Plšek Josef

Způsob chlazení horkého cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260405

Dátum: 15.12.1998

Autor: Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: cementářského, horkého, slínku, způsob, chlazení

Text:

...vzduchu se vede příčně přes pohyhující se vrstvu nejteplejšího slínku.Způsob chlazení horkého cementářského slínku podle vynálezu se dále vyznačuje tím,že 20 až 35 0/0 chladicího vzduchu se vede přes vrstvu nejteplejšího slínku udržovanoií průchodetíi tohoto chladicího vzduchu ve Vířivém pohybu.Výhody způsobu ochlazení horkéhn ccmeutářského slínku püťĺle vynálczu spočívm jí v tom, že při zhruba stejný/ch ztrátách tepla povrchem chladiče...

Způsob předehřívání práškového a jemně zrnitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265454

Dátum: 13.10.1989

Autori: Doleželík Vítězslav, Odstrčilík Zdeněk, Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: provádění, zařízení, tohoto, způsobu, zrnitého, způsob, práškového, předehřívání, jemné, materiálů

Text:

...šachty jsou uzavřeny,aby bylo možné jejich čištění. Toto se postupně stále opakuje.Tímto šachtovým předehřívačem podle vynálezu s vestavěnou proetorovou mříží se dosáhne zlepšeného předehřívání suroviny, teplo přechazí do Vestavěné proatorové mříže a pak teprv do předehřívaného materiálu, čímž ae aníží zatížení cdtahovaných plynu prachovými aloäkami. Předatavuje zdokonalení předehřívání, úsporu tepla a znížení úletu z předehřívaně...

Zařízení s dvoušachtovým předehřívačem a fluidním reaktorem pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265430

Dátum: 13.10.1989

Autori: Krůček Zdeněk, Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívačem, práškového, zařízení, dvoušachtovým, reaktorem, předehřev, kalcinaci, materiálů, fluidním

Text:

...skluzem 3 práškového materiálu přes dělič ll práškového materiálu do fluidního reaktoru 3, odkud částečně zkalcinován je kanálem § reaktorových plynů zaveden do kanálu 3 pecních plynü, do něhož je skluzem g práškového materiálu zaveden i práškový materiál z pravého šachtového předehřívače l. Kanálem 3 pecních plynů je za současného dohořívání reaktorovýoh plynů práškový materiál dopraven do předřazených odlučovacích stupňů É, odkud již...

Způsob chlazení horkých plynů obsahujících škodliviny, při výrobě cementového slínku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264213

Dátum: 13.06.1989

Autori: Plšek Josef, Pospíšil Zbyněk, Krůček Zdeněk

MPK: F27D 23/00

Značky: zařízení, obsahujících, způsobu, škodliviny, provádění, slínku, chlazení, výrobe, horkých, cementového, způsob, plynů, tohoto

Text:

...procesu, ale i snížení provozních nákladů v důsledku snížení množství odváděných ochlazených plynů.Zařízení k provádění uvedeného způsobu chlazení je představováno směšovací komorou kruhového průřezu, která je ve spodní části tvořena svislým vstupním hrdlem pro přívod horkých plynů obsahujících škodliviny, za kterým přechází do kónicky rozšířeného prostoru,do kterého v nejširším místě ústí Obvodová spára přivádějící chladící vzduch....

Způsob kontinuální přípravy modifikovaných kopolymerů ethylenu s alespoň jedním.alfa. -olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244949

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kobza František, Plšek Josef, Smutný Lubomír

MPK: C08F 210/16

Značky: alespoň, kopolymerů, olefinem, modifikovaných, ethylenu, způsob, jedním.alfa, přípravy, kontinuální

Text:

...chyb roven 1.Zlepšené chování kopolymerů modifikovaných podle vynálezu v .průběhu vytlačováiní foukánim musí být přičteno skutečnosti, že mají uvedený poměr nom/nn v rozmezí mezi 1,5 a 10.Kopolymery modifikované způsobem podle vynálezn mají index toku taveniny v rozmezí 0,1 až 10 dag/min a objemovou hmotnost v rozmezí 0,910 až 0,955 g/cm 3. Při použití těchto kopolymerů pro výrobu tubulárních fólií, tzn. v případě, kdy index toku...

Zapojenie polohového servosystému s asynchrónnym motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242319

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pospíšilová Božena, Filouš Jioí, Mach Jaroslav, Plšek Josef, Urbanec Jan

MPK: H02P 7/42

Značky: zapojenie, asynchrónnym, motorom, servosystému, polohového

Text:

...k prvému vstupu prvého člena logického súčtu 7, k druhému vstupu, ktorého je pripojená prva vstupná svorka 14. Druhý vstup štvrtého člena logického süčtu 2 je pripojený k druhej vstupnej svorke 13, pričom jeho výstup je pripojený jednak k druhému vstupu diferenčného člena 3 a jednak k vstupu druhého násobiča impulzov 5, ktorého výstup je pripojený k prvému vstupu druhého člena logického súčtu 8, a k druhému vstupu, ktorého je pripojená...

Způsob tepelné přípravy ke slínování práškové, převážně karbonátové nebo jílové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252651

Dátum: 17.09.1987

Autori: Křístek Ladislav, Plšek Josef, Horčička Jaromír, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Krůček Zdeněk

MPK: C04B 7/44, F27D 13/00

Značky: přípravy, slinování, způsobu, práškové, tepelně, zařízení, suroviny, karbonátové, jílové, tohoto, způsob, převážně, provádění

Text:

...slinovacího zařízení lg a nahoře se vstupním hrdlem odlučovače ll. Potrubí É suroviny z kalcinátoru Q je zavedeno do kalcinátoru 1, přičemž výsypka suroviny odlučovače ll je propojena se slinovacím zařízením lg nebo í se šachticí kalcinátoru 1 a kalcinátor 1 přes výstupní hrdlo plynu odlučovače ll je propojen alespoň s hrdlem 2 šachty3, nebo is dalším pŕedehřívačem nebo i bypassovým zařízením pro odloučení těkavých škodlivin.zařízení pro...

Zařízení ke kalcinaci práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252160

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Antonín, Hopjan Josef, Krůček Zdeněk, Filouš Jiří, Plšek Josef, Kašpar Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, kalcinaci, práškových

Text:

...předehřívače suroviny se zahuštovacími cyklóny 13, kalcinační KOTHOÍOU 2 přímo a souose napojenou na šachtu 1 předehřívače, rotačním bubnem 3 a planetovým chladičem 4. Zpracovávaná surovina se zavádí do předehřívače suroviny přívodem 12. Po průchojdu zahuštouvacíml cyuklony 13 se vede »do šachty 1 předehřívače, kde se předehřívá plyny a vstupuje do kalcinační komory 2. Zde převážná část suroviny kalcinuje pomocí tepla, které se uvolni...

Ovládací zařízení automatického odklápěcího krytu na předku odklápěcí kabiny automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245480

Dátum: 15.06.1987

Autor: Plšek Josef

MPK: B62D 25/10

Značky: automobilů, předku, kabiny, odklápěcí, zařízení, krytu, ovládací, odklápěcího, automatického

Text:

...mrmce nepemca.Ha onpoImmBaeMoí/I Icaórme Hammer aBToMaTmecKu chalan.Baxanuxü umwoxc nepemca c cncremoíi rar. Koropañ mapmrpäo coe.uzmena Ha omoià cropone c Iaózmoi-i, a Ha gząpyroíł CTOpOHG co mnNcoM nepemca ouepwmvx c Boaxvxoxmocwbzo noBopoTa Ha cropoHe panna.Epnanarcmxm maoópememm waewcz ro, mo Mexąnçy 060 mm mapampaavm awoñ cncccexm mr pacnonozxenu Bmpemam n Hapmmaíz CROJKTDBFHIIKG nemam. Ha BzryTpemei-ł cnomamueñ Jxewama HBJCOnarcx mas....

Způsob úpravy textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245479

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krueek Zdenik, Kueera Antonín, Nimeeek Petr, Plšek Josef

MPK: D06M 3/40, D06M 13/38

Značky: způsob, materiálů, úpravy, textilních

Text:

...3 ymT rpmmewnnon 3 TaH c xouueawpaumeñ B pacraope I-5 Bec. mnm TmomoqeBnay c Koaueuwpaumeñ B pacwnope IO-20 Bec..M 3 oópeTeHne mnnmcTpmpyeTca npnmepamu ocymecwaneHna cnocoóa.Oraapennym TKSHB na nounamnnaux unweü nounmeaaoñ KpyTKnapT. 52187, oönyqamr non HaTHKeHMeM uowonom yCKO~peuaux anexwpoaon nosoü I 0 Mpan, a sawem nponycuaww qepea Bauay c 5-HH sonnum pacrsopom Tpnmewmnonawaua, 245479Hpn Komuawaoñ Temnepawype B Teqeane 2-3 MnnyT....

Kontaktní čidlo pro zjišťování výšky násypu sypkých látek v nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240679

Dátum: 01.06.1987

Autor: Plšek Josef

MPK: G01F 23/00

Značky: násypů, čidlo, kontaktní, látek, zjišťování, nádobách, výšky, sypkých

Text:

...podstatě poruchovou funkci čidla. Pokud je čidlo vřazeno do řidíciho systému ovládajicího akčnimi prvky plnění zásobníku, způsobuje poruchový chod takového čidla vážné provozní nebo technologické problémy. obdobné nevýhody vykazuje 1 čidlo opatřené pevným tyčovým dotekem, protože vznášejici se.prachové podíly látky, například vlhké prachové uhlilse usazujš na povrchu dotekové tyče 1 přiléhajicích plochách izolační průchodky.Výše uvedené...

Způsob tepelné přípravy jemně zrnitých a práškových materiálů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248164

Dátum: 12.02.1987

Autori: Krůček Zdeněk, Filouš Jiří, Krůčková Jitka, Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelně, jemné, materiálů, provádění, zrnitých, práškových, způsobu, zařízení, přípravy, způsob

Text:

...předehřívače připojen pouze jeden teplovýměnný stupeň se vstřícnými proudy, nebo namísto připojení jednoho cyklonového stupně jsou jeden nebo dva cyklonové stupně horní části stávajícího předehřívače rekonstruovány na teplovýměnné stupně se vstřícnými proudy při zachování, resp. mírném snížení stavební výšky stávajícího předehřívače.Na výkresu je na obr. 1 naznačen v nárysu příklad provedení zařízení podle vynálezu a na obr. 2 jiné...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 232669

Dátum: 15.12.1986

Autori: Němeček Petr, Filouš Jiří, Plšek Josef, Krůček Zdeněk, Kučera Antonín

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitých, předehřev, jemné, kalcinaci, zařízení, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřev a kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot, zejména cementářské suroviny, tvořeného disperzním šachtovým protiproudým předehřívačem a kalcinační komorou, která je přímo a souose napojena na šachtu předehřívače a vybavena přívodem paliva. Zařízení je tvořeno v podstatě tím, že do kalcinační komory jsou samostatně tangenciálně nebo spirálně zaústěna potrubí pro přívod předehřátého vzduchu z chladiče a...

Způsob tepelného zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223314

Dátum: 15.03.1986

Autori: Plšek Josef, Krůčková Jitka, Němeček Petr, Kučera Antonín, Krůček Zdeněk, Filouš Jiří

Značky: zpracování, způsob, práškové, suroviny, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na tepelné zpracování, zejména kalcinování, předehřáté práškové suroviny pro výrobu cementářského slínku. Zařízení se skládá ze dvou větví předehřívače (Pl, P2), s kalcinátorem (Kl, K2), za nimi následuje slinovací zařízení (R) s chladičem (CH) slínku. Předehřátý horký vzduch se vede od chladiče (CH) slínku do kalcinátorů (K) jako spalovací vzduch, spaliny ze slinovacího zařízení (R) se vedou do předehřívače (P1) nebo...

Zařízení pro kalcinaci práškových a jemně zrnitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 222543

Dátum: 15.03.1986

Autori: Filouš Jiří, Plšek Josef, Němeček Petr, Kučera Antonín, Kunka Miloš, Hopjan Josef

Značky: jemné, práškových, zařízení, zrnitých, kalcinaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro kalcinaci cementářské suroviny a je tvořeno kalcinační komorou, souose napojenou na šachtu protiproudého šachtového předehřívače, sestávající z horní kuželové části, střední válcové části a spodní kuželové části, přičemž do válcové střední části je tangenciálně nebo spirálně zaústěn přívod vzduchu nebo plynů, a je vybaveno hořáky pro přívod paliva. Hořáky (7) jsou umístěny ve více rovinách a jsou vůči sobě po...