Pokorný Petr

Systém na uzamknutie automatickej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7256

Dátum: 03.09.2015

Autor: Pokorný Petr

MPK: B60R 25/06, B60R 25/24

Značky: automatickej, uzamknutie, převodovky, systém

Text:

...automatickej prevodovky a blokovací servomotor je vybavený riadiacou jednotkou, pričom riadiaca jednotka je prepojená s elektromagnetickým relé, ktoré je zapojené medzi spínacou skrinkou a štartérom na prerušenie spojenia medzi spínacou skrinkou a štartérom, keď je zamykací Čap blokovacieho servomotora vo vysunutej polohe a blokuje páku na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky.Výhodou systému na uzamknutie automatickej...

Elektromechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6886

Dátum: 04.09.2014

Autor: Pokorný Petr

MPK: B60R 25/042, E05B 65/12, B60R 25/04...

Značky: zariadenie, blokovanie, zamykacie, súčastí, motorového, elektromechanické, vozidla

Text:

...zamykacie zariadenie tak, že je ním možné súčasne ovládať dva zamykacie tŕne.Podľa výhodného uskutočnenia je čap servomotora mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia pomocou chybného hriadeľa.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je čap servomotora mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom pomocou bowdenu.Podľa ďalších výhodných uskutočnení môže druhý zamykací tŕň vo vysunutom stave zasahovať do zamykacieho...

Způsob výroby čistých aromatických uhlovodíků z produktu katalytického reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260563

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pokorný Petr, Káně Jiří, Švajgl Oldřich, Hable Kurt

MPK: C07C 7/00

Značky: způsob, aromatických, čistých, výroby, katalytického, reformování, uhlovodíku, produktů

Text:

...hlince se tim současně sníží prosazsnía tím se zlepší odstranění polymerizovatelných látek při nízkych teplotách. V případě přechodu větší koncentrace olefinických nečistot do kolony, v níž se získávají xyleny se výhodné odpouští z hlavy kolony malé množství destilátu, obsahujícího tyto nečistoty. Tento destilat se může vracet zpět do extrakční suroviny nebo odvádět pro jiné použití, kde olefiny nevadí.V dále uvedeném příkladu jsou uvedeny...

Způsob výroby cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270696

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šuber Josef, Pokorný Petr, Švajgl Oldřich

MPK: C07C 13/18

Značky: cyklohexanu, způsob, výroby

Text:

...podmínky převodu nniyicykioponianu na cyklohoxan. kdo izn nnĺžonim taploty zo 150 na 130 OC zvýšil stupeň přvmöny v důsledku posunu larmodynamická rovnováhy. Nižší inploty ta kó zaručujĺ. že nedojdo k vőtiií hydrodacykiizaci Cô-cykianů, případnč k jejich hydrokrakovÁnĺ. By io oxperimoniáinč dokázćno. že roakční rychioai inomorizaco Jo doniainčná i při nižší lopioiě. Také nkuiikace má Velký význam. nebot současně a výrobou cyklohoxanováho...

Způsob získávání olejů z rostlinných plodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268929

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lang Vladimír, Švajgl Oldřich, Pokorný Petr

MPK: A23D 5/00

Značky: získavání, plodů, rostlinných, olejů, způsob

Text:

...je přítomno do 3 hmot.Z předmětu vynálezu vyplývá, že klasické hexanové rozpouštědlo se nahradila isohexanovým rozpouštědlem, obsahujícim z isohexanů převážně 2-metyl a 3-metylpentany,které mají teplotu varu mezi 60 až 63 °C tj. o 5 až 8 °C níže, než n-hexan. Není přítomen 2,2-dímetylbutan, který má teplotu varu 50 °C 3 je mimořádně vhodný pro autobenzíny jako vysokooktanová složka. Dostupnost isohexanového rozpouštődla proti hexanovému í...

Lehké isoalkanické rozpouštědlo pro extrakci rostlinných olejů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258925

Dátum: 16.09.1988

Autori: Švajgl Oldřich, Pokorný Petr

MPK: A23D 5/00

Značky: extrakci, rostlinných, výroby, olejů, lehké, isoalkanické, způsob, rozpouštědlo

Text:

...1 butan a C 6-cyklany. 2-metyl a 3-metylpentan spolu s n-hexanem jsou frakcí, která má nejnižší oktanové číslo isomerizátu. Přitom jejich obsah může být až 30 8 isomerizátu. Při jejich isolaci se získá kvalitnější zbylý isomerizát až o 3 jednotky oktanovéno čísla výzkumnou metodou. Výhoda je dále, že isomerizát je prakticky úplně zbaven aromát, zvl. benzenu a olefinů. Volbou isomarizační teploty i řezu benzínu lze jednostupñově získat...

Způsob polymerace alfa-olefinů v organických nepolárních rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255082

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ottis Jiří, Pokorný Petr, Švajgl Oldřich, Jelínek Jaromír, Pololáník Luboš, Vitvar Milan

MPK: C08F 2/06, C08F 4/76

Značky: alfa-olefinů, nepolárních, způsob, organických, polymerace, rozpouštědlech

Text:

...kyselín,amin, siloxany, fosfidy a podobné. Optimální molární poměr organických komponent k titanukolísá u jednotlivých katalytických systémů mezi 0,001 až 50. U některých systémů je možno třetí složku vynechat.K regulaci molekulové hmotnosti produkovaného polymeru je do polymeračních reaktorü dáwuwán vodík, přičemž jeho koncentrace v plynné fázi reaktorú se pohybuje v rozmezí 0,1 nol., až 10 mol. s ohledem na žádaný index toku výsledného...

Způsob výroby oxibenzinu obsahujícího terc.alkylmetylétery

Načítavanie...

Číslo patentu: 254646

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kočvara Luděk, Švajgl Oldřich, Pokorný Petr, Pražák Václav

MPK: C07C 43/04

Značky: obsahujícího, výroby, terc.alkylmetylétery, způsob, oxibenzinu

Text:

...plyn je nejvýhodnější plyn z katalytických reforminqů. Katalyzátory jsou pro hydrogenační stupeň 0,1 až 0,5 hmot. palladia na gama-alumině a éterifikaění katalyzátor je porézní styren-divinylbenzenový katex v H - formě se specifickým povrchem 5 až 50 m 2/g.Rozborem způsobu podle vynálezu vynikne především rozsah surovín, pracovní podmínkya typy katalyzátorů. Výhodou způsobu podle vynálezu je možnost užívat užších nebo širších řezů...

Strukturální rentgenka s vysokou pronikavostí záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 253830

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hudeček Miroslav, Smělý Vladimír, Pokorný Petr

MPK: H01J 35/00

Značky: pronikavostí, záření, vysokou, rentgenka, strukturální

Text:

...tvrdou Ag pájkou na blok 1 anody, ve kterém je na vnější straně proti anodovému terčíku vytvořeno vyhrání ll, které s kalíškem Z ohraničuje chladící prostor, do něhož jsou zaústěny transportní trubky Q, g sloužící jako přívod a odvod chladící kapaliny, což je většinou voda. Anodový terčík § může být zhotoven z různých kovů podle určení rentgenky, například z Cu, Fe, Co, Cr, Mo, W, Ag, Ni, popřípadě Ti. Terčík á může být navařen na...

Způsob inhibování růstu bakterií Clostridium butulinum v masných produktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246076

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pokorný Petr

MPK: A23B 4/02

Značky: způsob, inhibování, bakterií, produktech, butulinum, růstu, masných, clostridium

Text:

...sodný sloučeninou podle uvedeného vynálezu v takovém množství, aby byla zachována konzervační účinnost, tzn. kontrola růstu bakterií Clostridium botulinum, za s-ouučasného snížení tvorby nitrosamlnů vzhledem k nízke koncentraci dusitanu. Z výsledků pokusü, které bud-ou popsâmy v dalším textu, je zřejmě, že podle uvedeného vynálezu bylo zjištěno, že je možno snížit množství použitého -dusitanu z koncentrace 120 ppm na koncentraci asi 40 ppm...

Způsob parciální oxidace paliv směsí vzduch – pára nebo kyslík – pára

Načítavanie...

Číslo patentu: 242411

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mednikarov Vladimir Stefanov, Schingnitz Manfred, Michajlov Wenzel, Švajgl Oldoich, Pokorný Petr, Ilijev Dimiter, Linhart Jioí, Daskalov Christo, Velev Veleo, Micev Georgi, Georgiev Atanas, Georgiev Veselin Jordanov

MPK: C10J 1/02

Značky: parciální, oxidace, kyslík, vzduch, palív, způsob, směsi, pára

Text:

...množství kyslíku přiváděného k jednotkovým generátorům, které je v normálních případech již realizováno, je nutno měřit také množství surového plynu vyrobeného jednotkovým generátorem a vytvoření poměru těchto hodnot. Přítom je obzvlášt problematícké měření množství surového plynu u jednotkových generátorů, nebot surový plyn mnže ještě obsahovat dehet a prach,jakož í vykazovat vysoké teploty a obsah vodní páry. Proto se v řešení podle...

Prohřívárna sauny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242408

Dátum: 01.12.1987

Autori: Sokolík Pavel, Pokorný Petr, Javůrek Vladimír

MPK: E04H 3/14, F24D 3/16

Značky: sauny, prohřívárna

Text:

...popřípadě mezi hliníkovou főlií a plošnými242 400 sálavými panely přispívá k účinnějšímu ohřevu vzduchu a jeho samovolnému proudění od podlahy ke stropu a automatickému promíchávání vzduchu v celém objemu prohřívárny. Ochranná dřevěná mřížka zabraňuje osobám v prohřívárně náhodnému dotyku s plošnými sálavými panely s povrchovou teplotou do 95 °C. Vybavení prohřívárny pomocným topným agregátem umožňuje dosáhnout optimální teploty v prohřívárně...

Snímač pracovnej plochy brúsneho kotúča pri brúsení ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244344

Dátum: 15.11.1987

Autori: Švajgl Oldoich, Pokorný Petr

MPK: B24B 19/06

Značky: snímač, kotúča, pracovnej, ložiskových, brúsení, plochy, brusného, krúžkov

Text:

...ložiskový krúžok s pripevnenou radiälnou pákou má v priechodzej radiálnej drážke upnutý snimaci element hrúbky 0,1 až 1 mm prevyšujúci jeho priemer smerom k brúsnemu kotúču o 0,05 až 2 mm.Hlavnou výhodou snímača reznej plochy brúsneho kotúča pri brúseni ložiskovýchkrúžkov spočíva v možnosti stanoviť oddelene velkosť vplyvu orovnania a brúsenia na presnosť tvaru brúsenej plochy. Toto umožňuje operativnejšie eliminovať stupeň vplyvu...

Způsob výroby dearomatizovaného n-hexanového koncentrátu se sníženým obsahem metylcyklopentanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237189

Dátum: 01.10.1987

Autori: Tomanová Alena, Srb František, Pražák Václav, Švajgl Oldřich, Pokorný Petr, Vitvar Milan

MPK: C10G 45/62, C07C 9/15

Značky: dearomatizovaného, metylcyklopentanu, koncentrátů, obsahem, n-hexanového, výroby, sníženým, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu dearomatizovaného n-hexanového koncentrátu pro Zieglerovy polymerace olefinů se sníženou koncentrací metylcyklopentanu katalytickou hydrogenací spojenou s isomerizací metylcyklopentanu na platinovém katalyzátoru s nosičem aluminou aktivovanou chloridem hlinitým za podmínek, při nichž se dosahuje malé isomerizace n-alkanů na i-alkany.

Způsob výroby terc. amylmetyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237656

Dátum: 01.06.1987

Autori: Setínek Karel, Pokorný Petr, Vitvar Milan, Švajgl Oldřich

MPK: C07C 41/01

Značky: amylmetyléteru, terč, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby terc. amyléteru (TAME) ze směsi C4 až C6 uhlovodíků z pyrolýzy, selektivně zbavených dienů, a metanolu na kyselém katexu v H-formě. Jako vedlejší produkt vzniká oxibenzín s metanolem.

Vakuová propust

Načítavanie...

Číslo patentu: 250412

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorný Petr, Hudeček Miroslav

MPK: B01J 3/03

Značky: vakuová, propust

Text:

...provedení, sestávající z přípravné preparační komory obsahující oddělovací ventily, na kterou jsou za sebou připojeny vakuová kaskáda a manipulační komora, do níž zasahuje výměnný držák na zkoušený materiál, upevněný na jednom konci zasouvací tyče,která na druhém konci je opatřena vodicímNa připojeném výkresu je znázorněn příklad zařízení obsahujícího měřicí komoru s kry-ostatem a s přípojenou vakuovou propusti podle vynálezu, kde k měřicí...

Uhlovodíková kapalina pro speciální operace při obrábění materiálů a v elektrotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250408

Dátum: 15.04.1987

Autori: Matějka Jindřich, Švagl Oldřich, Pokorný Petr

MPK: H01B 3/22

Značky: elektrotechnice, speciální, materiálů, uhlovodíková, obrábění, operace, kapalina

Text:

...se vydestiluje na lehčí frakcí vroucí do 170 C a zbytek vhodný jako uhlovodíkova kapalina podle vynálezu.R-ozborem složení kapaliny podle v-ynálezu a postupu výroby lze určit výhody nového složení a způsobu výroby. Kapalina má vysoké koncentrace nasycených uhlovodíků a zvláště acyklických s relativně nízkou hustotou a s malou rozpustností škodlivé vody. Kapalina je hluboko rafinovaná a stabilní,nebol její obsah olefinů je nízký. Případné...

Rozpouštědlo pro Zieglerovu polymeraci olefinů zvláště propylenu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233859

Dátum: 01.04.1987

Autori: Blatný Jan, Švajgl Oldřich, Vitvar Milan, Ottis Jiří, Staněk Vladimír, Jelínek Jaromír, Pokorný Petr

MPK: C08F 10/06, C08F 2/06

Značky: rozpouštědlo, polymeraci, přípravy, způsob, olefinu, zieglerovu, zvláště, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpouštědlo pro Zieglerovu polymeraci olefinů, zvláště propylenu, obsahuje jako hlavní složky nízkooktanové isohexany 2- a 3-metylpentany a je prakticky prosté benzenu a olefinů. Jeho příprava vychází z lehkého ropného benzinu, který se na platinovém katalyzátoru za přítomnosti chlorových aktivátorů současně isomeruje a zbavuje aromátů i olefinů a redestilací se z produkce isoluje isohexanová frakce.

Způsob výroby cyklohexanu z ropných benzinových frakcií při současné výrobě n-hexanových koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234481

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pražák Václav, Vitvar Milan, Švajgl Oldřich, Pokorný Petr

MPK: C10G 45/62, C07C 13/18

Značky: n-hexanových, způsob, benzinových, koncentrátů, současné, výrobe, výroby, frakcií, ropných, cyklohexanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu cyklohexanu z ropných benzinových frakcí při současné výrobě n-hexanových koncentrátů kombinací destilace a velmi nízkotepelné hydrogenace spojené s isomerizací cyklanů na katalytickém systému tvořeném platinou a chlorovanou aluminou.

Způsob výroby oxibenzinové složky autobenzínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235760

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vitvar Milan, Švajgl Oldřich, Navara Milan, Pokorný Petr

MPK: C10G 69/02

Značky: autobenzínů, způsob, oxibenzinové, výroby, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby oxibenzínu obsahujícího kromě uhlovodíků C4 až C6 metyl terc. alkylétery, zvláště terc. amylmetyléter, a nezreagovaný metanol ze selektivně hydrogenované směsi C4 až C6 uhlovodíků z pyrolýzy a metanolu na katexu v H-formě.

Způsov výroby toluenu vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231230

Dátum: 15.06.1986

Autori: Svoboda Jiří, Vitvar Milan, Zelenka Jan, Navara Milan, Pokorný Petr, Vaněk Karel

MPK: C07C 15/06

Značky: toluenu, čistoty, vysoké, výroby, způsov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby toluenu z aromatických ropných nebo dehtových frakcí hydrodealkylací při tlaku 4,0 až 6,5 MPa za přítomnosti vodíkového plynu a katalyzátoru obsahujícího kysličník chromitý na alumině a následující rektifikací, při němž hydrodealkylace probíhá při teplotě 615 až 630 °C, při mol. poměru vodíku k aromatickým uhlovodíkům 5 až 15,s hmotnostním zatížením katalyzátoru 0,1 až 0,45 t/t.h, potom se z aromatického zbytku...

Způsob výroby 2-nitrodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221339

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kutil Bedřich, Štěpán Václav, Pokorný Petr

Značky: výroby, způsob, 2-nitrodifenylaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2-nitrodifenylaminu kondenzací 2-nitrochlorbenzenu s anilinem vyznačený tím, že se směs anilinu a kyselého uhličitanu sodného o hmotnostním poměru 1 : 0,1 až 1,5 při teplotě 130 °C až 150 °C zahřívá za současného oddestilovávání reakční vody, poté se do reakční směsi postupně vnáší předem připravený roztok 2-nitro chlorbenzenu a anilinu o hmotnostním poměru 1 : 0,5 až 1,5 a při teplotě 170 °C až 200 °C se provádí kondenzace, po...

Vysoce stabilní elektrografická disperzní soustava látek pro vyvolávání latentních elektrostatických obrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223919

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kiefman Josef, Pokorný Petr, Gorgoň Oldřich, Mostecký Jiří, Ježek Jaromír, Švajgl Oldřich

Značky: látek, obrazů, vysoce, stabilní, vyvolávání, elektrostatických, soustava, latentních, disperzní, elektrografická

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoce stabilní elektrografická disperzní soustava látek pro vyvolávání latentních elektrostatických obrazů na tenkých zinkoxidových vrstvách obsahující nevodivou kapalnou fázi a jemně rozptýlené pigmenty s pojivou vysokomolekulární složkou,vyznačená tím, že se skládá z 0,05 až 0,5 dílu směsi pigmentů o velikosti částic pod 1.10-3, 0,5 až 2 dílů pojivého oleje ve 100 dílech nevodivé kapalné fáze, v níž je 85 až 99 % hmotnosti směsi n-alkanů a...

Způsob získávání směsí prakticky čistých nasycených uhlovodíků z ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218948

Dátum: 15.06.1985

Autori: Švajgl Oldřich, Pokorný Petr

Značky: směsi, získavání, uhlovodíku, čistých, prakticky, nasycených, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká získávání směsí prakticky čistých nasycených uhlovodíků z ropy kombinací destilace, destilační hydrogenolýzy, hydrogenace a superfrakcionační izolace. Surovinou je nasycená uhlovodíková frakce s uhlovodíky o počtu atomů uhlíku 5 a 6 nebo 8, 9 a 10, znečištěná příměsemi olefinů, aromátů a s obsahem síry 10 až 1000 ppm. Hydrogenační zpracování probíhá na polysulfidickém katalyzátoru, sirovodík a voda se odstraní destilaci a...

Způsob získávání směsi alkanických uhlovodíků C7 až c11

Načítavanie...

Číslo patentu: 217005

Dátum: 01.10.1984

Autori: Pokorný Petr, Švajgl Oldřich

Značky: získavání, způsob, alkanických, uhlovodíku, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby technicky čisté směsi alkanických uhlovodíků C7 až Cl1 neobsahující cyklické nenasycené uhlovodíky a s obsahem nenasycených a aromatických uhlovodíků do 2 % z ropy nebo jejích destilátů při němž se z ropy nejdříve vydestiluje frakce 120 až 220 °C, která se podrobí hydrogenační rafinaci, destilačně se z ní odstraní sirovodík a pak se ve 3 stupních uvádí do styku s reformovacím katalyzátorem při postupně se...

Způsob získávání vysokokoncentrovaných aromatických směsí z kapalných produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217388

Dátum: 01.09.1984

Autori: Švajgl Oldřich, Pokorný Petr, Vitvar Milan

Značky: směsi, kapalných, získavání, vysokokoncentrovaných, produktů, pyrolýzy, způsob, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy olefinických síru obsahujících produktů pyrolýzy vroucích v rozmezí 30 až 220 °C na aromatické směsi obsahující převážně C6 až C8 aromáty vhodné pro petrochemické syntézy. Postup spočívá vtom že frakce pyrolyzního benzinu bohatá na C6 až C8 aromáty se nejprve hydrogenuje kapalný produkt se zbavuje sirovodíku a vody a v dalším stupni se podrobí reformování jehož produkt se extrahuje dietylglykolem a extrakt se redestiluje...

Uzavřený hemodialyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 215685

Dátum: 15.03.1984

Autori: Pokorný Petr, Zeman Otakar, Rádl Miroslav, Smetana Jiří

Značky: uzavřený, hemodialyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konkrétní uspořádání uzavřeného hemodialyzátoru. Uzavřený hemodialyzátor sestává z úložné částí obsahující svazek do úložné části vlepený a mezi sebou na obou koncích svazku přilepených polorozpustných membrán vzá emně proložených oddělovacími a rozváděcími mřížkami a dále obsahuje průchozí vložky a vyrovnávací mezistěny, přičemž jeho podstata spočívá v tom, že oba konce polopropustných membrán jsou opatřeny vsunutými průchozími...