na bázi polyolefinů, které se vyznačují zvýšenou tuhosti, zvýšenou teplotou průhybu při zatížení, sníženou hořlavostí a dobrou houževnatostí.Dále jsou předmětem tohoto vynálezu pa~ lyolefiny plnené karboíiátovými...

Kompozity polyalkenů s minerálními plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263262

Dátum: 11.04.1989

Autori: Polouček Eduard, Kimmer Dušan, Kučera Miloslav

MPK: C08L 23/00

Značky: plnivy, minerálními, polyalkenů, kompozity

Text:

...jejich tevenine působí při zpracování jako mazadlo. Směs lépe zatéká do forem. Pŕltom jsou bloky s heteroatomy vázâny k polyalkenovému řetězci kovalentními vnzbemi,nemohou být tedy vytěsñovány.Myšlenka, použit knpolymery uvedených typů jako kompetibilizační přiendy nemohla být donedávna realizováne, protože nebyl nám způsob přípravy těchto kopolymerů. Teprve po nalezeni způsobu jejich eynatézy (viz A 0 190 127, A 0 220 722, AO 238 488, AO 238...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kebrle Ondřej, Pác Jiří, Macíček Jaroslav, Kratochvíl František, Veselý Karel, Novák Jaroslav, Petrůj Jaroslav, Hofbauer František, Polouček Eduard, Bárta Jaroslav, Foral Jiří, Holman Miroslav

MPK: C08K 3/22

Značky: kompozitní, horečnatého, bázi, hydroxidů, materiály, polyolefinů

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Dolomitické plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259935

Dátum: 15.11.1988

Autori: Nemčič Ladislav, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Pleva Milan, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard

MPK: C08K 3/20, C08K 3/26

Značky: dolomitické, plasty, plnivo

Text:

...než 97 hmotnostních, jejich polopálením, tedy kalcinací v rozmezí 650 až 800 °C a následnou hydratací. Tímto způsobem se dolomítická struktura převádí na celkovou strukturu CaC 03 i zpracující technologie s teplotou výpalu, která je volena z výše uvedeného rozsahu. Mg(0 H)2. Výběrem dolomitické suroviny, volbou způsobu manipulace s touto surovinous ohledem na použitou surovinu a délku tepelné expozice tak, aby dále byl zpracovávánpouze...

Katalyzátor pro polymeraci etylenu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236235

Dátum: 01.02.1988

Autori: Fiala Zdeněk, Polouček Eduard, Gheorghiu Minhea, Boček Vladimír

MPK: C08F 10/02, C08F 4/60

Značky: plynné, fázi, katalyzátor, etylénu, polymeraci

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory pro polymeraci etylenu v plynné fázi tvořené silylestery alespoň dvou přechodných kovů, z nichž jeden je chrom a další molybden, vanad nebo titan, nanesenými na anorganickém nosiči spolu s organohlinitou sloučeninou jako katalyzátor. Katalyzátory umožňují měnit molekulovou hmotnost a její distribuci a tím i mechanické vlastnosti polyetylenu.

Mikromletá karbonátová plniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 250129

Dátum: 15.04.1987

Autori: Polouček Eduard, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Křivánek Josef, Svěrák Tomáš, Chromý Zdeněk, Pác Jiří, Mošna Pavel

MPK: C08K 3/26, C08K 5/10, C08K 5/12...

Značky: mikromletá, karbonátová, plniva

Text:

...však, že při použití směsi mastných kyselín s monoglyceridy mastných kyselín dochází k zlepšení vlastností plníva.Předmětem vynálezu jsou míkromletá karbonátova plniva vyrobena mletim přírodních karbonátů v přitomností hydrofobizujících přísad, ve kterých přírodní karbonát s průměrnou velikosti častíc menší než 10 m obsahuje 0,01 až 0,5 hmot. alespoň jedné vyšší mastné kyseliny s 12 až 20 uhlíkovými atomy a 0,2 až 1,5 °/) hmot. alespoň...

Kompozitní materiál na bázi kopolymerů propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249408

Dátum: 12.03.1987

Autori: Polouček Eduard, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Kebrle Ondřej, Čermák František, Foral Jiří, Holman Miroslav

MPK: C08L 23/16, C08K 3/26

Značky: propylenu, etylenem, bázi, kompozitní, materiál, kopolymerů

Text:

...zinečnate soli vyšších mastných kyselin C 16 až 022, například stearáty, oleáty- estery vyšších mastných kyselín 0 m až C 22, například monoglycerid kyseliny stearová.Dalsími běžně používanými příeademi jsou antioxidanty, z nichž se osvědčily z- fenolicke, rdznä substiované ke zvýseni snáěenlivosti s polymerem, například 2,6-di.terc-butyl-p-krezol , 2 , zimatlwlen-bis- ( ł-methyl-ô-terc . butylfonol) , 2 ,ő-d imethyl-ł-oligopolyorooenvlfenol.-...

Práškové plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 249337

Dátum: 12.03.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard, Pleva Milan

MPK: C08K 3/26

Značky: práškové, plasty, plnivo

Text:

...bud ekvimolární poměr MgC 03 cacoa. přebytek IUCO 3 nebo mírný přebytek CaC 03. Je zřejmě, že složení výchozí suroviny bude mít rozhodující vliv na účinnost plniva jako retardéru hožení.Čistota suroviny ovlivňuje bělost plniva a kompozítu. Podstatnou výhodou nového plniva ve srovnání se směsnými plnivy obdobného složení, avšak vyráběných srážehím, spočíva ve snížení výsledné katalytická aktivity bez nákladného odstraňovaní přítomných...

Směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 247458

Dátum: 15.01.1987

Autori: Douda Vlastimil, Ryšavý Drahomír, Petrůj Jaroslav, Kummer Miroslav, Veselý Karel, Vodička Miloslav, Kratochvíl František, Polouček Eduard, Macíček Jaroslav, Svěrák Tomáš

MPK: C08L 23/00, C08K 3/26

Značky: směsi, práškovým, polyolefinů, uhličitanem, vápenatým

Text:

...vápenatým při zachování pevnosti/a vysoké termooxidační stability je možno dosáhnout, je-lipoužito dvojsložkové soustavy obsahující kombinaci malých koncentrací mastné kyseliny s je jím esterem.Předmětem vynálezu jsou směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým, jehož povrch je hydrofobizován mastnými kyselinami, obsahující monoestery vyšších mastných kyselin, ve kterých je uhličitan vápenatý hydrofobizován směsí 0,05 až 0,3 hmot....

Bis(benzyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220835

Dátum: 15.12.1985

Autori: Boček Vladimír, Handlíř Karel, Klikorka Jiří, Holeček Jaroslav, Lyčka Antonín, Nádvorník Milan, Polouček Eduard

Značky: bis(benzyldifenylsilyl)ester, způsob, přípravy, kyseliny, chromové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(benzyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(C7H7) (C6H5)2SiO]2CrO2, způsobu a podmínek její přípravy konverzí benzyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným, nebo esterifikací benzyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále...

Bis(p-anisyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220834

Dátum: 15.12.1985

Autori: Boček Vladimír, Holeček Jaroslav, Handlíř Karel, Polouček Eduard, Klikorka Jiří, Nádvorník Milan, Lyčka Antonín

Značky: bis(p-anisyldifenylsilyl)ester, kyseliny, chromové, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemiciké sloučeniny, bis(p-anisyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(CH3OC6H4) (C6H5)2SiO]2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí p-anisyldifenylchlorsilanu nebo p-anisyldifenylbromsilanu s chromanem stříbrným. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále využito jako...

Bis(isobutyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220833

Dátum: 15.12.1985

Autori: Boček Vladimír, Polouček Eduard, Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří, Nádvorník Milan, Handlíř Karel, Lyčka Antonín

Značky: způsob, chromové, přípravy, bis(isobutyldifenylsilyl)ester, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(isobutyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce {[(CH3)2CHCH2](C6H5)2SiO}2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí isobutyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrnym, nebo esterifikací isobutyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může...

Zařízení k stanovení polymerační aktivity katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225984

Dátum: 01.07.1985

Autori: Fiala Zdeněk, Doubek Mojmír, Polouček Eduard, Boček Vladimír

Značky: katalyzátoru, aktivity, stanovení, polymerační, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k stanovení polymerační aktivity katalyzátorů z časového průběhu spotřeby monomeru v průběhu polymerace v tlakovém reaktoru, vyznačené tím že polymerační reaktor (l) je vybaven kontaktním manometrem (2) elektromagnetickým ventilem (3) s regulací průtoku plynu (4), spínacím relém (5) a elektronickým regulačním a registračním zařízením (6).

Bis(cyklohexyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216331

Dátum: 15.06.1984

Autori: Holeček Jaroslav, Lyčka Antonín, Handlíř Karel, Polouček Eduard, Boček Vladimír, Nádvorník Milan, Klikorka Jiří

Značky: bis(cyklohexyldifenylsilyl)ester, přípravy, kyseliny, způsob, chromové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie, speciálně chemie organokovových sloučenin. Řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci -olefinů, především ethylenu. Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny bis(cyklahexyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové obecného vzorce [(C6H11)(C6H5)2SiO]2CrO2 a způsobu a podmínek její přípravy konverzí cyklohexyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným nebo...

Bis (2-propyldifenylsilyl) ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 213975

Dátum: 01.06.1984

Autori: Holeček Jaroslav, Klikorka Jiří, Handlíř Karel, Polouček Eduard, Zapletal Jan, Boček Vladimír, Nádvorník Milan

Značky: 2-propyldifenylsilyl, chromové, ester, kyseliny, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie, speciálně chemie organokovových sloučenin. Řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci(- olefinů, zvláště ethylenu. Vynález popisuje dosud neznámou chemickou sloučeninu bis (2-propyldifenylsilyl) ester kyseliny chromové obecného vzorce [(2-C3H7) (C6H5)2SiO]2 CrO2 a způsob jeho přípravy konverzí 2-propyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným nebo esterifikací...