Pecho Slavomír

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282982

Dátum: 09.12.2002

Autori: Pecho Slavomír, Kotlas Ján

MPK: B60C 11/03

Značky: plochy, plášťa, bežnej, dezén, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Boky jednotlivých blokov (4, 5) priľahlé k drážkam (2, 3) zvierajú s obvodovou osou (1) pneumatiky uhol (alfa), ktorý má v každej z polovíc plochy plášťa pneumatiky proti obvodovej osi (1) opačný smer orientácie, pričom priečne drážky (6) medzi jednotlivými vnútornými blokmi (4) sú v smere zmyslu otáčania pneumatiky trikrát zalomené a majú konštantnú šírku, zatiaľ čo priečne drážky (6) medzi jednotlivými ramenovými blokmi (5) sú zalomené...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282804

Dátum: 12.11.2002

Autori: Pecho Slavomír, Prekop Štefan, Kotlas Ján

MPK: B60C 11/03

Značky: plášťa, pneumatiky, bežnej, dezén, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

V jednej polovici plochy plášťa pneumatiky má priečna drážka (6) medzi bokom (9) a obvodovou ramenovou drážkou (4) konvexný priebeh a medzi jednotlivými vnútornými blokmi (3) priebeh konkávny, a v druhej polovici plochy plášťa pneumatiky má priečna drážka (6) medzi bokom (9) a obvodovou ramenovou drážkou (4) konkávny priebeh a medzi jednotlivými vnútornými blokmi (3) priebeh konvexný, pričom každá polovica každého ramenového bloku (5),...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282803

Dátum: 12.11.2002

Autori: Kotlas Ján, Pecho Slavomír

MPK: B60C 11/03

Značky: pneumatiky, plochy, plášťa, bežnej, dezén

Zhrnutie / Anotácia:

Strana každého zuba, pozdĺžnej osi priečnych drážok (5) medzi jednotlivými stredovými blokmi (5) a pozdĺžnej osi priečnych drážok (5) v krajných úsekoch (e, c, f) medzi jednotlivými vnútornými a ramenovými blokmi (3, 4) zvierajú s obvodovou osou (1) uhol (beta), ktorý je väčší než 70° a menší než 80°, a druhá strana každého zuba zviera s obvodovou osou (1) uhol (alfa), ktorý je väčší než 162° a menší než 168°, pričom priamka (14) preložená...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282784

Dátum: 11.11.2002

Autori: Pecho Slavomír, Kotlas Ján

MPK: B60C 11/03

Značky: plášťa, bežnej, pneumatiky, dezén, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Všetky boky jednotlivých blokov (2, 3, 4), priľahlé k obvodovým drážkam (6, 7), zvierajú s obvodovou osou (1) pneumatiky rovnaký uhol (alfa), ktorého smerová orientácia je v každej z polovíc plochy plášťa pneumatiky proti obvodovej osi (1) vzájomne opačná a šírky obidvoch obvodových ramenových drážok (7) sú rovnaké a rovnajú sa 1,2- až 1,5-násobku šírok rozmerovo rovnakých obvodových vnútorných drážok (6), pričom na časti bežnej plochy,...

Dezén behúňa pneumatiky na osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 277915

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štubňa Michal, Kotlas Ján, Pecho Slavomír

MPK: B60C 11/00

Značky: osobné, dezén, pneumatiky, automobily, behúňa

Zhrnutie / Anotácia:

Je tvorený pásom stredových blokov (3) a dvoma pásmi vnútorných blokov (4) oddelených od seba navzájom vnútornou drážkou (2) a pozdĺžnou ramennou drážkou (5), kde každý vnútorný blok (4) opatrený vnútorným priečnym zárezom (10) je na jednej strane ohraničený vnútornou drážkou (2) od stredového bloku (3) a na druhej strane pozdĺžnou ramennou drážkou (5) od ramenných blokov (6) opatrených ramenným priečnym zárezom (11) a ramennou priečnou drážkou...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277914

Dátum: 11.07.1995

Autori: Ondáš Miroslav, Prekop Štefan, Pecho Slavomír, Štubňa Michal

MPK: B60C 11/00

Značky: dezén, bežnej, pneumatiky, plochy, plášťa

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne drážky dezénu sú v pásoch vnútorných blokov (3) ukončené od stredovej obvodovej drážky (2) vo vzdialenosti rovnajúcej sa 0,3-násobku šírky (L) pásu vnútorných blokov (3) a ich šírka sa smerom ku kraju boku plášťa pneumatiky plynule zväčšuje, pričom každý vnútorný blok (3) je opatrený jednak tromi priečnymi zárezmi (7), jednak jedným, s obvodovou osou (1) plášťa pneumatiky rovnobežným, obvodovým zárezom (8) a jednak jedným, z priamej...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277913

Dátum: 11.07.1995

Autori: Pecho Slavomír, Kotlas Ján, Štubňa Michal

MPK: B60C 11/00

Značky: pneumatiky, bežnej, dezén, plášťa, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne drážky (6) dezénu sú v pásoch vnútorných blokov (3) ukončené od stredovej obvodovej drážky (21) vo vzdialenosti rovnajúcej sa 0,1 až 0,2-násobku šírky (Š) pásu vnútorných blokov (3) a ich šírka sa smerom k privrátenému boku (9) plášťa pneumatiky plynule zväčšuje, pričom vnútorné bloky (3) i ramenové bloky (5) sú každý opatrený tromi priečnymi zárezmi (7) s tvarom zhodným so zakrivením priečnej drážky (6) v danej obvodovej časti plášťa...

Dezén behúňa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277688

Dátum: 11.05.1994

Autori: Kotlas Ján, Pecho Slavomír, Štubňa Michal

MPK: B60C 11/03, B60C 11/00

Značky: behúňa, dezén, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén behúňa pneumatiky radiálnej konštrukcie pre osobné dodávkové automobily je tvorený v smere obvodovej osi (1) dvoma pásmi vnútorných blokov (3) oddelených stredovou drážkou (2), ktoré cez krajné drážky (4) nadväzujú na pásy ramenných blokov (5). Vnútorné bloky sú od seba navzájom oddelené zalomenými stredovými priečnymi drážkami (6), ktoré zvierajú s obvodovou osou uhly alfa a beta, pričom platí vzťah alfa < beta delta > 90 st....

Dezén bežnej plochy plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277818

Dátum: 16.12.1992

Autori: Cíbik Stanislav, Balát Jozef, Pecho Slavomír, Čech Jaroslav, Žiak Vladimír

MPK: B60C 11/04

Značky: bežnej, dezén, plochy, plášťa

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén bežnej plochy autoplášťa tvorený obvodovými a priečnymi drážkami je opatrený troma pásmi blokov (Z1, Z2, Z3) tak, že stredový pás blokov (Z1) je čiastočne prerušovaný krátkymi priečnymi zárezmi (5) v nepravidelných vzdialenostiach po obvode, vnútorný pás blokov (Z2) obsahuje deväťstranné bloky (6) vzájomne pootočené o 100 stupňov a desaťstranné bloky (7). Okrajový pás blokov (Z3) obsahuje osemstranné bloky (8) s minimálne tromi rôznymi...