Petrík Juraj

Upínač obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269010

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cejp Jozef, Petrík Juraj, Charvát Marián, Kastel Pavol

MPK: B23B 15/00, B23Q 3/06

Značky: obrobkov, upínač

Text:

...zariadenia umožnuje vstup operačný nástrojom axiálne 2 oboch strán obrobku a radiálna asi z troch žtvrtin obvodu obrobku. S výhodou sa tieto upinače m 3 žu použit na viacpolohových rotačných nosičoch, lebo nepotrebujú stály privod tlskovčho nčdia a teda ani jeho rőtačný rozvod či sninač tlaku.Na priložených výkresoch ja znázornené konkrétne prevedenie upinača podla vynálezu,kde na obr. 1 je pohĺsd na upinač a na obr. 2 je upinač v reze A-A...

Snímač axiálnej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 267918

Dátum: 12.02.1990

Autori: Petrík Juraj, Hladík Rastislav, Kastel Pavol, Charvát Marián

MPK: G01L 1/22

Značky: snímač, axiálnej

Text:

...prípadne poškodenim. Priebežným vyhodnocovaním reznej sily u každého vretena a teda aj nástroja zároveň možno priebežne sledovať stav nástroja, prípadne zabezpečiť jeho včasnú výmenu pri nadmernom otupení. Takým spôsobom je možné dosiahnuť optimálnu životnosť nástrojov a šetrí sa aj obrábací stroj.Zabudovaním snímačov do viacvretenovej operačnej hlavy v danej stanici jednoúčelového obrábacieho stroja alebo automatickej obrábacej...

Automatický obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262621

Dátum: 14.03.1989

Autori: Petrík Juraj, Cejp Jozef, Hronec Július

MPK: B23Q 37/00

Značky: obrábací, automatický, stroj

Text:

...gł kontrolnej jednotky 2 s obrobkom lg dáva povel k pohybu neuakreslených odopinacích valcov vzad. Ukončenie tohoto pohybu dava povel k zastavsniu zasu 3 262621vacieho hydromotora 33, ako aj zakladaciemu manipulátoru 1 a odoberaciemu manipulátoru g vzad. Ukončenie ich pohybu dáva povel pre štart nezakresleného oplachovača upinačov 2 vpred, a.pc časovej výdrži povely vzad pre kontrolnú jednotku g, vysunovaciu jednotku gg a nezakres lený...

Valčekovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259368

Dátum: 17.10.1988

Autori: Charvát Marián, Petrík Juraj, Hladík Rastislav, Kastel Pavel

MPK: B21D 39/10

Značky: nástroj, valčekovací

Text:

...dnu posúvača.Výhodou valčekovacieho nástroja podľa vynálezu je jeho automatické nastavenie na daný priemer obrobku a široký rozsah priemerov valčekovania. Tieto výhody sa uplatnia najmä v prevádzkach s častou zmenou výrobného programu šetrením vedľajších časov nutných pri prestavovaní stroja.Ďalšou výhodou valčekovacieho nástroja podľa vynalezu je, že pozostáva z jednoduchých, ľahko a presne v-yrobiteľných súčiastok, čo uľahčuje realizáciu....

Způsob tepelného zpracování pásů z hlubokotažných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243069

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hladík Rastislav, Petrík Juraj, Kastel Pavel, Charvát Marián

MPK: C21D 9/48, C21D 9/52

Značky: hlubokotažných, pásu, zpracování, způsob, oceli, tepelného

Text:

...až 2,50 manganu, 0,1 až 2,0 fkřemíku, max. 0,04 0/0 síry, max. 0,05 fosforu a max. 0,1 °/1 hliníku. Mohou být obsaženy i další legující prvky, a to jednotlivé nebo ve skupinách, chrom max. 1,5 hmot.,molybden max. 0,8 9/0 hmot., vanad max. 0,2 hmot., niob max. 0,2 0/0 hmot., nikl max. 1,5 hmot. Teplota ACl je v rozmezí 700 až 1 100 °C.ąPři způsobu tepelného zpracování podle vynálezu lze jednoduše dodržet konstantní rychlost...

Viacpolohová meracia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: 252745

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hladík Rastislav, Charvát Marián, Kastel Pavel, Petrík Juraj

MPK: B23Q 15/20

Značky: stanica, meracia, viacpolohová

Text:

...do pracovnej polohy podľa typu obrobku práve na stroji obrábaného.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad prevedenia. viacpolohovej meracej stanice podľa vynálezu pre štyri typy obrobk-ov, kde na obr. 1 je celková dispozície stanice a na obr. 2 je znázornený rez A~-A merac-ou stanicou.Viarcpolohová Ineracia stanica pozostáva z pniamočiareho posuvového mechanizmu 1,ktorého pohonný valec 3 ovláda posuv suportu 2, uloženého vo vedení....

Kotevní prvek do plechových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 243041

Dátum: 15.05.1987

Autori: Petrík Juraj, Štulajter Ján

MPK: E04B 1/60, F16B 5/07

Značky: stěn, prvek, plechových, kotevní

Text:

...správnou polohu úchytnáho prvku vzhledem k plechová stäně a správnou a spolehlivou funkci přípoje - kotvení. Další výhodou je jeho výrobní jednoduchost, jako i jednoduchou e rychlost. jeho montáie.Příkladné provedení kotevního prvku podle vynálezu je znázorněno na výkrese, kde ne obr. I je polotover kotevního prvku v půdoryse, na obr. 2 je kotevní prvek již e ohnutými rovnoběłnými kotevními rameny před montáži v exonometrickám bokoryse,...

Rôznobežne prestavovacie zariadenie pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238869

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kastel Pavel, Petrík Juraj, Cejp Jozef, Charvát Marián

MPK: B23Q 1/26

Značky: prestavovacie, jednotiek, pracovných, zariadenie, rôznobežne

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť ľubovoľné prestavenie pracovnej jednotky v danej rovine najmä jednoúčelového obrábacieho stroja alebo obrábacej linky pri zmene obrobku. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že zariadenie je vytvorené základovou doskou, s ktorou je pracovná jednotka pevne spojená, a medzidoskou, zoskrutkovanou so základovou doskou, kde v stykovej rovine dosiek, je vytvorená komora, spojená kanálikom so zdrojom tlakového média. V...

Rovnobežne prestavovacie zariadenie pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238868

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cejp Jozef, Kastel Pavel, Charvát Marián, Petrík Juraj

MPK: B23Q 1/26

Značky: rovnoběžně, pracovných, prestavovacie, jednotiek, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť rovnobežné prestavenie pracovnej jednotky v danej rovine najm( jednoúčelového obrábacieho stroja alebo obrábacej linky pri zmene obrobku, s navzájom rovnobežnými osami pracovnej jednotky v pôvodnej a prestavenej polohe. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že zariadenie je vytvorené základovou doskou, s ktorou je pracovná jednotka pevne spojená, a medzidoskou, zoskrutkovanou so základovou doskou, pričom v stykovej rovine...

Jednoúčelový obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 250860

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kastel Pavel, Hladík Rastislav, Petrík Juraj, Charvát Marián

MPK: B23Q 1/14

Značky: jednoúčelový, stroj, obrábací

Text:

...upinač~ov od osi meracích jednotiek.vynález sa ďalej vyznačuje tým, že »medzi hrulbovacínmi pracovný-mi jednotkami a mera-cími jednotkami sú umiestnené dolkonč-ovaçie pracovné jednotky.Dalej sa vynález vyznačuje tým, že meracie jednotky sú priskrutikované k dokončovacím pracovným .jednotkám na (boku ich vretennikldv.-obrabacieho cstroja s priatmoučiarym polohovacim stolom .podľa vynálezu je, že výmena opracovalného obrohku v-o výniennej...

Spevňovací maticový komplet

Načítavanie...

Číslo patentu: 250781

Dátum: 14.05.1987

Autori: Charvát Marián, Cejp Jozef, Petrík Juraj, Kastel Pavol

MPK: F16B 39/16

Značky: maticový, spevňovací, komplet

Text:

...funkciu, zaistiť polohu spevňovaného telesa na skratke a vytvoriť poistenie proti uvoľneniu. V pripadoch, kedy môže byť poloha spevňovaného telesa axiálne rôzna v širšom rozmedzí, dochádza k prípadu, že bud matica má málo nosných, buď mei-c poistných závit-ov.Talk isto pre koniec skrutiek použiteľné riešenie podľa FR-PS 4 03 932 má šesťhrannú rmaticu vsaldeniú do matice čapu. ZáJVItOVÝ čap menšieho priemeru je zaskrutkovaný do...

Způsob měření průtočného množství prašných a jemnozrnných pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245031

Dátum: 16.03.1987

Autori: Petrík Juraj, Eunderlíková Anna, Cejp Josef, Charvát Marián, Okánik Boris

MPK: G01F 1/74

Značky: jemnozrnných, pevných, měření, prašných, průtočného, látek, způsob, množství

Text:

...TOIIJIIÍBâ, 24503-4 cornacno onmcannm naresra, MOXBT ÓHTL npnmonnu npn uns xnx xonnenrpaunñx Tsepnu Bemecrn B Hanopnom npoaone ( upnMepno no 50 Kr/M 3 ), n KTO nsmepeuue npm TDEHCHODTIDOBKB c Bucoxoñ Koxnenrpauueñ Tnepnum Bemecwn, T.6. npn nneamowpanonoprnponxe c Konnenrpauneü Tnepnux Bemecmn 300 KT/M 3, Hanpumep naew Henpannnbnne pesyxbwawu.DE 2757032 onncunaer cňocoó BHHBĽBHHH HOTOKa 5 T 0 nJĽBa, nonBOĽHMOP 0 K peaxropy rasmçnxaunn...

Otočné viacpolohové upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237121

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kastel Pavel, Charvát Marián, Cejp Jozef, Petrík Juraj, Hronec Július

MPK: B23Q 3/08

Značky: viacpolohové, zariadenie, otočné, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je riešenie otočného, prepravného, polohovacieho a upínacieho zariadenia s malým počtom mechanizmov, s malými stavebnými rozmermi a so samočistiacou schopnosťou polohovacích elementov aj obrobkov. Uvedený účel sa dosiahne riešením zariadenia spôsobom, pri ktorom je v telese portálového tvaru otočne uložený hriadeľ, spojený s natáčacím mechanizmom, na ktorý je nasunutý rotor, osadený po obvode výkyvnými unášačmi obrobkov....

Obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235374

Dátum: 15.02.1987

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavel, Petrík Juraj

MPK: B23Q 39/00

Značky: stroj, obrábací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém komplexného opracovania obrobkov najmä vo velkosériovej a hromadnej výrobe z viacerých strán na jednom obrábacom stroji. Uvedený problém je riešený tým, že obrábací stroj s najmenej dvomi pracovnými stanicami pozostáva najmenej z dvoch otočných viacpolohových stolov, umiestnených vedľa seba na spoločnom podstavci, vo vzdialenosti, určenej šírkou obrobku, ma ktorých sú uložené upínače obrobkov, ktorých súčasťou je prekladač...

Otočný viacpolohový nosič upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235373

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kastel Pavel, Petrík Juraj, Charvát Marián

MPK: B23Q 1/08

Značky: upínačov, nosič, viacpolohový, otočný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka otočného viacpolohového nosiča upínačov, ovládaného natáčacím mechanizmom pomocou tlakového média, určeného najmä ako stavebnicový prvok jednoúčelových obrábacích strojov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva zo základného telesa, v dutine ktorého je uložený spevňovací valec s vekom, pričom s voľným koncom piesta spevňovacieho valca je spojený stator natáčacieho mechanizmu, ktorého rotor je spojený s otočným čapom,...

Obmedzovač zdvihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232609

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kastel Pavol, Cejp Jozef, Charvát Marián, Petrík Juraj

MPK: B23Q 5/52

Značky: obmedzovač, zdvihu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom riešenia je zabezpečiť vyvodenie ako aj obmedzenie pracovného a pomocného zdvihu vedenia vodiacich dosiek. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vo valci na jednom konci uchytenom na operačnej hlave, je umiestnený dutý piest pomocného zdvihu, aretovaný voči valcu aretačným zariadením, umiestneným na protiľahlom konci valca, a v otvore dutého piesta sa pohybuje plunžer, ktorého vyčnievajúci koniec je spojený s vodiacou doskou a protiľahlý...

Upínač obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231790

Dátum: 15.12.1986

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavel, Petrík Juraj

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínač, obrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka upínača obrobkov s najmenej dvomi upínacími valcami s upínkami, uchytenými na voľnom konci piestnic upínacích valcov, určeného najmä pre jednoúčelové obrábacie stroje, u ktorých je nutné priamočiare vyberanie a vkladanie obrobkov do upínača. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v telese upínača sú vytvorené aspoň dva valcové otvory pre puzdra so šikmou dutinou, v ktorej sú uložené upínacie valce s upínkou. Os šikmej dutiny,...

Automatický upínač s podávačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227728

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kastel Pavel, Petrík Juraj, Charvát Marián

Značky: podávačom, automatický, upínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši automatické upínanie a podávanie prevažne drobných obrobkov hranolovitého a iného tvaru najm( na jednoúčelových obrábacích strojoch. Vynález predstavuje upínač, ktorý je tvorený vrchným a spodným upínacím valcom, so strednými výstrednými válcovými plochami. Upínacie valce sú umiestnené nad sebou a uložené v naklápacích ložiskách v telese upínača a kinematicky viazané dvojicou spoluzaberajúcich ozubených kolies, pričom koniec...

Vŕtací stroj s otočným viacpolohovým nosičom upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227711

Dátum: 15.05.1986

Autori: Charvát Marián, Kastfl Pavel, Petrík Juraj, Cejp Jozef

Značky: viacpolohovým, nosičom, stroj, vrtací, upínačov, otočným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši koncepciu stroja s otočným viacpolohovým nosičom upínačov, na ktorom sa obrobky opracovávajú vŕtacími, vyvrtávacími, závitovacími a inými operáciami, prípadne ich kombináciou. Účelom vynálezu je umožnenie opracovania obrobkov s malými osovými vzdialenosťami v relatívne väčších obrobkov na menšom otočnom nosiči upínačov, prípadne opracovanie otvorov s malými osovými vzdialenosťami vo viacerých, naraz do upínača upnutých obrobkoch...

Krížový manipulátor technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 221164

Dátum: 15.03.1986

Autori: Petrík Juraj, Charvát Marián, Hronec Július, Kastel Pavel

Značky: paliet, technologických, manipulátor, křížový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši dopravu najmenej troch technologických paliet obrobkov v technologickom slede operácií medzi najmenej dvomi pracovnými stanicami jednoúčelového obrábacieho stroja alebo automatickej obrábacej linky. Podstata krížového manipulátora podľa vynálezu spočíva v tom, že je tvorený spojovacím vedením technologických paliet, umiestneným medzi dvomi pracovnými stanicami, rozdeleným priečnym vedením technologických paliet na dva úseky,...

Pracovná jednotka s najmenej dvomi operačnými hlavami

Načítavanie...

Číslo patentu: 228614

Dátum: 01.01.1986

Autori: Petrík Juraj, Charavát Marián, Kastel Pavol

MPK: B23P 23/00

Značky: najmenej, operačnými, pracovná, jednotka, hlavami, dvomi

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť čo najkomplexnejšie vykonanie technologických operácii na obrobku z jeho dvoch protiľahlých stran a zmenšiť počet pracovných jednotiek. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, ža posuvová čásť pracovnej jednotky nesie dve operačné hlavy, ktorých osi nástrojov sú rovnobežné so smerom posuvu pracovnej jednotky, pričom na posuvovej časti jednotky je uložená predná operačná hlava, ku kterej je spojacím nosníkom pripevnená...

Viacvretenové deliace a upínacie zariadenie s centrálnym upínaním obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219571

Dátum: 30.09.1985

Autori: Petrík Juraj, Charvát Marián, Kastel Pavol, Klučiar Rudolf

Značky: obrobkov, zariadenie, upínacie, centrálnym, upínaním, viacvretenové, deliace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť na danom obrábacom stroji opracovať viac výrobkov naraz pracovnými operáciami, rozdelenými po obvode obrobku v určitom uhlovom rozstupe pri centrálnom upnutí týchto obrobkov. Uvedený účel sa dosiahne zariadením, pozostávajúcim zo skrine s deliacim zariadením a rozvodom natáčania ozubenými kolesami na pracovné vretená, uložené v telese skrine a ukončené upínacím hrotom, pričom skriňa je priskrutkovaná k stolu...

Oplachovacie a pracie zariadenie s viacnásobným ponorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218634

Dátum: 01.06.1985

Autori: Marušinec Peter, Petrík Juraj, Kastel Pavel, Charvát Marián

Značky: zariadenie, pracie, viacnásobným, ponorom, oplachovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oplachovacieho a pracieho zariadenia s viacnásobným ponorom, určeného najmä na odmasťovanie a pranie predmetov v priemyselných odmasťovacích a pracích roztokoch, oplachovanie horúcou vodou a konzerváciu olejom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že predmety, určené k oplachovaniu, praniu resp. konzervovaniu, uložené na ponornom stole 3, spojenom s piestnicou ponorného valca 4, sa viackrát za sebou ponárajú do nádoby 1 s príslušným...

Zariadenie na natáčanie upínača obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216401

Dátum: 01.06.1985

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavol, Petrík Juraj

Značky: zariadenie, natáčanie, obrobkov, upínača

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť opracovanie obrobku na jednoúčelovom obrábacom stroji s viacerými pracovnými stanicami s otočným, alebo priamočiarym nosičom upínačov z viacerých ľubovoľných smerov. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na natáčanie upínača obrobkov na otočnom alebo priamočiarom nosiči upínačov, ktoré pozostáva z natáčavej dosky, pevne spojenej s otočne uloženým čapom, na ktorej je uchytený upínač a polohovacie prvky obrobku. Ďalej...

Prestaviteľné vreteno operačnej hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221778

Dátum: 15.05.1985

Autori: Charvát Marián, Cejp Jozef, Boor Ján, Kastel Pavol, Petrík Juraj

Značky: hlavy, operačnej, vřeteno, přestavitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť komplexnejšie opracovanie technologicky alebo tvarove podobných obrobkov danou operačnou hlavou presunutím jedného alebo viacerých pracovných vretien do príslušnej pracovnej polohy s následovným ondexovaním a spevnením telesa prestaviteľného vretena v tejto polohe. Uvedeného účelu sa dosiahne uložením vretena 1 výstredne vo valcovom telese 2, vsadenom do vŕtania operačnej hlavy 5, pričom os vretena je rovnobežná s...

Automatické nitovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225311

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hronec Július, Kastel Pavel, Charvát Marián, Petrík Juraj

Značky: zariadenie, nitovacie, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické nitovacie zariadenie automatickým plnením nitov, určené najmä pre nitovanie obloženie trecích spojok vyznačené tým, že pozostáva z presuvného stola (1), uloženého v priamočiarom vedení (6), ukončenom dorazmi (6) narážok (7) presuvného stola(1), určujúcimi výmenné polohy (9) pre dielce spojky (13), opatreného najmenej jednou otočnou doskou (2), v ktorej je vytvorené jednak zhora osadenie pre dielce spojky (13), jednak otvory po...

Zariadenie na natáčanie otočných hláv jednoúčelových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214617

Dátum: 01.07.1984

Autori: Petrík Juraj, Kastel Pavol, Charvát Marián

Značky: zariadenie, strojov, otočných, obrábacích, natáčanie, hláv, jednoúčelových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie natáčania otočných hláv najm( jednoúčelových obrábacích strojov s automatickým cyklom pomocou jednoduchého a prevádzkovo spoľahlivého zariadenia postupne do dvoch pracovných polóh s následným spevnením v danej polohe a vyhodnotením tohto stavu. Uvedeného účelu sa dosiahne riešením zariadenia podľa vynálezu, ktorého podstatnou časťou je natáčavý motor, nachádzajúci sa v osi natáčania otočnej hlavy, pozostávajúci...

Komplet radiacej páky najmä pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 217482

Dátum: 15.05.1984

Autori: Klučiar Rudolf, Juhás Ondrej, Petrík Juraj, Charvát Marián, Kastel Pavol

Značky: radiacej, páky, automobily, najmä, komplet, osobné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu uloženia radiacej páky rýchlostných stupňov najmä osobných automobilov umiestnenej prevažne na podlahe vozidla. Podstata vynálezu spočíva v tom, že radiaca páka je uložená v konzole z vhodného plastického materiálu v guľovom ložisku s viacerými zoslabujúcimi drážkami, uľahčujúcimi montáž radiacej páky a stavacia pružina je nasunutá na rebrovanom čape vytvorenom ako súčasť konzoly a je zaistená podložkou a ozubcami...

Operačná otočná hlava na opracovanie otvorov s malými rozstupmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 216255

Dátum: 15.05.1984

Autori: Petrík Juraj, Kastel Pavel, Charvát Marián

Značky: opracovanie, rozstupmi, hlava, malými, otočná, operačná, otvorov

Zhrnutie / Anotácia:

Operačná otočná hlava na opracovanie otvorov s malými rozstupmi v jednej pracovnej stanici obrábacieho stroja bez zmeny polohy obrobku vyznačená tým, že v operačnej otočnej hlave (3) sú uložené dvojice pracovných vretien (1, 2), z ktorých vretená (1) sú na polomere (r1) a vretená (2) sú na polomere (r2) od osi otáčania otočnej hlavy (3), pričom osi pracovných vretien sú s ňou rovnobežné a vzájomná poloha vretien (1, 2) je daná uhlom natáčania...

Prípravok na sústruženie presnej guľovej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222914

Dátum: 01.03.1984

Autori: Charvát Marián, Petrík Juraj, Kastel Pavol

Značky: guľovej, plochy, prípravok, presnej, sústruženie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť pri jednom upnutí obrobku po hrubovacích operáciách vykonať aj dokončovacie operácie obrábania guľovej plochy a pritom zabezpečiť vysokú presnosť rozmeru, geometrického tvaru a akosti povrchu guľovej plochy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sústružnicky nôž, vytvárajúci tvar guľovej plochy, je upnutý v dutine nožového držiaka, otočne uloženého v základnom telese, pričom natáčecie držiaka spôsobuje ľubovoľný...

Skupinový upínací prípravok s centrálnym upínacím obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222752

Dátum: 01.02.1984

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavel, Petrík Juraj

Značky: skupinový, centrálnym, upínacím, obrobkov, upínací, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešit upínanie viacerých obrobkov, najmä rotačného tvaru naraz v konštrukčne aj výrobne jednoduchom upínacom prípravku pomerne malých stavebných rozmerov s použitím plastického tlakového média, pričom upínanie a uvoľňovanie je centrálne. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v základnom telese 1 s viacerými upínacími miestami 20, v kto rom je vytvorený priestor 2 pre plastické tlakové médium, je umiestnená centrálna upinacia...