Petrůj Jaroslav

Spôsob povrchovej úpravy minerálnych plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278145

Dátum: 14.10.1992

Autori: Polouček Eduard, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Macíček Jaroslav

MPK: C08K 9/04

Značky: minerálnych, povrchovej, spôsob, plniv, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová úprava minerálnych plnív, napríklad uhličitanu vápenatého, hydroxidu vápenatého, hydroxidu horečnatého, hydroxidu hlinitého, kaolínu a/alebo dolomitu, najmä na prípravu kompozitov s polyolefínmi spočíva v tom, že práškové plnivo sa impregnuje 0,001 až 10 % roztokom amónnych solí vyšších mastných kyselín s 12 až 32 uhlíkovými atómami vo vode a/alebo v etanole tak, aby koncentrácia amónnej soli na plnive bola 0,1 až 10 % hmotnostných.

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270038

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pospíšil Ladislav, Kummer Miroslav, Polouček Eduard, Brno, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel

MPK: C08L 23/00

Značky: polyolefinů, bázi, kompozitní, materiály

Text:

...k nedlevnějěím plnivům.Nyní byla nalezeno levné příeada, která zvyšuje nehoŕlavoet kompozitních materiálů plněných těmito plnivy.Pŕedmětem vynalezu Jsou kompozitní materiály na bázi polyolefinů plněnyoh hydroxidy, oxidy a uhlićiteny vápenatými a nebo hoŕečnatými obaahující případně pigmenty,etabilizátory, zpracovateleká příaady a případně další polymcry, které obsahují 20 až 50 hmotnoetních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnoetních dílů...

Kompozitní materiál na bázi polyolefínů a tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266524

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svěrák Tomáš, Kučera Jaroslav, Petrůj Jaroslav, Křivánek Josef, Kummer Miroslav, Pác Jiří, Polouček Eduard, Veselý Karel, Jalovecký Jan, Kunz Milan, Šimsa Jan

MPK: C08K 3/34, C08L 23/00

Značky: bázi, kompozitní, polyolefinů, tepelně, perlitu, materiál, expandovaných

Text:

...homogenizaci v plastu.Povrch částic expandovaného perlitu může být pro zlepšení interakce s polyolefiny upraven 0,05 až 2,0 hmotnostních silánových spojovacích prostředků. Důležitou podmínkou pro získání kvalitního kompozitního materiálu je, aby perlitové plnivo neobsahovalo více než 0,5 hmotnostních vody. Při skladování musí být plnivo chráněno před přístupem vzdušné vlhkosti nebo se musí těsně před zpracováním dosušovat.Pro přípravu...

Polyamidy plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266515

Dátum: 12.01.1990

Autori: Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Veselý Karel, Novák Jaroslav, Macíček Jaroslav, Polouček Eduard, Kebrle Ondřej, Foral Jiří

MPK: C08L 77/00, C08K 3/22

Značky: polyamidy, karbonátovými, plnivy, hydroxidovými, plněné

Text:

...Velikost částic dgg menší než 30 m znamená, že 99 hmotnostních částic plniva má menší rozměr než 30,m.Plnivo obsahuje 15 až 48 hmotnostních hydroxidu hořečnatého, 52 až 85 hmotnostních uhličitanu vápenatého a maximálně 1 hmotnostní hydroxidu vápenatého. Je velmi výhodným retardérem hoření polyamidů, který současně umožňuje významně zlepšit jejich tuhost a teplotu průhybu při zatižení.Výhodné sypné vlastnosti tohoto plniva umožňují...

Kompozitní materiály se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266193

Dátum: 13.12.1989

Autori: Polouček Eduard, Pospíšil Ladislav, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Kummer Miroslav, Veselý Karel

MPK: C08L 23/00

Značky: hořlavostí, sníženou, materiály, kompozitní

Text:

...20 až 50 hmotnostních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnostních dílů hydroxidových plniv a 5 až 45 hmotnostních dílů plniva schopného vázat vodu nad teplotouPředmětem vynálezu jsou zejména takové kompozitní materiály, které obsahují jako plnivo schopné vázat vodu nad teplotou rozkladu hydroxidového plniva cement anebo bezvodý síranPodstatou vynálezu je poznatek, že přísadou dalšího plniva, které za zvýšené teploty snadno a rychle reaguje s...

Magnezitové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265175

Dátum: 13.10.1989

Autori: Veselý Karel, Hanzl Pavel, Petrůj Jaroslav, Cibuliak Pavel, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Pleva Milan

MPK: C08K 3/22, C08L 23/00

Značky: plnivo, magnezitové

Text:

...je zaručen převod hořečnaté složky z formy uhličitanu na vysoce aktivní formu oxidu, která následnou hydratací přechází s vysokou kcnverzí na žádanou formu hydroxidu hořečnatého, který je u těchto typů plniv základní složkou umožňující zhášení plastů. Další velmi významnou složkou plniva je železo, které z původní formy sideritu nebo pyritu v surovině zpracováním přešlo na formu trojmocněho oxidu, který je z hlediska zpracovatelské...

Plasty plněné barevnými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264629

Dátum: 14.08.1989

Autori: Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Macíček Jaroslav, Pác Jiří, Kratochvíl František, Kummer Miroslav, Kunz Milan, Kučera Jaroslav, Veselý Karel, Křivánek Josef

MPK: C08J 3/20

Značky: plasty, barevnými, plnivy, plněné

Text:

...s polyolefiny, jako je polyetylen,polypropylen, kopolymery etylenu a propylenu s jinými olefiny, elastomerní polyolefiny,dále s polyvinylchloridem a polyamidy. Barevné kompozitní materiály podle vynálezu mají dobré mechanické vlastnosti a v případě použití hydroxidových plniv i sniženou hořlavost,což rozšiřuje možnosti jejich aplikací.Výhodou použití plniva, které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitů,je ta skutečnost, že...

Polyolefiny plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263842

Dátum: 12.05.1989

Autori: Křivánek Josef, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard

MPK: C08L 23/00, C08K 3/26

Značky: plněné, polyolefiny, plnivy, karbonátovými, hydroxidovými

Text:

...vápcnatêho a maximálně 1 0/0 hmotnostních hydroxidu vápenatéh-o. Velikost častíc dgg menší než 30 ,um znamená, že 99 0/0 hmotnostních částic prejde sítem s oky o průměru 3 G m. Toto plnívo umožňuje připravit kompozitní materiály na bázi polyolefinů, které se vyznačují zvýšenou tuhosti, zvýšenou teplotou průhybu při zatížení, sníženou hořlavostí a dobrou houževnatostí.Dále jsou předmětem tohoto vynálezu pa~ lyolefiny plnené karboíiátovými...

Barevné plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263804

Dátum: 12.05.1989

Autori: Macíček Jaroslav, Kunz Milan, Petrůj Jaroslav, Fuchs Petr, Svěrák Tomáš, Veselý Karel

MPK: C08J 3/20

Značky: plnivo, barevné, plasty

Text:

...vytvářejí na něm barevné laky, které plní současně dvojí funkci. Plnivo je barvivem hydrotobizováno,takže kompozitní materiál s plastem má dobré mechanické vlastnosti i bez speciální povrchové úpravy a současně barevné plnivo je pigmentem vybarvujícím komposit na celou škálu barevných odstínů.Výhodou použití tak-ového druhu plniva,které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitu, je ta skutečnost,že libovolné poškození...

Způsob výroby hydratovaných hořečnatých plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pleva Milan, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Veselý Karel

MPK: C04B 9/20

Značky: plniv, výroby, hydrátovaných, horečnatých, způsob

Text:

...voliť nízká teploty polotovaru vstupujíctho do mlýna, kdy melitelnost materiálů obvykle oproti mletí při vyšších teplotých výrazně J roste.Jinou okolností využití mletí a hydratace při režimech s nižší vstupní teplotousuroviny je rychlost kontaktu molekul vody s melivem, který je v případě použití plynnéfáze, tedy ve forně vodní. páry, podstatné intenzivnější než v případě kontaktu melivas kapalnou fází a to ať již ve formě separátních...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Macíček Jaroslav, Polouček Eduard, Kebrle Ondřej, Holman Miroslav, Petrůj Jaroslav, Kratochvíl František, Pác Jiří, Veselý Karel, Hofbauer František, Bárta Jaroslav, Foral Jiří, Novák Jaroslav

MPK: C08K 3/22

Značky: kompozitní, bázi, materiály, hydroxidů, horečnatého, polyolefinů

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Plnivo pro plasty na bázi tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260722

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hucl Miloň, Veselý Karel, Takáč Juraj, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš

MPK: C08K 3/34

Značky: expandovaných, bázi, tepelně, perlitu, plnivo, plasty

Text:

...o průměrech řádově v. desetinách milimetru, přičemž obvyklé délky těchto destiček na čästicích jsou 5 až 60 tam a výška vrchlíků kulové plochy, která určuje prohnutí destiček částic plniva je »obvykle v jednotkách mikrometĽů. Takto formovanie částice plniva mají optimální tvar pro vysoké izotropní vyztužení plastů, prohnntí jednotlivých destiček se nzavíc velmi příznivě projevuje omezeným slepováním částíc plniva. Podmínka konečného obsahu...

Dolomitické plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259935

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pleva Milan, Polouček Eduard, Veselý Karel, Svěrák Tomáš, Nemčič Ladislav, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 3/26, C08K 3/20

Značky: plasty, plnivo, dolomitické

Text:

...než 97 hmotnostních, jejich polopálením, tedy kalcinací v rozmezí 650 až 800 °C a následnou hydratací. Tímto způsobem se dolomítická struktura převádí na celkovou strukturu CaC 03 i zpracující technologie s teplotou výpalu, která je volena z výše uvedeného rozsahu. Mg(0 H)2. Výběrem dolomitické suroviny, volbou způsobu manipulace s touto surovinous ohledem na použitou surovinu a délku tepelné expozice tak, aby dále byl zpracovávánpouze...

Tlumící vinutí dvoupólových synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 246400

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pác Jioa, Petrůj Jaroslav, Eermák František, Koivánek Josef

MPK: H02K 3/04

Značky: rotorem, dvoupólových, frekvence, synchronních, mezních, výkonu, vinutí, tlumící, polovodičových, strojů, napájených, měničů, hladkým

Text:

...těla rotoru.vTakto provedenjm tlumícím vínutím je dosaženo toho, že přibližně stejné proudy tečou jak klíny, tak zuby rotoru. To proudově podstatne odlehčuje vlastní tlumící vinutí a kontaktní plochy mezi klíny a nemagnetickou bandáží a elek~ tricky vodívé spojky klínů jsou podstatné méně proudově namáhány. Navíc jsou odstraněng velká přídavná mechanická namähání části rotoru od tepelných dilatací. Uvedené skutečnosti ve svém důsledku nejen...

Zapojení pro měření stability charakteristiky hydrodynamického čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242107

Dátum: 01.02.1988

Autori: Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Svirák Tomáš

MPK: G01L 27/00, F04B 51/00

Značky: čerpadla, charakteristiky, zapojení, stability, hydrodynamického, měření

Text:

...druhého pojišřovacího ventilu l§. Hlavněv případě napâjecích čerpadel je před zkoušené čerpadlo 3 za~řazeno neznázorněné podávací čerpadlo.Celý měřící okruh se smontuje tak, aby nedocházelo k zavvzdušňování celého okruhu, což by nepříznivě ovlivnilo výsledky měření. Zásobní nádrž l se neplní dopravovenou kapulinou dle určení čerpadla Q. üzavírací armatura lg před spuštěním zkoušeného čerpadla 2 3 v případě použití neznázorněného podávacího...

Zařízení pro zavádění předvalků do pracovních válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242105

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pác Jioí, Veselý Karel, Svirák Tomáš, Petrůj Jaroslav

MPK: B21B 39/00, B21B 39/02

Značky: pracovních, válců, válcovací, zavádění, stolice, předvalků, zařízení

Text:

...na obr. 5 a 6 je detail částí zařízení pro jeho výškové nastavení ve dvou obdobných alternetivách a na obr. 7 je detail částí zařízení pro jeho exiální nastavování.Zařízení pro zavádění předvalků do pracovních válců válcovací stolice v příkledném provedení podle vynálezu je tvořeno horními e dolními zaváděoími trámci 1, g, na nichž jsou bud vytvořeny vodicí elementy § nebo uchyceny vodicí skříně g. Oba zaváděcí trámoe 1, g jsou...

Samovulkanizující vrstvený pás pro hydroizolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 243509

Dátum: 15.12.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Veselý Karel

MPK: B32B 25/04

Značky: hydroizolace, vrstvený, samovulkanizující

Text:

...kaučukové vrstvy, navcí výhodne vyztužené tkaninami nebo főliemi, získava se několik významných přednost( před dosavadními typy kaučukových pásu, a to především velmi dobrá tvarovatelnost 1 těch nejsložitőjiích detailů bez nutnosti nastřihovéní pásu nebo jeho předcházejícího tvarování za použití apeciĺľních pžípravkñ přičemž vrstva se stává po přetření rozpouštědlm silně lepivou a usnadňuje tvąrování sloäitýchdetailu pri dokonslém...

Způsob provádění hydrogenačních procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242381

Dátum: 01.12.1987

Autori: Boeeka Ludik, Ryšavý Drahomír, Kratochvíl František, Douda Vlastimil, Blažek Oldoich, Šimeeek Cyril, Petrůj Jaroslav, Trejbal Lumír, Kohout Jan

MPK: C10G 45/00

Značky: hydrogenačních, způsob, procesu, provádění

Text:

...spotřebou vodíku významné projeví. Výhodné je využití odpadního vodíku zejména tam, kde je k dispozici stávající kompresor na kompresi od padního vodíku, např. ze sacího tlaku 2, MPa.Dosud se obvykle používal vodík z reformování jen pro hydrogenační rafinaci ropných destilátů, jako benzínu, petroleje, motorové nafty, probíhající při tlaku do 5 MPa, kde tepelné zabarvení je malé.- 3 242 331 Nyní bylo propracováno použití tohoto odpadniho...

Trubkový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247116

Dátum: 28.09.1987

Autori: Šesták Zdenik, Kratochvíl František, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Pác Jioí, Koivánek Josef, Douda Vlastimil, Svirák Tomáš

MPK: F23L 15/04, F28D 7/00

Značky: rekuperátor, trubkový

Text:

...paöowaer cneymmnú oőpa 30 MHarpesaewàra 5 npoxonm npnmomoqnym cexumm 1, qacruqno Harpenaucb Tennon rpemméro rasa, npoxonmero no rpyőau 5, H no Tpyőonposony 6 nocrynaer n npowunoroqnym cekunm 2, re orpenaewcn no sanaaaoü ŕeunepałypm. qáCTb Harpeaaenoro rasa qepes nepenycxume orsepcwua 7 B oómeň rpyöuoä nocxe 4 nepewexaer B nmxonnoü xoneu npornnoroqnoň cexunu 2.Hpu svou, xax noxasanu uccnenonauuk, ncnencraue ynyqmeuna ounanua Tpyö5 B sonax...

Spouštěcí zařízení motoru vnitřního spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247114

Dátum: 28.09.1987

Autori: Kueera Jaroslav, Foral Jioí, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel

MPK: F02N 15/02

Značky: vnitřního, spouštěcí, motorů, zařízení, spalování

Text:

...paőoraew cueymmnu o 6 pa 3 oM. Hpn paőore nBHraTenH 1 ero KpyTnmuü MoMeHT nepeaewcx na ñapaőan 7 pnKunoHHoů My®Tm cuenneann uepes mecrepnn 5 H 6 peyxropa H Hapymnmů oőon 11 Mywru csóödýoro xoa, aaxnuHenumñ ponnxauu 10 Ha ononnurenbnoñ uHnHHpHqecKoñ HOBEDXHOCTH 14 mecrepHH 6. Hpu 3 TOM Gapaöan 7 BMECT 8 c neymumn qucxamu 8 csoőono Bpamaercn, a Ban 4 peyxropa Henoaumeu.Hpn nepeMemeHHH non eñcwnnem cneunanbuoro npnsona (He noxasan) nanbuą 13...

Aktivovaný acidobasický katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243851

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jeništa Václav, Petrůj Jaroslav

MPK: B01J 27/14, C08J 3/24

Značky: aktivovaný, acidobasický, katalyzátor

Text:

...10 až B 0 °C, výhodnů 20 až 50 °c, ia normálního, či mírně zvýšeného tlaku. Po skončené inter akci se vytvołí roztok. který je možné ptímo použít jako katalyzdtor pro sítovací reakci. jehož skladovatelnoat je několik měsíců.Přítomnost anhydridu kyseliny ftalové, příp. maleinová. je nutná, v jejich nepřítomnosti v hydtoxylovaném rozpouštädle vzniká pouze heterogenní směa, nikoliv aktivovaný katalyzátor.Dále uvedené příklady charakterizují...

Pomocné sušidlo na bázi solí baria karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239773

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ryšavý Drahomír, Petrůj Jaroslav

MPK: C09F 9/00

Značky: karboxylové, baria, pomocné, sušidlo, kyseliny, bázi, solí

Text:

...moly karboxylové kyseliny, připravit soli, V kterých na jeden mel baria připadá nejméně 2,8 molu, s výhodou však 3,0 až 3,1 molu príslušné kyseliny.Předmětem tohoto vynálezu je pomocné sušidlo na bázi solí baria, vyznačující se tím,že na jeden mal baria připadá nejméně 2,8 molu, s výhodou 3,0 až 3,1 molu karboxylové kyseliny s šesti až osmnácti atomy uhlíku, s rozvětveným řetězcem anebo s pěti nebo šestičlenným kruhem v řetězci.Složení a...

Zapojení pulsního měniče s řízeným výstupním filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239740

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kratochvíl František, Petrůj Jaroslav

MPK: H02M 7/145

Značky: zapojení, měniče, filtrem, řízeným, výstupním, pulsního

Text:

...na vstup tyristorověho spínače 3 obsehujícího kromě polovodičových součástek kouutační indukčnost ňu a komutsční kondenzátor Lg a dále přes řízený výstupní filtr á, tvorený tyristorem 44 g a vyhlazovací indukčností LJ na zátěž i.ľříkled obvodového řešení je na obr. 2. Stejnosměrné napětí zdroje | je zapojenopřes vstupní filtr tvorený sárioparelelní kombinací indukčnosti h a kondenzátorem akana vstup tyristorového spínače tvořenáho...

Mikromletá karbonátová plniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 250129

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křivánek Josef, Pác Jiří, Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Mošna Pavel, Svěrák Tomáš, Chromý Zdeněk, Veselý Karel

MPK: C08K 3/26, C08K 5/12, C08K 5/10...

Značky: plniva, mikromletá, karbonátová

Text:

...však, že při použití směsi mastných kyselín s monoglyceridy mastných kyselín dochází k zlepšení vlastností plníva.Předmětem vynálezu jsou míkromletá karbonátova plniva vyrobena mletim přírodních karbonátů v přitomností hydrofobizujících přísad, ve kterých přírodní karbonát s průměrnou velikosti častíc menší než 10 m obsahuje 0,01 až 0,5 hmot. alespoň jedné vyšší mastné kyseliny s 12 až 20 uhlíkovými atomy a 0,2 až 1,5 °/) hmot. alespoň...

Způsob odstranění choriogonádotropního hormonu z roztoků lidských krevních derivátů izolovaných z retroplacentárního nebo abortního séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 239472

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šulc Zdenik, Ottis Jioí, Štefek Stanislav, Šula Karel, Petrůj Jaroslav

MPK: A61K 37/04, C07G 15/00, A61K 39/395...

Značky: abortního, roztoku, odstranění, derivátů, izolovaných, choriogonádotropního, retroplacentárního, způsob, krevních, hormonu, séra, lidských

Text:

...elbuminu, případně dalších roztoku krevníoh derivátů, získaných z retroplacentćrních nebo abortních výchozích materiálů, jednoduchým technologicky nenáročným způsobem. ztráty vzniklé při navrhovaném způsobu jsou nízké a jejich úroveň je závislá na promyti sorbdního materiálu, případně na vhodném zařazení postupd do procesu frakcionace. Postup neovlívñuje negatívne z zadného známého hlediska kvalitu konečného produktu. Zařazením...

Kompozitní materiál na bázi kopolymerů propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249408

Dátum: 12.03.1987

Autori: Polouček Eduard, Kebrle Ondřej, Veselý Karel, Čermák František, Holman Miroslav, Foral Jiří, Petrůj Jaroslav

MPK: C08L 23/16, C08K 3/26

Značky: materiál, kompozitní, kopolymerů, etylenem, bázi, propylenu

Text:

...zinečnate soli vyšších mastných kyselin C 16 až 022, například stearáty, oleáty- estery vyšších mastných kyselín 0 m až C 22, například monoglycerid kyseliny stearová.Dalsími běžně používanými příeademi jsou antioxidanty, z nichž se osvědčily z- fenolicke, rdznä substiované ke zvýseni snáěenlivosti s polymerem, například 2,6-di.terc-butyl-p-krezol , 2 , zimatlwlen-bis- ( ł-methyl-ô-terc . butylfonol) , 2 ,ő-d imethyl-ł-oligopolyorooenvlfenol.-...

Práškové plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 249337

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pleva Milan, Polouček Eduard, Veselý Karel, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 3/26

Značky: práškové, plasty, plnivo

Text:

...bud ekvimolární poměr MgC 03 cacoa. přebytek IUCO 3 nebo mírný přebytek CaC 03. Je zřejmě, že složení výchozí suroviny bude mít rozhodující vliv na účinnost plniva jako retardéru hožení.Čistota suroviny ovlivňuje bělost plniva a kompozítu. Podstatnou výhodou nového plniva ve srovnání se směsnými plnivy obdobného složení, avšak vyráběných srážehím, spočíva ve snížení výsledné katalytická aktivity bez nákladného odstraňovaní přítomných...

Způsob výroby karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 237468

Dátum: 15.01.1987

Autori: Němec Václav, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Kunz Milan, Grenár Antonín

MPK: C09C 3/04

Značky: plniv, způsob, karbonátových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby karbonátových plniv mletím a mikromletím vápenců s mechanickým tříděním suroviny od nečistot. Pro výrobu plniva se vybírá předdrcená frakce o rozměrech částic 6 až 80 mm, která obsahuje nejčistší surovinu. Tato frakce se před vlastním mletím případně pere.

Směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 247458

Dátum: 15.01.1987

Autori: Polouček Eduard, Vodička Miloslav, Svěrák Tomáš, Ryšavý Drahomír, Douda Vlastimil, Kummer Miroslav, Veselý Karel, Macíček Jaroslav, Petrůj Jaroslav, Kratochvíl František

MPK: C08K 3/26, C08L 23/00

Značky: polyolefinů, vápenatým, směsi, práškovým, uhličitanem

Text:

...vápenatým při zachování pevnosti/a vysoké termooxidační stability je možno dosáhnout, je-lipoužito dvojsložkové soustavy obsahující kombinaci malých koncentrací mastné kyseliny s je jím esterem.Předmětem vynálezu jsou směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým, jehož povrch je hydrofobizován mastnými kyselinami, obsahující monoestery vyšších mastných kyselin, ve kterých je uhličitan vápenatý hydrofobizován směsí 0,05 až 0,3 hmot....

Způsob výroby vysokotekutého polypropylenu se zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233523

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šulc Zdeněk, Šula Karel, Petrůj Jaroslav, Pospíšil Ladislav, Pác Jiří, Ottis Jiří

MPK: C08F 110/06

Značky: způsob, vysokotekutého, houževnatostí, zvýšenou, výroby, polypropylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vysokotekutého polypropylénu řízenou degradací polypropylénu iniciovanou organickým peroxidem za přítomnosti stabilizačního systému obsahujícího fenolické antioxidanty, z nichž alespoň 1/3 tvoří stabilizátory na bázi stericky nebráněného fenolu nebo jejich kombinaci s estery kyseliny thiodipropionové nebo s estery kyseliny fosforité. Když použitý výchozí polypropylén obsahuje alespoň 20 % hmotnostních materiálu s...

Polypropylen pro výrobu tlustostěnných strukturně lehčených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224414

Dátum: 01.12.1985

Autori: Sezima Edward, Kučera Ivan, Pác Jiří, Petrůj Jaroslav, Kratochvíl František, Douda Vlastimil, Nováček František, Foral Jiří, Veselý Karel, Křivánek Josef

Značky: strukturně, lehčených, výrobu, výrobků, polypropylén, tlustostěnných

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylen pro výrobu tlustostěnných strukturně lehčených výrobků obsahující polypropylen nebo jeho kopolymer s etylenem, minerální plniva, nadouvadla, antioxidanty a případně další zpracovatelské přísady, vyznačený tím, že obsahuje 10 až 70 hmotnostních % vápence o střední velikosti částic pod 63 µm mikromletěho v přítomnosti 0,05 až 3 hmotnostních % organické látky obsahující karboxylovou funkční skupinu a uhlovodíkový řetězec s 10 až 28...