Pechan Zdeněk

Miniatúry preplechovací trojcestný kohút

Načítavanie...

Číslo patentu: 267074

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pechan Zdeněk, Šmigáňová Alena, Šmigáň Peter

MPK: F16K 11/00, A61M 5/32

Značky: kohút, preplechovací, miniatúry, trojcestný

Text:

...lepidlom na báze epoxidu.vynález nájde uplatnenie v laboratöriách najmä mikrobiologických, biochemických alebo zdravotníckych.1. Miniatúrny preplachovaci trojcestný kohút určený pre prácu s labopatörnymi anaerôbnymi zariadeniami najmä v zdravotníctve a v biochémii, pozostávajúci z jadra, v ktorom je usporiadané epojovacia rúrka vo tvaru T, a z plášťa, vyznačený tým, že v plášti (2) kohúta je prívod (3) tvaru vnútorného kônického zábrusa s...

Spôsob metanogénnej fermentácie prasačej hnojovice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266139

Dátum: 14.11.1989

Autori: Adamec Otto, Pechan Zdeněk, Petrovičová Beatrix

MPK: C02F 3/28

Značky: spôsob, fermentácie, metanogénnej, hnojovice, prasačej

Text:

...výške od 11 do 18, pričom podstata vynálezu je V tom, že surová hnojovica sa najprv zbaví najmenej 80 hmot. nerozpustených látok separáciou, s výhodou odstredením a potom fermentuje pri pH 7 až 8,5 pri dobe zdržania 4 až 7 dní za prítomnosti adaptovanej bakteriálnej kultúry, kultivovanej za prítomnosti hnojovice najmenej dva roky.Ako bude dalej uvedené V príkladoch, podmienkou vyššieho účinku je dlhodobá adaptácia zmesnej kultúry...

Dvojdielné vodítko injekčnej ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: 253907

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šmigáň Peter, Greksák Miloslav, Pechan Zdeněk

MPK: A61M 5/32

Značky: injekčnej, dvojdielné, vodítko

Text:

...tvorené dvoma pozdĺžnymi telesami, opatrenými pozdĺžnou drážkou tvoriacou vedenie ihly, pričom najmenej na jednom telese sú vytvorené spojovacie mechanizmy, ktorého podstatou je, že pozdĺžne telesá sú spojené k sebe privrátenými pozdlžnymi stenami, v ktorých je vytvorená pozdlžna drážka prechádzajúca na oboch koncoch do kužeľovitého rozšírenia, pričom spojovacie mechanizmy, napríklad tesne priliehajúce výstupy, pérová západka alebomagnetické...

Otvírak lahviček na antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 220824

Dátum: 15.12.1985

Autori: Možný Jaroslav, Pechan Zdeněk, Imrich Róbert

Značky: antibiotika, lahviček, otvírak

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru obalové techniky a řeší nástroj k bezpečnému otevírání lahviček na antibiotika ve zdravotnických a podobných laboratořích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že držák je opatřen záchytem, proti němuž je protiopěrka pro záběr s protilehlou částí uzávěru. Rovina protiopěrky svírá s rovinou držáku v úseku mezi záchytem a protiopěrkou tupý úhel v rozsahu 95 až 105°.

Otevírač lahviček na antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 220823

Dátum: 15.12.1985

Autori: Možný Jaroslav, Pechan Zdeněk, Imrich Róbert

Značky: lahviček, otevírač, antibiotika

Zhrnutie / Anotácia:

Otevírač lahviček na antibiotika, sestávající z držáku a otevíracího ústrojí, vyznačený tím, že na jednom konci podélného držáku (1) je provedena čelní opěrka (2) a proti ní alespoň jeden protilehlý úchyt (3), zakončený ozubem (4) a nejkratší vzdálenost mezi čelní opěrkou (2) a ozubem (4) je menší, než je průměr uzávěru (5) lahvičky.

Způsob termofilního zpracování organických sekundárních surovin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216966

Dátum: 01.09.1984

Autori: Barták Richard, Pechan Zdeněk, Hässler Jozef, Barchánek Michael

Značky: organických, způsob, provádění, zpracování, zařízení, surovin, tohoto, sekundárních, termofilního, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu termofilního zpracování organických sekundárních surovin, např. exkrementů hospodářských zvířat a dále zařízení k provádění tohoto způsobu. Organické sekundární suroviny se smísí ve stanoveném poměru s částí již termofilně zpracovaného sypkého produktu a dále s materiálem desikačním, nasávacím, popř. s dalšími doplňkovými složkami vzniklá vsádka se lisuje na brikety, jež se po dobu 70 až 150 hodin podrobí termofilnímu...