Polievka Milan

Viackomponentný emulzný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278872

Dátum: 08.04.1998

Autori: Okresová Soňa, Macho Vendelín, Komorová Katarína, Kostúr Tibor, Uhlár Ladislav, Polievka Milan

MPK: C08L 67/08

Značky: viackomponentný, odpeňovač, emulzný

Zhrnutie / Anotácia:

Odpeňovací prípravok pozostáva z produktov polyadície propylénoxidu na zmes alkoholov pozostávajúcu z 25 až 45 % hmotn. 2-etylhexanolu, 35 až 50 % hmotn. jednomocných a dvojmocných alkoholov C12, ako aj dvojmocných alkoholov C8, z esterov, éterov a acetálov. Ďalšími komponentmi sú látka všeobecného vzorca R1NHCH2CH2R2, kde R1 je acyl vyššej mastnej kyseliny, R2 je -OH, -NHR1, -NH2 alebo -OR1, voda a emulgátor.

Pomocný prípravok na zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278299

Dátum: 12.08.1992

Autori: Polievka Milan, Okresová Soňa

MPK: B23K 35/38

Značky: prípravok, pomocný, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocný prípravok na zváranie zabraňuje adhézii postrekov zváraného kovu na povrch. Prípravok pozostáva z 1 až 95 hmotn. dielov aspoň jednej látky zo skupiny zahŕňajúcej diestery polyetylén-glykolu s molekulovou hmotnosťou 300 až 3000 g/mol., výhodne polyetylénglykolmaleinát, monobutylétery etylénglykolu s molekulovou hmotnosťou 100 až 170 g/mol, polyvinylalkohol, kopolymér propylénoxidu s etylénoxidom, z maximálne 50 hmotn. dielov...

Spôsob výroby A-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270529

Dátum: 12.07.1990

Autori: Polievka Milan, Kupec Pavel, Sojka Jozef, Vida Roman, Uhlár Ladislav

MPK: C07D 285/22

Značky: spôsob, výroby, a-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu

Text:

...ee odfiltruje, promyje vodoua auäi do konětantnej hmotnosti. Pre aplikáciu ee použive ako 40 hmot. vodný roztoksodnej soli. Týmto poetupon ziekený N-izopropyl-2,1,3-oenzotiediezin-4-on-2,Z-dioxidje dostatečně čietý a nie je ho nutné špeciálnymi poetupni dočieťovat, eko je to potreb ná pri priprava bentazonu bez likvidácie zvyükovej vodyo×ychloridom foeforečným.Ďalšie výhody eú zrejme z prikladov prevedenia.28,2 g kyseliny ohlőreulfňnovej ae...

Spôsob výroby izopropylamidu kyseliny antranilovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 269038

Dátum: 11.04.1990

Autori: Uhlár Ladislav, Grolmus Peter, Polievka Milan, Sojka Jozef

MPK: C07C 103/76, C07C 103/28

Značky: antranilovej, výroby, kyseliny, spôsob, izopropylamidu

Text:

...(USA patent 3 828 038).Po zreagování všetkého N-ohlorftalimidu (prejaví se vyčírením suspenzie) sa do reakčnej zmesi pridá roztok izopropylaminu a kyseliny chlorovodíkoved naraz alebo v priebehu 10 minút pri teplotách od -10 do 10 °C. Po zdávkování sa zmes mieša ešte 0 až 5 minút pri dvedenej teplote a potom sa vyhreáe okolitým prostredím alebo vodným kúpelom na 30 až 40 °C, pričom začne vypadávat biela zrazenina, 5 až 10 minút po vypednutí...

Kompozícia so synergickým účinkom pre spracovanie bavlny a jej zmesí so syntetickými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264994

Dátum: 12.09.1989

Autori: Polievka Milan, Starčok Milan, Králik Milan, Fecko Milan, Niepel Wiliam

MPK: D06M 13/16

Značky: bavlny, syntetickými, kompozícia, synergickým, účinkom, spracovanie, zmesí, vláknami

Text:

...prípadne kyseliny chlórsulfónovej. Časť sulfátovaného etoxylovaného mastného alkoholu je výhodné neutralizovat hydrofilnými amínmi, najlepšie dietanolamínom, trietanolamínom, alebo ich zmesou. Časť mastných alkoholov substituovaných troma až šiestimi mölmi etylénoxidu sa bez čalšej úpravy prípadne substitúcíe pridáva do zmesi. K prípravku sa pridáva tiež menšie množstvo elaínu, ktorý zlepšuje mazacie vlastnosti pripravenej vodnej...

Viacúčelový odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264733

Dátum: 12.09.1989

Autori: Polievka Milan, Ilavský Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jurečková Emília, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/835

Značky: odpeňovač, viacúčelový

Text:

...alkoholov C 12, ako aj dvojmooných alkoholov C 8, potom acetály, aldehydy a dalšie bližšie neidentifikované kyslikaté organické zlúčeniny.Ďalej je to predný podiel z rektifikácie 2-etylhexanolu, obsahujúci zmes izobutanolu s n-butanolom V celkovom množstve zvyčajne 40 až 85 hmot., izoamylalkoholu 3 až 7 , 2-etylhexanolu 5 až 20 2, čalej prímesi ketönov a čalších, bližšie neidentifikovaných kyslikatých organických zlñčenin.Ako kooligoméry...

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264732

Dátum: 12.09.1989

Autori: Uhlár Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Komorová Katarína, Kostúr Tibor, Polievka Milan

MPK: C11D 1/835

Značky: odpeňovač

Text:

...alkoholov C 12, ako aj dvojmocnýoh alkoholov C 8, potom acetály, aldehydy a dalšie bližšie neidentifikované kyslíkaté organické zlúčeniny.Ďalej je to predný podiel z rektifikácie 2-etylhexanolu, obsahujúci zmes izobutanolu V s n-butanolom v celkovom množstve zvyčajne 40 až 85 hmot., izoamylalkoholu 3 až 7 8, 2-ety 1 hexanolu 5 až 20 , dalej prímesi ketônov a dalších, bližšie neidentifikovaných kyslíkatých organických zlúčenín.Etanolamidy...

Odpeňovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264731

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jurečková Emília, Polievka Milan, Paulovič Milan, Černiansky Ladislav, Kostúr Tibor, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C11D 1/835

Značky: odpeňovací, prípravok

Text:

...ale tie sú zreteľne menej účinné a navyše ešte výraznejšie zvyšujú viskozitu odpeňovača a tým aj obmedzujú jeho aplikačné možnosti. Nežiadúcou prímesou je aj voľný dietanolamín a trietanolamín, napokon i voľný monoetanolamín. Naproti tomu prípadné prímesi amínoetylesterov karboxylových kyselín C 16 až C 20 majú pozitívny účinok.Etanolamidy (rozumie sa monoetanolamidy, resp. 2-hydroxyetylamidy karboxylových kyselín) nasýtených...

Katalyzátor pre prípravu alkylénoxidov a/alebo ich izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263194

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dimun Milan, Mikeštík Antonín, Polievka Milan

MPK: C07D 301/02

Značky: katalyzátor, alkylénoxidov, přípravu, izomérov

Text:

...prednosťou môžu byt použité boritany, fosforečnany, oxidy a uhličitany. Ako iné látkysa používajú soli alkaliokých kovov alebo alkalických zemín a kyseliny boritej /napr. tetraboritan sodný, draselný event. vápenatý, metaboritan draselný event. vápenatý/1 hlinitan sodný a kremičitan sodný event. draselný. Ďalšie látky, ktoré môžu byt použité sú uhličítan horečnatý event. vápenatý, oxid barnatý, zinočnatý, event. nikelnatý a dvojfosforečnan...

Spôsob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Svoboda Jozef, Kráľ Bohumil, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Polievka Milan, Glevitzký Edmund, Balák Jiří

MPK: C07C 11/06

Značky: 2-alkoxypropénu, spôsob, výroby

Text:

...allfatickým alkoholom C 1 až C 3. Najčastejšie je koncentrácia celkovej vody a hydroxidu súdneho alebohydroxidu draselného vo vodnoalkoholickom roztoku 0,1 až 10 hm-ot. Ako zriedený vodnoalkoholický roztok hydroxidu alkalického kovu podla tohto vynálezu sa rozumie aj vodnoalkoholický roztok zmesi hydnoxidov alkallckých kov.ov, ako aj alkoholátov alkalických kovov s alkoholom C 1 až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z extrakcie alebo...

Zariadenie na výrobu acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261074

Dátum: 12.01.1989

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kára Peter, Uhlár Ladislav, Tihelka Jiří, Polievka Milan, Kraus Miloš, Jureček Ľudovít, Setínek Karel

MPK: C07C 47/06

Značky: výrobu, zariadenie, acetaldehydu

Text:

...výmenník tepla 11 do sýtiča 7, kde sa súčasne pomocou turbodúchadla B prúdom 39 privádza predčlstený vzduch vo filtračnorn zariadení 5. Mólový pomer etanol/vzduch 1 1. V sýtiči 7 dochádza k odpareniu kvapalného podielu. Zmes pár etanolu, vody a vzduchu sa prúdom 9 po predohriatí na 140 C vo výmenuku 8 vedie do reaktora 1 D, V ktorom je uložený katalyzátor - elektrolvtické kryštalické striebro o zrnení 0,4 až 2 mm, uložené podľa vel-kosti...

Sposob prípravy monoaduktu acetylénu s izopropylalkoholom fotochemickou syntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259391

Dátum: 17.10.1988

Autori: Valko Ladislav, Minarových Miroslav, Čamaj Vladimír, Polievka Milan, Kráľ Bohumil, Šúň Ján

MPK: C08L 49/00

Značky: acetylénu, monoaduktu, syntézou, fotochemickou, izopropylalkoholom, přípravy, spôsob

Text:

...prípravy označujú autori za technologicky vhodný.Nevýhody uvedených postupov sa odstraňujú spôsobom podľa tohto vynálezu, pri ktorom sa spôsob prípravy monoaduktu acetylénu s izopropylallaoholom fotochemicky iniciovanou reakciou .acetylénu s izopropylalkoholom za prítomnosti 0,1 až 10 0/0 mói. acetónu ako absorbenta UV žiarenia,tlaku acetylénu 0 až 1 MPa expozíciou homogénnej reakčnej zmesi cirkulujúcej vien kej vrstve okolo zdroja UV...

Sposob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259388

Dátum: 17.10.1988

Autori: Balák Jiří, Svoboda Josef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Glevitzký Edmund, Polievka Milan

MPK: C07C 11/06

Značky: 2-alkoxypropénu, výroby, spôsob

Text:

...kovov, ako aj alkoholát alkalického kovu s alkoholom C, až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z exthrakcie alebo extrakčnej destilácie je v prípade metanolu možno lahko regenerovať destiláciou, resp. rektitikáciou. V prípade alkoholov C 9 až C 3 je vhodná azeotropická destilacia, s využitím známych ternárnych azeotropických zmesí, selektívnou adsorbciouu Vody hydrofilnými, vo vode nerozpustnými, ale vodou len napučiavajúcimi polymérmi a...

Odpeňovač na báze kyslíkatých organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 259271

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jurečeková Emília, Macho Vendelín, Starčok Milan, Polievka Milan, Uhlár Ladislav, Orság Štefan, Kostúr Tibor

MPK: C11D 3/18, C11D 1/72

Značky: organických, zlúčenín, báze, kyslíkatých, odpeňovač

Text:

...ich hydrogenácie. Ďalej produkty vzniknuté termlckým štiepením makromolekulových látok, ako aj hydrogenolýzou makromolekulových látok i vyšších uhľovodíkov, napr. vákuových destllátov ropy, parafinických gáčov a pod.Odpeňovač podľa tohto vynálezu môže byť komponentom aj iných odpeñovačov.Ďalšie podrobnosti fornlulácie odpeňovača, jeho účinnosti v závislosti od prítomnosti jednotlivých zložiek, ako aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Ako...

Hydrofilný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258732

Dátum: 16.09.1988

Autori: Polievka Milan, Novák Ladislav, Starčok Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Orság Štefan, Ilavský Ján

MPK: C11D 1/83

Značky: odpeňovač, hydrofilný

Text:

...produktoch oxidacie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanôn.K pomocným látkam patria ropné alebo syntetické uhlovodíky, prísady vonných látok, biocídov, pripadne farbiv.Dalšie údaje o formulácii odpeňovača ako aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Ako odpeňovač alebo komponenty už známych odpeňovačov sa skúšajú jednak etylénglykol až polyetylénglykoly, dalej zmesi etylénglykolu až polyetylénglykolov jednak s alifatickými karboxylovými...

Sposob modifikácie nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257803

Dátum: 15.06.1988

Autori: Zeman Peter, Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Dimun Milan, Kriváková Marta, Polievka Milan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: C08J 9/10

Značky: modifikácie, nitrózamínov, spôsob

Text:

...z príkladu 1 je pri tejto zmesi nájdený počiatok exo~roz kladu pri 141,2 DC, čo je zasa výrazné zvýšenie stálosti oproti výchcdiskovému nitrözamínu. P r I k 1 a d 5zmesi podľa príkladov 3 a 4 sú za štandardných podmienok testované ako nadúvadlá v kaučukovej zmesi referenčným nadúvadlom je komerčná zmes Chempor PC 65, obsahujúca 65 hmot. 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 20,5 S hmot. komplexu močoviny s metyllolmočovinou,...

Jádrové antikorozní pigmenty na bázi oxalanů vápníku, zinku, manganu, dvojmocného železa a olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 244782

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hrivnák Ivan, Diviacka Nová Ves, Uhlár Ladislav, Balák Jioa, Boor Ján, Peprnak Martin, Grúo Peter, Polievka Milan

MPK: C09C 3/06, C09C 1/00

Značky: železa, dvojmocného, zinku, olova, vápníku, bázi, jádrové, manganu, pigmenty, oxalanů, antikorozní

Text:

...která neovlivňuje negativně vysrážené produkty. Jako kovové soli se mohou použit všechny ve vodě rozpustné soli. Výhodné Jgou zvláště chloridy a sirany. V případě železa je zvláště vhodný FeSü 4.7 H 20.Pokrok dosažený vynálezem spočivú v tom, že byly vyvinutynová typy jádrových antikoroznich pigmentů z dostupných a levnýchsurovín s velmi dobrými ínhibičnimi vlastnostmi.95 5 oxidu železitého se rozplavi v odsolené vodě na objem 500 ml za...

Zařízení pro jednodeskové plazmochemické leptání tenkých vrstev mikroelektronických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244071

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubala Vojtech, Lueanský Dušan, Balák Jioí, Polievka Milan

MPK: H01L 21/46

Značky: materiálů, jednodeskové, leptání, zařízení, vrstev, tenkých, mikroelektronických, plazmochemické

Text:

...eklopené reaktorem do horní polohy. iZařízení pro jednodeskové plazmochenické leptání tenkých vrstev mikroelektronických materiálů sestava z reaktoru 1 planárního typu, který je na svém vstupu opatřen propustí lg pro vstup a výatup polovodíčových desek 19 a je umíetěn na naklápěcím stolku ga, opatřeněm mechanickou nebo ruční zdvihovou jednotkou 21. Dále může zařízení být opatřeno druhou prepustí lg spojenou e první prepustí 12 přestupní...

Pasta pro dokončovacie lapovanie při výrobe guliek v sedlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257362

Dátum: 15.04.1988

Autori: Polievka Milan, Podstanický Alexander

MPK: C09K 3/14, C10M 113/00, C10M 105/00...

Značky: výrobe, sedlách, pasta, dokončovacie, lapovanie, guliek

Text:

...v teroamíne. Z trialkylamínov sa experimentálne ukázali vhodné triethylamín, tripropylamín, tributylamín, dimethylhexylamín, triizopropylamín, cyklohexyldiethylamín, trietanolamín,dietyletanolamín, N,N-dietylanilín, N-metyldietanolamín. Z povrchovoaktívnych látok,ktoré funkčne vyhovujú sú jednotlivé produkty jpsolyadícle ralkyléenowxidov, etyvlénoxidu a/alebo propylénoxidu na látky obsahujúce aktívny vodík, na alkoholy, kyseliny,amíny,...

Spôsob výroby derivátov 2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257059

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hagara Anton, Polievka Milan, Richter Ján, Uhlár Ladislav, Kollár Jozef, Durmis Július, Kavala Miroslav, Guba Gustáv

MPK: C07D 285/16

Značky: 2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu, výroby, derivátov, spôsob

Text:

...trihydrogénfosforečná~- kyselina chlorovodíková vznikají hlavne fosforečnany vápenaté a chlorid vápenatý. Fosforečnany vápenaté sa obvykle v podstatnej miere vylúčia ako tuhá fáza a chlorid vápenatý zostáva V kvapalnej fáze.Takto po neutralizáciikyslých komponentov v uvedenej zmesi sa pyridín, 2-metylpyridín,prípadne iná použitá pyridínová báza oddelí azeotropickou destiláciou. Destilát obsahujúci najčastejšie 50 až 70 vody a 30 až 50 3...

Spôsob izolácie amidov kyseliny antranilovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256091

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sojka Jozef, Uhlár Ladislav, Polievka Milan, Balák Jiří

MPK: C07C 103/76

Značky: spôsob, izolácie, amidov, antranilovej, kyseliny

Text:

...40 dielmi 3 O/o-nej kyseliny chlorovodikovej na pH z 0,9. Reakčná zmes sa nechá doreagovať 4 sekun~ dy pri 30 °C a potom sa dávkuje do extraktora 311 dielov), do ktorého sa privádza 311 dielov toluénu pri teplote v extraktore 80 (7. Extraktoi je konštruovaný tak, aby sa zdržuá doba pohybovala od 15 až 20 min.Z cxtraktora odchádza zmes pri teplote 80 C do temperovanej (leličlçy, kde sa za tepla reekčná zmes rozdelí, pričom orgetnická vrstva sa...

Sposob prípravy vysokoaktívného a selektívneho katalyzátora pre výrobu akrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254217

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polievka Milan, Balák Jiří, Chripková Naděžda, Lojka Jaromír

MPK: B01J 25/04, B01J 23/94, B01J 23/72...

Značky: vysokoaktívného, výrobu, selektívneho, přípravy, akrylamidu, katalyzátora, spôsob

Text:

...aditíva D~Glukózy na množstvo zliatiny. Roztok sa dävkuje do re~ aktora počas 4 hodín v množstve 200 ml/h na 60 g katalyžátora, pričom je možné roztok stale vracať. V reaktore sa udržuje teplota 20 až 70 °C, s výhodou 50 až 85 °C, ako pri vlastnej aktivácii. Uvolnený vodík sa odvádza z reaktora odplynom. Uvedený spôsob reaktivácie je možné uplatnit v 5 až 10 cykloch. Reaktivovaný katalyzátor je opäť v-yso» ko aktívny a výťažky akrylamidu sa...

Zařízení pro řízení zdroje elektrického napětí nebo proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240811

Dátum: 01.01.1988

Autor: Polievka Milan

MPK: G05F 1/10

Značky: zařízení, proudu, řízení, napětí, zdroje, elektrického

Text:

...pouze jediný derivátor, který provádí jen derivaci zár víslé proměnné veličiny z voltsmpérovécharakteristiky spotřebiče při konstantně lineárním pohybu nezávisle proměnné. Tím je dosaženo zjednoduěení zařízení a zvýšena spolehlivost jeho funkce.Na příloženém výkresu je schzmaticky znázorněn příklad zařízení podle vynálezu.Čidlo L napájecího napětí nebo proudu spotřebiče má.svůj výstup připojen ke vstupu derívátoru g. Výstup derivátoru g je...

Odpěňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254036

Dátum: 17.12.1987

Autori: Guba Gustáv, Lichvár Milan, Polievka Milan, Mataš Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Ilavský Ján

MPK: C11D 3/38

Značky: odpeňovač

Text:

...3 až C 5.Pod prisadami pomocných látok sa rozumejú prísady tenzidov, vonných látok, antikorozívnych prisad, optických zjasňovačov ap. Na spôsob získavania organickej kyslíkatej zložky odpeñovača alebo komponentu sa využíva hlavne existujúce výrobné zariadenie výroby cyklohexanónu z cyklohexánu, pričom sa zhodnocuje hlavne zvyšok z tzv. hydrolyzačnej kolóny, označovaný tiež ako MEK. Pritom tento zvyšok možno využiť bez akejkoľvek ďalšej úpravy...

Způsob výroby derivátů S-adenosylmethioninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241123

Dátum: 15.12.1987

Autor: Polievka Milan

MPK: C07H 19/16, A61K 31/70

Značky: výroby, derivátů, způsob, s-adenosylmethioninu

Text:

...výhodně však znamená 3, a acylované deriváty obecného vzorce IIIsymbol R 1, který je stejný nebo odlišný od R 2. znamená alifatický nebo aromatický acylovýzbytek se 2 až 12 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, právě tak jakosymbol R 2,A znamená ekvivalent anorganické nebo organické kyseliny o pK menším než 2,5,m znamená 0, a ť n může se měnit od 1 do 5, avšak s výhodou znamena 4.Rovněž bylo zjištěno, že stálost nových sloučenin /I/,...

Střední narážecí a spřáhlové ústrojí pro kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245778

Dátum: 15.12.1987

Autori: Polievka Milan, Eulák Ladislav, Prievidza Kunovský Jozef

MPK: F16B 7/08, F1GC 3/12

Značky: vozidla, střední, spřáhlové, ústrojí, narážecí, kolejová

Text:

...provedení vynálezu je uveden na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je znázorněno spojeni obou dílů v bočním pohle 4du a částečném řezu, na obr. 2 řez rovinou II~II z obr. 1, na obr. 3 natuho spojená spřáhlová tyč, zobrazená v půdorysu a na obr. 4 uvolněná spřáhlová tyč před vykývnutim, zobrazená rovněž v půdorysu.Spřáhlová tyč je složená z hlavového dílu 1, na němž je upevněna hlava spřáhla a z výlkyvného dílu 2, upevněného výkyvně...

Dezinfekčný prostriedok alebo dezinfekčný komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 238588

Dátum: 01.12.1987

Autori: Polievka Milan, Macho Vendelín, Košalko Rudolf, Adam Valér, Jurečeková Emília

MPK: A61L 2/16

Značky: dezinfekčný, komponent, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Dezinfekčný prostriedok alebo komponent na báze derivátov fenolov a/alebo odpovedajúcich fenolátov alkalických kovov a/alebo zemín pozostáva aspoň z jednej účinnéj látky zo skupiny kumylfenol, kumylfenolát alkalického kovu, kumylfenolát alkalickej zeminy, kumylfenolát amónný. Účinná látka je buď vo forme dispergovaného prášku, prípadne pár, zriedeného vodného a/alebo etanolického roztoku, obvykle v množstve 0,01 až 15 % hmot. /1 až 5%/...

Spôsob výroby alkénov, alkadianov a ich derivátov hydrogenáciou alkínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253436

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kavala Miroslav, Uhlár Ladislav, Polievka Milan

MPK: C07C 33/02

Značky: alkénov, alkadianov, výroby, spôsob, derivátov, hydrogenáciou, alkínov

Text:

...prostredia. Optimálne je používat C 6 až C 12 uhľovodíky ako rozpušťadlá pri hydrogenácii.Výhodou hydrovgenacie podľa tohto vyná A lezu je vysoká selektivita, pri vysokej selek tivite katalyzátora v procese hydrogenacie trojitej väzby alkínuov, alkadlénalkénu a ďalších derivátov. Dôležitou výhod-ou tohto spôsobu hydro-genäcie je jednoduchá príprava katalyzátora, ktorý vzniká in situ v reakčnom systéme bez použitia redukvujúcich zložiek v 4...

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 253000

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mataš Ján, Uhlár Ladislav, Jurečková Emília, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Polievka Milan, Rendko Tibor

MPK: C11D 3/38

Značky: odpeňovač

Text:

...fyzikálno-chemickými metódami.Esterifikácia, resp. preesterifikácia sa uskutočňuje najmenej jedným alifatickým al 253000koholom C 1 až C 10. vhodnejšie sú alifatie ké alkoholy C 0 až 00 g pričom možno využiť aj zmesi alkoholov C 4 C 5, ktoré takisto vznikajú ako vedľajší odukt v procese výroby cyklohexanoln a cýklohexanonn Epurodukt z kolóny FK 102). Ďalej. individuá ne alkoholy a zmesi alkoholov z oxoprocesu.Esterifikáciu možno...

Sposob výroby 2-alkoxypropénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251990

Dátum: 13.08.1987

Autori: Balák Jiří, Polievka Milan, Matušková Mária, Hojč Ján, Glevitzký Edmund, Svoboda Jozef

MPK: C07C 41/08, C07C 41/06, C07C 43/15...

Značky: 2-alkoxypropénov, výroby, spôsob

Text:

...izoluje extrakčnou rektitikáciou, kde sa ako extrakčné rozpúštadlo použije voda 10/0-ný .roztok N.a 0 H, KOH), glykoly, monoetanolaumíny atď. Proces pracuje s 55 0/0 až 65 0/o-nou konverziou -metylacetylénu a alé 251090nu pri takmer 100 o/o-nej selektivite. Za uvedených reakčných podmienok neprebíeha adícia alkoholu na propylen. V produkte boli nájdené lein -stopy 2,2-dia 1 koxypropánu a stopy iaoetonu, Z-Alkoxypropéiny sú za tlaku citlivé...

Skrytý spoj plochých dílů, zejména nábytkových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244443

Dátum: 15.07.1987

Autor: Polievka Milan

MPK: F16B 13/00

Značky: plochých, zejména, nábytkových, dílů, skrytý

Text:

...Spojovací prvek je vytvořen jako jednodílný element s sestdvd se nákladní části ,L e z připojovaei části 3, ktere obě mají stejnou délku. Na vnüjsí ploäe apojovscího prvku jsou vytvořeny obvodové vruby J. enlřující ne obou konoíoh proti sobě a mající stejný průměr, přičemž jejich Iířlq se neprsvidelně od sebe liäí. Z toho vyplývá, ie vsdjemne odstupy mezi prstencovými obvodovými vruby 3 jsou rdanê velké. Spojovací prvek sůäe být vyroben z...

Modifikátor močovinoformaldehydových kondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238978

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kellner Michal, Zeman Svatopluk, Letz Štefan, Dimun Milan, Polievka Milan, Lipka Radislav

MPK: C08L 61/24, B27N 3/06

Značky: močovinoformaldehydových, modifikátor, kondenzátov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikátora močovinoformaldehydových kondenzátov v lepidlach. Podstata vynálezu spočíva v použití oligomerov vzorca /-NH /CH2/5 CO -/n, kde n je 2 až 10. Vynález je možno využiť pri výrobe alebo aplikácii, močovinoformaldehydových lepidiel.

Spôsob zisťovania kompaktnosti keramického cesta alebo surových výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240301

Dátum: 15.06.1987

Autori: Uhlár Ladislav, Macho Vendelín, Štibrányi Ladislav, Polievka Milan

MPK: G01N 29/00

Značky: surových, spôsob, výliskov, zisťovania, keramického, kompaktnosti, cesta

Text:

...vlna, určí sa jej rýchlosť, alebo doba prechodu a hodnota kompaktnosti sa určí z nameranej hodnoty rýchlosti alebo doby prechodu pomocou vopred zistenej závislosti akustických vĺn od kompaktnostl vyšetrovanélho druhu cesta alebo výliskov.Z teoretického rozboru vyplýva, že efektív 4 na hodnota modulu PFUŽIIOSÍÍ výlisku a tým i rýchlosť šírenia sa akustických vĺn prudko závisí od takto zavedenej veličiny. Teoretlcky predpokladanásilná...

Spôsob modifikácie lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 239368

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šipoš Ján, Polievka Milan, Košalko Rudolf, Macho Vendelín

MPK: C09J 3/16

Značky: spôsob, lepidiel, modifikácie

Text:

...lepidla v procese lepenia.Vyšší účinok vynálezu je dalej objasnený na nasledujúcich príkladoch, ktorými ovšem rozsah nie je .nijak obmedzený ani vyčerpaný.Lepidlová zmes sa pripraví tak, že sa zmieša 125 obj. dielov močovinoiormaldehydového lepidla, 2,5 obj. dielo-v 15 0/0-ného roztoku chloridu amćnneho, 15 obj. dielov parafínovej emulzie a 46 obj. dielov vody.Lepidlová zmes sa dávkuje dávkovacím zariadením na drevotriesky, obsahujúce...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jambrich Pavol, Mihály František, Benedikty Ján, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef, Macho Vendelín, Franko Peter, Jambrich Martin, Marcinčin Antón, Zemanová Elena, Polievka Milan, Ondrejmiška Koloman

MPK: C09B 67/22, D01F 1/04, C08J 3/22...

Značky: polyolefínových, výrobkoch, organických, hmotě, pigmentov, farbenie, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Spôsob obmedzenia polymerizácie a rozkladu vstupných surovín a medziproduktov pri výrobe C1 až C4 esterov kyseliny metakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238426

Dátum: 15.05.1987

Autori: Balák Jiří, Polievka Milan, Letz Štefan, Macho Vendelín

MPK: C07C 67/22, C07C 69/653

Značky: metakrylovej, medziproduktov, spôsob, vstupných, kyseliny, obmedzenia, esterov, polymerizácie, surovin, rozkladu, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obmedzenie polymerizácie a rozkladu vstupných surovín a medziproduktov pri výrobe C1 a C4 esterov kyseliny metakrylovej z acetónkyanhydrínu zmesným anorganicko-organickým inhibičným systémom. Pri tomto spôsobe se v zmiešavacej fáze vstupných surovín pridáva síran meďnatý a aspoň jedna látka zo skupiny pyrokatechín, hydrochinón, p-aminodifenylamín, difenylamín, pričom amínické inhibítory sa používajú buď v čistej forme, alebo ako...

Krycí prostriedok pre retuše písma

Načítavanie...

Číslo patentu: 250870

Dátum: 14.05.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Polievka Milan

MPK: C09D 3/10

Značky: retuše, krycí, prostriedok, písma

Text:

...prichádzajú do úvahy nepolárne a -polárne zo skupín alifati-ckých,arormatických uhľovodíkov, esterov, éterov,VKIBÍÓHOV a alkoholov, resp. ich zmesi s hulstotou v rozmedzí 700 až 1 500, s výhodou900 až 1 200 klg/m 3. Bez stráty účinku úlohu vmôžu plniť uvepdené rozpúšťaldlá i s olbsahom vody do 10 0/0 hmot.Okrem aznongwnickych solí môžu byť prítomné v rvozpúštaidlovom systéme iónové alebo neionové tenzidy do 3 hmot., ,s výhodou na báze...