Pokorný Miroslav

Spôsob izolácie lovastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280255

Dátum: 03.07.1996

Autori: Radež Ivan, Pokorný Miroslav, Hajko Pavica, Vesel Tanja

MPK: A61K 31/36, C07D 309/30

Značky: spôsob, izolácie, lovastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob, podľa ktorého sa lovastatín z fermentačnej živnej pôdy, mycélia alebo filtrátu mikroorganizmu, ktorý je schopný produkovať lovastatín, výhodne plesne rodu Aspergillus terreus alebo Aspergillus oryzae, extrahuje butylacetátom, získaný roztok sa zahustí pri vákuu alebo zníženom tlaku a pri teplote nad 40 °C a nechá sa vykryštalizovať.

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných nitroacetanilidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265428

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vojtíšek Vratislav, Zíma Jiří, Pokorný Miroslav, Bartoš Arnošt, Terč Jiří

MPK: C07C 103/127

Značky: způsob, 2,5-disubstituovaných, nitroacetanilidů, výroby

Text:

...připouštění kyseliny sírové např. ke 80 až 100 °C teplé soustavě 5-chlor-2-methylacetanilidu a kyselině octové, dochází nejprve k částečně krystalizaci acetanilidu, který vytváří ze začátku dávkoväní přechodně dobře míchatelnou suspenzi, asi po 20 vydávkované kyseliny sírové z jejího celkového množství dochází na homogenní systém. Je nutné acetylační reaktor ohladit studenou vodou, aby nedošlo vlivem uvolněného krystalizačního tepla...

Způsob výroby práškových substituovaných hexagonálních feritů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263820

Dátum: 12.05.1989

Autori: Tér Martin, Pokorný Miroslav, Boháček Jaroslav

MPK: B22F 9/24

Značky: způsob, feritů, výroby, substituovaných, hexagonálních, práškových

Text:

...500 cm 3. Do této soustav-y byl za míchání přilit i roztok Ti. K srážení byla použite směs vzniklá roz uštěním 42 g K 2 C 0 s a 20 g KOH v 450 cm H 2 O. Při teplotě 20 °C byl .roztok hydroxidiu a uhličitanu rovnomerné dávkovtán zaMe stroncium nebo haryum (příp. »jejich směs a x se pohybuje v rozmevzí 0,95 - 0,2.Výrobní postup je charakterizován tím, že roztok obsahující rozpuštěné soli uvedených kovů v.e stechiotmetrickém poměru je srážen...

Zapojení k řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností, vytékajících ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263619

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pokorný Miroslav, Morávka Jan, Tůma Jiří

MPK: G05D 11/02

Značky: kapalných, druhu, proměnlivých, vlastností, sypkých, vytékajících, téhož, dávek, řízení, zapojení, zásobníku

Text:

...modelu je přiveden na druhý vstup přímovazebního regulátoru a druhý výstup estimátoru parametrů modelu je přiveden na druhý vstup zpětnovazebního regulátoru.Výhodou zpúsobu řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu a zapojení k provádění tohoto způsobu je nezpožděná reakce na změny zadaní doby toku dávok a přesnější regulace skutečně doby toku docílená adaptaci parametrů přímovazebního a zpětnovazebního...

Zapojenie obojstrannej elektronickej poistky budiča vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259387

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H02H 3/08

Značky: zapojenie, vedenia, poistky, obojstrannej, budiča, elektronickej

Text:

...tretieho tranzistora T 3 vodivosti NPN a na katodu prvej diody D 1. ej anoda je spojená s výstupom Y celého obvodu, na ktorý je pripojený tiež emitor tretieho tranzistora T 3. Na jeho kolektor je pripojená katóda druhej diody D 2 s anodou zapojenou na katodu n-tej diody DN,ktorej anoda je spojená s druhým kladným polom zdroja U 2. Ten je spojený s prvým kladným polom zdroja U 1 cez tretí rezistor R 3 a je k nemu súčasne pripojená anoda...

Zařízení pro hodnocení pigmentů a přísad pro barvení polyolefinů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245209

Dátum: 01.07.1988

Autori: Hlavonik Jaroslav, Studená Eva, Pokorný Miroslav, Handlío Karel, Žák Zdenik, Holeeek Jaroslav

MPK: D01F 1/04, G01N 15/00

Značky: přísad, pigmentů, zařízení, polyolefinů, hodnocení, hmotě, barvení

Text:

...g,výtlaěný blok 1, filtrační blok lg a přepouštěcí potrubí lá. Dále je v tělese l umístěna rozdělovací hlava ll, Mixér g je tvořen nádobkou Q, v níž je mixovací hlava 3 poháněná motorem 5 mixéru g. Nádobka g mixéru g je zakryta víčkem Q a je propojenas výtlačným blokem 1 pomocí rozdělovací hlavy ll. Výtlačný blok 14 ~je tvořen horizontálně položeným válcem § na jedné straně uza vřeným pohyblivým pístem g s pístnicí lg a na druhé straně...

Způsob výroby 2,5-dimethyl-4-nitroanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255228

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pokorný Miroslav, Terč Jiří, Zíma Jiří, Vojtíšek Vratislav, Bartoš Arnošt

MPK: C07C 87/52

Značky: výroby, 2,5-dimethyl-4-nitroanilinu, způsob

Text:

...je stéricky stíněna sousední metylskupinou. Snížení elektronové hustotyv jádře protonizací je zde však kompenzováno kladným indukčním efektem obou metylovýchskupin včetně případné hyperkonjugace vodíkových vazeb metylových substituentů. Tato interakce všech vlivů zpúsobuje, že nedochází k významné změně v rozložení nitroizomerů mezi protonovaným volným eminem a v acetylované formě.Tento princip byl využít při vypracování technologie. Podle...

Tryska pro prohoz útku v bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245066

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: D03D 47/28

Značky: útku, tryska, prohoz, bezčlunkovém, tkalcovském, stavu

Text:

...v bezčlunkovém tkalcovském stavu podle vynálezu. V obr. 2 jde pouze o částečný pohled, není kreslena celá vírová komůrka, ale jen spodní část,umožňující zejména pohled na dutínu předkomůrky s řídicími tryskami.Příklad provedení trysky na obrázcích sestává ze dvou základních těles, předního tělesa 10 a zadníhotělesa. za. V předním tělese 10 je vytvořena směšovací trubice 1, v zadním tělese 2 D je pak útkový kanálek 2,provedený jako osový...

Zapojení automatického systému řízení teplot vysokopecního plynu na sazebně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253315

Dátum: 12.11.1987

Autori: Tůma Jiří, Pokorný Miroslav

MPK: G05D 23/00

Značky: sazebně, systému, plynů, automatického, vysokopecního, zapojení, řízení, teplot

Text:

...ručně.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno propojení regulátorů a bloku výpočtu programu pohybu sklopného a otočného žlabu sázecího zařízení v automatickém systému řízeníZ měřicího systému ł vysokopecního procesu jsou vedený tři výstupy, a to výstup łl teploty vysokopecního plynu ve výsečích na první vstup regulátoru g teplot plynu ve výsečích a na blok g výpočtu žádané hodnoty teplot ve výsečích, výstup 1.3 intenzity odparného...

Čistič pracovní kapaliny hydraulických okruhů pracovních strojů, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239148

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pokorný Miroslav, Buchta Vlastimil

MPK: F16N 39/06

Značky: čistič, pracovní, zejména, kapaliny, okruhu, strojů, pracovních, traktoru, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Čistič pracovní kapaliny hydraulických okruhů pracovních strojů, zejména traktorů, zařízený na vstupní straně hydrogenerátoru, umožňující údržbu čisticí vložky bez vypouštění náplně pracovní kapaliny z nádrže. Pro správnou funkci hydrogenerátoru je žádoucí, aby jeho vnitrný prostor byl trvale zaplaven pracovní kapalinou i v případě, kdy pracovní stroj je v klidu. Podstata řešení spočívá v tom, že těleso je ponořeno v pracovní kapalině, v...

Impulzná brzda indukčného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 238453

Dátum: 01.10.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H02P 3/24

Značky: indukčného, impulzná, motora, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obvodové zapojenie brzdy indukčného motora kde sa pre zabrzdenie využíva výboj nabitého kondenzátora do vinutia motora.

Zapojení automatického systému řízení obsahu křemíku v surovém železe

Načítavanie...

Číslo patentu: 252255

Dátum: 13.08.1987

Autori: Prouza Miroslav, Ramík Jaroslav, Nowaková Dagmar, Havlík Jiří, Pokorný Miroslav, Tůma Jiří, Růžičková Zora

MPK: G05D 27/00, G05D 22/00, G05D 21/00...

Značky: křemíku, zapojení, železe, surovém, obsahu, řízení, systému, automatického

Text:

...paliva do větru na jehož druhý vstup a současně na třetí vstup obvodu výpočtu teploty větru je připojen výstup žádané hodnoty poměru přídavku uhlovodíkového paliva a přídavku kyslíku do větru, na první vstup regulátoru měrné spotreby koksu je připojen výstup žádané hodnoty teploty větru, na první vstup regulátoru teploty větru je připojen výstup žádané hodnoty přídavku uhlovodíkového paliva do větru a na první vstup regulátoru přídavku...

Obvod funkcie EXCLUSIVE – NOR

Načítavanie...

Číslo patentu: 238816

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H03K 5/00, H03K 19/20, H03K 19/084...

Značky: funkcie, obvod, exclusive

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia obvodu s funkciou EXCLUSIVE - NOR realizovaného jedným dvojvstupovým hradlom DTL, jedným negátorom a štyrmi pasívnymi súčiastkami.

Asynchrónne číslicové oneskorovacie členy so spoločným nastavením času

Načítavanie...

Číslo patentu: 238814

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H03K 19/00

Značky: spoločným, číslicové, asynchrónne, oneskorovacie, času, členy, nastavením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obvodové zapojenie ľubovoľného počtu asynchrónnych číslicových oneskorovacích členov so spoločným nastavením času, pri ktorých povel môže prísť asynchrónne v rôznych fázach reálneho času a ktoré pracujú s ľubovoľným prekrytím počítaného času jednotlivých členov.

Oneskorovací člen z hradla DTL

Načítavanie...

Číslo patentu: 235218

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H03K 19/00

Značky: oneskorovací, hradla, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oneskorovacieho člena z hrada DTL s vývodom pre pripojenie integračnej kapacity. Zapojenie je utvoreno tak, že na vývod pre pripojenie integračnej kapacity je pripojený jednak kondenzátor s druhým pólom pripojeným na záporný pól zdroja napájacieho napätia, jednak anóda diódy, ktorej katóda je spojená so vstupom hradla.

Způsob výroby N,N-diethyl-m-toluidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248798

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pokorný Miroslav, Červinková Jana, Terč Jiří, Bartoš Arnošt

MPK: C07C 87/56

Značky: způsob, výroby, n,n-diethyl-m-toluidinu

Text:

...komponenty. Celkový výtěžek separovaného dietylovaného m-toluidinu rektifikací je poměrně nízky v rozmezí 35 až 45 , vztaženo na m-toluidin.Cílem vynálezu bylo propracovat takový průmyslový proces dietylace m-toluidinu, při kterém by vznikal N,N-dietyl-m-toluidin o 90 až 95 čistotě, což by dávalo předpoklad k vynechání celého separačnlho rektifikačního stupně včetně hospodářství s recykly. Pro tento cíl se jevil etanol jako málo energické...

Zařízení pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217935

Dátum: 15.12.1984

Autori: Pokorný Miroslav, Špička Bohdan

Značky: zavěšení, pracovního, tříbodové, zařízení, čelní, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro čelní tříbodové zavěšení pracovního stroje, umožňující navěšení s nesení v určité poloze pracovního adaptéru, zemědělského stroje a jiných pracovních strojů na samojízdném stroji, zejména na zemědělských traktorech. Podstatou zařízení je to, že jeden konec obou zvedacích ramen a horní vzpěry je výklopně uložen na čepech mezi konzolami, které jsou přivařeny k rámu stroje. K rámu stroje jsou pod zvedacími rameny...