Poláček Josef

Zariadenie na zušlachťovanie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270139

Dátum: 13.06.1990

Autori: Katuščák Svetozár, Werner Peter, Poláček Josef, Džadoň Alojz, Holakovský Štefan, Brechtl Juraj

MPK: B27K 5/02

Značky: lignocelulózových, zariadenie, materiálov, zušĺachťovanie

Text:

...roztokom. v ktorej je nosič so zulĺaohíovaným materiálom, má medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča teleso na prívod plynnáho média, ktorá je epojené a prívodnourdrkou. Prívodná rúrka je orientovaná vertikálne a je spojená s poho~ nným mechanizmom, ktorý zabezpečuje otočný vratný pohyb prívodnej rúrky a s ňou spoje ného telesa na prívod plynnáho média. Oa otáčania je zhodná, alaborovnobežná s verLi~ kálnou osou prívodnej rúrky.Prívodnou...

Zariadenie na impregnáciu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267794

Dátum: 12.02.1990

Autori: Poláček Josef, Brechtl Juraj, Komora František

MPK: B27K 3/02

Značky: zariadenie, dřeva, impregnáciu

Text:

...vody od vyaávaněho vzduchu z impmgnočnej komory l so. vykonáva v odlučoveči 8, ktorý je aúčeałou v-ývev-y ž, K vúkuovaolemu systému je paralelne pripojený kondenzátor 9 chladený a temperovaný kondenznčnou chladincou Jednotkou z pre kondenzáoiu pár improgxmaöného prostriedku. Nízka teplota vo vnútri kondenzátora 2 napomáha rýchlemu ekvnpalneniu n zachyteuiu odoávaných pár impregzmčného prostriedku. spotrebované množstvá Lmpregnačnáhc...

Zariadenie na výrobu zosadeniek na podložke

Načítavanie...

Číslo patentu: 262790

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tóth Pavel, Poláček Josef, Rybárik Igor, Bednařík František

MPK: B27D 1/10

Značky: zariadenie, výrobu, podložke, zosadeniek

Text:

...zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie na Výrobu nekonečného. pásu zosadeniek 6 pozostáva zo zosadzovacieho stola 4, dopravníka 7, lisu 11 a ich príslu 4šenstva. Na .odvíjaconí Valci 1 je napnutá podložka 2,~.Vto 1 nto prípade tvorená netexom, ktorá prechádza cez predný valec 3 do zesadzovacieho stroja 4, na ktorom je uložený zásobník 5 dyhových listov. Za zosadzovacím strojom 4 opatreným Vyhrievaným spájacím telesom 14 pohyblivým V...

Zařízení pro zjišťování rovinnosti ploch, zejména dosedacích ploch jader transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258906

Dátum: 16.09.1988

Autor: Poláček Josef

MPK: G01B 7/34, G01B 11/30

Značky: rovinnosti, transformátoru, dosedacích, zejména, jader, zařízení, ploch, zjišťování

Text:

...připev něn první konektor 39.Na obr. 3 je znázornřno příkladné provedení vyhodnocovacĺho tabla 33 podle vynálezu. Vyhodnocovací tablo 33 je v příkladném provedení tvořeno rámem 33, v němž jsou uspořádány světloemitující diody 3 tak, abypo 1 oha každé jednotlivé světloemitující diody 3 odpovídala poloze 5 ní elektricky spojeného kontaktního hrotu 3 v první soustavě 3 či druhé soustavě 3 kontaktních hrotů 3 na tuhé podložce 3. Takto první,...

Zariadenie na zvýšenie tlaku rezného suportu najmä u vodorovných krájacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257389

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bednařík František, Poláček Josef

MPK: B27L 5/00

Značky: zvýšenie, strojov, tlaku, krájacích, suportů, najmä, vodorovných, řezného, zariadenie

Text:

...zdvihov. Pretotže na jeden zdvih stroja pripadajú dva zdvihy piestnice, životnosť takýchto zariadení je značne obmedzená a vyžaduje náročnú údržbu.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje zariadenie na zvýšenie tlaku rezného suportu podľa vynálezu. ktorého podstatou je to, že v obložení bočníc pevne pripojených k reznému suportu a pojazdných na stojane sú uložené magnety.Výhodou zariadenia opatreného magnetom je to, že magnety zvyšujú...

Zariadenie na bezdotykové meranie súradníc povrchových bodov telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 254910

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hrúz Branislav, Hvižďák Július, Štrba Štefan, Poláček Josef, Tekuš Juraj

MPK: G01B 11/08

Značky: bezdotykové, bodov, zariadenie, súradníc, meranie, povrchových, telies

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že informácia o geometrickom tvare, prípadne aj o polohe spracovaných telies a kvalitatívnych vlastnostiach umožňuje meraným te» lesám, ako predmetom výrobného spracovania, potrebné manipulovanie, obrábanie ako aj ich triedenie. Určenie tvaru a poznanie geometrických rozmerov telesa pri obrábaní nepravidelných telies umožňuje optimalizovat výrobný proces, maximalizovat výtaž materiálu, napr. pri výrobe dýh lúpa...

Impregnační nádoba pro impregnaci porézních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253332

Dátum: 12.11.1987

Autori: Poláček Josef, Komora František, Brechtl Juraj, Přikryl Petr, Vavřinec Ladislav

MPK: B27K 3/10

Značky: impregnační, porézních, materiálů, nádoba, impregnaci

Text:

...pro dopravu impregnační látky, možnost její oxidace a spotřebą energie pro její přepravu jsou minimální.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení impregnační nádoby podle vynálezu, kde obr. l představuje částečný řez v nárysu, obr. 2 příčný řez před čelem impregnační komory a obr. 3 příčný řez impregnační komorou.K válcovému plášti l je pevně připojeno dno ll a víko g připojené a odnímatelné pomocírychlouzávěru...

Sposob polohovania intarzovaných dyhových zosadeniek na polotovary a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252032

Dátum: 13.08.1987

Autori: Školník Juraj, Perlác Július, Poláček Josef, Mrva Milan

MPK: B44C 3/10

Značky: spôsobu, zariadenie, vykonávanie, intarzovaných, polohovania, tohto, dýhových, spôsob, polotovary, zosadeniek

Text:

...podľa hrán polotovaru a nasledne sa podľa kontrolného obrazca orientuje dyhová zosadenka s intarzovaným obrazcom. Zariadenie podľa vynalezu má na pracovnom stole prestavitelne upevnený doraz, v ktorom je polohovaný lepidlom oanesený polotovar, na ktorom jepoložené dyhová zosadenka s intarzovaným obrazcom a s premietnutým kontrolným obrazcom, pričom nad polotovarom je prestaviteľne V smere zvislej osi umiestnený projektor.,že intarzovaná...

Rámová pila se zařízením na presné nastavení pilových listů, vodících nožů a výřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234708

Dátum: 01.03.1987

Autori: Blažek Mojmír, Poláček Josef, Georgiev Ivan, Bartoš Vlastimil

MPK: B27B 3/28

Značky: přesné, výřezů, zařízením, listů, pílových, nastavení, vodicích, nožů, rámová

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad kolejnicemi (2) ve výchozí poloze mezi upínacím vozíkem (4) a pomocným vozíkem (5) jsou na pevném nosníku (12) přesuvně uložené dva horizontální nosiče (13) se servopohonem (14) nesoucí dva lasery (16) s optikou (21), pevnou clonku (15) a otočnou klapku (17), přičemž široké světelné svazky (18) vyvozené lasery (16) s optikou (21) přes otevřenou otočnou klapku (17) směrované na výřez (6) jsou řízeny z...

Viaczložkové pozdlžne krájacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248225

Dátum: 12.02.1987

Autori: Poláček Josef, Haninec Ignác

MPK: B27L 5/06

Značky: viaczložkové, krájacie, pozdĺžne, zariadenie

Text:

...rastovýoh vlákien dreva pri vysokej výrobnej kapacita, pričom sila potrebná .na rezanie je pomerne malá. Pri takomto spracovaní dreva sa dosahujekvalitný povirch dýh a spra-covávaný kmeň,ak je dostatočne vlhký, nemusi vbyť pred rezanílm osobitne termicky upravený.Zvýšená výrobná kapacita nezatĺažuje o sluhu, pretože sa odoberajú naraz všetky dyhy vyrobené pri jeldnom ,prechod-e kmeňa cez sústavu nožov. Synchronizovaný pohon všetkých...

Polohovač vkladacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 222017

Dátum: 15.07.1985

Autori: Georgiev Ivan, Žilinec Ján, Matušek Ivan, Požgaj Emil, Kleskeňová Miroslava, Poláček Josef, Orech Tibor

Značky: zariadenia, vkladacieho, polohovač

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovač vkladacieho zariadenia do technologických strojov alebo zásobníkov, predovšetkým do vkladacích zariadení k jedno alebo viacetážovým lisom lignocelulózových materiálov. Účelom vynálezu je zabezpečenie správnej polohy vkladacieho zariadenia, signalizovanie nesprávnej polohy, čím sa predíde značným haváriám a škodám. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne polohovačom, ktorý pozostáva z rámu, ku ktorému je z jednej strany na držiaku...

Zařízení pro automatické dělení a odizolování tenkých vodičů izolovaných plasty s možností korekce délky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227395

Dátum: 30.06.1985

Autori: Poláček Josef, Černý Antonín

Značky: korekce, délky, automatické, tenkých, možností, odizolování, plasty, zařízení, dělení, izolovaných, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické dělení a odizolování tenkých vodičů izolovaných plasty s možností korekce délky. Vynález se týká oborů slaboproudé elektroniky, technologie zpracování vodičů tenkých průřezů. Vynález řeší způsob automatického odměřování, dělení a odizolování vodičů izolovaných plasty průměrů pod 0,3 mm. Podstatou vynálezu je uspořádání a provedení jednotlivých elementů elektronické a mechanické části zařízení takovým způsobem, že tenký...

Indikátor nadmerného úletu častíc z odlučovačov s automatickou deštrukciou klenby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224906

Dátum: 01.11.1984

Autori: Garaj Jozef, Požgaj Emil, Rajczi Ladislav, Orech Tibor Július, Žilinec Ján, Kleskeňová Miroslava, Hajzok Ladislav, Georgiev Ivan, Bonda Miloš, Poláček Josef, Matušek Ivan, Hausknotz Andrej

Značky: indikátor, deštrukciou, nadmerného, částic, automatickou, klenby, úletů, odlučovačov

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor nadmerného úletu častíc z odlučovačov s automatickou deštrukciou klenby upevnený na odlučovači, ktorý je opatrený vstupom, bočným a spodným výstupom, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z meracej sondy /5/, ktorá je spojená bočným výstupom /3/ odlučovača /1/ so vstupom /2/, na ktorú je z ľavej strany pripojený vonkajší tubus /6/ zdroja, vo vnútri ktorého je pripojený na meraciu sondu /5/ vnútorný tubus /7/ zdroja a priestor medzi nimi je...