Pětioký Karel

Způsob využití tepla a úpravy teplotního režimu při odsiřování spalin magnezitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260570

Dátum: 15.12.1998

Autori: Enžl Jiří, Pětioký Karel, Najmr Stanislav, Bumbálek Václav, Kočí Jan

MPK: B01D 53/34

Značky: režimu, tepla, úpravy, spalin, magnezitovým, odsířování, způsob, teplotního, využití, způsobem

Text:

...nutnou komínovou teplotu, tj. nad 70 °C, s výhodou 90 až 120 °C. Ochlazeně neodsíŕené spaliny se potom vedou k odsífeni do absorbéru a předehřáté odsižené spaliny se vedou do komina.Ve výměníku tepla se sníží entalpie neodsířenýoh spalin před vstupem do absorbéru ažo 20 V důsledku toho se teplota adiabatického nasyoení spalín v absorbéru a tudíž i teplota ebaorpční euapenze eníží o 6 až 15 °C. Toto snížení je postačující k tomu, aby při...

Odlučovač pro zachycování kapalných aerosolů z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269233

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cvrk Zdeněk, Pětioký Karel, Servus Stanislav

MPK: B01D 45/08

Značky: aerosolů, zachycování, kapalných, odlučovač, plynů

Text:

...a rozdělovaly je na dvě části, přičemž jsou v podelné ose vytvořeny na vstupu do trubkových svodů dvě samostatné sběrné štěrbiny n dvě svodne komůrky.Lamelové sekce, ze kterých je odlučovač sestaven, jsou na obou koncích trubkových svodů uloženy v trubkovnicích, pomocí kterých jsou vymezeny rozteče jednotlivých lamelovych sekcí a které současně umožňují vytvoření kompaktní lamelové vložky jako celku.Hlavní výhodou odlučovače podle vynálezu...

Výplňový absorbér a odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262880

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cvrk Zdeněk, Kočí Jan, Pětioký Karel, Servus Stanislav

MPK: B01D 53/26

Značky: odlučovač, výplňový, absorbér

Text:

...výkresech jsou na obr. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 schematicky znázorněny různé alternativy uspořádání výplňovéhoaparát s hornín vstupem a spodním výstupem vzdušíny, na obr. 2 je alternatíva se spodnín vstupom a s bočním výstupem vzdušíny,na obr. 3 je aparát bez zásobní nádrže s atýpíckýn spodnín vstupem vzdušíny a s bočním výstupom a na obr. 4 je uspořádání aparátu bez zásobní nádrže, u kterého je proveden horní vstup vzdušíny a boční výstup....

Kontinuální absorpční zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257445

Dátum: 16.05.1988

Autori: Sokola Karel, Němčanský Jan, Pětioký Karel, Štěpánková Kamila

MPK: B01D 53/18

Značky: absorpční, zařízení, kontinuální

Text:

...doatatečný prostor. aa-11 prostor malý, turbulence není účinná. Je-11 nadněrný, uniká tudy plyn, aníž by se dostal do kontaktu e vodou. Nedto na odraznýoh doskách vznikají značná tlakové ztráty, které snížují efektívnoat vtláčení vody do ložíeka. rUvedené nevýhody odstraňuje kontinuální abeorpční zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom. že v tlakovém potrubí je zařazen proměrově redukovaný potrubní díl, v němž je upevněn...

Patrový odlučovač a absorbér

Načítavanie...

Číslo patentu: 254876

Dátum: 15.02.1988

Autori: Cvrk Zdeněk, Servus Stanislav, Pětioký Karel, Stangl Daniel

MPK: B01D 47/00

Značky: patrový, odlučovač, absorbér

Text:

...různými druhy vypírací kapaliny, každý V samostatném vypíracím okruhu. K tomu, aby nemusely být zapojovány dva aparáty za sebou, je vhodné rozdělit spodní kalový díl aparátu svislým lapačem kapek tak, aby vypírací kapalina z Venturiho trubice byla zachycena a neprocházela do vypíracího okruhu patrového odlučovače a absorbéru.Příklady patrového odlučovače a absorbéru podle vynálezu jsou dále popsány a znázorněny na obr. 1. 2, 3 a 4.Podle...

Odlučovač a absorbér na zachycování příměsí z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249681

Dátum: 15.04.1987

Autori: Servus Stanislav, Cvrk Zdeněk, Pětioký Karel

MPK: B01D 47/10

Značky: odlučovač, zachycování, plynů, příměsí, absorbér

Text:

...ätěrbin je zaručene, že vypírecí kapeline.je rovnoměrně rozdělene po čelá dálcevý-tokových štěrbin, a tím i na celý průřez hrdla Venturiho trubice. zavedením vypírací kapaliny na jednu stranu a vvlivem proudící vzduäiny na druhé straně každé nárazové přepážky dochází k jejich vibraoím, ktoré jsou vhodné k zamezení tvorby nánoaů na nárazových přepážkách.Na ořipojenýoh výkresoch jsou echematicky znázorněąy příklady odlučovače a absorbéru...

Plošná výplň svisle uložená v kontaktním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230830

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jach Zdeněk, Pětioký Karel, Posker Milan, Melichar Bohuslav, Míšek Tomáš

MPK: B01J 10/00

Značky: uložena, výplň, plošná, zařízení, svisle, kontaktním

Zhrnutie / Anotácia:

Plošná výplň svisle uložená v kontaktním zařízení je určena pro intenzívní styk mezi plynnou a kapalnou fází. Plošná výplň je vytvořena například z tahokovu, síta, pletiva, perforovaného nebo tvarovaného plechu, vinutého do spirálovité plochy, tvořící tak válcovitou sekci. Plošnou výplň je možné použít pro její snadnou a levnou výrobu při bezodpadovém využití základního materiálu a je snížena pracnost a nebezpečí úrazu při manipulaci se...

Zařízení pro přímé chlazení plynu kapalinou a kapaliny plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228167

Dátum: 15.05.1986

Autori: Stangl Daniel, Pětioký Karel, Jach Zdeněk, Vrba Vladimír, Rozkoš Bruno, Míšek Tomáš

Značky: plynem, kapaliny, zařízení, kapalinou, plynů, chlazení, přímé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší použití rotačního rozstřikovače pro dispergaci chladicího média do proudu plynu při přímém chlazení plynu kapalinou a konstrukční uspořádání celého pracovního oddílu. Řešení spočívá v tom, že každým pracovním oddílem aparátu prochází celým průřezem nebo částí průřezu alespoň jeden příčný tunel se zabudovaným rotačním rozstřikovačem a pohonem. Hřídel rozstřikovače je dělen na vnější a vnitřní část. Vnější část hřídele, obsahující...