Pokorný Antonín

Zařízení pro mineralizaci uhlíkatých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263302

Dátum: 11.04.1989

Autori: Formánek Zdeněk, Křivánek Václav, Püschel Petr, Vlasáková Anna, Pokorný Antonín, Stuchlíková Alena

MPK: G01N 1/28

Značky: materiálů, mineralizaci, uhlíkatých, zařízení

Text:

...kapiláry přechází do trubkové části.Při použití chloru ve směsi mineralizačních plynů je rozvod směsi plynů opatřen přívodem chloru.Směšovaoi trubice, odlučovač kondenzátu, chladič, rozvod směsi plynů, přivod chloru, mineralizační nádoby e pŕivodni kapiláry a jejich spojovací prvky jsou zhotoveny z materiálu vzdorujícího oxidaci, například z křemone, skla, teflonu.Zařízení pro mineralizaci uhlíkatých materiálů podle vynálezu umožňuje...

Zařízení pro tepelné zpracovávání práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245053

Dátum: 15.12.1987

Autori: Musil Vítek, Krátký Bohumil, Pokorný Antonín, Ditrych Zdenik, Zatloukal Petr, Hájek Karel

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, práškové, tepelně, suroviny, zpracovávání

Text:

...hotového slínku s obsahom kyslíku se zavádí do kalcinátorů, kde se přívoduem paliva vytváří k-aslcínační teplota la-plyíny odltud postupwjí do předehřívače.Zpuracovárvaná sunovína po príojítí jedním předehřívačem e lkíaillCĺlľláltmĺľeĺľl se zavádí do vedení spalín ze elínoívalcího zařízení do druhého ipředeílrřívače. Tísm přichází Ivyeoce zahřátí materiál z jednoho klaloíaná~toru do druhého př-edíehřívaíče, tepelné v něm- příznivě...

Elektrický stroj točivý, zejména v pevném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241870

Dátum: 01.12.1987

Autori: Cenek Miroslav, Pokorný Antonín

MPK: H02K 5/04

Značky: zejména, závěru, pevném, stroj, točivý, elektricky

Text:

...materiálů, pracnosti, výrobních technologických zařízení a zjednoNa připojeném výkrese jsou znázorněny příklady provedeníelektrického stroje točivého podle vynálezu na obr. 1 v podélnémLožiskové štíty l elektrického stroje točivého na obr. l ak 2 přiléhají těsně vnější obvodovou plochou k vnitřní obvodové stěně kostry ga V ní jsou vytvořeny drážky 3, které jsou v záběru s výstupky 5 segmentů 1, které jsou s ložiskovými štíty l spojeny...

Bezpečnostní deštník

Načítavanie...

Číslo patentu: 251359

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pokorný Antonín, Polák Jiří, Pokorná Milada

MPK: A45B 25/02

Značky: deštník, bezpečnostní

Text:

...rukověti zsjistí.Dále Jsou známá zsjiětění volných koncu etŕelníeh tyček, u nichž kotouč uspořádaný v rukojetią. na ktorý působí síla tlakové pružiny, přitlečí volná kruhové konce střeiních tyček pod nákružek vjtwrož-ený v rukojetí směrem k podělné ose rukojetí. Pro uvolnění volných koncu středních tyčak Jsou upravený dvě večky, pdsobící na odpružený kotouč, ktoréNevýhodou všech výše uvedených zajištění volných koncu atřelních tyček de vysoký...

Solární kolektor z plastických hmot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250133

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorná Milada, Polák Jiří, Pokorný Antonín

MPK: F24J 2/24

Značky: solární, výroby, kolektor, způsob, plastických

Text:

...rámu, přičemž jak spodní polovina, tak i horní polovina jsou zrcadlově opatřeny vybránim úměrném průměru Černé hadice z umělé hmoty k vedení kapalného nosného média.Způsob výroby solárního kolektoru, podle vynálezu, se vyznačuje tím, že nejdříve se nalepí na dno izolovaného černého spodního dílu dvoudílného krytu spodní polovina nosného dvojitého křížového rámu a s vybráníní, na vnitřní straně průhledného horního dílu dvoudílného...

Zařízení ke zvýšení otěrovzdornosti a žárovzdornosti vyzdívek rotačních šachtových nebo tunelových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232552

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pokorný Antonín

MPK: F27D 1/00

Značky: tunelových, zvýšení, šachtových, pecí, otěrovzdornosti, vyzdívek, žárovzdornosti, rotačních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvýšení otěrovzdornosti a žárovzdornosti vyzdívek rotačních, šachtových nebo tunelových pecí, sestávajících z magnezitových nebo šamotových cihel a z otěrožárovzdorné omítky, u kterých dochází k narušení vlivem vysoké teploty a silného namáhání v podmínkách nepřetržitého provozu. Mezi jednotlivé magnezitové cihly ve svislém nebo vodorovném kruhovém řádku se vkládají ohnuté plechy s horním koncem přečnívajícím ty to...

Zařízení k clonění světlometů motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 228069

Dátum: 15.02.1986

Autor: Pokorný Antonín

Značky: světlometu, zařízení, clonění, motorových, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k clonění světlometů motorových vozidel umístěné za přední maskou motorového vozidla, zabraňující oslnění řidičů dvou proti sobě jedoucích motorových vozidel, sestávající z pohonné jednotky a ze dvou pohyblivých rámů, opatřených lamelami, vyznačené tím, že pohonná jednotka, umístěná mezi levým světlometem (9) a pravým světlometem (10), je vytvořena z elektromotorku (5) s ozubeným kolečkem (6) a každý z obou pohyblivých rámů (1) s...

Zařízení k přesnému zaměřování laserem zaměřeného hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219030

Dátum: 15.06.1985

Autor: Pokorný Antonín

Značky: zařízení, zaměřování, přesnému, laserem, zaměřeného, hořáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k zaměřování hořáku rotační pece laserem do různých poloh mimo osu rotační pece, určené k dalšímu nasměrování hořáku po jeho přesném zaměření laserem na střed rotační pece. Zařízení sestává z televizní kamery, zaměřené na mušku na horkém konci hořáku, pevně umístěné na plošince s pohyblivým rámečkem druhého ochranného skla s rastrem, předřazeným před televizní kamerou směrem k rotační peci. Dále sestává z prvního...

Seřiditelná clona světlometů motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217168

Dátum: 15.02.1985

Autor: Pokorný Antonín

Značky: vozidel, motorových, seřiditelná, světlometu, clona

Zhrnutie / Anotácia:

Seřiditelná clona světlometů motorových vozidel je určena k zabránění oslnění řidičů dvou proti sobě jedoucích motorových vozidel a je vytvořena ze dvou otočných nosičů lamel navzájem do sebe zapadajících. První nosič lamel je opatřen po obvodu konkávní drážkou, zesilovacím prstencem a přidržovací objímkou k připevnění na sklo světlometu. Druhý nosič lamel je opatřen po obvodu vnější násuvnou částí, dosedající na konkávní drážku prvního nosiče...

Zařízení k hydraulickému ovládání hořáku rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 213893

Dátum: 01.05.1984

Autor: Pokorný Antonín

Značky: hydraulickému, hořáku, ovládání, zařízení, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k hydraulickému ovládání hořáku rotační pece vyznačené tím, že se skládá z kulového čepu (1) upevněného na spodní straně pojízdného vozíku (7) pohyblivého na nosníku (8), opatřeného převlečným kroužkem (3) spojeným šrouby (5) s kroužkem (4) pevného čepu přivařeného na hořák (6) rotační pece mimo jeho těžiště kratší zadní části a z nosného hydraulického rámu (9) pevně spojeného po zasunutí hořáku (6) db rotační pece s podlahou a se...

Zařízení k upevnění okenního rámu k stěnám otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213582

Dátum: 01.03.1984

Autor: Pokorný Antonín

Značky: upevnění, okenního, zařízení, otvorů, rámu, stěnám

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění nevýhod dosavadních způsobů kotvení okenních rámů a docílení řádného utěsnění mezi rámem a zdivem. Zařízení sestává z roštu opatřeném otvory se závitem zabudovaném v panelu se slepými otvory, případně v tradičním zdivu a z příchytky namontované po obvodu vnějšího okenního rámu. Příchytka je zavěšena na rošt pomocí šroubů a do slepých otvorů v panelu. Zařízení lze využít u stavebně montážních podniků v bytové a...

Okenní rám pro vícekřídlové okno

Načítavanie...

Číslo patentu: 215818

Dátum: 20.12.1983

Autor: Pokorný Antonín

Značky: vícekřídlové, okenní

Zhrnutie / Anotácia:

Okenní rám pro vícekřídlové okno z plných armovaných, nebo nearmovaných rohů a z dutých profilů z umělé hmoty, vyztužených plechovou čtyřstrannou vložkou, vyznačený tím, že v horní a ve spodní části mezi plnými rohy (11) je opatřen jedním nebo více trojramennými zkrácenými příčníky (1) armovanými nebo nearmovanými, popřípadě lepenými, umístěnými zrcadlovitě a spojenými za sebou vodorovně a proti sobě svisle dutými profily (3) z umělé hmoty,...