Perončík Miroslav

Torzné ukotvenie dvojice násuvných pohonov do spoločného reakčného rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288370

Dátum: 09.06.2016

Autori: Perončík Miroslav, Prodaj Juraj, Baričák Milan, Siráň Stanislav, Jurkovič Viliam

MPK: D21G 1/00, B65H 27/00

Značky: pohonov, ukotvenie, násuvných, reakčného, dvojice, rámu, spoločného, torzně

Zhrnutie / Anotácia:

Spoločný reakčný rám (3) je určený hlavne pre pohony dvojíc samostatne uložených a vzájomne zaberajúcich rotačných valcov technologických zariadení, pričom spoločný reakčný rám (3) je uložený na skriniach (1 a 2) pohonov a nie je kotvený o rám stroja ani o pevný základ, potom spoločný reakčný rám (3) môže byť pevne spojený so skriňou (2) druhého pohonu a skriňa (1) prvého pohonu je v spoločnom reakčnom ráme (3) uložená posuvne.

Mechanická redukčná planétovo čelne planétová prevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7051

Dátum: 03.03.2015

Autori: Hatala Marián, Perončík Miroslav, Jurkovič Viliam, Perončík Miloš, Prodaj Juraj, Siráň Stanislav

MPK: F16H 37/06, F16H 48/10

Značky: dvomi, planétovo, planetová, redukčná, převodovka, čelně, hriadeľmi, vstupným, mechanická, jedným, výstupnými, protibežnými

Text:

...ktoré sú otočne uložené na druhom unášači druhých satelitov a súčasne sú v ozubenom zábere so štvrtým centrálnym kolesom, pričom druhý unášač je pevne spojený s druhým výstupným hriadeľom, pričom ozubený pastorok je súčasne v ozubenom zábere s ozubeným kolesom pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom.Základnou výhodou technického riešenia je vyššia mechanická účinnosť, výrazne nižšia hmotnosť a potreba olejovej náplne, a tým aj...

Torzné ukotvenie dvojice násuvných pohonov do spoločného reakčného rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6958

Dátum: 04.11.2014

Autori: Baričák Milan, Siráň Stanislav, Jurkovič Viliam, Perončík Miroslav, Prodaj Juraj

MPK: D21G 1/00, B65H 27/00

Značky: spoločného, rámu, ukotvenie, násuvných, pohonov, torzně, reakčného, dvojice

Text:

...posuvného pohybu poháňaného valca.Podstatou riešenia je torzné ukotvenie dvojice násuvných pohonov do spoločného reakčného rámu určené hlavne pre pohony dvojíc samostatne uložených a vzájomne zaberajúcich rotačných valcov technologických zariadení, ktoré tvorí jeden spoločný reakčný rám uložený na skriniach obidvoch pohonov, pričom tento rám zachytáva súčasne reakčný krútiaci moment obidvoch pohonov.Základnou výhodu technického riešenia je...

Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6609

Dátum: 02.12.2013

Autori: Kohár Róbert, Baričák Milan, Perončík Miroslav, Perončík Miloš, Jurkovič Viliam, Siráň Stanislav, Hrčer Slavomír

MPK: F16H 48/10, F16H 37/06

Značky: převodovka, výstupnými, dvoma, jedným, hriadeľmi, vstupným, protibežnými

Text:

...ktoré je v ozubenom zábere so satelitmi, ktoré sú otočne uložené na unášači satelitov a súčasne sú v ozubenom zábere s centrálnym kolesom, pričom unášač satelitov je pevne spojený s ozubeným pastorkom,ktorý je v zábere s prvým ozubeným kolesom pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom, ktorý je pevne spojený s druhým ozubeným kolesom, ktoré je v zábere s tretím ozubeným kolesom pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom, pričom...

Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288063

Dátum: 14.03.2013

Autori: Kohár Róbert, Perončík Miroslav, Siráň Stanislav, Perončík Miloš, Jurkovič Viliam, Baričák Milan, Hrček Slavomír

MPK: F16H 37/06, F16H 48/10

Značky: hriadeľmi, výstupnými, protibežnými, jedným, vstupným, dvoma, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi určená hlavne na pohon dvojhriadeľových technologických zariadení sa skladá zo vstupného hriadeľa (1) pevne spojeného s centrálnym kolesom (2), ktoré je v zábere so satelitmi (3), ktoré sú otočne uložené na unášači (5) satelitov (3) a súčasne sú v zábere s centrálnym kolesom (4), pričom unášač (5) satelitov (3) je pevne spojený s ozubeným pastorkom (6), ktorý je v zábere s...

Mobilný manipulátor píšťal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6010

Dátum: 04.01.2012

Autori: Perončík Miroslav, Hrčer Slavomír, Jurkovič Viliam, Baričák Milan, Siráň Stanislav, Kluknavský Jaroslav

MPK: B25B 27/14, C21B 7/16, B22C 1/00...

Značky: mobilný, píšťal, manipulátor

Text:

...a a nadstavbou f na uchopenie píšťal g, ktoré majú kruhový prierez. Nadstavba f obsahuje základný stojan g, spojený so základovou doskou h, lôžko b a kolísku g. Lôžko lg je cez klbový mechanizmus spojený s kolískou g, pričom tieto sú pripevnené cez základový stojan e na základovú dosku l 1. Základový stojan g je pohyblivo upevnený v základovej doske h, ktorá je pripevnená na vertikálne pohyblivé vidlice pojazdného mechanizmu a. Základová...

Automatický dvojpolohový regulační prvok tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252744

Dátum: 15.10.1987

Autor: Perončík Miroslav

MPK: G05D 23/01

Značky: dvojpolohový, prvok, tekutiny, regulační, automatický

Text:

...účinkom predpätia pružiny do-chádza k zmene polohy regulačného prvku a tým k uzavretiu prítoku paliva.Použitím tohoto zariadenia na banských lokiomotívach je zabezpečené dodržanie maximálnej dovolenej teploty výfukového potrubia, čo zvyšuje bezpečnosť prevádzky vo výbušnom prostredí. Zariadenie je jednoduché, lahko kontrolovateľné, vhodné do výbušného a prašného prostredia s vibráciami a velkým teplotným rozpätím okolia pod bodom tavenia...