Podstanický Alexander

Ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260346

Dátum: 15.12.1998

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24D 19/10, F24D 17/00

Značky: ohrievač, obehom, vnútorným, užitkovej, núteným

Text:

...zapojenie de ovládacieho okruhu obehového čerpadla sa vylúči teplotovñ stratifikácia V zásobníku ia tým aj v prípade zvýšeného odberu výrazný pokles teploty odoberanej vody.Na pripojenoiu výkrese je seheinaticky znázornený ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom.Ohrievač úžitkovej vody s nútenýmvnú 4torným obeho-m obsahuje dva samostatné regulačná okruhy. Prvý regulačný okruh je vytvorený prvým termostatom S, ktorý je umiestnený v...

Diferenciálny prevod pre riadenú distribúciu výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279396

Dátum: 09.11.1994

Autor: Podstanický Alexander

MPK: B60K 17/04, F16H 47/00

Značky: diferenciálny, výkonu, převod, riadenú, distribúciu

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenciálny prevod na riadenú distribúciu výkonu medzi dva spotrebiče, keď jeden z nich je realizovaný komplexným blokujúcim hydrodynamickým meničom (14), je vytvorený trojhriadeľovým diferenciálom (1) s väzbovým hydrostatickým prevodom (6) medzi hnanými hriadeľmi (4), (5). Podstata vynálezu spočíva v tom, že potrebné zaťaženie druhého hnaného hriadeľa (5), ktorý je spojený s komplexným blokujúcim hydrodynamickým meničom (14), kvôli vylúčeniu...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 271284

Dátum: 12.09.1990

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 9/00

Značky: výmenník, tepla

Výmeník tepla s vinutými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269670

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrnko Tibor, Podstanický Alexander, Kotuliak Jozef

MPK: F28D 7/02

Značky: rúrkami, tepla, vinutými, výměník

Text:

...vo vnútorných priestoroch skrutkovíc sa nachádzajú vnútorná prepážky, ktoré sú upevnené na spojovacej tyči a rozmiestnené v stredoch vzdialenosti medzi vonkajšími prepážkami.Zoskupenie rúrok do dielčich skrutkovíc dovolí umiestniť na spojovacích tyčiach v ich vnútorných priestoroch vnútorne prepážky, ktoré spoločne s vonkajšími prepážkami umožnia v medzirúrkovom priestore vytvorenie striedavo protismerných radiálnych zložiek prúdenia, čo...

Nástrešný fóliový rekuperátor pre halové priestory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269663

Dátum: 11.04.1990

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F24F 12/00

Značky: halové, nástrešný, priestory, fóliový, rekuperátor

Text:

...sú vo dvojiciach vzájomne spojené distančnýml spojkenl.Rozdelenie teplosnennej plochy do menšieho počtu velkoploäných útvarov nízkej hmotnosti pri ich súčasnom spristupnení spojeniu vnútorného priestoru rekuperátora s priestoron haly dovoluje uskutočnit operotivnu výmenu znečistenej teplosnennej fôlie.Príklad nástrešného fôlioveho rekuperútora pre halové priestory je znázornený napripojených výkresoch, kde na obr 1 je zobrazený pozdlžny...

Prevodovka pre jazdu dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269531

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mazán Anton, Podstanický Alexander, Laš Pavol, Zelem Andrej

MPK: F16H 3/44

Značky: jazdu, dobehom, převodovka

Text:

...zopnuti motorovej spojky kompenzovat jej opotrebenie.Na výkrese je schématicky znázornená prevodovka pre jazdu dobehom a jej uloženie v systéme prenosu výkonu.unášać A planetového radu je spojený hriadelom 3 s telesom Ě ootorovej spojky 1, § na jednosmernej volnobežnej predstimotorovej spojky Ž. Vnú torné centrálne koleso łg je spojené so vstupným hriadelom łł stupňovej prevodovky łgvozidla. Teleso 3 motorovej spojky 1 je uložené na hriadeli...

Křížový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267362

Dátum: 12.02.1990

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 9/02

Značky: křížový, výměník, tepla

Text:

...plochy.Nahradenie okrajových hrán so štrbinami vyplnenými tesniacim tmelom samostatnými vonkajšími i vnútornými okrajovými hranami v tvare jednoduchých otvorených profilov zníži prácnosť výroby a umožní použitie vyššiehoNa pripojených výkresoch je znázornená vytvorenie krížového výmenníka tepla, pričom na obr. l je zobrazená vonkajšia okrajová hrana,na obr. 2 je zobrazená vnútorná okrajová hrana a n olir. il jc I.(ll)líl 7.lIlÓ v/.ájomiíć...

Regeneračný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264749

Dátum: 12.09.1989

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 19/04

Značky: regeneračný, tepla, výmenník

Text:

...dvoch vonkajších rovinných dvojkrídlových klapiek lâ, lg, ktoré sú umiestené na vonkajších stranách rotujúcich akumulačných náplní l, g ležia v jednej rovine a sú vzájomne rovnobežne.Regeneračný výmennik pracuje nasledovne. Predpokladajme, že v základnej polohe všetky tri rovinné dvojkridlové klapky lg, lá, lg zvierajú s kladným smerom vodorovnej súradnej osi uhol 45 ° (obr. 3). V tejto polohe rovinné dvojkridlové klapky lg, lg, lg zabezpečia...

Krížový výmeník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262787

Dátum: 11.04.1989

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 9/02

Značky: výměník, tepla, křížový

Text:

...ktorých voľné konce sú spojené jednoduchým falcom, pričom štrbiny vytvorené medzi vnútorným dielom a Spojenými volnými koncami oboch dielov sú vyplnené vulkanizujúcim alebo polymerizujúcim materiálom.Vytvorenie kanálov spojením susediacich, článkov. pomocou okrajových hrán si nevyžaduje, aby okraje teplosmemtej plochy predoperáciou spojenia boli hladké, preto dovoluje využitie ako teplosmennej plochy z-vlnenej fólie, čo zjednodušuje...

Diferenciálny hydrostatický prevod s dvoma odberami výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259267

Dátum: 17.10.1988

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/04

Značky: hydrostatický, diferenciálny, výkonu, převod, odberami, dvoma

Text:

...a druhý vedený hriadei je tiež spojený s hriadeľom pojazdu.Pripojenie regulačného liydrogenerátora nadstavby k prvému vedenému hriadeľu trojhriadetového diferenciálu a jeho spojenie s druhým hnaným hriadelom regulovateiným hýdrostatickým prevodom umožní zachovat moment .na hriadeli pojazdu aj pri nulovej rýchlosti pohybu stroja a plnej spotrebe výkonu nadstavbou, čo vytvorí lepšie podmienky riadenia stroja V pracovnom cykle.Príklad...

Diferenciálny hydromechanický prevod s riadeným odberom výkonu nadstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259266

Dátum: 17.10.1988

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/04

Značky: diferenciálny, nadstavby, riadeným, převod, výkonu, odberom, hydromechanický

Text:

...diferenciálneho hydromechanicłrého prevodu s riadeným odberom výkonu nadstavby je zobrazený na výkrese, ktorý znázorňuje jeho funkčná schému.Medzi prvý hnaný hriadel 1 a druhý hnaný hriadel 2 trojhriadelového dlferenciálu 3 je pripojený hydrostatický regulátor konštantného výkonu 4, pozostávajúci z dvoch regulačných prevodníkov 5, H. Hlavné po 4trubia 7, 8 hydrostatického regulátora konštantného výkonu-d sú spojené s ovladacím...

Vyhrievacia vložka zásobníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259247

Dátum: 17.10.1988

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24H 7/00, F24H 1/18

Značky: vyhrievacia, zásobníka, tepla, vložka

Text:

...že vyhrievacie rúrky primárneho okruhu sú upevnené v rúrkovnici tak, že I ich vstupy a výstupy sú usporiadané vo vzájomne rovnobežných radoch. uložených symetricky k priemeru rúrkovnice, pričom medzeru medzi vnútornými radmi vyhrievacich rúriek z oboch strán uzatvárajú prepážky pripevnené na rúrkovnici, ktorá je opatrsná stredovým otvorom pre pripojenie sacieho potrubia obehového čerpadla cirkulačného okruhu zásobníka tepla.Pripojenie...

Zariadenie pre ovládanie motorovej spojky u vozidiel s prevodovkou pre jazdu dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258744

Dátum: 16.09.1988

Autori: Podstanický Alexander, Laš Pavol

MPK: B60K 41/22

Značky: zariadenie, jazdu, motorovej, převodovkou, dobehom, ovládanie, vozidiel, spojky

Text:

...režimu. Použitie uzatváracieho ventilu a odpúšťacích ventilov, ovládaných pedálmi plynu a brzdy pritom zabezpečuje automatické zapínanie motorovej spojky v tahovom režime a jej vypínanie v režime dobehu.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornená zariadenie pre ovládanie motorovej spojky u vozidiel s prevodovkou pre jazdu dobehom.Posilovač 1 spojkového pedálu 2 je spojený so zásobníkom 3 tlakového vzduchu vzduchovým potrubím jednak...

Diferenciálny hydrostatický prevod s riadenou distribúciou výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258725

Dátum: 16.09.1988

Autori: Korejs Jozef, Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/04

Značky: diferenciálny, výkonu, distribúciou, převod, hydrostatický, riadenou

Text:

...výkonu je zobrazený na výkrese, ktorý znázorňuje jeho funkčnú ischému.Medzi prvý hnaný hriadel 1 .a druhý imaný hriadel 2 trojhriadeľovélro diferenciálu 3 je pripojený hydrostatický regulátor kon 4štantného výkonu 4, pozostávajúci z dvoch regulačných prevodzníkov 5, 6. Hlavné potrubia 7, 8 hydrostatického reg-ulátora k-onštanrtnébo výkonu 4 sú spojené jednak s ovládaním valcom 9 regulačného hydrogenerátora 1 U nadstavby, a jednak s...

Prevodovka pre jazdu dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258680

Dátum: 16.09.1988

Autori: Laš Pavol, Podstanický Alexander

MPK: F16H 5/42

Značky: převodovka, dobehom, jazdu

Text:

...hrisaidel 1, pripojený k motoru 2 a výstupný hriadeľ 3, pripojený k stupňovej prevodovke 4 sú vzájomne spojené jednak priamo motorovou trecou spojkou 5, jednak predlohovým hriadeľom B, pripojeným k vstupnému hriadeľu 1 a k výstupné-mu hriandeľu 3 dvojicami ozubených kolies 7, 8 a9, 1 D, pričom jedno ozubené koleso 9 predlohového hriadeľa B je uložené na jednosmennej volnobežnej predstihovej spojke 11.V tiahovom režime výkon motora 2 sa...

Způsob kontroly charakteristik materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244791

Dátum: 01.06.1988

Autori: Podstanický Alexander, Kokles Emil, Kysel Bohumil

MPK: G01N 1/00, G01N 1/02

Značky: tohoto, provádění, charakteristik, kontroly, způsobu, materiálů, způsob, zařízení

Text:

...mora. Horní polokomora může hýt na spodním okraji opatřená první porézní vložkou a dolní polokomora může být na horním okraji opatřena druhou porézní vložkou. Další komora může mít s výhodou kolem průchozího otvoru pro kontrolovaný materiál uloženo těsnění a je opatřena v horní části prvním trubkovým odvodem a v dolní části dolním trubkovým odvodem pronikající těkavé látky. K další komoře můžou být ve směru pohybu kontrolovaného materiálu...

Zariadenie na využívanie odpadového tepla stlačeného vzduchu pre ohrev kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257500

Dátum: 16.05.1988

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24H 7/04

Značky: tepla, zariadenie, stlačeného, kvapalín, vzduchu, využívanie, odpadového, ohrev

Text:

...a súčasne v dochlazovači zabezpečiť schladenie stlačeněho vzduchu na požadovanú teplotu.Na priloženom obrázku je zariadenie na využívanie odpadového tepla znázornená schématicrDo okruhu chladiacej veže l s obehovým čerpadlom g sú pomocou rozdeľovacieho regulačného dvojcestného ventilu l paralelne pripojené dochladzovač 5 vzduchu,a chladič 5 vzduchu.Vzhľadom k trase vzduchu ll chladič Ě vzduchu a dochladzovač l vzduchu sú umiestnené V...

Horizontálny akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257489

Dátum: 16.05.1988

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24H 7/04

Značky: horizontálný, tepla, akumulátor

Text:

...spotrebičom.Horizontálny akumulátor tepla je vytvorený potrubím l, uloženým v horizontálnej polohe. Prvý voľný koniec 3 potrubia l je pripojený k prvému spojovaciemu potrubiu 5 a jeho druhý voľný koniec A je pripojený k druhému spojovaciemu potrublu É. Prvé spojovacie potrubie Q a druhé spojovacie potrubie § sú vzájomne spojené sprostredníctvom vstupného regulačného dvojcestného ventilu Q a výstupného regulačného dvojcestného ventilu 1, ktoré...

Pasta pro dokončovacie lapovanie při výrobe guliek v sedlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257362

Dátum: 15.04.1988

Autori: Podstanický Alexander, Polievka Milan

MPK: C09K 3/14, C10M 113/00, C10M 105/00...

Značky: pasta, dokončovacie, guliek, lapovanie, sedlách, výrobe

Text:

...v teroamíne. Z trialkylamínov sa experimentálne ukázali vhodné triethylamín, tripropylamín, tributylamín, dimethylhexylamín, triizopropylamín, cyklohexyldiethylamín, trietanolamín,dietyletanolamín, N,N-dietylanilín, N-metyldietanolamín. Z povrchovoaktívnych látok,ktoré funkčne vyhovujú sú jednotlivé produkty jpsolyadícle ralkyléenowxidov, etyvlénoxidu a/alebo propylénoxidu na látky obsahujúce aktívny vodík, na alkoholy, kyseliny,amíny,...

Zapojenie rekuperátora a tepelného čerpadla pre využitie odpadového tepla sušiarne s uzavretým okruhom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256177

Dátum: 15.04.1988

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F25B 29/00

Značky: odpadového, okruhom, využitie, tepla, tepelného, uzavretým, čerpadla, zapojenie, rekuperátora, sušiarne

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že do vzduchovodu odpadového vzduchu, ktorý spája výstup zo sušiarne so. vstupom do výparníka tepelného čerpadla, je vra-dená tepla strana rekuperátora, pričom chladné strana .rekuperátora je vradená do vzduchovodu odvlhčeného vzduchu, spájajúceho .výstup z výparnílka tepelného čerpadla so vstupom do jeho kondenzátora.Ochladenim odpadového vzduchu predvstupom do. výparníka sa zníži tepelný výkon výparníka,...

Akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256176

Dátum: 15.04.1988

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24H 7/04

Značky: tepla, akumulátor

Text:

...čidiel zjednoduší sa systém »automatického ovládania regulačných ventilov.Na .pripojenom obrázku je znázornená principiálne usporiadanie spojenia akumulátora tepla so spotrebičom.Atkumulátor tepla je vytvorený ako valcová, vertikálne orientovaná nádoba 1, opa 4trená na pravej strane najmenej jedným pravým hrdlom 2 s pravým regulačným ventilom 3. Na ľavej strane je nádoba 1 opatrená rovnakým počtom ľavých hrdiel 4 s ľavými regulačnými...

Krížový výmeník tepla z kovovej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255323

Dátum: 15.03.1988

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28F 3/02

Značky: křížový, fólie, kovovej, výměník, tepla

Text:

...fólie, podstata ktorého spočíva V tom, že teplosmenná plocha je vytvorená zo samostatných list-ov kovo-vej fólie volne tvarovanej do vĺn, ktoré v oblasti svojich volných koncov sa postupne pretváriajú do roviny a prebytočný materiál kovovej fólie sa sústreďuje do rebier,pričom okraje samostatných listov, uzatvárajúce kanály oboch strát výmenníka sú opa trenê plastickým tesnenim z vulkanizujúcehoNahradeníe vytvárania prelisov...

Měřicí hlava pro měření mimoběžnosti rotačních dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244463

Dátum: 15.09.1987

Autori: Podstanický Alexander, Radosa Metód

MPK: G01B 5/24

Značky: dutin, rotačních, měřicí, mimoběžnosti, hlava, měření

Text:

...měřicích hrotů Al, Bll, A 2, B 2,A 3 a B 3 v měřicí hlavě, v tomto případě pro měření mimoběłnoeti hrdla skleněného vylisku barevné televizní obrazovky.Obr. 2 představuje v nárysu, v bokorysu v ěáatečněm řezu a v příčnél řezu pro lepší názornost zjednoduěeně provedení měřicí hlavy podle vynálezu se třeli dráíkami a třemi dvojicemi pák.Obr. 3 představuje v nárysném-řezu s v příčněm řezu nejexponovanšjšího průřezu konstrukční provedení měřicí...

Skládaná prostorová buňka pro stavbu budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244462

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nestor Ivan, Ragan Emil, Vozár Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: E04B 1/348

Značky: budov, skládaná, prostorová, buňka, stavbu

Text:

...rám 5, ve kterám je upevněna celní venkovní stene § nebo ěelní vnitřní stene 1, je po vztyčení připojen k podělným stranám podlshověho nosného rámu g s střešního nosnáho rámu g árouby u. Obě stojiąy m celních nosných, rámů jsou na obou koncíoh vzájemné spojeny spojovacími příčksml 2.Spojovací kloub u, umožňující dočasné nebo trvalá upevnění, vztyčení nebo sklopení čelních nosných rámů g, ve kterých je upevněns čelní venkovní stena á nebo...

Gravitačné vetracie zariadenie s využitím odpadového tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233206

Dátum: 17.04.1987

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F24F 7/02

Značky: gravitačné, zariadenie, vetracie, tepla, odpadového, využitím

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitačné vetracie zariadenie s využitím odpadového tepla je určené k vetraniu priestorov so zdrojmi umelého alebo živočišného tepla, kde použitie ventilátorov, ako zdrojov tlakového spádu pre vyvolanie prúdenia vzduchu je problematické v dôsledku agresivity prostredia. Zariadenie podľa vynálezu pozostáva z výmeníka tepla, umiestneného na vyvýšenom mieste vetraného priestoru, ku ktorému zo spodnej strany je pripojené gravitačné potrubie...

Indikátor tlouštěk izolantů s kompenzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242909

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beoaeka Štefan, Hrkút Pavol, Hudek Peter, Podstanický Alexander

MPK: G01B 7/08

Značky: izolantů, indikátor, tlouštěk, kompenzátorem

Text:

...zejména následující výhody- vysoká přeenost i při měření izolantů s nerovným povrchem,- velmi malá závislost výsledků měření na vnitřní střuktuře měřených předmětů,- měřicí zařízení nemá škodlivý vliv na lidekou obsluhu.Připojený výkres znázorňuje blokově schéma jedné konkrétní realizace zařízení. Jednotlivé funkční bloky jsou mezi sebou propojeny takto elektrody L, g jsou umístěny proti sobě ne izolentu 3, jehož tlouěíku měříme a...

Akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249858

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24D 11/00

Značky: tepla, akumulátor

Text:

...potrubiu,pritom teplotové čidlá, vstupné teplotové čidlo a vstupné regulačné ventily sú pripojené k teplotovému regulátoru a výstupné regulačná ventily sú .pripojené k ČHSOVÉIIIII regulátoru.Na rpripojenom obrázvku je znázornená principiálne usporiadanie spojenia akumulatora tepla so spotrebičom.Vertikálnym rozmiestením vstupných hrdiel so vstupnými regulačnými ventilmi, riadenými teplotovým regulátorom na základeidentifikácie teploty...

Krížový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237119

Dátum: 15.03.1987

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 9/00

Značky: výmenník, křížový, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Krížový výmenník tepla s fóliovou teplosmennou plochou rieší otázku rekuperácie tepla znečisteného vzduchu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že fóliová teplosmenná plocha je tvorená integrovanou fóliou, tvarove fixovanou napínacími lištami, vloženými vo dvojiciach do jednotlivých kanálov, pričom voľné konce napínacích líšt sú umiestnené vo vybraniach pozdĺžnych výstuh, upevnených na bočných vekách. Vytvorenie fóliovej teplosmennej plochy, ako...

Hydromechanická skupina blokovatelná pod plným zatížením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249471

Dátum: 12.03.1987

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/08

Značky: skupina, zatížením, blokovatelná, hydromechanická, plným

Text:

...kolesom a nepohyblivým vnútorným centrálnym kolesom vytvára planetový rad, pričom vstupný hriadeľ je tiež spojený prostrednictvom výstupnej spojky 1 vonkajším centrálnym kclesom.Využitie planetového radu na vytvorenie stáleho mechanického prevodu medzi čerpadlovým a turbínovým kolesom komplexného hydrodynamického meniča umožňuje synchronizovať obrátky na vstupnej spojke. umiestnenej na vonkajšom centrálnom kolesa a tým uskutočnit jej...

Hydromechanická skupina s diferenciálnou distribúciou výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236639

Dátum: 15.02.1987

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F15B 5/00

Značky: výkonu, skupina, diferenciálnou, distribúciou, hydromechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Hydromechanická skupina s diferenciálnou distribúciou výkonu, obsahujúca komplexný blokujúci hydrodynamický menič a trojhriadeľový diferenciál, vyznačujúci sa tým, že prvý hriadeľ (1) trojhriadeľového diferenciálu (2) je spojený so vstupným hriadeľom (3), druhý hriadeľ (4) trojhriadeľového diferenciálu (2) je spojený dvojicou ozubených kolies (5, 6) s hriadeľom (7) hydrogenerátora (8) pohonu nadstavby (9), vo výtlačnom potrubí (10), ktorého je...

Zariadenie na rekuperáciu vzduchu s odstraňováním námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248481

Dátum: 12.02.1987

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28F 5/02

Značky: vzduchu, odstraňováním, zariadenie, námrazy, rekuperáciu

Text:

...zariadenia pre rekuperáciu vzduchu s odstraňovaním námrazy, kde na obr. 1 je zariadenie znázornená V pohľade a na obr. 2 je zariadenie znázornená v pôdoryse.K ventilátoru 1 je na výtlačnej strane pripojený výtlačný vzduchovod 2 s krížovým rekuperačným výmenníkom tepla 3 a obto 4kovým potrubím 4, opatreným na strane vstupu čerstvého vzduchu do krížového rekuperačného výmeníka 3 regulačnou klapkou 5. K sacej strane ventilátora 1 je...

Hydrostatický prevod s rozbehovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232131

Dátum: 15.12.1986

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 39/04

Značky: převod, hydrostatický, rozbehovou, turbínou

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že na hriadeli hydromotora sú pevne uložené rozbehové turbíny predného a zadného chodu, pričom poistné dýzy oboch rozbehových turbín sú pripojené prípojkami k hlavným potrubiam hydrostatického prevodu. Náhrada poistných ventilov poistnými dýzami umožňuje využitie plného inštalovaného výkonu v tých pracovných režimoch, v ktorých známe hydrostatické prevody, opatrené poistnými ventilami, prebytočný výkon motora...

Hydraulický menič momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232130

Dátum: 15.12.1986

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/10

Značky: měnič, momentu, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že turbínový hriadeľ, na ktorom je uložená najmenej jedna Peltonova turbína, je s výstupným hriadeľom spojený cez výstupný mechanický prevod, pričom s výhodou regulačný hydrogenerátor je so vstupným hriadeľom spojený cez vstupný mechanický prevod. Riešenie hydraulického meniča momentu využitím Peltonových turbín umožňuje jednoduchý spôsob reverzácie a znižuje voľnobežný výkon. Výstupný reduktor zabezpečuje...

Mechanizmus pre zabezpečenie jazdy dobehom, hlavne pre pracovné stroje s hydrostatickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231530

Dátum: 15.12.1986

Autori: Nosáĺ Jozef, Podstanický Alexander

MPK: B60K 17/26

Značky: dobehom, pohonom, pracovné, jazdy, mechanizmus, hlavne, zabezpečenie, hydrostatickým, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pre zabezpečenie jazdy dobehom, hlavne pre pracovné stroje s hydrostatickým pohonom pojazdu, je určený pre elimináciu výrazného brzdenia strojov s transmisiami s hydrostatickým pohonom, ktoré sa prejavuje pri náhlom uvolnení plynového pedálu. Pretože mechanizmus je nereverzačný, umiestňuje sa medzi motor a prevodovku. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vstupný a výstupný hriadeľ, ktoré sú vzájomne oddelené jednosmernou predstihovou...

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora bez rozvádzača pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228880

Dátum: 15.08.1986

Autori: Podstanický Alexander, Gargulák Ivan

MPK: B60K 23/06

Značky: převodů, hydrostatického, dobehom, obtoku, rozvádzača, jazdy, regulácia, zabezpečenie, hydromotora, pomocou

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora bez rozvádzača pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z hlavného obtokového potrubia (1) so zabudovaným elektrickým regulačným ventilom (2), ovládaným tachodynamom (3), umiestneným na hriadeli hydromotora (4), ktoré je pripojené ku každému z hlavných potrubí (5, 6) hydrostatického prevodu dvoma dvojicami prípojok (7, 8), a (9, 10), v každej prípojke so...

Regulácia hydrostatického prevodu so samostatným okruhom riadiaceho tlaku pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228879

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gargulák Ivan, Podstanický Alexander

MPK: B60K 23/06

Značky: regulácia, hydrostatického, tlaku, dobehom, zabezpečenie, převodů, samostatným, okruhom, jazdy, riadiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu so samostatným okruhom riadiaceho tlaku pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z hlavného rozvádzača ( 1 ), zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3) hydrostatických prevodníkov (4, 5), ktorého výstupné tlakové potrubie ( 6 ) je rozvetvené do dvoch prípojok (7,8),osadených elektromagnetickými uzatváracími ventilmi (9, 10), každá z ktorých je pripojená k jednému z hlavných potrubí ( 2, 3...

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228878

Dátum: 15.08.1986

Autori: Podstanický Alexander, Gargulák Ivan

MPK: B60K 23/06

Značky: pomocou, hydrostatického, regulácia, zabezpečenie, jazdy, obtoku, převodů, dobehom, hydromotora

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z rozvádzača ( 1 ), zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3 ) hydrostatického prevodu, ktorého výstupné tlakové potrubie ( 4 ) so zabudovaným elektrickým regulačným ventilom ( 5 ), ovládaným tachodynamom ( 6 ), umiestneným na hriadeli hydromotora (7), je rozvetvené do dvoch prípojek (8, 9), v každej z ktorých je...

Regulácia hydrostatického prevodu úpravou riadiaceho tlaku výkonovej regulácie pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228877

Dátum: 15.08.1986

Autori: Podstanický Alexander, Gargulák Ivan

MPK: B60K 23/06

Značky: riadiaceho, tlaku, zabezpečenie, regulácia, jazdy, regulácie, výkonovej, hydrostatického, převodů, úpravou, dobehom

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu úpravou riadiaceho tlaku výkonovej regulácie pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z rozvádzača ( 1 ) zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3 ) hydrostatických prevodníkov ( 4, 5 ), ktorého výstupné tlakové potrubie ( 6 ) je rozvetvené do dvoch prípojek (7, 8), osadených elektromagnetickými uzatváracími ventilmi ( 9, 10), každá z ktorých je pripojená k jednému z hlavných potrubí (2,...

Diferenciálny hydraulický prevod s možnosťou využitia hydrogenerátora, ako zdroja tlakovej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231131

Dátum: 01.06.1986

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/04

Značky: převod, využitia, kvapaliny, hydrogenerátora, tlakovej, zdroja, hydraulický, diferenciálny, možnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenciálny hydraulický prevod s možnosťou využitia hydrogenerátora, ako zdroja tlakovej kvapaliny. /obr. / Podstata vynálezu spočíva v tom, že vstupný hriadeľ je spojený dvojicou ozubených kolies s veľkým centrálnym kolesom trojhriadeľového diferenciálu, pričom jeho malé centrálne koleso je spojené ozubeným kolesom s výstupným hriadeľom, ktorý je dvojicou ozubených kolies spojený s hriadeľom regulačného hydromotora. Regulačný hydromotor...