Pokorný Pavel

Kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalnených plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4094

Dátum: 01.04.2005

Autori: Pokorný Pavel, Bechyně Karel

MPK: F17C 13/02, F17C 13/08

Značky: stanica, výdaj, čerpacia, kompaktná, plynov, skvapalnených

Text:

...strany stanice s výdajným stojanom vpredu, obr. 4 pohľad na tú istú stanicu zhora, obr. 5 detail predného podstavca s tenzometrom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPríkladom uskutočnenia technického riešenia je kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalneného propán - butánu podľa obr. l až 5.Kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalnených plynov má zásobník 1 skvapalneného plynu v tvare valca uložené naležato, s predným a...

Rybářské kleště na lisování návnady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3

Dátum: 16.12.1992

Autor: Pokorný Pavel

MPK: A01K 97/04

Značky: rybářské, lisování, kleště, návnady

Text:

...ze dvou pracovníchelamentů naçř. válečkú opatřených půlkulovým vybráním, připevněných např. svařením naproti sobě na konci čelistí ramen kleští. Půlkulové vyhrání má s výhodou stejný průměr jako je průměr válečku.Výhodou řešení podl§~ je snadné manipulace při zhotovení névnady, úspora času a energia proti dosavadním zpúsobúm. Návnadu je možné lisovat přímo na stanovišti, kleště jsou lehké a snadno přenosné, jejich výroba je jednoduchá a...

Způsob izolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265445

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pokorný Pavel, Kubička Rudolf, Loukota Jiří, Pařízek Miroslav, Macek Vladimír, Jasenský Zděnek

MPK: C01G 51/06

Značky: způsob, oxonaci, propylenu, kobaltu, solí, izolace

Text:

...plynu, získávaného z generátorového plynu vyráběného parciální oxidací ropných zbytků, s jehož pomocí se sníží obsah karbonylů železa z obvyklých 4 až 10 mg Fe/mg na hodnotu pod 1 mg Fe/mg, dále se izolují zbylé podíly kobaltu z destilačního zbytku oxonace(tzv. těžkých podílů oxonace) pomocí zředěné kyseliny dusičné, s výhodou 2 až 8 kyselinou dusičnou při teplotě 65 °C, čímž se doplňuje již zavedená izolace solí kobaltu z produktu...

Topné těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 264180

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kostura Michal, Pokorný Pavel

MPK: D06F 71/34

Značky: topné, těleso

Text:

...1 schematicky znázorňuje priečoy rez plochým žehličoin textilií. Obr. 2 znázorňuje umiestnenie topných telies žehliacej časti plochého žehliča toxtillí. Obr. 3 znázorňuje čiastočný rez topným telesom. Obr. 4 znázorňuje priečny rez topným telesom z obr. 3. Obr. 5 znázorňuje detail upevnenia topného odporovéhovodiča na nosník z obr. 3.Topné teleso 10 podľa riešenia je tvorené nosníkom 11, na ktorý z jednej strany je navinutý topný odporový...

Způsob přípravy modifikovaných polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244359

Dátum: 11.06.1988

Autori: Paoízek Miroslav, Jasanský Zdenik, Pokorný Pavel, Kopecký Ivan, Macek Vladimír

MPK: C080 63/20

Značky: přípravy, polyesterů, způsob, modifikovaných

Text:

...alkoholy v počtu dvou až šesti, s výhodou ve směsivytvořené při jejich průmyslové výrobě. Pŕídavek polyfunkčních~ alkoholů lze provést například na počátku eeterifikece kyseli ny tereftalátové nebo reesterifíkace dimetyltereftalátu etylenglykolem, během této esterifikece či reesterifíkace nebo po jejím ukončení, na počátku polykondensační reakce nebo v jejím průběhu, nejpozději však před ukončením polykondsnsace tak, aby došlo k reakci...

Zařízení pro aretaci kloubových vřeten válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244362

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koivánek Milan, Pokorný Pavel

MPK: B21B 35/14

Značky: zařízení, stolic, kloubových, válcovacích, vřeten, aretaci

Text:

...nezávislé ovládané zvedací elementy. Zvedací elementy jsou pak v trvalám dotyku s příčníky, vedenýmí vodícími prvky na nosných aloupech. Dále zařízení podle vynálezu eeatává z nosníků, výkyvně uložených v ložiskách příčníků, kde každý nosník je opatřen nejméně třemí podpěrnými kladkami, které Jsou při aretaci v trvalém dotyku s objímkami kloubových vřeten na straně pracovních válců.Přínosem zařízení podle vynálezu je, že umožňuje bez...

Zařízení pro kontrolu přesnosti měřidla objemu vysoce viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255826

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pokorný Pavel, Král Ladislav

MPK: G01F 25/00

Značky: vysoce, viskózních, kapalin, zařízení, objemu, kontrolu, měřidla, presnosti

Text:

...g a hledítka lg po rysku gl tvoří konstatní objem V konst, který zůstává při každém měření neměnný a neovlivňuje přesnost měření. Rozdíl celkového objemu odměrného prostoru V celk a konstantního neměřeněho objemu V konst tvoří měřený objem V měř.Měřený objem V měř je proměnný ale zvolené hodnoty kontrolovaného množství zkušební kapaliny a je dán zdvihem pístu lg ve válcove nádobě gg odměrného válce g.Celé zařízení je umístěno v prvním...

Způsob vytváření dvojité antireflexní vrstvy na podložce z optických skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251633

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pokorný Pavel, Horký Miloš

MPK: C03C 17/34

Značky: optických, dvojité, podložce, antireflexní, vytváření, vrstvy, způsob

Text:

...v obr. 1 představují dosavodní stav, kde Jsou použity vrstvotvorné materiály oxid křemičitý S 102 s indexem lomu n 1,47 a oxid titaničitý s indexem lomu n 2 2,27,zatímco grafy na obr. 2 představují stav podle vynálezu, kde místo oxidu titaničitého je použit oxid ytritý s indexem lomu na I 1,8.Jak patrno z obr. 1, odchylke optické tlouštky kterěkoliv vrstvy má za následok nejen posun minima odrazivosti ve spektru, ale zejména růst...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244408

Dátum: 15.07.1987

Autori: Chládek Lubomír, Elbert Tomáš, Skopal Miroslav, Tesao Josef, Hilgerová Helena, Vacek Jan, Kupeík František, Setnieka František, Filip Jioí, Horký Miloš, Pokorný Pavel, Mieulek Jioí

MPK: C07F 9/38

Značky: n-fosfonomethylglycinu, způsob, výroby

Text:

...bod glycinu.Je rýhodné, použije-li so většího množství formaldeřwdu, vztažano na množství glycinu. Pontiac-li oo |,25 až 5. o výhodou 1,8 až 2 malou-nich ekvívalentů formaldehydn, přomění se glycin prakticky úplně na PLN-bis-hydroząvmotłąylglycin. V tomto případě se glycin nemusí získa-mt zpět. z roakční směsi.zásadu pro roakci LN-bis-łwdrowmothylglycinu s dialkylfosfitem je možno volit z různých zásad. jako Jsou hydroxid)...

Způsob čištění syntézních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231888

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kopecký Ivan, Kubička Rudolf, Macek Vladimír, Pokorný Pavel, Pařízek Miroslav, Jasanský Zdeněk

MPK: C10K 1/08

Značky: plynů, způsob, syntézních, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění syntézních plynů, určených k oxonaci olefinů, syntéze metanolu a dalším syntézám, při kterém se z plynu odstraňují obsažené karbonyly železa a niklu a současně se snižuje podíl obsažených sirných sloučenin praním vodným roztokem kyseliny manganisté nebo chromové nebo/a jejich solí při 5 až 90 °C a při tlaku 0,1 až 35 MPa.