Peterka Miroslav

Spôsob a zariadenie na splyňovanie organických látok a čistenie syntézneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5989

Dátum: 04.01.2012

Autori: Lackovič Aleš, Peterka Miroslav, Laluha Ján, Michálek Tomáš

MPK: C10B 47/00, C10K 1/08, C10K 1/16...

Značky: syntézneho, splynovanie, organických, zariadenie, spôsob, plynů, látok, čistenie

Text:

...viazané na vstupujúce médium FAME 39 (Fatty Acid Methyl Esters - metylestery vyšších mastných kyselín, C 11 až C 23), pričom ľahké dechty sú z F AME vystripované vstupujúcim ohriatym vzduchom lg, ktorý sa v adsorbčnom zariadeni g predohreje a spätne vychádza ako ohriaty stiipovací vzduch 31 a vracia sa k využítiu ako spaľovací vzduch 24 do spaľovacej časti reaktora 35, a ťažké dechty sa saturujú vo vsnipujúcom médiu FAME 20.Prebytok...

Spôsob recyklácie fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286681

Dátum: 23.02.2009

Autori: Peterka Miroslav, Vrbovský Peter, Mačák Ivan, Králik Milan, Uhlár Ján, Mrllák Jozef, Horák Jaroslav

MPK: B01J 27/00, C07C 209/00, B01J 31/02...

Značky: fluoroboritého, recyklácie, výroby, difenylaminu, katalyzátora, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob recyklácie fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu spočívajúci v tom, že použitý katalyzátor sa separuje z reakčnej zmesi alkalickou vodou v pomere k reakčnej zmesi 1 : 1 až 1 : 100 jedno- až štvornásobnou extrakciou za sebou pri teplote 5 až 100 oC a následne sa vo forme vodného a/alebo anilínového roztoku, a/alebo suspenzie katalyzátora dávkuje do reakčného priestoru.

Spôsob prípravy acetylenického alkoholu a/alebo diolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285442

Dátum: 28.12.2006

Autori: Kavala Miroslav, Borišek Igor, Komora Ladislav, Matisová Marta, Peterka Miroslav, Grolmus Peter, Beňo Ľuboš, Hojč Ján

MPK: C07C 29/00, C07C 33/00

Značky: alkoholů, přípravy, acetylenického, spôsob, diolů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2,4,7,9-tetrametyl-5-decín-4,7-diolu a/alebo 3,5-dimetyl-1-hexin-3-olu etinyláciou metylizobutylketónu katalyzovanou alkoholátom draselným je charakterizovaný tým, že sa uskutočňuje v prostredí tetrahydronaftalénu. Reakcia acetylénu s metylizobutylketónom sa uskutočňuje pri teplote 5 až 50 °C a tlaku acetylénu do 50 kPa.

Spôsob výroby najmenej jedného alkylvinyléteru a/alebo alkenylvinyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 284667

Dátum: 22.07.2005

Autori: Okresová Soňa, Králik Milan, Beňo Ľuboš, Komora Ladislav, Peterka Miroslav, Macho Vendelín, Dérer Tibor

MPK: C08F 16/02, C08F 2/14

Značky: alkylvinyléteru, jedného, výroby, alkenylvinyléteru, najmenej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje v kvapalnom reakčnom prostredí pri tlaku 0,05 až 0,3 MPa za katalytického účinku superzásaditého katalytického systému vytváraného in situ v reakčnom prostredí vinylácie alkoholu alebo alkoholov acetylén obsahujúcim plynom pri teplote 60 až 140 °C, alebo osobitne, najmenej z jednej zlúčeniny alkalického kovu a najmenej jedného aprotického polárneho až bipolárneho rozpúšťadla v 5 až 40 mol. nadbytku na mól zlúčeniny...

Zařízení k vyvozování synchronního pohybu strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232177

Dátum: 01.04.1987

Autori: Peterka Miroslav, Prokeš Josef, Dvořáková Eva, Přikryl Ivo

MPK: F15B 11/22

Značky: synchronního, součástí, pohybu, zařízení, strojních, vyvozování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyvozování synchronního pohybu strojních součástí, opatřené dvoufázovým hydraulickým generátorem střídavého proudu kapaliny se vyznačuje tím, že dvoufázový hydraulický generátor střídavého proudu kapaliny je spojen nejméně dvěma hlavními kanály se dvěma přímočarými hydromotory napojenými tuhou vazbou na nejméně dvě strojní součásti, kinematicky spojenými s tuhým členem, uchyceným na rámu stroje a se dvěma synchronizačními ventily,...

Zařízení k vyvozování synchronního pohybu strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232176

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dvořáková Eva, Přikryl Ivo, Prokeš Josef, Peterka Miroslav

MPK: F15B 11/22

Značky: strojních, součástí, synchronního, pohybu, zařízení, vyvozování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyvozování synchronního pohybu strojních součástí, opatřené dvoufázovým hydraulickým generátorem střídavého proudu kapaliny se vyznačuje tím, že dvoufázový hydraulický generátor střídavého proudu kapaliny je spojen nejméně dvěma hlavními kanály s dvoufázovým kývavým hydromotorem, jehož vahadlo je spojeno s nejméně dvěma strojními součástmi a dvěma synchronizačními ventily, spojenými s vahadlem pomocí délkově měnitelných táhel. Oblast...

Elektronický prahový přepínač se zpožděným zapojením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244513

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hagen Vladislav, Peterka Miroslav, Stoklasa Karel, Prokeš Josef

MPK: H03K 17/30

Značky: zapojením, prahový, přepínač, zpožděným, elektronický

Text:

...c saxepmñoñ P-4 Hun. Komapum Mame HGHOHBBOBBTBCH c saaepmxoü Bxnmqeawa H des age. KOT 0 pUM oóecneumnaer OTHOCMTBĽBHO BHCOHOG saauenue nxonaoro conpowmaneaua npu onuonpeuenaom npmneneamm (corna~ conuunm) yponun M cnnmra norenumana, nuropun oäecneąunaer Heaanmcuuym ycmauonxy nopora Bunmueamn M Bunnmueumñ. a raxne pevynupoäxy aaepmxm Bnnmueuna B mnpoxou nuanasone.Sanaua cornacao usoópeweumm pemaerca nocpencrnou roro. umo nonnemamnñ...