Polouček Eduard

Spôsob povrchovej úpravy minerálnych plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278145

Dátum: 14.10.1992

Autori: Macíček Jaroslav, Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Veselý Karel

MPK: C08K 9/04

Značky: spôsob, povrchovej, plniv, úpravy, minerálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová úprava minerálnych plnív, napríklad uhličitanu vápenatého, hydroxidu vápenatého, hydroxidu horečnatého, hydroxidu hlinitého, kaolínu a/alebo dolomitu, najmä na prípravu kompozitov s polyolefínmi spočíva v tom, že práškové plnivo sa impregnuje 0,001 až 10 % roztokom amónnych solí vyšších mastných kyselín s 12 až 32 uhlíkovými atómami vo vode a/alebo v etanole tak, aby koncentrácia amónnej soli na plnive bola 0,1 až 10 % hmotnostných.

Kompozitní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 270317

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kučera Miloslav, Kimmer Dušan, Polouček Eduard

MPK: C08L 23/10

Značky: kompozitní, materiály

Text:

...si - o - sl o sla ČH cms cna 3 k .syntézu vhodných amümlckých kopolymerů połyalkanů e velmi náročná z hlediska experimenkálnĺho uspořádání, lze l realizoval pouze v prcałřvdĺ dokonale zabrañujfcľm konlnminacł ionłcvých. případně koordinačnĺch aktlvnĺch cenhr (vo vyaokovakuových ąparalurách v atmnstéře lnertnĺhc plynu). První synlézy byly uskulečněny teprve nedávno a vycháujĺ z tenke( spojených s trans(ormncaml koordlnačnĺch ąkuvnĺch conber...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270038

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petrůj Jaroslav, Pospíšil Ladislav, Veselý Karel, Kummer Miroslav, Brno, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš

MPK: C08L 23/00

Značky: polyolefinů, kompozitní, bázi, materiály

Text:

...k nedlevnějěím plnivům.Nyní byla nalezeno levné příeada, která zvyšuje nehoŕlavoet kompozitních materiálů plněných těmito plnivy.Pŕedmětem vynalezu Jsou kompozitní materiály na bázi polyolefinů plněnyoh hydroxidy, oxidy a uhlićiteny vápenatými a nebo hoŕečnatými obaahující případně pigmenty,etabilizátory, zpracovateleká příaady a případně další polymcry, které obsahují 20 až 50 hmotnoetních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnoetních dílů...

Kompozitní materiál na bázi polyolefínů a tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266524

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kučera Jaroslav, Jalovecký Jan, Křivánek Josef, Veselý Karel, Pác Jiří, Svěrák Tomáš, Kummer Miroslav, Polouček Eduard, Kunz Milan, Petrůj Jaroslav, Šimsa Jan

MPK: C08L 23/00, C08K 3/34

Značky: tepelně, kompozitní, perlitu, polyolefinů, materiál, expandovaných, bázi

Text:

...homogenizaci v plastu.Povrch částic expandovaného perlitu může být pro zlepšení interakce s polyolefiny upraven 0,05 až 2,0 hmotnostních silánových spojovacích prostředků. Důležitou podmínkou pro získání kvalitního kompozitního materiálu je, aby perlitové plnivo neobsahovalo více než 0,5 hmotnostních vody. Při skladování musí být plnivo chráněno před přístupem vzdušné vlhkosti nebo se musí těsně před zpracováním dosušovat.Pro přípravu...

Polyamidy plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266515

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Jaroslav, Polouček Eduard, Veselý Karel, Macíček Jaroslav, Foral Jiří, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav, Kebrle Ondřej

MPK: C08K 3/22, C08L 77/00

Značky: hydroxidovými, karbonátovými, polyamidy, plnivy, plněné

Text:

...Velikost částic dgg menší než 30 m znamená, že 99 hmotnostních částic plniva má menší rozměr než 30,m.Plnivo obsahuje 15 až 48 hmotnostních hydroxidu hořečnatého, 52 až 85 hmotnostních uhličitanu vápenatého a maximálně 1 hmotnostní hydroxidu vápenatého. Je velmi výhodným retardérem hoření polyamidů, který současně umožňuje významně zlepšit jejich tuhost a teplotu průhybu při zatižení.Výhodné sypné vlastnosti tohoto plniva umožňují...

Kompozitní materiály se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266193

Dátum: 13.12.1989

Autori: Polouček Eduard, Pospíšil Ladislav, Svěrák Tomáš, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Kummer Miroslav

MPK: C08L 23/00

Značky: sníženou, hořlavostí, materiály, kompozitní

Text:

...20 až 50 hmotnostních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnostních dílů hydroxidových plniv a 5 až 45 hmotnostních dílů plniva schopného vázat vodu nad teplotouPředmětem vynálezu jsou zejména takové kompozitní materiály, které obsahují jako plnivo schopné vázat vodu nad teplotou rozkladu hydroxidového plniva cement anebo bezvodý síranPodstatou vynálezu je poznatek, že přísadou dalšího plniva, které za zvýšené teploty snadno a rychle reaguje s...

Magnezitové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265175

Dátum: 13.10.1989

Autori: Svěrák Tomáš, Pleva Milan, Polouček Eduard, Hanzl Pavel, Veselý Karel, Cibuliak Pavel, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 3/22, C08L 23/00

Značky: magnezitové, plnivo

Text:

...je zaručen převod hořečnaté složky z formy uhličitanu na vysoce aktivní formu oxidu, která následnou hydratací přechází s vysokou kcnverzí na žádanou formu hydroxidu hořečnatého, který je u těchto typů plniv základní složkou umožňující zhášení plastů. Další velmi významnou složkou plniva je železo, které z původní formy sideritu nebo pyritu v surovině zpracováním přešlo na formu trojmocněho oxidu, který je z hlediska zpracovatelské...

Plasty plněné barevnými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264629

Dátum: 14.08.1989

Autori: Macíček Jaroslav, Pác Jiří, Kummer Miroslav, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Kučera Jaroslav, Křivánek Josef, Kunz Milan, Kratochvíl František, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel

MPK: C08J 3/20

Značky: plněné, plasty, plnivy, barevnými

Text:

...s polyolefiny, jako je polyetylen,polypropylen, kopolymery etylenu a propylenu s jinými olefiny, elastomerní polyolefiny,dále s polyvinylchloridem a polyamidy. Barevné kompozitní materiály podle vynálezu mají dobré mechanické vlastnosti a v případě použití hydroxidových plniv i sniženou hořlavost,což rozšiřuje možnosti jejich aplikací.Výhodou použití plniva, které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitů,je ta skutečnost, že...

Polyolefiny plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263842

Dátum: 12.05.1989

Autori: Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Veselý Karel, Křivánek Josef

MPK: C08K 3/26, C08L 23/00

Značky: polyolefiny, karbonátovými, plněné, hydroxidovými, plnivy

Text:

...vápcnatêho a maximálně 1 0/0 hmotnostních hydroxidu vápenatéh-o. Velikost častíc dgg menší než 30 ,um znamená, že 99 0/0 hmotnostních částic prejde sítem s oky o průměru 3 G m. Toto plnívo umožňuje připravit kompozitní materiály na bázi polyolefinů, které se vyznačují zvýšenou tuhosti, zvýšenou teplotou průhybu při zatížení, sníženou hořlavostí a dobrou houževnatostí.Dále jsou předmětem tohoto vynálezu pa~ lyolefiny plnené karboíiátovými...

Kompozity polyalkenů s minerálními plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263262

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kimmer Dušan, Kučera Miloslav, Polouček Eduard

MPK: C08L 23/00

Značky: minerálními, polyalkenů, plnivy, kompozity

Text:

...jejich tevenine působí při zpracování jako mazadlo. Směs lépe zatéká do forem. Pŕltom jsou bloky s heteroatomy vázâny k polyalkenovému řetězci kovalentními vnzbemi,nemohou být tedy vytěsñovány.Myšlenka, použit knpolymery uvedených typů jako kompetibilizační přiendy nemohla být donedávna realizováne, protože nebyl nám způsob přípravy těchto kopolymerů. Teprve po nalezeni způsobu jejich eynatézy (viz A 0 190 127, A 0 220 722, AO 238 488, AO 238...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Polouček Eduard, Kratochvíl František, Petrůj Jaroslav, Kebrle Ondřej, Novák Jaroslav, Hofbauer František, Veselý Karel, Macíček Jaroslav, Foral Jiří, Holman Miroslav, Bárta Jaroslav, Pác Jiří

MPK: C08K 3/22

Značky: horečnatého, kompozitní, bázi, hydroxidů, polyolefinů, materiály

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Dolomitické plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259935

Dátum: 15.11.1988

Autori: Petrůj Jaroslav, Nemčič Ladislav, Svěrák Tomáš, Pleva Milan, Veselý Karel, Polouček Eduard

MPK: C08K 3/26, C08K 3/20

Značky: plasty, plnivo, dolomitické

Text:

...než 97 hmotnostních, jejich polopálením, tedy kalcinací v rozmezí 650 až 800 °C a následnou hydratací. Tímto způsobem se dolomítická struktura převádí na celkovou strukturu CaC 03 i zpracující technologie s teplotou výpalu, která je volena z výše uvedeného rozsahu. Mg(0 H)2. Výběrem dolomitické suroviny, volbou způsobu manipulace s touto surovinous ohledem na použitou surovinu a délku tepelné expozice tak, aby dále byl zpracovávánpouze...

Katalyzátor pro polymeraci etylenu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236235

Dátum: 01.02.1988

Autori: Polouček Eduard, Gheorghiu Minhea, Fiala Zdeněk, Boček Vladimír

MPK: C08F 4/60, C08F 10/02

Značky: katalyzátor, polymeraci, fázi, etylénu, plynné

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory pro polymeraci etylenu v plynné fázi tvořené silylestery alespoň dvou přechodných kovů, z nichž jeden je chrom a další molybden, vanad nebo titan, nanesenými na anorganickém nosiči spolu s organohlinitou sloučeninou jako katalyzátor. Katalyzátory umožňují měnit molekulovou hmotnost a její distribuci a tím i mechanické vlastnosti polyetylenu.

Mikromletá karbonátová plniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 250129

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mošna Pavel, Křivánek Josef, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Pác Jiří, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Chromý Zdeněk

MPK: C08K 5/12, C08K 3/26, C08K 5/10...

Značky: karbonátová, mikromletá, plniva

Text:

...však, že při použití směsi mastných kyselín s monoglyceridy mastných kyselín dochází k zlepšení vlastností plníva.Předmětem vynálezu jsou míkromletá karbonátova plniva vyrobena mletim přírodních karbonátů v přitomností hydrofobizujících přísad, ve kterých přírodní karbonát s průměrnou velikosti častíc menší než 10 m obsahuje 0,01 až 0,5 hmot. alespoň jedné vyšší mastné kyseliny s 12 až 20 uhlíkovými atomy a 0,2 až 1,5 °/) hmot. alespoň...

Kompozitní materiál na bázi kopolymerů propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249408

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kebrle Ondřej, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Polouček Eduard, Foral Jiří, Holman Miroslav, Čermák František

MPK: C08L 23/16, C08K 3/26

Značky: kompozitní, bázi, materiál, etylenem, kopolymerů, propylenu

Text:

...zinečnate soli vyšších mastných kyselin C 16 až 022, například stearáty, oleáty- estery vyšších mastných kyselín 0 m až C 22, například monoglycerid kyseliny stearová.Dalsími běžně používanými příeademi jsou antioxidanty, z nichž se osvědčily z- fenolicke, rdznä substiované ke zvýseni snáěenlivosti s polymerem, například 2,6-di.terc-butyl-p-krezol , 2 , zimatlwlen-bis- ( ł-methyl-ô-terc . butylfonol) , 2 ,ő-d imethyl-ł-oligopolyorooenvlfenol.-...

Práškové plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 249337

Dátum: 12.03.1987

Autori: Polouček Eduard, Veselý Karel, Pleva Milan, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 3/26

Značky: práškové, plnivo, plasty

Text:

...bud ekvimolární poměr MgC 03 cacoa. přebytek IUCO 3 nebo mírný přebytek CaC 03. Je zřejmě, že složení výchozí suroviny bude mít rozhodující vliv na účinnost plniva jako retardéru hožení.Čistota suroviny ovlivňuje bělost plniva a kompozítu. Podstatnou výhodou nového plniva ve srovnání se směsnými plnivy obdobného složení, avšak vyráběných srážehím, spočíva ve snížení výsledné katalytická aktivity bez nákladného odstraňovaní přítomných...

Směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 247458

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ryšavý Drahomír, Vodička Miloslav, Douda Vlastimil, Kummer Miroslav, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav, Macíček Jaroslav, Kratochvíl František, Veselý Karel

MPK: C08K 3/26, C08L 23/00

Značky: směsi, polyolefinů, práškovým, uhličitanem, vápenatým

Text:

...vápenatým při zachování pevnosti/a vysoké termooxidační stability je možno dosáhnout, je-lipoužito dvojsložkové soustavy obsahující kombinaci malých koncentrací mastné kyseliny s je jím esterem.Předmětem vynálezu jsou směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým, jehož povrch je hydrofobizován mastnými kyselinami, obsahující monoestery vyšších mastných kyselin, ve kterých je uhličitan vápenatý hydrofobizován směsí 0,05 až 0,3 hmot....

Bis(benzyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220835

Dátum: 15.12.1985

Autori: Boček Vladimír, Polouček Eduard, Handlíř Karel, Holeček Jaroslav, Nádvorník Milan, Lyčka Antonín, Klikorka Jiří

Značky: způsob, přípravy, kyseliny, bis(benzyldifenylsilyl)ester, chromové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(benzyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(C7H7) (C6H5)2SiO]2CrO2, způsobu a podmínek její přípravy konverzí benzyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným, nebo esterifikací benzyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále...

Bis(p-anisyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220834

Dátum: 15.12.1985

Autori: Holeček Jaroslav, Polouček Eduard, Lyčka Antonín, Boček Vladimír, Handlíř Karel, Nádvorník Milan, Klikorka Jiří

Značky: kyseliny, přípravy, chromové, bis(p-anisyldifenylsilyl)ester, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemiciké sloučeniny, bis(p-anisyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce [(CH3OC6H4) (C6H5)2SiO]2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí p-anisyldifenylchlorsilanu nebo p-anisyldifenylbromsilanu s chromanem stříbrným. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může být dále využito jako...

Bis(isobutyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220833

Dátum: 15.12.1985

Autori: Polouček Eduard, Boček Vladimír, Lyčka Antonín, Klikorka Jiří, Handlíř Karel, Holeček Jaroslav, Nádvorník Milan

Značky: chromové, přípravy, kyseliny, bis(isobutyldifenylsilyl)ester, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny, bis(isobutyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové vzorce {[(CH3)2CHCH2](C6H5)2SiO}2CrO2, a způsobu a podmínek její přípravy konverzí isobutyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrnym, nebo esterifikací isobutyldifenylsilanolu oxidem chromovým. Vynález řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci (-olefinů, především ethylenu. Sloučeniny může...

Zařízení k stanovení polymerační aktivity katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225984

Dátum: 01.07.1985

Autori: Doubek Mojmír, Boček Vladimír, Polouček Eduard, Fiala Zdeněk

Značky: katalyzátoru, stanovení, aktivity, zařízení, polymerační

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k stanovení polymerační aktivity katalyzátorů z časového průběhu spotřeby monomeru v průběhu polymerace v tlakovém reaktoru, vyznačené tím že polymerační reaktor (l) je vybaven kontaktním manometrem (2) elektromagnetickým ventilem (3) s regulací průtoku plynu (4), spínacím relém (5) a elektronickým regulačním a registračním zařízením (6).

Bis(cyklohexyldifenylsilyl)ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216331

Dátum: 15.06.1984

Autori: Nádvorník Milan, Holeček Jaroslav, Handlíř Karel, Polouček Eduard, Klikorka Jiří, Boček Vladimír, Lyčka Antonín

Značky: bis(cyklohexyldifenylsilyl)ester, kyseliny, chromové, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie, speciálně chemie organokovových sloučenin. Řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci -olefinů, především ethylenu. Vynález se týká dosud neznámé chemické sloučeniny bis(cyklahexyldifenylsilyl)esteru kyseliny chromové obecného vzorce [(C6H11)(C6H5)2SiO]2CrO2 a způsobu a podmínek její přípravy konverzí cyklohexyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným nebo...

Bis (2-propyldifenylsilyl) ester kyseliny chromové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 213975

Dátum: 01.06.1984

Autori: Polouček Eduard, Klikorka Jiří, Handlíř Karel, Holeček Jaroslav, Boček Vladimír, Zapletal Jan, Nádvorník Milan

Značky: kyseliny, ester, 2-propyldifenylsilyl, chromové, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chemie, speciálně chemie organokovových sloučenin. Řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakou polymeraci(- olefinů, zvláště ethylenu. Vynález popisuje dosud neznámou chemickou sloučeninu bis (2-propyldifenylsilyl) ester kyseliny chromové obecného vzorce [(2-C3H7) (C6H5)2SiO]2 CrO2 a způsob jeho přípravy konverzí 2-propyldifenylchlorsilanu s chromanem stříbrným nebo esterifikací...