Petruš Ladislav

Spôsob prípravy D-sedoheptulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284318

Dátum: 27.12.2004

Autori: Hricovíniová Zuzana, Petruš Ladislav

MPK: C07B 37/08, C07H 3/02, B01D 15/04...

Značky: přípravy, d-sedoheptulózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

D-Sedoheptulóza (D-altro-heptulóza) sa pripraví z východiskovej 2,3 : 5,6-di-O-izopropylidén-D-alofuranózy, na ktorú sa v prvom stupni pôsobí vodným roztokom formaldehydu za prítomnosti uhličitanu draselného v metanolickom prostredí, čím sa získa 2,3 : 5,6-di-O-izopropylidén-2-C-(hydroxymetyl)-D-alóza, ktorá sa po izolácii v druhom stupni hydrolyzuje zahrievaním vo vodnom kyslom prostredí. Vzniknutá 2-C-(hydroxymetyl)-D-alóza sa izoluje z...

Spôsob prípravy D-hamamelózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284292

Dátum: 29.11.2004

Autori: Petruš Ladislav, Hricovíniová Zuzana

MPK: C07H 3/02, C07B 37/08, B01D 15/04...

Značky: přípravy, d-hamamelózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava D-hamamelózy (2-C-hydroxymetyl-D-ribózy) z D-Fruktózy izomerizačnou reakciou katalyzovanou molybdénanovými iónmi za prítomnosti kyseliny boritej. D-fruktóza sa zohrieva vo vodných roztokoch v prítomnosti kyseliny boritej v množstve vyjadrenom mólovým pomerom k sacharidu 4 : 1 a katalytického množstva kyseliny molybdénovej 1 až 4 % hmotn., pri teplote 70 až 90 °C, počas 1 až 10 hodín, čím sa vytvorí rovnovážna zmes D-fruktóza :...

Spôsob prípravy D-hamamelózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282226

Dátum: 22.10.2001

Autori: Petruš Ladislav, Hricovíniová Zuzana

MPK: B01D 15/08

Značky: d-hamamelózy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka prípravy D-hamamelózy (2-Chydroxymetyl-D-ribózy) izomerizačnou reakciou katalyzovanou molybdénanovými iónmi z D-fruktózy. D-Fruktóza v 0,1 až 0,4 % vodnom roztoku kyseliny molybdénovej pri teplote 70 až 90 °C, počas 1 až 15 hodín izomerizuje do vytvorenia rovnovážnej zmesi D-fruktóza : D-hamamelóza : D-sorbóza 60 : 3 : 4. Z tejto reakčnej zmesi sa D-hamamelóza izoluje tak, že prekvasením roztoku pekárskym droždím (Sacharomyces...

Spôsob prípravy L-manózy a L-glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278067

Dátum: 19.02.1992

Autori: Petruš Ladislav, Lattová Erika

MPK: C07H 3/02

Značky: l-manózy, přípravy, spôsob, l-glukózy

Zhrnutie / Anotácia:

L-Glukóza a L-manóza sa pripravuje zo sodných solí 1-deoxy-1-nitroalditolov L-arabinózy tak, že na vodný roztok sodných solí 1-deoxy-1-nitroalditolov L-arabinózy sa pôsobí ozónom pri teplote 20 až 25°C počas 0,25 až 2,5 h pri prietoku ozónu 30 až 60 mg.min-1. Po skončení reakcie sa po pridaní ekvimolárneho množstva fenylhydrazínu izoluje z reakčnej zmesi L-manóza-fenylhydrazón, z ktorého sa L-manóza získa reakciou s benzaldehydom a z filtrátu...

0-Benzoyl-0-(3-dimetylamino-2-hydroxypropyl)celulóza

Načítavanie...

Číslo patentu: 254241

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pastýr Ján, Gálová Zdena, Petruš Ladislav, Michalík Ivan

MPK: C08B 3/14

Značky: 0-benzoyl-0-(3-dimetylamino-2-hydroxypropyl)celulóza

Text:

...0-benzo~yl-O« 3-dimetylamino~~ 2 ~hydroxypropyljcelulóza má tú vlastnosť, že sa môže pripraviť zo sieťovanej míkrokryštalickej celulózy, sietovanej práškovej celulózy o požadovanej velkosti častíc, takže nie je potrebné po reakcii zrážanie a mechanická úprava, mletie a sitovanie.Do trojhrdlej sulfonačnej banky obsahu 5 1 opatrenej miešadlom, chladičom, deliacim lievikom a vyhriev-acím kúpelonr sa do 246 g suchého pyridínu suspenduje...

0-(3-Amino-2-hydroxypropyl) celulóza a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252999

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petruš Ladislav, Pastýr Ján, Antal Miroslav

MPK: C08B 11/08, C08B 11/145

Značky: přípravy, spôsob, celulóza, 0-(3-amino-2-hydroxypropyl

Text:

...(19841.O~B-amino-z-hydroxypropylcelulóza má vlastnosť, že sa môže pripraviť z mikrokryštaliokej, vläknitej, sférickej celulózy podľa potreby ďalšieho použitia pre kolónovü,tenkovrstvovú chromatografiu a pod, ďaej má tú vlastnosť, že sa dá ďalej modifikovaťnapr. esterifikovať benzoyláciou a potom, použiť na izoláciu trasférových ribonukleových kyselín v kolônovej chromatografiiZmes odsatej sférickej 0-3-chlór-2-hydroxypropyncelulózy 10 g, 20...

0-(3-Dimetylamino-2-hydroxypropyl) celulóza a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252998

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pastýr Ján, Petruš Ladislav, Antal Miroslav

MPK: C08B 11/145, C08B 11/08

Značky: přípravy, celulóza, 0-(3-dimetylamino-2-hydroxypropyl, spôsob

Text:

...O-S-chlór-Z-hydroxypropylcelulóza je ľahko dostupný derivát celulózy L. Petruš, P. Gemeiner Chem. Zvesti 38, 133 1984.0- 3-dimetylamíno-Z-hydroxypropyl j celulóza má vlastnosti slabobázického anexu, môže byť vo forme sférickej, vláknitej,práškovej, mikrokryštalickej čo zaručuje potrebné fyzikálne-mechanické vlastnosti pre použitie napr. prietok, napúčací objem reaktivitu a podobne.Zmes odsatej sférickej...

Způsob rafinace ocelí a slitin na bázi železa a/nebo niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fáberová Viera, Benko Martin, Šadlák Pavol, Iurinda Ján, Petruš Ladislav

MPK: C21C 7/10

Značky: bázi, oceli, rafinace, niklu, železa, způsob, slitin

Text:

...vliv na zmetkovitost při výrobě odlitků.V současné době se narokují primární kompo-menty slitin vyráběně elektrolyticky a omezuje se používání slenvárenského vratu při výrobě slitin. Tato opatření mají ovšem negativní v-liv na ekonomii výroby odlitků z oceli a niklových slitin. Dochazí také k hromadění vratného materiálu, který obsahuje velmi drahé legujicí prvky.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob rafinace oceli a slitin na bázi a/nebo...

Spôsob prípravy sférickej O-(2-oxoetyl)celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227575

Dátum: 01.06.1986

Autori: Némethy Tomáš, Petruš Ladislav

Značky: přípravy, spôsob, sférickej, o-(2-oxoetyl)celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy sférickej O-(-2oxoetyl)celulózy vyznačený tým, že sférická celulóza sa v prvom stupni výmenou kvapalín cez metanol, bezvodý metanol a roztok metanolátu sodného v bezvodom metanole, odsatím pod suchým dusíkom a vysušením pri teplote miestnosti a tlaku 2 až 4 kPa po dobu 0,5 až 2 hod. prevedie, na bezvodú alkalicelulózu, ktorá sa v druhom stupni refluxuje v dioxanovej suspenzii s brómacetaldehyd-dietylacetálom za prítomnosti...

Spôsob prípravy 3-jód-2-hydroxypropylcelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221018

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gemeiner Peter, Petruš Ladislav

Značky: přípravy, spôsob, 3-jód-2-hydroxypropylcelulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy derivátov celulózy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na východiskovú 3-chlór-2-hydroxypropylcelulózu sa pôsobí roztokom jodidu sodného vo vhodnom bezvodom rozpúšťadle, s výhodou v ketonických rozpúšťadlách, pri teplote 60 až 140 °C po dobu 1 až 100 h. Vzniknutá 3-jód-2-hydroxypropycelulóza sa izoluje v reakčnej zmesi po odfiltrovaní a premytí tuhej fázy acetónom a vodou do negatívnej reakcie na chloridy a jodidy....

ß-Laktozylmetylamín, ß-maltozylmetylamín, ß-celobiozylmetylamín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225600

Dátum: 30.09.1985

Autori: Bílik Vojtech, Petruš Ladislav

Značky: spôsob, ß-laktozylmetylamín, ß-maltozylmetylamín, přípravy, ß-celobiozylmetylamín

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny ß-laktozylmetylamín a ß-maltozylmetylamín a ß-celobiozylmetylamín všeobecného vzorca R-CH2-NH2, kde R predstavuje ß-laktozyl, ß-maltozyl alebo ß-celobiozyl.

Spôsob izolácie glykozylnitrometánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216437

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bílik Vojtech, Petruš Ladislav

Značky: glykozylnitrometánov, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu izolácie glykozylnitrometánov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že z vodného roztoku získaného po nitrometánovej syntéze, deionizácii solí 1-dezoxy-1-nitroalditolov a vnútromolekulovej dehydratácii 1-dezoxy-1-nitioalditolov sa glykozylnitrometán kvantitatívne izoluje chemickým naviazaním na silnobázický anex v OH-cykle a po odstránení na anexe adsorbovanej aldózy premytím vodou sa chromatograficky čistý...

Spôsob prípravy glykozylmetylamínov ß-D-galaktopyranozylmetylamínu a ß-D-glukopyranozylmetylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225315

Dátum: 01.12.1984

Autor: Petruš Ladislav

Značky: spôsob, přípravy, ß-d-galaktopyranozylmetylamínu, ß-d-glukopyranozylmetylamínu, glykozylmetylamínov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy glykozylmetylamínov ß-D-galaktopyranozylmetylamínu a ß-D-glukopyranozylmetylamínu obecného vzorca R-CH2-NH2, kde R predstavuje ß-D-ga1aktopyrenozyl alebo ß-D-glukopyranozyl, vyznačený tým, že východiskový glykozylnitrometán všeobecného vzorca R-CH2-N02, kde R predstavuje ß-D-galaktopyranozyl alebo ß-D-glukopyranozyl, sa redukuje vodným roztokom síranu železnatého a zásady, s výhodou amoniaku, pri teplote 90 až 100°C a pH ›8 po...

Spôsob prípravy 0-(3-chlór-2-hydroxypropyl)-celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224909

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gemeiner Peter, Petruš Ladislav

Značky: přípravy, 0-(3-chlór-2-hydroxypropyl)-celulózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 0-(3-chlór-2-hydroxypropyl)celulózy pôsobením chlórmetyloxiránu za katalytického účinku kyseliny chloristej v prítomnosti vody pri zvýšenej teplote vyznačený tým, že mokrá aktivovaná celulóza vysušená výmenou kvapalín za 1,4-dioxán alebo suchá celulóza sa nechá reagovať v 1,4-dioxánovej suspenzii pri teplote 90 až 100°C po dobu 2 až 4 hodiny pri mólovych pomeroch reagujúcich látok celulóza (: chlórmetyloxirán : kyselina...

0-(2-0xoetyl) celulóza a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224908

Dátum: 01.11.1984

Autor: Petruš Ladislav

Značky: přípravy, celulóza, spôsob, 0-(2-0xoetyl

Zhrnutie / Anotácia:

0-(2-Oxetyl)celulóza vzorca. R-O-CH2-CH=0, kde R predstavuje celulózu.