Pawelka Petr

Zapojenie na reguláciu tlaku, hlavne v sekundárnom vykurovacom okruhu výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1153

Dátum: 08.05.1996

Autori: Pawelka Petr, Vršecký Pavel

MPK: G05D 16/10

Značky: okruhu, hlavne, sekundárnom, zapojenie, reguláciu, tlaku, výmenníka, vykurovacom

Text:

...druhej prípojky. ktorá Je pripojená k odvodnej vetve eekundárneho vykurovacieho obvodu. Pri poklese tlaku v druhej ovládacei pripojke dôjde vplyvom vratného prvku k poeuvu pieeta a tým k otvoreniu druhého ventilu a k prepoieniuprivodnej a odvodnej vetvy sekundárneho vykurovacieho obvodu.Zapojenie podľa hlavneho nároku umožňuje opoľahlivo udržovaťtlak v odvodnej vetve snkundarneho vvkurovaoieho obvodu na požadovanej výške a podľa potrebv ľahko...

Riadiaci člen

Načítavanie...

Číslo patentu: U 685

Dátum: 07.12.1994

Autori: Walter Jiří, Pawelka Petr, Vršecký Pavel

MPK: F16K 31/00, F16K 1/00

Značky: riadiaci, člen

Text:

...Imktrinkým. tlaknvým vzduchom almhn kvapalinmu, zuja hiavne ich záviald ť naTato navýhdda Ja mdatranana napriklad pri Pr iacüm vantilapndľa CS Aü 228 679. ktorý pdz .ava 2 kužalika. ktorý je dmzihlu. na ktmraj Je nanružina. vlnmvnmm. Ďa i sú zname technickú ri enia, priŤažkmati pri týchto vi wiach väwikajú hlavna pri zmenenarammtrmv via nia. prdtnža naatavania uhvykla vyžadujeznačné nárukv na kvalifikáciu ubaluhy a atd Ja Fpnjmné avýmenou...

Riadiaci člen

Načítavanie...

Číslo patentu: U 145

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pawelka Petr, Walter Jiří, Vršecký Pavel

MPK: G05B 11/60

Značky: riadiaci, člen

Text:

...je výhodné, jeetliže je část válce nad regulátorem Pbužíny vytvořena jako snímatelná.Přehled obrázků na vĺkresechDalší podrobností k vytvoření řídícího členu podle technického řešení jsou uvedeny pomocí výkresu v příkladu provedení. Na tomto výkrese znázorňujeobr. l řídící člen opatřený membránou a obr. 2 řídící člen opatřený pístem.Řídící člen podle obr. l sestává z válce, který je tvořen držákem Q tlakové hlavice, na kterém je...

Zariadenie na reguláciu a stabilizáciu tlaku v bojleri súčasne s jeho doplňovaním z vodovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 144

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pawelka Petr, Vršecký Pavel, Walter Jiří

MPK: G05D 16/00

Značky: zariadenie, súčasné, stabilizáciu, vodovodu, doplňováním, tlaku, reguláciu, bojleri

Text:

...odpojit,je propojka mezi vodovodem a řízeným ventilém a/nebo mezi řízeným ventilem, výhodné vedením snímače tlaku, a boilerem opetřena uzavíracím ventílem.Přehled obrázků na výkresechTechnické řešení je dále blíže objaaněno na příkladu provedení pomocí výkresu, který znázorňuje schematicky zařízení k regnlací u stabílizaci tlaku v boileru současně s jeho doplňováním z vodovodu.Zařízení k regulaci a stnbilizaci tlaku v boileru současně a...

Zariadenie na reguláciu a stabilizáciu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 143

Dátum: 11.08.1993

Autori: Vršecký Pavel, Pawelka Petr, Walter Jiří

MPK: G05B 11/60

Značky: tlaku, zariadenie, stabilizáciu, reguláciu

Text:

...řešení je vytvořit B minimálními pořizovacímí náklady zařízení k regulaci a stabilizaci tlaku které nevyžaduje vlastní zdroj energie, pracuje automaticky a vylučuje únik upraveného teplonosného média z teplovodního okruhu do zdroje teplonosného média, například vodovodu.Uvedené požadavky splňuje technické řešení shora uvedeného typu podle prvního nároku.u Podstata tohoto zařízení k regulaci a atabilizaci tlaku spočíva v tom, že vedení...