Pellacini Franco

Aminoindan amidy, majúce vysokú fungicídnu aktivitu a ich fytosanitárne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19339

Dátum: 19.12.2011

Autori: Filippini Lucio, Sinani Entela, Pellacini Franco, Venturini Isabella, Vazzola Matteo Santino

MPK: A01N 43/56, C07D 231/14

Značky: fungicídnu, amidy, aktivitu, majúce, vysokú, fytosanitárne, aminoindan, kompozície

Text:

...WOZOO 4/039789, WOZOO 4/072023, WOZOO 4/103975, WO 2005/ 075452.plne dostačujúce z hľadiska úrovne fungicídnej aktivity protiohľadom na poľnohospodárske plodiny, ktoré majú byť chránené.0006 Prihlasovateľom bolo teraz prekvapivo zistené, že nové amidy, získané kondenzáciou heterocyklických kyselín,substituovaných pomocou CE§H skupiny, s 4-aminoindany, obsahujúcimi alkylové skupiny V pozíciách 1 a 3 indanu ajedným alebo viacero...

Makrolidy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286772

Dátum: 22.04.2009

Autori: Botta Daniela, Pradella Lorenzo, Pellacini Franco, Romagnano Stefano, Moriggi Ermanno

MPK: A61K 31/70, C07H 17/00, A61P 29/00...

Značky: obsahom, farmaceutický, makrolidy, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú najmä 3'-des-dimetylamino-9-oxyiminomakrolidy všeobecného vzorca (I) s protizápalovou aktivitou a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

Makrolidové zlúčeniny ktoré vykazujú protizápalový účinok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12818

Dátum: 12.12.2006

Autori: Mereu Andrea, Moriggi Ermanno, Napoletano Mauro, Pellacini Franco

MPK: C07H 17/00, A61P 19/02, A61K 31/7042...

Značky: makrolidové, účinok, zlúčeniny, vykazujú, protizápalový

Text:

...vyvolanou masívnou prítomnosťou aktivovaných neutrofilov s následným uvoľnením metaloproteáz a zvýšenou produkciou kyslíkových radikálov Am. .l Respir. Crít. Care Med., 1996, 153, str. 530-534 Chest, 2000, 117 (dod. 2), str. 10 S-14 S.Podávanie makrolidových zlúčenín astmatickým pacientom vedie v dôsledku ich antioxidatívnych a protizápalových interakcií s fagocytmi, najmä s neutroñlmi, k zníženiu hypersekrécie a bronchiálnej...

Kryštálické formy makrolidových zlúčenín s protizápalovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7683

Dátum: 05.07.2006

Autori: Michieletto Ivan, Di Maria Alessandro, Napoletano Mauro, Braga Dario, Melotto Elisa, Cotarca Livius, Verzini Massimo, Maragni Paolo, Pellacini Franco, Massaccesi Franco, Restelli Angelo, Brescello Roberto, Morazzoni Gabriele

MPK: A61P 29/00, C07H 17/00, A61K 31/00...

Značky: aktivitou, protizápalovou, makrolidových, krystalické, zlúčenín, formy

Text:

...2004/013153 (WO 153) podanej menom toho istého pôvodcu vynálezu, kde sú opísane makrolidové deriváty s protizápalovou aktivitou a bez antibiotickej aktivity.0008 Obzvlášť zlúčenina (98)-3-descladinosiI-3-desmetyl-3-acetyl-9 deoxo-9-dehydroerytromycín A (nižšie v tomto texte uvedená ako ZLÚČENINA)0009 Schopnosť látky kryštalizovat vo viac než jednej kryštalickej štruktúre je známa ako polymorfizmus akonkrétna kryštalická forma je nazývaná0010...

Tiolové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282977

Dátum: 09.12.2002

Autori: Semeraro Claudio, Fantucci Mario, Romagnano Stefano, Pellacini Franco, Norcini Gabriele, Santangelo Francesco

MPK: A61K 31/425, C07D 239/26, C07D 213/55...

Značky: deriváty, farmaceutický, obsahom, spôsob, použitie, tiolové, výroby, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa tiolové deriváty vzorca (I), kde R, R1, R2 a R3 majú významy uvedené v patentových nárokoch, spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú ako aktívne zložky. Zlúčeniny vzorca (I) majú zmiešanú ACE - inhibičnú a NEP - inhibičnú aktivitu a sú užitočné na liečenie kardiovaskulárnych chorôb.