Pavlíková Jarmila

Zelené 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270782

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kozubek Vladimír, Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Chudina Miroslav

MPK: C09B 45/06, C09B 45/26

Značky: zelené, azobarvivo, chromokomplexní

Text:

...směsných značek, což ovšem klade vyšší nároky na surovinovou základnu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňuje zelené 1 2 chromokomplexní azobarvivo podle vynálezu, obecného vzorcekde R H nebo -CH),X H nebo -Cl a Me je alkalický kov nebo NH 4.Výhody barviva podle vynálezu spočívají V jeho vysoké rozpustnosti za studena (00 až 100 g/1) a zejména v možnosti jeho přípravy běžně použivanou koordinační chromací ve vodném...

Kyselá dodatečně chromovatelná barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269615

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíková Jarmila, Marhan Jiří, Kuthan Petr

MPK: C09B 29/36, C09B 29/03

Značky: dodatečné, kyselá, barviva, chromovatelná

Text:

...a 100 m 1 roztoku NaZCOBZo žluté kopulační nusponzo na bnrvivo izoluje vynolením N 501 a filtraeí. Usušenim filtračního koláče se zíoká 80 g vydatného barvivn, ktoré bnrví vlnu z kysalého prostředí žlutým odotínsm a po dodatočné ohromaoi rovněž žlutýn odstínom.Diazo nmíñoteroftalové kyseliny, připravené podle pŕíkladu 1, so kopuluje s roztokem 1-(3153 ichlor-üĺsulfofenyl)-j-nothyl-ý-pyrazolonu zíakaným rozpuštšním 32,2 g (0,1 mol)...

Kyselé dodatečně chromovatelné barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269613

Dátum: 11.04.1990

Autori: Marhan Jiří, Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr

MPK: C09B 29/30, C09B 29/03

Značky: barvivo, kysele, chromovatelné, dodatečné

Text:

...bylo nalezeno nové kyselé dodatečně chromovatelné barvivo vzorcekteré svým odstínem í vlastnostmi vhodně doplňuje paletu kyselých dodatečně chromovatelných barvív, barviv alízarinchromových.18,1 g (0,0 mol) kyseliny aminotereftalové 100 se rozpustí ve 100 ml vody a 80 ml roztoku Na 0 H (c 2,5 mol/1). Po rozpuštění se přidá AU ml roztoku NaNG 2 (c 2,5 mol/1) a směs se pomalu přikape do předložených 30 ml kyseliny chlorovodíkové (c 10...

Kyselé dodatečně chromovatelné barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268496

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kuthan Petr, Marhan Jiří, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 29/03, C09B 29/16

Značky: dodatečné, chromovatelné, barvivo, kysele

Text:

...při použití Jiné třídy berviv.Nyní bylo nalezeno nové kyaelě dodatečně ohromovatelné bervivo vzorcektoré svým odetínem 1 vlastnostmi vhodně doplňuje paletu kyselýoh dodatečně chromovatelných berviv, barviv alizerinchromových.18,1 5 (0,1 mol) kyseliny aminotereftalové 100 se rozpueti ve 100 ml vody o 80 ml roztoku Na 0 H (c 2,5 mal/1). Po rozpuštění se přidá 40 ml roztoku NaN 02 (c u 2,5 mol/1) a směs se pomalu přikepe do předloženýoh 30 ml...

Oranžové 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268368

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kuthan Petr, Kozubek Vladimír, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarvivo, oranžové

Text:

...sulfoskupiny v molekule berviva e rozloženin náboje v jeho molekule lze tento negntivni vliv potlao či.Z německého spisu DE 2 S 01 449 jsou známe 1 2 kovokomplexni ezoberviva s jednou sulfoskupinou v molekule ne bázi sulfofenylmetylpyrezolonu. Nevýhodou těchto berviv je vysoká eurovinová náročnost. Aktívni komponente neeulfonovaného bervive musi, kromě připadných dalších eubstituentů, vždy neet v poloze S nebo 6 nitroskupinu, zatim co...

Červené 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268108

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kuthan Petr, Kozubek Vladimír, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, chromokomplexní, červeně

Text:

...azobarvivn s jednou sulfoskupínou v nolekule nn bázi sulfofenylmetylpyrazolonu. Nevýhodou těchto barviv je vysoká surovinová náročnost. Aktivní komponent nesulfonovaného barvíva musí, kromě případných dalších substituentů, vždy néat v poloze 5 nebo 6 nítroekupinu, zatím co substituce aktivní komponenty sulfonovaného azobarviva je v poloze 5 nepřípuetná. Tato barvíva znamenají pro výrobce bnd rozšíření sortimentu výroby nítrovaných aminofenolů...

Kyselé dodatečné chromovatelné barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266649

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila, Marhan Jiří

MPK: C09B 45/16, C09B 29/03

Značky: chromovatelné, kysele, dodatečné, barvivo

Text:

...barviv.barviv využivají chromovatelnými barvivy se vyzna na světle, jichž nelze dosáhnout přiNyní bylo nalezeno nové kyselé dodatečně chromovatelné barvivo vzorcekteré svým odstínem i vlastnostmivhodně doplňuje paletu kyselýoh dodatečně chromovatelnýchP ř i k l a d se rozpusti ve 100 ml vody a 80 mldá 40 ml roztoku NaN 02 (c 2,5 mol/1). vé (c 10 mol/1)18,1 g (0,1 mol) kyseliny aminotereftalové 100 roztoku Na 0 H (c 2,5 mol/1. K tomuto...

Způsob přípravy černého symetrického 1:2 chromitého komplexu azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262172

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chudina Miroslav, Kozubek Vladimír, Pavlíková Jarmila, Suk Jiří

MPK: C09B 45/16

Značky: azobarviva, černého, přípravy, komplexu, chromitého, způsob, symetrického

Text:

...no tchromanové ionty, které představují daleko slabší o-xitdační činidlo, je zde používán pětlnásobný lpřebytek hydroxidu.Tento jpřebyltek hydroxidu vytváří .prostředí, ve kterém je po-lolbarvivo NDNSK-2 N snadno atakováno jak vzdušným kyslíkom,tak í chromanovýmí ionty. Dále bylo zjištěno, že snlžováním přebytku hydroxídu ažna potřebné 2 ekvivalenty, nedvojde v případě poloharviva NDNSK - 2 N .k výraznému zlepšení výxtěžku a pripravené...

Způsob přípravy modrého symetrického 1:2 chromitého komplexu azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262171

Dátum: 14.03.1989

Autori: Suk Jiří, Chudina Miroslav, Kozubek Vladimír, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/16

Značky: komplexu, přípravy, symetrického, chromitého, modrého, azobarviva, způsob

Text:

...než 9. Nevýhodou t-oh-outo postupu je skutečnost, že vlastní chromaci je nutno provádět v prostředí, obsahujícím organické rozpouštědlat alkoholy, étery .a estery.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňuje způsob prípravy sytmeltrického 1 2 chromitého komplexu tazobarviva 2-hvdroxy-zl-tnatttalensulfokyselina-l-azo-1 ďľ-hydroxynafttalen »ve slabě kyselém až silně alkalickém prostředí za prítomnosti iontů NH 4 a zn pri teplotě 40 x až...

Způsob přípravy 1 ku 1 chromitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261189

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kozubek Vladimír, Chudina Miroslav, Suk Jiří, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/16

Značky: komplexu, chromitého, přípravy, způsob

Text:

...vynálezu spočivaji jednak ve zvýšení výtěžku, jednak ve zlepšení kvality 11 chromitého komplexu, což se projevi zejména u finálního barviva, které tím,že neobsahuje větší množství nerozpustných zplodin neni nutno filtrovat, až se dále promítne i v ušetřených nákladech na sušení barviva, které nemusí být pro filtraci ředěno.Nalezená rozmezĺ teplot a koncentracĺ představují optimální podmínky pro přípravu předmětného chromítého komplexu při...

Způsob výroby (.+-.)-2-(3-aminobenzyl)máselné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246794

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pomykáeek Josef, Protiva Miroslav, Jílek Jioí, Zikmund Jan, Thorovský Zdenik, Pavlíková Jarmila, Mánek Boetislav

MPK: C07C 101/447

Značky: způsob, +-.)-2-(3-aminobenzyl)máselné, kyseliny, výroby

Text:

...pouze ilustrativní a žádným zpüsobení. neomezují předmět vynálezu.K roztoku 33,7 g nitroderívátu il, ve 400 ml toluenu bylo při teplotě místnosti za míchání přidáno 86 ml konc. 3,77 mol/l natrlum bis(methoxyethoxyaluminiumhydridu. Po 4 hodinovém míchání při teplotě 30 až 40 °C byla reakčni směs rozložena 90 ml koncentrované kyseliny solné a extrahována chloroformem. Spojené organické podíly byly vysušeny síranem hořečnatým a po oddestilování...

Montážní klíč

Načítavanie...

Číslo patentu: 246792

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pavlíková Jarmila

MPK: B25B 13/10

Značky: klíč, montážní

Text:

...drážka, v níž je suvně uložena alespoň jedna planžeta opatřená ovládacím kolíkem a pracovní částí, jejíž délka je rovna délce záběrové plochy čelisti klíče.Montážním klíčem podle vynálezu se do 248792sáhne rychlá a presná změna rozteče čelistí, čímž se zabezpečuje větší pohotovost při práci, což vede k vyšší produktivitě práce. Počet potřebných klíčů pro montážní práce se snižuje na minimum, což má zásadní význam při práci ve ztížených...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252596

Dátum: 17.09.1987

Autori: Thorovský Zdeněk, Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila, Ptáček Robert

MPK: C09B 45/26

Značky: černá, šedá, chromokomplexní, azobarviva

Text:

...sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexní azobarviva sestávajíci podle vynálezu ze směsi mpnosulfonovaněho (I) a disulfonovaného (II) 12 ohromkomplexuX No, 3 I II kde M Na, K, NH. xl N 02 v rozmezi 0,2 až 0,5 mol obě x 2 N 02 0,5 až 0,8 mol x 3 S 03 H a x 4 N 02 Y 1 H 0,7 až 0,9 mol nebo obě Y 2 NHCOCH 3 0,1 až 0,3 mol X 3 N 02 a X 4 s 03 Hv poměru III 0,05 až...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252595

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila, Ptáček Robert, Thorovský Zdeněk

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, chromokomplexní, šedá, černá

Text:

...barviva V malé míře i dvě symetrická 12 chromkomplexní barviva, a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexní azobarviva sestávající podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného (I) a disulfonovaného (JI) 12 chromkomplexua připruvitelná koordinační chromací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,o-dihydroxyazobarviva a 11 chromkomplexu...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252594

Dátum: 17.09.1987

Autori: Ptáček Robert, Thorovský Zdeněk, Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: šedá, azobarviva, černá, chromokomplexní

Text:

...(I) a disulfonovaného (II) 12 chromkomplexua připravitelná koordinačnĺ chromaci směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,o-dihydroxyazo bąrviva a 11 chromkomplexu 0,0-dihydroxyazobarviva obsahujiciho v molekule jednu sulfosku pinu nebo přímo misením I B II za mokra resp. za sucha.zvýšením obsahu disulfonovaného 12 ohromkomplexu (II) lze příznivé ovlivnit barviřské vlastnosti monosulfonovaného 12 chromkomplexu barviva s vyšším...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252593

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk, Ptáček Robert, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, šedá, černá

Text:

...v malé míře i dvě symetrická 12 chromkomplexní barviva, a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexni azobarviva sestávajicí podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného (Il a disulfonovaného (II) 12 chromkomplexu/ ~ Z kde M Na, K, NH 4 II kde obě Z H nebo N 02Zz kde zl N 02 a zz so 3 Ha připravitelná kootdinačni chromaci směsi nesulfonovaného a sulfonovaného...

Modré 1:2 chromkomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252334

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: modré, azobarvivo, chromkomplexní

Text:

...žádaného asymetricêťkého 12 chromokomplexního barviva v malé míře i dvě symetrická 12 chromokomplexní azobarviva a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami /II/ v molekule.Nyní byla nalezena modrá 12 chramokomplexní azobarviva aestávající podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného /I/ a disulfonovaného /II/ 12 chrnmitého komplexua připravitelná koordinačni chromací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného oÁ-dihydroxy...

Modré 1:2 chromkomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252333

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdeněk

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, chromkomplexní, modré

Text:

.../připraveného kopulací 1-diazo-2-naftol-4-sulfokyssliny s 2-naftolem a následující chromací Chromitou solí V kyselém prostředí/ s 0,6-dihydroxyazobarvivy 1-/4-nitro-Zrhydroxyfenylazof-2-naftol resp. 1-/5-chlor-2-hydroxyfenylazo/-2-naftol /která se připraví kopulací diazotovaného 5-nitro-2-aminoťenolu resp. 4-chlor-2-aminofenolu s 2-nafto 1 em/ nebo přímo mísením I a II za mokraňněsnä 12 chromkamplexní modř se vyznačuje zlepšením...

Modré 1:2 chromkomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252332

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk

MPK: C09B 45/26

Značky: modré, chromkomplexní, azobarvivo

Text:

...(I) a disulfonovaného (II) 12 chromokomplexu0 i o O a O CL / ,Mo Šr / M 9 0/ o 0/ .o oo či oo ü No, N 02 303 S 03 I IIa připravitelná koordinační chronací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,ő-d 1 hydro xyazobarviva s 11 chromitým komplexem 0,6-dihydroxyazobarviva obsahujícím v molekule jednu sulfoskupinu, nebo přímo misenim I a II za mokra resp. za sucha.Zvýšenim obsahu disulfonovanáho 12 chromitého komplexu (II) lze...

Vulkanizovatelná elastomerní směs k výrobě míčků, zejména tenisových

Načítavanie...

Číslo patentu: 242800

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zábranský Jioí, Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítizslav, Thorovský Zdenik

MPK: A63B 39/06, C08L 9/06

Značky: zejména, tenisových, směs, elastomerní, vulkanizovatelná, míčků, výrobe

Text:

...se po domíchání s některými posledně jmenovsnými složkami vulkanizuje za teploty podstatne vyšší.Nevýhodou táto u podobných směsi je horší dostupnost některých jejích složek. které alespoň v evropských poměrech nedovolují rozvití ekonomické výroby ve větších kvantech míčků, 3 242800které by byly jak po stránce technické - tj. požadovaných herních vlastností - tak i po stránce obchodní konkurenčně schopné. Mimo to má uvedená známá směs a...

Montážní lešenová plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 242798

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pavlíková Jarmila

MPK: E04G 1/15

Značky: lešeňová, plošina, montážní

Text:

...pro nasunutí přes vodorovnou trubku čela. Obr. 4 znázorňuje čelo vyrobené svařením vodorovných a svislých trubek. Obr. 5 znázorňuje boční pohled na složenou montážní plošinu, zejména pro skladování. Obr. 6znázorňuje půdorysný pohled z obr. 5.Svařením rovnoběžnýoh nosníkú l se spojovacímí nosníky g, které jsou tvořeny trubkami,je sestaven rám, ke kterému jsou V rozích přivařeny nástavky §, rovněž tvořené trubkami, do kterých je možno ve...

Zapojení pro elektronické ovládání ukazatele s otočným magnetem v poli čtyř cívek pro použití v pilotních simulátorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 242795

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pavlíková Jarmila

MPK: G09B 9/08, G08C 19/08

Značky: cívek, zapojení, elektronické, magnetem, použití, ukazatele, čtyř, simulátorech, ovládání, otočným, pilotních

Text:

...kontaktům prvního bloku 1 přepínačů, do jehož prvního řídicího deködéru 2 vstupují pátý a šestý bit vstupního slova. Čtyři výstupy prvního bloku 3 přepínačů jsou pak odbočkami kruhového potenciometru. Účel tohoto přepínače spočíva v tom, že mezi dvěma pevnými odbočkami posouvá polohu lineárního potencíometru na jednu ze čtyř poloh, přičemž mezi dvěma sousedními odbočkami zůstává vždy čtvrtina kruhového potenciometru. Tím je umožněn...

Fólie se stažitelnou slupovací vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242794

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítizslav, Thorovský Zdenik

MPK: B41M 3/02

Značky: fólie, stažitelnou, slupovací, vrstvou

Text:

...vynálezu je konstantou viskozitního poměru podle ČSN 64 0001.Fyzikální podstatou vytvorené mezni adhezni aktivní vrstvičky na rozhraní podložka-s 1 upovaci vrstva je dífůze a migrace vhodného poměru pravých a nepravých změkčovndel, která je pro daný typ makromolekulární látky použité jako báze slupovaci vrstvy minimální za optimálního poměru a složení pravých a nepravých změkčovadel. Výhoda fólie podle vynáleäu je, že pro...

Modré 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249480

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Pištora Josef, Bouzek Jan, Thorovský Zdeněk, Suk Jiří

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, modré, chromokomplexní

Text:

...poulívdn 51 | 1 haine-buinofenol. Nitroakupino v polooo 5 ovuvní odotin notouk, lo výolochł box-vivo o lodi.Nyní bylo nolozono modré ý 2 chrouokonploxni borvtvo o kolorloucwl poounol do solona vzorcekdo u na, x, m 4, . pŕipravnolnó nionouohronoci monoozoborvivo 5-n 1 tro-2-n 1 no-fono 1 2-nofto 1 o 1 1 chromitý konploxon nonäoooborvivn 1-dIooo-Z-nŠftoI-houlfokyoolłno 2-noťto 1 vo vodný prostředí při toplotl 70 oi 100 °c o pH 6 o H , ktoré...

Způsob přípravy chromitého komplexu monoazobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 236436

Dátum: 01.06.1986

Autori: Thorovský Zdeněk, Hanousek Vítězslav, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/16

Značky: způsob, monoazobarviva, chromitého, komplexu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy chromitého komplexu monoazobarviva obecného vzorce kde jedno X = -NO2 a druhé X = H jedno X _ -SO3 H a druhé Y = H chromací monoazobarviva za přítomnosti kyseliny mravenčí a minerální kyseliny.

Způsob přípravy chromitého komplexu monoazobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 236435

Dátum: 01.06.1986

Autori: Thorovský Zdeněk, Hanousek Vítězslav, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/16

Značky: komplexu, chromitého, přípravy, monoazobarviva, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy chromitého komplexu monoazobarviva obecného vzorce chromací polobarviva ve vodném prostředí za přídavku 0,01 až 0,3 molu minerální kyseliny, vztaženo na 0,1 molu chromité sole.

Avirulentní vakcína proti trichofytóze skotu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246791

Dátum: 17.04.1986

Autori: Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdenik, Pokorný Milie, Hanousek Vítizslav

MPK: A61K 39/12

Značky: skotu, způsob, proti, trichofytóze, její, vakcína, výroby, avirulentní

Text:

...při 37 °C. .K inokulaci živné půdy je použitoinokulum výrobního kmene CCMF-751 nebo CCM F-764, Lidržované v lyofllizovaném nebo ve zmrazeném stavu. Inokulace se provádí p 1 petovací stříkačkou, na jednu kultivační. lá hev použijeme 2 až 20 x 107 životaschopných vegetativních forem, aplikovaných v 10 C 1115 fyziologického roztoku. Inokulum je nutno ihned po inokulaci rozmístit po celém povrchu živné půdy krouživými pohyby kultlvačních...

Hnědé 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215755

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdeněk, Hanousek Vítězslav

Značky: azobarvivo, chromokomplexní, hnědé

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex pyrazolonového a naftolového o,ó-dihydroxyazobraviva, asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o červenavě hnědý odstín, vynikající výbornou vytažlivosti, egalitou i stálostmi vybarvení.

Hnědé 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215754

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítězslav

Značky: hnědé, chromokomplexní, azobarvivo

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 chromokomplex pyrazolonového a naftalového o,ó-dihydroxyazobarviva, substituovaného asymetricky jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidů o hnědý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou i stálostmi vybarvení.

Červené 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215766

Dátum: 15.10.1984

Autori: Thorovský Zdeněk, Hanousek Vítězslav, Pavlíková Jarmila

Značky: chromokomplexní, červeně, azobarvivo

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex pyrazolonových o,ó-dihydroxyazobarviv, asymetricky substituovaných jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o červené odstíny, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou i stálostmi vybarvení.

Oranžové 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215761

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítězslav, Thorovský Zdeněk

Značky: chromokomplexní, oranžové, azobarvivo

Zhrnutie / Anotácia:

1 : 2 Chromitý komplex pyrazolonových O,O'-dihydroxyazobarviv, asymetricky substituovaných jednou sulfoskupinou(viz vzorec) rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o oranžové odstíny,vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou i stálostmi vybarvení.

Šedé 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215757

Dátum: 15.10.1984

Autori: Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítězslav

Značky: azobarvivo, šedé, chromokomplexní

Zhrnutie / Anotácia:

1 : 2 Chromitý komplex naftolového o,ó-dihydroxyazobarviva asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o neutrálně šedý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou a stálostmi vybarvení.

Modré 1:2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215760

Dátum: 30.11.1981

Autori: Hanousek Vítězslav, Pavlíková Jarmila

Značky: chromokomplexní, modré, azobarvivo

Zhrnutie / Anotácia:

1:2 Chromitý komplex naftolového o,ó-dihydroxyazobarviva, asymetricky substituovaného jednou sulfoskupinou (viz vzorec), rozšiřuje paletu barviv pro barvení vlny a polyamidu o modrý odstín, vynikající výbornou vytažlivostí, egalitou a stálostmi vybarvení.