Pilát Jozef

Časovacie zariadenie so signalizáciou pre zdroje infračerveného a ultrafialového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 255306

Dátum: 15.03.1988

Autori: Popelka Květoslav, Pilát Jozef, Kováčik Peter

MPK: G04C 23/38, A61B 6/00

Značky: ultrafialového, zdroje, žiarenia, časovacie, zariadenie, signalizáciou, infračerveného

Text:

...pričom do tohoto spojenia je tiež zapojený prepínač funkcií,ktorý je jedný-m kontaktom zapojený na napájací prívod a druhým kontaktom je napojený na uzol a zdroj žiarenia, ktorý je zase prepojený na napájací bod.Ďalej predmetom vlynálezu je i to, že motorček s klznou spojkou je- opatrený vačkou ovládajúcou prepínač.jednoduchosť, informovanosť o zostávajúcom čase dĺžky procedúry, vypnutie zdroja žiarenia po skončení procedúry so súčasnou...

Spôsob výroby acetaldehydu hydratáciou acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247335

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kompánek Marián, Truchlik Štefan, Szücs, Pilát Jozef, Kekeoák Ján, Kaemár Miroslav

MPK: C074 7/06

Značky: acetaldehydu, hydratáciou, výroby, spôsob, acetylénu

Text:

...ortute na Hg ión. Aktívnou zložkou katalyzátora hydratačnej reakcie je komplex obsahujúci Hg a teda rýchlosť reakcie bude určovaná skutočnou koncentráciou tohoto iónu v kontakte. V priebehu hlavnej reakcie však dochádza k jeho úbytku V dôsledku redukcie a potrebná rovnomerná koncentrácia v oblasti 0,1 9/0 hmotnostného sa udržuje reoxidáciou prítomným Fe.jednoduchým prepočtom je ľahké zistiť,že v priebehu každej hodiny prebehne opätovná...

Fólia na báze etylénvinylacetátového kopolyméru pre odlievanie kovov technológiou vákuového tvarovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 246884

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smetana Pavel, Hruška Štefan, Pilát Jozef

MPK: B29D 7/00

Značky: odlievanie, kopolymerů, technológiou, báze, tvarovania, fólia, kovov, etylénvinylacetátového, vakuového

Text:

...vyrobená fólia na báze etylénvinylacetátového kopolyméru o hrúbkach 0,05 až 2 mm, s výhodou 0,08 až 0,1 mm má hlbokú tažnost pri zvýšenej teplote a dobré tvarovanie vlastnosti, ktoré umožňujú dobré kopírovanie i komplikovaných modelov. Podmienkou dobrých úžitkových vlastností predmetných fólií je ich približne rovnaká ťažnost v smere vyfukovania i v smere kolmom na smer vyfukovania fólie.Tvarovanie vlastnosti fólií na báze...

Slévárenská formovací a jádrová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 240820

Dátum: 01.01.1988

Autori: Podstanický Igor, Pilát Jozef

MPK: B22C 1/16

Značky: směs, slévárenská, formovací, jadrová

Text:

...dílů, popřípadě přísau dy, například černouhelnou moučku, bauxit a podobně. Podstata vy~ nálezu spočíva v tom, že slévárenská směs obsahuje od 0,05 do 1,00 hmotnostních dílů esteru kyseliny fosforečné a alkoholu obecného vzorce (RO)3 PO, kde R je alkylový řetězec s počtem 1 až 4 atomů uhlíku a/nebo arylový řetězec s počtom 1 až 2 benzenových jader.Výhoda slévárenské směsi podle vynálezu spočíva zejména vevýrazném zlepšení vytloukatelnosti...

Způsob opracování rotačních vydutých zakřivených ploch s souprava vrtáků k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240801

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kováeik Peter, Pilát Jozef

MPK: B23B 41/00

Značky: vydutých, rotačních, ploch, souprava, zakřivených, opracování, způsob, vrtáků, tohoto, způsobu, provádění

Text:

...vrtáku.Způsob je dále popsán v aplikaci na výrobu lůžka se zakřivenou plochou, kterou tvoří část kulové plochy, jejíž největší vnější průměr měřeny na obvodu je označen D. V základním materiálu se nejdříve známým šroubovitým vrtákem předvrtá otvor o průměru alespoň 0,2 D. Předvrtaný otvor se v druhé fázi rozšíří kopinatým vrtákem známého provedení s přímočarýmíbřityàa s průměrem alespoň 0,8 D. V třetí fázi se tento otvor rozšíří...

Zásuvka monopolárnej elektródy najmä pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254016

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kováčik Peter, Pilát Jozef

MPK: A61B 17/36

Značky: chirurgické, elektrody, monopolárnej, zásuvka, vysokofrekvenčné, prístroje, najmä

Text:

...elektrôdy podľavynálezu, použitím izolačnej vložky zasunu tej do vodivého tela zásuvky, ktorá tvori jeden zvývodov vysokofrekvenčného prúdu, zaisťuje bezpečnosť obsluhy vysokofrekvenčných chlrurgických prístrojov. Ďalšou výhodou je jednoduchá montáž tejto izolačnej vložky umožnené využitím pružnosti materiálu v oblasti upevnenia na telo zásuvky.Príkladné prevedenie zásuvky monopolárnej elektródy je znázornená na pripojených výkresoch.Obr. 1...

Zástrčka držiaka elektród najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254015

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pilát Jozef

MPK: A61B 17/36

Značky: elektrod, zástrčka, prístrojov, vysokofrekvenčných, najmä, držiaka, chirurgických

Text:

...držiaka elektrôd podľa vynálezu, ktorého podstata je to, že v tele zástrčky je pevne uchytená izolačná vložka opatrená z jedného konca vnútorným osadenim a z druhého konca vnútorným vybraním. Do závitu izolačnej vložky je zaskrutkovaný banánik.Ďalej je podstatou vynálezu i to, že na telo zástrčky cez kruhový výstupok je pevne prichytená rozlemovaním odľahčovacia spona.Zástrčka držiaka elektrôd podľa vynálezu svojim konštrukčným...

Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254014

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pilát Jozef

MPK: A61B 17/36

Značky: najmä, bipolárnej, chirurgických, držiaka, elektrody, vysokofrekvenčných, prístrojov, zástrčka

Text:

...tela zástrčky.Ďalej je podstata i v tom, že izolačná objímka je opatrená z jednej strany pozdĺžnou drážkou, do ktorej je zapadnutý nos odlahčovacej spony pevne uchytenej na tele zástrčky.Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy po» dla vynálezu svojim konštrukčným usporiadaním vylučuje možnost zmätkovania podstatnej časti zásuvky pri oprave. Telo zástrčky zasunuté do izolačnej objímky so zalemovanou izolačnou vložkou pre zaskrutkovanie banánika...

Maznice těžkých řetězových čepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243117

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pilát Jozef, Klempa Štefan

MPK: F16N 11/10

Značky: těžkých, řetězových, maznice, čepu

Text:

...místo. Výhodou je take to, že vysouvací mazací hlavy místo posuvu celá maznice snižuje podstatne setrvačne hmoty a usnadňuje tak funkci meznioe.Na přiloženém výkrese je znázorneno příklednć provedení maznice v rezu.Maznice těžldch řetězovych čepd v příkladném provedení podle vynálezu sestava z mazací hlavy IJ, která je suvně uložena ve vybraní vytvořeném v jednom konci telesa 1 a uzavřeném víkem § s otvorom, kterým je prostrčen pracovní...