Pavlík Jiří

Domazávacia sústava vysokootáčkového ložiska, najmä bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283954

Dátum: 03.05.2004

Autori: Kříž František, Mládek Miloš, Manhalter Pavel, Pavlík Jiří

MPK: D01H 7/20, D01H 4/12

Značky: sústava, stroja, ložiska, dopriadacieho, bezvřetenového, vysokootáčkového, najmä, domazávacia

Zhrnutie / Anotácia:

Domazávacia sústava obsahuje puzdro (1), ktorým je ložisko uložené v pružnom člene (11), ktorý je uložený v ložiskovom telese (14), pričom puzdro (1) ložiska, pružný člen (11) aj ložiskové teleso (14) sú opatrené vzájomne sa kryjúcimi prístupovými otvormi (8, 10, 140), ktorým je priradená dutá priechodka (13) na strane odľahlej od ložiska uzavretá zátkou (16). Dutá priechodka (13) je uložená v prístupovom otvore (140) v ložiskovom telese (14),...

Vysokootáčkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3689

Dátum: 02.12.2003

Autori: Kříž František, Pavlík Jiří, Mládek Miloš, Manhalter Pavel, Sloupenský Jiří

MPK: D01H 4/12, F16C 33/30

Značky: vysokootáčkové, ložisko

Text:

...telies 3. Každá sústava valivých telies je vedená klietkou 4, ktorá valivé telesá 3 každej sústavy valivých telies rovnomeme rozdeľuje po obvode. Puzdro 2 je na oboch svojich koncoch opatrené známym tesnenim 5 a na vonkajšom povrchu je opatrené upínacím krúžkom 6. Tolerancia rozmerov klietok je volená tak, aby klietka bola vedená v puzdre.Časť valivých telies 3 v každej sústave valivých telies 3 môže byť vytvorená z ocele a časť valivých...

Zásobník oleja na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278344

Dátum: 12.04.1995

Autori: Konečný Jaroslav, Pavlík Jiří, Bukový Lubomír, Kříž František

MPK: F16C 33/10, F16N 3/04

Značky: zásobník, vysokootáčkového, oleja, ložiska, domazávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje nádobku (1), v ktorej je prestaviteľne osadený piest (9) s prstencovým tesnením (10) spriahnutý s vodiacou maticou (13), ktorá je osadená na vonkajšom závite (8) a obvode nádobky (1), pričom na dne (16) nádobky (1) je vytvorený otvor, na ktorý nadväzuje uzatvárací ventil ústiaci do prívodnej rúrky (6). Nádobka (1) je pevne osadená na telese (19) ložiska, pričom prívodná rúrka (6) je ukončená vo vnútornom priestore (18)...

Zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 279201

Dátum: 12.01.1995

Autori: Pavlík Jiří, Konečný Jaroslav, Kříž František

MPK: D01H 4/20, D01H 4/12

Značky: domazávanie, vysokootáčkového, zariadenie, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zložené z nádobky (1), v ktorej je umiestnený piest (8) spojený s nasúvacou maticou (12). V kŕčku (2) nádobky (1) je umiestnený valček (3) z pórovitého materiálu. Kŕčkom (2) nádobky (1) prechádza prívodná rúrka (5) utesnená prachovkou (6) a vedená do vnútorného priestoru (22) ložiska. Cez kŕčok (2) nádobky (1) je domazávacie zariadenie upevnené do telesa (20) spriadacej jednotky. Nasúvacia matica (12) je pevne spojená s aretačným...

Vysokootáčkové ložisko s domazávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278609

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kříž František, Pavlík Jiří, Manhalter Pavel

MPK: F16C 33/66, D01H 4/12

Značky: vysokootáčkové, domazávaním, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko s domazávaním je zložené z puzdra (1) s obežnými dráhami (2), z hriadeľa (3) s obežnými dráhami (4), z dvoch radov valivých teliesok (5) vedených klietkami (6) a z krytov (7) na oboch koncoch ložiska, pričom medzi obežnými dráhami (2) v puzdre (1) je vytvorený mazací otvor (8) a vybranie (9) na mazivo. Rúrka (10) je osadená v puzdre (1) prostredníctvom predpružených okrajových častí (11), v ktorých sú vytvorené výrezy...

Zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 280997

Dátum: 10.08.1994

Autori: Konečný Jaroslav, Pavlík Jiří, Kříž František

MPK: F16N 27/02, D04B 35/28, D01H 4/12...

Značky: vysokootáčkového, zariadenie, ložiska, domazávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska, určeného najmä na osadenie spriadacieho rotora bezvretenového dopriadacieho stroja s otáčkami 9.10exp(4) min.-1, prípadne vyššími. Zariadenie je zložené z nádobky (1) s viečkom (2), v ktorej je umiestnený piest (5) spojený hornou časťou s krycím kalíškom (4). Otvorom v krčku (3) nádobky (1) prechádza prívodná rúročka (13), ktorej koniec je umiestnený vo vnútornom priestore (17)...

Valivé uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 271385

Dátum: 12.09.1990

Autori: Pavlík Jiří, Doubal Karel, Rajsigl Zdeněk

MPK: F16C 33/66

Značky: valivé, uložení

Zkušební stanice pro určování rychloběžnosti valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265072

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ber Jaromír, Pavlík Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: valivých, zkušební, stanice, ložisek, rychloběžnosti, určování

Text:

...této zkušební stanice je zvlášt výhodné pro zkoušení rychloběžnosti dvouřadých a jednoředých valivých ložisek jak standardních tak speciálních mazaných plastickým mazivem. Sdílení tepla vyvíjeného během zkoušky ložiska s okolím je sníženo na minimum působením několikanásobné tepelné izolace. Jednoduchou úpravou je možno tuto stanici přizpůsobit pro zkoušení i několika ložisek současně.Přĺklad provedení zkušební stanice je znázorněn na...

Přítlačný válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 265037

Dátum: 12.09.1989

Autori: Konečný Jaroslav, Smatana Jozef, Pavlík Jiří, Kříž František

MPK: D01H 5/74, D01H 5/22

Značky: přítlačný, válec

Text:

...výheůa přitlačného válce podle vynúlazu ve srovnání se snučaaným stavam techniky spočivá ve výrbní i montážní jedu neůuchcsti při zajištění funkční spslehlívastío Celá sestava má malý počet ůilů vyžadujících vysükou výrabni přesnast, přičemž spolehlivost je ââna použitím klasického ulnženi s jednoduchgm labyrintovým těsněnim.Přítlačný válec pošle vynálezu je v částečném osovém řezu,mnázorněn na přiloženém výkresu.Iřítlačný válec...

Zařízení k mazání ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 263768

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlík Jiří, Rajsigl Zdeněk, Kříž František

MPK: D01H 7/20

Značky: zařízení, mazání, ložiska

Text:

...spočívají zejména ve zvýšení životnosti náplně plastického maziva a tím i celého ložiska, v prodloužení domazávacího intervalu a v zabránění úniku maziva z výše položené ložiskové řady.Zařízení k mazání ložiska podle vynálezu je sohemsticky znázorněno na přiloženém výkrese.Hřídal 3 je prostřednictvím dvou loäiskových řad g s valivými tělesy uspořádanýmiv klecíoh g uložen v pouzdře ł, jehož vnitřní válcová plocha je opatłena oběžnýmí...

Zařízení k zabránění úniku maziva z uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263515

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rajsigl Zdeněk, Smatana Jozef, Kříž František, Pavlík Jiří

MPK: D01H 7/20

Značky: zabránění, úniku, uložení, zařízení, maziva

Text:

...intervalu.Příkladně provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje osový řez ložiskem s tímto zařízením a obr. 2 osový pohled na toto zařízení.Hřídel 4 je prostřednictvím dvou ložiskových řad uložen v pouzdru g, přičemž jeho výše položený konec je uzpůsoben pro nalisování neznázorñěného spřádacího rotoru textilního vřetena a níže položený konec je při provozu ve styku s náhonovým řemenem. V...

Uložení zejména elektrovřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 263114

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlík Jiří, Sichler Jan, Kříž František, Lapčík Josef

MPK: F16C 32/04

Značky: uložení, zejména, elektrovřetena

Text:

...tom, že otočný člen jeOproti dosavadním uložením umožňuje provedení podle vynálezu spolehlivý chod při vysokých otáčkách otočného člena,eniž by vznikely pozorovatelné vibrace nosného členu. Použití tohoto uložení je zejména výhodné v případě, kdy otočný člen během otáčok obsahuje materiál, jehož poloha a velikost jsou proměnlivé. Uložení je samočinně vyvažàváno otočným členem « nastavujícím rovnoväžnou polohu a je zvlášt výhodné pro nejnovější...

Valivé uložení pro vysoké otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236342

Dátum: 01.01.1988

Autori: Rajsigl Zdeněk, Smatana Josef, Varhaník Stanislav, Pavlík Jiří

MPK: F16C 33/66

Značky: vysoké, otáčky, valivé, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Valivé uložení podle vynálezu je určeno zvláště pro rotorové hřídele spřádacích strojů. Sestává z uloženého ložiska upevněného v tělese spřádacího ústrojí a z rotorové hřídele, v níž je vytvořena dutina. Tato dutina je opatřena v ústí závěrem a směřuje z ní na povrch hřídele alespoň jeden radiální otvor pod nímž, či v jeho blízkosti je v dutině rotorové hřídele umístěn člen z pórovitého materiálu. Uložením podle vynálezu je podstatně...

Pomocný napájecí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251637

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pavlík Jiří, Kosina František

MPK: H03L 5/00

Značky: zdroj, napájecí, pomocný

Text:

...vstupu 2 třotího usmčrňovsčo 2, jehož první vstup 21 Jo připojen k druhému vyvouu 35 spínacího vinutí transforuitoru 1 mäničo. První výstup 21 třetího usměrioveöo 2 je připojon k prvnínu vstupu QA odpínacího obvodu Q, jehož druhývstup § 3 je připojen k druhému přívodu sítě 2 § a současně k druhému výstupu 25 třetího usměrnoveče 2, přičomž výstup §g odpínacího obvodu § je připojen k prvníuu vývodu 11 primírního vinutí pouocného...

Zařízení k brzdění vysokootáčkového pružně uloženého spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249801

Dátum: 15.04.1987

Autori: Buchta Josef, Pavlík Jiří

MPK: D01H 7/882, D01H 7/22

Značky: rotoru, uloženého, vysokootáčkového, zařízení, brzdění, pružné, spřádacího

Text:

...rotoru je na straně náhonu prostřednictvím čepu otočné uspořádáno tělísko opatřeně jednak výstupkem e jednek dalším čepem, který je e čepemrovnoběžný, a je ne něm otočné tuapořádáne brzdičke opetřená deotičkou z brzdného materiálu.Q Zařízení podle vynálezu je konetrukčně 1 výrobné jednoduché a nenáročná na údržbuJeho výhodou je, že eliminuje změnu polohy hřídele způsobenou brzdnou silou takže při ąždění dose dá destička z brzdného materiálu...

Pružné uložení vysokootáčkového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249724

Dátum: 15.04.1987

Autori: Buchta Josef, Sichler Jan, Pavlík Jiří, Kříž František

MPK: D01H 7/882, D01H 1/12, D01H 7/14...

Značky: uložení, vysokootáčkového, rotoru, pružné

Text:

...znázorněné naobr. 1 sestává z dvouřadého speciálního kuličkového ložiska g uloženého v členu l vyrobeném z lehké slitiny. Člen l je na obou koncích opatřen nákružky 1 s válcovým vnějším povrchem Q uspořádaným v ocelovém pružném kroužku 1 uloženám ve vnitřním povrchu Q tělesa 3 spřádací jednotky. Při jiném možném provedení pružného uložení podle vynálezu může být člen l vyroben z plastu a nebo může být z lehké slitiny a kroužek 1 může být...

Zařízení pro těsnění valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 249071

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rozbořil Miloslav, Smatana Jozef, Pavlík Jiří, Rajsigl Zdeněk

MPK: F16C 33/78

Značky: valivého, těsnění, zařízení, ložiska

Text:

...a válcovým povrchem drážky je uspo 2 249 071řádán těsnicí pružný člen podle vynálezu. Podstata vynálezuje v tom, že tvarový kryt je opatřen přírubou, která přiléhák čelní ploše drážky, přičemž k čelu krytu přiléhá nejméně jedna planžeta středěná s vůlí nepřesahující 0,1 mm na hřídeli av axiálním směru přitlačovaná k čelu krytu pružným kroužkeą uspořádaným v okrajové drážce vnějšího kroužku ložiska. Dal ší podstata vynálezu je v tom, že mezi...

Pružné uložení vysokootáčkového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248824

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kříž František, Pavlík Jiří, Buchta Josef

MPK: D01H 7/882, D01H 1/12, D01H 7/14...

Značky: uložení, pružné, rotoru, vysokootáčkového

Text:

...podle vynálezu je v tom, že může nahradit všechny stávající typy pružného uložení výrobně méně nákladným provedením pružného členu,zachovávajícím užitné vlastnosti všech předchozích typů. Úspora oproti dosud užívaným typůmpružného uložení spočíva zejména v menší materiálově náročnosti, nižší hmotnosti a větší odolnosti proti atmosférické a stykové korozi a negativním vlivům maziva. Další výhoda pružného uložení podle vynálezu spočíva v tom,...

Zařízení k mazání elektrovřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 248811

Dátum: 12.02.1987

Autori: Buchta Josef, Ber Jaromír, Kříž František, Pavlík Jiří

MPK: D01H 7/20

Značky: mazání, zařízení, elektrovřetena

Text:

...chozím vývrtem,uzevřeným na straně spřádacího rotoru nalisovanou zátkou. V prostoru oběžných drah je axiální vývrt spojen radiálními otvory s vnějším válcovým povrchem hřídele. V konci l hřídele je vlisována dutá válcová vložka Q a axiální vůle ve valivém uložení je vymezena tlakem pružného členu A vzepřeného mezi dnem lg zadního víka lg elektrovřetena a prstencovitou drážkou 1 vytvořenou v čele Ž dutého pouzdra g, opírajícího se o vnější...

Zařízení pro domazávání ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248684

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pavlík Jiří, Rajsigl Zdeněk

MPK: F16N 7/02, D01H 7/20

Značky: domazávání, ložisek, zařízení

Text:

...uZařízení podle vynilezu unožňuje domezávet ložiska předecích rotorů přesně určeným nnožstvím oleje bez delontdäe ložisek ze spřádecího stroje, čímž se zjednoduší údržba celého spřddecího stroje a zlepší ekononičnost provozu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno. na přiloženěn výkrese, kde obr. 1 představuje čúetečný řez celkový uspořádenš zařízení podle vynálezu, obr. 2 řez částí zařízení a obr. 3 aĺternetivním...

Klec kuličkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 231887

Dátum: 15.12.1986

Autori: Doubal Karel, Pavlík Jiří, Rajsigl Zdeněk, Sichler Jan

MPK: F16C 33/38

Značky: ložiska, kuličkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší provedení klece kuličkového ložiska, tvořené prstencem s kapsami pro kuličky, s čelní stěnou, opatřenou nákružkem. Klec z kovu nebo z plastické hmoty je otočně umístěna na kruhovém vedení, tvořeném buď hřídelí nebo i vnitřním kroužkem. K čelní stěně přiléhá alespoň jeden polohovací kroužek. Použití klece je zejména výhodné u ložisek, určených pro textilní vřetena.

Zařízení pro zjišťování vyváženosti klecí valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228845

Dátum: 01.01.1986

Autori: Pavlík Jiří, Ber Jaromír

MPK: G01M 1/04

Značky: zařízení, vyváženosti, valivých, klecí, zjišťování, ložisek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zjišťování vyváženosti klecí valivých ložisek podle vynálezu je určeno zejména pro zjišťování vyváženosti kleci rychloběžných valivých ložisek. Sestává z prizmatické podložky upevněné na stolku snímače nevyváženosti. Na vnitřních šikmých a podle osy této podložky souměrných plochách jsou upevněna dvě vodítka pro klec, na niž přiléhá shora náhonný člen. Zařízeni je možno uplatnit ve výrobních podnicích valivých ložisek.

Pružné uchycení valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 220618

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pavlík Jiří, Hosnedl Václav

Značky: ložiska, pružné, uchycení, valivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného uchycení valivého ložiska, zejména pro uložení vysokootáčkových rotorů spřádacích strojů. Rotor je uložen na dvojici valivých ložisek nebo na dvou řadách valivých těles tvořících s vnějším pouzdrem jednotný celek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na obvodě vnějšího pouzdra je vytvořena dvojice otevřených drážek, do kterých jsou vloženy pružné členy. Tyto členy jsou z vnější strany vsunuty s předpětím do dílců tvarově...

Impulsní stabilizátor napětí s vnější synchronizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 226565

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ševčík Jiří, Hoder Karel, Pavlík Jiří

Značky: impulsní, vnější, napětí, stabilizátor, synchronizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Impulsní stabilizátor napětí s vnější synchronizací vyznačený tím, že vstupní svorka impulsního stabilizátoru (1) je přes spínač (11) s pracovním vstupem (111) a výstupem (112) a přes indukčnost (16) spojena na výstupní svorku impulsního stabilizátoru (12), přičemž řídicí vstup (113) spínače (1) je spojen s kolektorem druhého tranzistoru typu NPN (8), jehož emitor je spojen se společnou svorkou (13) a báze na střed děliče sestávajícího z...

Stabilizátor výstupního napětí tranzistorového měniče stejnosměrného napětí na jiné stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214971

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hoder Karel, Pavlík Jiří

Značky: stejnosměrného, jiné, stabilizátor, měniče, tranzistorového, stejnosměrné, výstupního, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizátor podle vynálezu je určen zejména pro impulzové napájecí zdroje bez sítového výkonového transformátoru a stabilizuje střední hodnotu výstupního napětí měniče, přičemž výstupy šířkově modulovaných impulzů jsou sou časně výstupy prvního a druhého klopného obvodu a tyto klapné obvody mají na své nulovací vstupy přiveden výstup generátoru hodinových impulzů. Na nastavovací vstup prvního klopného obvodu je přiveden výstup prvního...