Peitl Friedrich

Spôsob bočného posúvania koľaje a stroj na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278429

Dátum: 07.05.1997

Autori: Theurer Josef, Peitl Friedrich

MPK: E01B 29/13, E01B 27/17, E01B 33/06...

Značky: vykonávanie, koľaje, stroj, spôsob, spôsobu, posúvania, bočného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bočného posúvania koľaje, pri ktorom sa v priebehu prvej spojitej pracovnej jazdy koľaj posunie doboka, v priebehu spätnej jazdy sa podvaly vyrovnajú do správnej polohy a v priebehu opačnej pracovnej jazdy sa koľaj podbije, niveluje a bočne vyrovnáva. Stroj na stranové posúvanie koľaje, pozostávajúci z koľajníc (2) a priečnych podvalov (3), sa skladá zo strojového rámu (5) uloženého na podvozkoch, na ktorom je umiestnený výškovo a doboka...

Pojazdná podbíjačka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278411

Dátum: 09.04.1997

Autori: Theurer Josef, Peitl Friedrich, Praschl Wilhelm

MPK: E01B 27/17

Značky: pojazdná, koľaje, podbíjačka

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná podbíjačka koľaje s agregátom (14) na vyrovnávanie výšky a smeru koľaje v oblasti výhybky alebo križovatky je vybavená aspoň jedným nástrojovým rámom, pojazdným po koľaji (6) prostredníctvom aspoň jednej dvojice kolies s vencami. Na nástrojovom ráme je na každú koľajnicu umiestnené aspoň jedno koleso s vencom ako smerovacie ústrojenstvo a jedno záchytné ústrojenstvo (20), vytvorené ako záchytný hák (16) a/alebo záchytná kladka (15). Na...

Podbíjačka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278307

Dátum: 04.09.1996

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjačka, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka s rámom (3) stroja uloženým na podvozkoch, s výškovo prestaviteľným podbíjacím agregátom, je vybavená naddvihávacím a vyrovnávacím agregátom (12), ktorý má naddvihávacie a vyrovnávacie pohony, ako aj naddvihávacie ústrojenstvo (20), ku ktorému je priradené prídavné naddvihávacie ústrojenstvo (15), vybavené najmenej jedným uchopovacím ústrojenstvom (31), na uchopovanie koľajnice (23) odbočnej koľaje (24) s vlastným naddvihávacím...

Stroj na stavbu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281400

Dátum: 08.05.1996

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 33/00

Značky: stavbu, koľaje, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na stavbu koľaje (3) má strojový rám (4) a na ňom upravenú nadstavbu (5), ktorá má motor (7). Vodorovne upravená spodná hraničná plocha (13) strojového rámu (4) má upevňovacie ústrojenstvo (14) na uvoľniteľné upevnenie podvozkov (6), ako aj spojku (16) na pripojenie energetického napájacieho vedenia (17) k ďalšiemu energetickému napájaciemu vedeniu (20), ktoré je spojené s trakčným pohonom (18) a s brzdovým ústrojenstvom (19) podvozka...

Podbíjací agregát na podbíjačky koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281172

Dátum: 06.03.1996

Autori: Theurer Josef, Peitl Friedrich

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjačky, podbíjací, agregát, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je vybavené najmenej dvomi vonkajšími podbíjacími nástrojmi (12, 13) a vnútornými podbíjacími nástrojmi (10, 11), ktoré sú umiestnené na výškovo prestaviteľnom prvom nástrojovom unášači (14) a druhom nástrojovom unášači (15) v pozdĺžnom smere stroja po dvojiciach za sebou a sú prostredníctvom vždy jedného výsuvného pohonu (18, 25) spojené s výstredníkovým hriadeľom (17, 26). Jeden z vonkajších podbíjacích nástrojov (13),...

Stroj na bočnú korekciu polohy koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280835

Dátum: 09.08.1995

Autori: Theurer Josef, Peitl Friedrich

MPK: E01B 27/17, E01B 33/02

Značky: polohy, bočnú, stroj, koľaje, korekciu

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na bočnú korekciu polohy koľaje (2) má na podvozkoch (3) uložený strojový rám (4) so stabilizačným agregátom (9), ktorý je prostredníctvom vyrovnávacích pohonov (11) spojený so strojovým rámom (4) a ktorý má vibrátory (20) na vytváranie kmitov koľaje (2), ako aj vzťažný systém (12). Na strojovom ráme (4) je kĺbovo uložený vyrovnávací pohon (11) prostredníctvom dištančného členu (10), vytvoreného ako lano (27), nepriamo spojený so...

Podbíjací agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 277800

Dátum: 08.03.1995

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef, Praschl Wilhelm

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjací, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjací agregát (1) pre podbíjačku koľaje pozostáva z celkom štyroch v priečnom smere koľaje vedľa seba usporiadaných a prostredníctvom pohonov (2) od seba navzájom nezávisle posuvných podbíjacích jednotiek (3), ktoré majú vždy jeden rám (5) agregátu s výškovo prestaviteľne uloženým unášačom (7) nástrojov a dva na ňom uložené v pozdĺžnom smere stroja navzájom protiľahle upravené, vibrovateľné a prisúvateľné podbíjacie nástroje (9). Každý...

Podbíjačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280739

Dátum: 10.08.1994

Autori: Theurer Josef, Peitl Friedrich

MPK: E01B 27/17

Značky: podbíjačka

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka (1) je vybavená strojovým rámom (2) a rámom (11) agregátu, ktorý je vzhľadom naň v pozdĺžnom smere stroja prostredníctvom pozdĺžneho posuvného pohonu (15) posuvný, ktorý je spojený s podbíjacím agregátom (16) a s agregátom (18) na naddvihovanie a vyrovnávanie koľaje a ktorý je rovnako ako strojový rám (2) uložený prostredníctvom najmenej jedného podvozka (14) na koľaji (4). Rám (11) agregátu je spojený s prídavným naddvihovacím...

Ťahacie zariadenie koľajnice na pozdĺžne posúvanie koľajníc položenej koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277713

Dátum: 17.12.1991

Autori: Theurer Josef, Peitl Friedrich

MPK: E01B 29/16

Značky: položenej, zariadenie, posúvanie, pozdĺžne, ťahacie, koľajníc, kolajnice, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (12) na ťahanie koľajnice (4) je opatrené upínacími klieštinami (17), ktoré sú výkyvne uložené na naprieč k pozdĺžnemu smeru koľajnice (4) upravenom priečniku (15), ktoré vytvárajú v pozdĺžnom smere koľajnice (4) od seba v rozostupe upravenú dvojicu (16) upínacích klieštin (17) a ktoré sú opatrené pre dosiahnutie na koľajnicu (4) upravenými zvieracími čeľusťami (19), pričom obe navzájom rovnobežne upravené hriadele (18) natáčania,...

Pojízdný stroj pro zpracování koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266335

Dátum: 13.12.1989

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 31/08

Značky: zpracování, koleje, pojízdný, stroj

Text:

...bokorys ohýbacího zařízení podle obr. 1. obr. 3 představujepříčný řez ohýbacím zařízením v rovině podle čáry III-III z obr. 2. Na obr.4 je zobrazen částečný půdorys a řez ohýbacím zařízením v rovině podle čáry IV-IV z obr. 2.Na obr. 5 je zobrazen diagram síly a dráhy ohybu jako důsledek postupného přetržitého ohýbání styku kolejnic zařízením pro ohýbání podle vynálezu.Na obr. 6 je znázorněn další príklad provedení zdvihací čelisti pro...