Pavlica Ivo

Sušárna s předehříváním sušeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260229

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: materiálů, předehříváním, sušeného, sušárna

Text:

...do sušící komory g, pod níž je uspořádána případně chladící komora Q s přívodam g chladícího vzduchu. Vespod je upraven výsypný výstup § materiálu. Na sušící komoru g je napojena přestupní vzduchová komora §, rozdělená pří padně horizontâlní přepážkou 1 na horní část § s chla dnějším vzduchom a dolni část g s teplejěím vzduchompro zefektívnění procesu zábranou mísoní ohladnějšího vzduchu nahoře s teplojším vzduchom dole. V přestupní...

Zariadenie na sledovanie povrchu pôdy roľníckym strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278228

Dátum: 19.02.1992

Autori: Kotrč Jiří, Holas Vilém, Pavlica Ivo, Bodlák Ludvík, Veverka Josef

MPK: A01D 67/00

Značky: strojom, roľníckym, povrchu, sledovanie, zariadenie, pôdy

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené dvojicou jazdných kolies (10), uložených na náprave (11) poľnohospodárskeho stroja (4), ktorá je vybavená oporným rámom (12) spojeným pomocou spojovacieho skĺbenia (13) a nosným rámom (14) poľnohospodárskeho stroja (4) doliehajúceho prostredníctvom stykového plazu (22) na pôdu. Medzi nosným rámom (14) poľnohospodárskeho stroja (4) a oporným rámom (12) nápravy (11) je usporiadaný lineárny motor (15) a aspoň jedna...

Pohon žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 275053

Dátum: 15.01.1992

Autori: Rejthar Vladislav, Pavlica Ivo

MPK: A01D 34/30

Značky: pohon, žacího, ústrojí

Zařízení pro zjišťování teploty a vlhkosti vzduchu za mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269380

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Haš Stanislav, Hutla Petr

MPK: G01N 19/10, G01W 1/02

Značky: zjišťování, vlhkosti, mrazu, vzduchu, zařízení, teploty

Text:

...optimální průběh větrání nebo klimatizace v sušárenských, skladových, výrobních a jiných objektcch tak, aby v co nejkratší době bylo dosaženo žádaných parametrů anebo aby tyto parametry byly bezproblematicky a přesně udržovány, a to s minimální spotřebou energie pro Větrání, eušení nebo klimatizaci. Zaručuje tak nejen energetické úspory, ale i kvalitní produkt, závislý na uvedených parametrech anebo doaažení a udržení optimálního mikroklimatu...

Dojicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267437

Dátum: 12.02.1990

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil, Pavlica Ivo

MPK: A01J 7/00

Značky: zařízení, dojící

Text:

...přívodní mléčný výstup 19 z dojicí soupravy L 1. jejíž podtlakový vzduchový přívod lg je přes pulsátorový kom CS 267437 B 1 2binovaný řídící ventil gg napojen podtlakovým spojem łg na vzduchové podtlakové potrubí L 5. Na podtlakový spoj 14 vedoucí ke vzduchovému podtlakovemu potrubí ii je napojen i podtlakový vývod Lg z kombinovaného řídicího ventilu 12 pro měření mléka. Kombinovaný řídící ventil iz i pulsátorový kombinovaný řídící ventil Lg...

Sesypná sušárna, zrnin a jiných materiálů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 267900

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: F26B 17/12

Značky: sesypná, sušárna, materiálů, zrnin, zejména, jiných, zemědělských

Text:

...2 je napojena přívodní komora lg sušícího vzduchu od tepelného zdroje ll, opatřeného s výhodou neznázorněným odlučovačem par ze vzduchu. Na část vnější perforované stěny 1 předsoušecí komory 2 navazuje prostřednictvím kolektoru lg odvod lg vzduchuk hlavnímu ventilátoru ll, přičemž před tímto je případně uspořádán hlavní odlučovač lá nečistot. Tepelný zdroj ll pro ohřev vzduchu může být napojen na hlavní ventilátor ll nebo má svůj přívod. Na...

Sušárna porézních materiálů, zejména zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265831

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: porézních, zejména, sušárna, zrnin, materiálů

Text:

...3. vnější sušící komora Q obklopuje alespoň jednou vnitřní sušící komoru § materiálu, která je opatřena vstupom Q materiálu z výpadu 1, provedeném vespod vnější sušicí komory Q pomocí převodu § materiálu, který však může být alternatívne zaústěn též pro eventuőlní opakování sušení ve vnější sušlcí komoře Q do přívodu g s neznázorněným volitelným přepínáním přepouštění materiálu z výpadu 7bud do přívodu g.nebo do vstupu6, není to však...

Provzdušňovací kontejnerová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 264641

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: A01F 25/22, B65G 53/22, B65G 53/18...

Značky: kontejnerová, provzdušňovací, soustava

Text:

...Q překryta, a to za účelem usměrněni proudu vzduchu. Vnitřní prostor kontejneru l je rozdělen vnitřní perforovanou stěnou 2 na uskladňovací prostor lg, pod nimž je provedeno plne dno § a na průchozí vzduchový kanál ll, otevřený směrem nahoru i dolů. Nejhořejší kontejner l při jejich uskladnění na sebe (neznázorněno) je alternativně překryt utěsňovacím víkem lg. Kontejner l může být dole opatřen rohovými loži lg pro spočinutí na rohových...

Provzdušňovací kontejner na uložení zrnin a jiných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264640

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: B65G 53/18, A01F 25/22, B65G 53/22...

Značky: zrnin, provzdušňovací, kontejner, materiálů, jiných, uložení

Text:

...l je svým svislým kanálem 2 napojen na přívod li vzduchu (viz obr. 1). Alternativně může být přívod li vzduchu upraven nad nejhořejším kontejnerem l a V tomto případě je vyústění ll spodního svislého kanálu 5 zakryto utěsněnýmKontejnery l jsou ve spodni části opatřen xhnVym poostavcem lg, případně zakrytým a mohou být po stranách opatřeny nosnými stojinami ll, případně průběžnými a uložením lg nosných stojin ll horniho kontejneru l.Funkce...

Zařízení pro kontinuální úpravu zrnin po sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263928

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dlabaja Zdenek, Kelo Peter, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: A01F 25/22

Značky: sušení, kontinuální, úpravu, zařízení, zrnin

Text:

...sesypna středova vložka -a pod výpadvovýln otvorem je uložen dopravník ústící do propadového chladiče zrniny s perforovanými stěnami, na jednu z nichž je napojen pří vod chladicího vzduchu z ventilátoru.Zařízení pro kontinuální úpravu zrnin po sušení zaručuje plynulý prostup zrniny ze sušení dále do chladioírlro procesu bez potřeby náročných investic a s mlnlmální potřebou času.Na připojeném výkrese je -schematicky znázorněn v nárysném řezu...

Zařízení pro osový posuv rotační součásti stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263927

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pavlica Ivo, Kušička Bohumil, Jindra Miloslav, Škola Jan

MPK: A01C 7/16

Značky: osový, součástí, posuv, rotační, zařízení, stroje

Text:

...zajišťuje axiální seřlzování velmi rychle a přesně s nízkými výrobními náklady. Tím značne přispívá i k přesností práce strojů a usnadňuje a zlevňuje přitom i samotný výrobní proces.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematíckém osovém řezu znázorrněn na připojeném výkrese.V p nem tělese 1 stroje je. pomocí např. dvou( žisektłłnuložena otočná část 6 strojefnäpřĺnäboj hesoucí výsevní kotouč 42. otočná část ti stroje je hnaná...

Zařízení pro snížení obsahu příměsí při sklizni podřezávaných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263037

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: snížení, podřezávaných, rostlin, zařízení, sklizni, příměsí, obsahu

Text:

...výkyvně pomoci výkyvného ramene 1, V Za oběžným sběračem Q je uspořádána před sklízeoím stolem ł mezera Q, kterou částečně vyplnujívjednak sběrací prsty łg oběžného sběrače Q, jed nak odebírací prsty Lg odebiracího bubnu 3, uspoříäaného bud pevné nad sklízecím stolom L, nebo spojeného pomocí spojovací konzoly Q s oběžnýmsběračem Q, uspořádaným na výkyvném ramenu 1a uloženěm rovněž nad sklízecím stolom Ä.V případě provedení oběžného sběrače Q...

Zařízení na provzdušňování sil, zejména obilních

Načítavanie...

Číslo patentu: 262846

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vrba Viktor, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: F26B 17/12, F24F 7/08

Značky: zařízení, zejména, provzdušňování, obilních

Text:

...vertikální řez silem a obr.2 je detailem dutého regulačního pístu, umístěného ve vertikálním prvzdušñovacím kanála a obr.3 je příčným řezem zařízením.Ve vertikálním sile L, opatŕeněm dnem gnapř.kuže 1 ovým, je uspořádáno alespoň jedno výtłlčné svislé potrubí Q a alespoň jedno odsávací svislé potrubí 1, přičemž obě potrubí g,5 jsou opatŕena perforovanými obvodovými úseky § a půnými obvodovými úseky §. Výtlačné svislé potrubí Q je napojeno na...

Zařízení pro dělení porostů při sklizni

Načítavanie...

Číslo patentu: 261147

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: A01D 63/04

Značky: zařízení, sklizni, porostu, dělení

Text:

...s-klizňové ztráty z důvodu dělení porostu. .Příklaad provedení zařízení podle vynález je znázorněn na připojených výkresech,kde obr. 1 představuje pohled ze přediu,obr. 2 je npříčný a obr. 3 je půdorysem z obr. 1.,Sklízecí stůl 1 neznázorněnéhuo sklízecího stroje je opatřen shrnovacím dopravníkem 2. Před sklízecím stolem 1 je uspořádána předsunutá žací lišta 3, mezi níž .a vsklízecím vsto-lem 1 je uzspořádán dopravník 4 sklízených rostlin,...

Sušárna s předehříváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259787

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: F26B 17/12

Značky: předehříváním, sušárna

Text:

...hřebenovým potrubím. Podstata vynálezu spočivá v tom, že dno hřebenového potrubí,uspořâdaného v násypném prostoru sušárny, je sklo něno pod úhlem od horizontály.Sušárna s pŕedehříváním podle vynálezu dosahuje optimáluího využití tepelné energie odpadního vzduchu okamžitě po násypu sušeného materiálu a zaručuje bezproblémový odtok kondenzátu. Tím se zrychli a zefektivni sušicí proces.Příklad provedení sušárny podle vynálezu je znázorněn...

Zařízení pro zjišťování teploty a vlhkosti vzduchu v objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259716

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pavlica Ivo, Havel Jiří, Lonský Jiří, Hutla Petr

MPK: G01K 13/10

Značky: teploty, objektu, zjišťování, vlhkosti, vzduchu, zařízení

Text:

...schematicky znázorněn na přípojených výkresech, kde obr. 1 představuje průřez objektem se zařízením podle vynálezu a obrázek 2 znázorňuje řez samotným zařízením podle vynálezu.Objekt 1 se skladovaným, klimatizovaným nebo sušeným materiálem 2 nebo prostředím je opatřen »přívodem 3 vzduchu, zavedeným např. zespoda do objektu 1. Vzdu 4chový přívod 3 je opatřen vstupním ventilátorem 4. Z výstupu 5 vzduchu z objektu 1 je vyústěno odsávací...

Sušárna se samovolným větráním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259197

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: F26B 9/02

Značky: samovolným, větráním, sušárna

Text:

...jakéhokoliv dalšího nároku na energií. Vynález přináší další zvýšení kvality sušení a energetické úspory dosažená využitím tepla akumulovàného po přerušenínpřívodu sušícího vzduchu ve spodní vrstvě materiálu. QPříklad provedení sušárny podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr.1 je příčným řezem sušârnou a obr.2 je půdorysem z obr.1.Sušárna l s vrstvou nateriálu Q je opatŕena podólným přívodním sušicím kanálem...

Podlahová sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 259160

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

MPK: F26B 9/02

Značky: podlahová, sušárna

Text:

...obr.2 je půdorysným řezem z obr.1,obr.3 představuje nárysný řez jiným provedenim sušárny a obr. 4 je půdorysným řezem z obr.3. jSušárna L je přepážkami g rozděleoa na oddělení gPo dvou podélným stranách sušámny L jsou uspoŕádány dva rozvodné kaná 1 yg,§ a to prýni rožvodný kanál gja àru~ hý rozvodný kanál g. Na rozvodné kanály 2, jeou napo 4 jeny příčné kanály Q, oddělitelné od rozvodných kanálů g,§ pomocí otevíratelnýoh závěrů 1....

Zařízení pro uložení lžíce hloubicího bagru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258544

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: E02F 3/30

Značky: zařízení, hloubicího, uložení, bagru, lžíce

Text:

...směru a tak rozšířit možnost použití bagru na výkopy se svislými stěnami.Na připojeném výkrese je ve schematickém bokoryse znázorněn přiklad provedení zařízení podle vynálezu.Na podvozku l je prostřednictvím točny l uchyceno čepové lože l vnějšiho ramene 5,uvnitř něhož je uloženo výsuvné vnitřní rameno É a výsuvný lineárni motor 1.Mezi točnou 3 a vnějším ramenem 1 je naklouben zvedaoi lineárni motor Q. Na konci výsuvného vnitřniho...

Zařízení pro regulaci dodávky vzduchu v sesypných sušárnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 258543

Dátum: 16.08.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: F26B 25/08

Značky: dodávky, vzduchu, regulaci, zařízení, sesypných, sušárnách

Text:

...jsou upravený provzdušñovaoí kanály g, opatřené vstupním otvorem Q. Alespoň jeden vstupní otvor g alespoň jednoho provzdušňovacího kanálu g je opatřen uzavírací klapkou 5, uloženou na nosném čepu §. Pomocí úohytného kloubu É je uzavírací klapka A přikloubena k táhlu 1, spojením spojovacím kloubem § s dvouramennou pákou g, opatřenou úložným kloubem lg. Dvouramenná páka g je na svém vnitřním rameni ll, uspořádaném uvnitř sušárny l, opatřena...

Celoplastový samonosný stavebnicový rotační biokontaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244167

Dátum: 01.06.1988

Autori: Padalík Rudolf, Vysloužil Zdenik, Pavlica Ivo, Machaený Vítizslav

MPK: C02F 3/08

Značky: stavebnicový, rotační, biokontaktor, samonosný, celoplastový

Text:

...biokontaktoru podle vynálezu je v tom, že se snadno vytváŕejí optimální konstrukce biokontaktorů zejména pro domovní cistírny odpgadních vod s dokonalou funkcí v jednotlivých biozőĺ nách při použití unifikovaných biodisků. Přitom se využívá unifikace rozměrů jednotlivých typů biodisků nejen pro domovní čistírny odpadních vod ale i pro malé čistírny, intenzifikaci čistírem nebo septiků apodobně. Pro dokonalejší odplavování biomasy z...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247189

Dátum: 16.05.1988

Autori: Eácha Ladislav, Löffelmann Karel, Valík Jan, Pavlica Ivo

MPK: C07C 19/045

Značky: 2-dichlorethanu, výroby, způsob

Text:

...2 kapalného produktu zbylého na dně kolony a znovuNyní bylo zjištěno, že při postupu podle německé prihlášky vynálezu P 32 47 988 se krystalizát katalyticky účinných složek vznikajici po zahuštění reakčni směsi chlorace ethylenu na dně destilační kolony a po následujícím vrácení surového katalyzátoru sestávajícího zchloriduželezitěho a například čpavku jako dusíkaté báze, při každém stupni vraceníNa druhé straně bylo s překvapenim...

Sušárna s vývodem odpadního tepla vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257217

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárna, tepla, vzduchu, vývodem, odpadního

Text:

...znázorněny~na připojených výkresech, kde obr. 1 je bokorysem jednoho provedení sušárny, obr. 2 znázorňuje půdorys z obr. 1, obr. 3 je púdorysem alternativního provedení přídavná sušící sekce, obr. 4 představuje v bokorysu alternativní provedení s provzdušňováním skladovaného materiálu a obr. 5 je půdorysem z obr. 4.Přívcd l teplého vzduchu je zaústěn do sušící sekce 3 sušárny g. opatřené násypkou sekoí 5 a výstupní sekcí §. za sušící...

Zařízení pro pěstování hlívy ústřičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 257182

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlica Ivo, Tomovčík Peter, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Vrba Viktor

MPK: A01G 1/04

Značky: zařízení, ústřičné, pěstování, hlívy

Text:

...vynálezu je Vytvořeno pěstebním kontejnerem l, který sestává z nosnéhorámu l, opatřeného středovým svislým čepem l. Nosný rám 3 je opatřen bud opěrnými nohamiA anebo koly ĺneznázorněno), příp. samostavnými. Nosný rám l má ramena §, na nichž jsou uloženy nosné odvalovací kladky É. Na středovém svislém čepu 3 nosného rámu l je svýmložem 1 uložena vložka §, opatřená plochým nosným radiálném prstencem,g a alespoň jedním středicím nástavcem lg pro...

Sušárna pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 257165

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárna, sypké, materiály

Text:

...stěnami l. nn násypnou částí g je uspořádána sušicí část 5, a to bud jedna /obr. 5/ anebo dvě /obr. 1/,které jsou uspořádány po stranách. Sušící část A navazuje na přívod teplovzdušnou komoru 5, opatřenou svislými perforovanými prostupnými stěnami É. Ty jsou částečně zakryty svislými kryty 1, provedenými např. jako stahovací rolety g /obr. 1, 3/ nebo uzavíratelné žaluzie g /obr. 4, 5/. Pod přívodní teplovzdušnou komorou 5 může být uspořádána...

Vícekomorová sesypná sušárna, zejména pro zrniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257113

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárna, zrniny, zejména, sesypná, vícekomorová

Text:

...jedné sesypné komory 15 uspořádané čelné, případně do dvou sesypných komor 15, uspořádaných po straně. Mezi záchytnou- komoru 7 a sesypnou komora 15 je uspořädána sténa 16, opatřená vzduchovými otvory 17. Sesypná komo íra 15 je opatřena alespoň jednou výstupníděrovanou stěnou 18. Ve své spodní části je sesypná komora 15 přídavné sušicí sekce Il opatřena svodným dnem 19 s výpustí- 20, alternatívne pak, např. pro klasovou ku kuřici,...

Zařízení pro předehřívání zemědělských materiálů při sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255408

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: F26B 17/12

Značky: předehřívání, sušení, zařízení, zemědělských, materiálů

Text:

...pro předehřívání zemědělských materiálů při sušení podle vynálezu zajištuje při poměrně vysoké tepelné účinnosti předehřívací sekce a vyšším výkonu celé sušárny značné energetické úspory a umožňuje levné, nenákladné provedení předehřívací sekce a její vyšší životnost z důvodů odstranění korozivného působení kondenzátu. Dosahuje V dhsledku snížení ochlazování tepelného výměníku kondenzátem podstatné vyšší sušicí účinnosti.Příklad...

Zapojenie budiaceho obvodu výkonového tranzistora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243788

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jioí, Pavlica Ivo

MPK: H02M 1/08

Značky: obvodů, tranzistora, zapojenie, výkonového, budiaceho

Text:

...rezistora R 1 je pripojená na kladné napájacie napätie a druhá svorkarezistora R 2 je pripojená na nulový potenciál napájecieho zdroja. Na neinvertujúci vstup 7, je privedený riadiaci signál UR. Výstupy 12, 14 integrovaného zosilňovače sú privedené na házu výkonového tranzistora VT 1. Rezistor R 3 je pripojený prvou svorkou na bázu a druhou svorkou na emitor výkonového tranzistora VT 1. Emitor výkonového tranzistora VT 1 je pripojený na...

Zapojenie jednofázového tranzistorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 243787

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Šeepán Alojz

MPK: H02M 7/537

Značky: jednofázového, zapojenie, striedača, tranzistorového

Text:

...podľa vynálezu.jednotázový tranzistorový striedač pozoístáva z dvoch výkonových tranzistorov VT 1,VT 2, dvoch spätných diód V 1, V 2, pripojených paralelne k výkonovým tranzistorom a transiormátora T 1. Na vstupné svorky striedača 1, 2 sa pripája jednosmerné napätie. Na výstupné svorky striedača B, 7 sa pripája záťaž. Na svorky striedača 3, 4 sa pripája riadiaci signái pre spínanie výkonových tranzistorov VT 1, VT 2. svorky primárneho...

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-750

Načítavanie...

Číslo patentu: 243785

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Šeepán Alojz, Pavlica Ivo, Lonský Jioí

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganizmů, acremonium, kmeň, f-750, chrysogenum

Text:

...žiarenia bola 30 cm. Po ožiarení sa misky okamžite preniesli do inkubátora na teplotu 28 °C, kde sporulovali 11 dní. Vysporulované kolónie boli za .aseptických podmienok izolované a prenesené na šikmý agar pôdy NB-II.Ďalší mutagénny zásah chemicky sa robil tak, že k suspenzii o konc. 105-105 konĺdií//ml sa pridal N-nitrozometylbiuret o koncentrácii 0,4 9/0. Mutagén bol v kantakte s kultúrou počas 1 hodiny na trepacom stroji 4 Hz pri teplote...

Spôsob zníženia sprievodných prvkov včítane titánu vo ferosilíciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243784

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavlica Ivo

MPK: C22C 33/04

Značky: prvkov, zníženia, sprievodných, spôsob, ferosilíciu, včítane, titanu

Text:

...oxidu kremičitého oproti ostatným oxidom je vysoký, vznikajúce troska má vyšší bod tavenia ako roztavené ferosilícium. Rafinácia teda prebieha a musi sa udržiavať pri teplotách, kedy je ferosilícium ešte v roztavenom stave, ale troska, teda produkt rafinácie, vylučuje sa V pevnom stave. Za týchto podmienok je vznikajúce troska schopná viazat aj oxid titánu.Výhodou uvedeného spôsobu rafinácie oproti doterajším je skutočnosť, že sa vo...

Zařízení pro zpracování sklízených luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254399

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: sklizených, zpracování, luštěnin, zařízení

Text:

...resp. pod pevnými mlátícími přepadovými koši ll mohou být uspořádány nad dnem ll shrnovací dostředné dopravníky lg. Na ně navazuje vynášecí dopravník ll, např. šnekový, jehož úložný žlab gg je s výhodou opatřen propadovými otvory ll. Vynášecí dopravník ll ústí nad stupňovitou kmitající desku ll nosiče l, alternativně nad neznázorněná vytřasadla nosiče l, přičemž 5 výhodou je mezi vynášecí dopravník ll a stupňovitou kmitající desku lg vřazen...

Zařízení pro čištění buněk výškových sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253813

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Vrba Viktor, Lonský Jiří

MPK: A01F 25/16, B08B 9/08

Značky: buněk, zařízení, čištění, výškových

Text:

...zařízení podle vynálezu je na schematickém osovém řezu znázorněn naSilová buňka 1 s válcovým nebo vícsúhelníkovým průřezem svého vnitřního povrchu 1 je opatřena nahoře vstupním otvorem 3 a dole centrickým výpustným otvorem 3, provedeným uprostředkuželového dna 5. Uvnitř silové buñky l je případně zavěšena na záchytném laně Q teploměrnásoustava 1, tzv. silotherm. Silové buňka l je nahoře opatřena centrálním otvorem g pro průchod nosného...

Elektrický motor s budicím vinutím ve svazku plechů statoru zapojeným v sérii s vinutím rotoru a s kompenzačním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244242

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štipánek Jaroslav, Krkavec Miroslav, Pavlica Ivo

MPK: H02K 3/34, H02K 3/46

Značky: motor, vinutím, elektricky, statoru, plechů, kompenzačním, zapojeným, rotoru, sérií, svazků, budicím

Text:

...s vinutím rotoru, přičemž pouzdro je Vytvořeno z materiálu magneticky i elektricky nevodivého a je vydutým dnem přivráceno k rotoru.Řešenim elektrického motoru s budicún vinutim ve svazku plechů statoru, zapojeným v sérii s vinutim rotoru a s kompenzačním vinutím, podle vynálezu se dosáhne především potlačení vlivu reakce kotvy při rozběhu motoru a dále kompenzace transformačního a reaktančního napětí při chodu motoru. Tím se dosáhne...