Pavlačka Eduard

Hydroizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 256051

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Štepita Matej, Gregor Alexander, Beseda Viliam, Pavlačka Eduard

MPK: C09K 3/18

Značky: materiál, hydroizolačný

Text:

...vodnej disperzie kopolyméru v 1 nylchlorid-vinylacetát-n-dibutylmaleinát o sušine 50 i 2 0/0.Suchá zmes sa pripraví homogenizácion51,0 hmot. častí bieleho cementu PC 400,44,3 limot časti mikromletého vápence o zrnitosti 0,01 až 0,5 mrzi, 2,5 hmot. častí kysléhokazeíníi, 1,5 hmot. častí mikroazbestn,0,5 hmot. častí stearaííu vápeíiatého a 0,20 hmot. častí hexametyléntetramínu. .Po zamiešaní vzniká elastická hmota, ktorá sananesie v hrúbke...

Modifikovaný penetračný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 254031

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kudrová Ľudmila, Haspra Jozef, Pavlačka Eduard, Štepita Matej

MPK: E04B 1/62, C08L 31/06

Značky: systém, penetračný, modifikovaný

Text:

...a/alebo etoxylovaný oleylcetylalkohol.Použitie ďalších činidiel alkalickej povahy, ako sú napr. amoniak, hydroxidy sodný alebo draselný, schopných vytvárať s karboxylovanými skupinami nenasýteného polyesteru emulgátory in situ, tzv. polyestersoli, je menej účinné. Penetračné roztoky na báze vodných emulzií nenasýtených polyesterových živic opačného typu, t. j. Vodaolej (v/o sú natoľko visközne, že sú pre penetráciu nevhodné.Vytvrdzovanie...

Separační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248762

Dátum: 12.02.1987

Autori: Štepita Matej, Michálek Jaroslav, Pavlačka Eduard, Březík Josef

MPK: B28B 7/38

Značky: separační, prostředek

Text:

...míchání dávkuje do směsi 1 000 dílů vody,l 0 dílů vápenného hydrátu, l 0 dílů sulfojantaranu sodného a 15 dílů neionogenního tenzidu o HLB 9 až 10, např. nízkoetoxylovaného laurylalkoholu, vše v hmotových dílech. Po ukončené reakci se vzniklá směs postupně chladí za stálého mícháni až do dosažení teploty 20 OC. stabilní emulze o obsahu cca 10 E hmot, parafinických uhlovodíků se použije přímo na kovové, dřevěné nebo betonové formy v tenkém...

Spôsob výroby spojív na báze nenasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 232307

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pavlačka Eduard, Kavala Miroslav, Macho Vendelín, Suran Pavol

MPK: C08L 67/06, C08G 63/54, C08G 63/52...

Značky: živíc, spôsob, báze, spojív, nenasytených, polyesterových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba spojív na báze nenasýtených polyesterových živíc vhodných hlavne na výrobu náterových látok, na báze dikarboxylových kyselín a/alebo ich anhydridov, jednomocných až trojmocných kyselín alebo ich prekurzorov (olefínoxidy), spravidla katalyzovanou esterifikáciou, resp. polyesterifikáciou a iniciovaným zosietením pomocou olefinicky nenasýtených monomérov (styrén vinyltoluén, divinylbenzén, metakryláty) tak, že dikarboxylové kyseliny a/alebo...

Spôsob výroby adičných produktov maleinanhydridu a/alebo kyseliny maleinovej s konjugovanými diénmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232306

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kavala Miroslav, Kopernický Ivan, Macho Vendeliín, Pavlačka Eduard, Hlinšťák Karel, Jurečeková Emília, Huba František, Matušková Márta

MPK: C07B 15/00, C07D 307/93

Značky: kyseliny, konjugovanými, spôsob, výroby, maleinanhydridu, produktov, diénmi, adičných, maleinovej

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba adičných produktov maleinanhydridu a/alebo kyseliny maleinovej s konjugovanými diénmi, hlavne s diénmi C5, sa uskutočňuje tak, že na zmes uhľovodíkov obsahujúcich okrem dicyklopentadiénu ešte nejmenej jeden ďalší uhľovodík s počtom uhlíkov v molekule C5 až C11, napr. na destilačný zvyšok pyrolýznej C5 -frakcie, sa p(sobí maleinanhydridom, resp. s meleinanhydridom s prímesami kyseliny maleinovej a ďalších dikarboxylových kyselín. Mólový...

Spôsob výroby plastifikátora anorganických materiálov a/alebo stekucovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222881

Dátum: 15.03.1986

Autori: Macho Vendelín, Sabadoš Július, Štepita Matej, Pavlačka Eduard, Komora Ladislav

Značky: materiálov, anorganických, stekucovadla, výroby, plastifikátora, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Plastifikátory anorganických materiálov a/alebo stekucovadlá, vhodné ako prísady do východiskových materiálov pri výrobe stavebných hmôt, ako betónu, pri spracovaní tuhých materiálov, napr. drvení vápenca, kameňa, resp. stekucovadlá pri výrobe keramických materiálov ap., sa vyrábajú buď kondenzáciou samotného formaldehydu, spravidla vo forme vodného roztoku v zásaditom prostredí (hydroxid sodný, hydroxid vápenatý) a/alebo kondenzáciou...

Kombinovaný plastifikátor pre stavebné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224188

Dátum: 01.07.1984

Autori: Macho Vendelín, Štepita Matej, Pavlačka Eduard, Komora Ladislav Ing

Značky: kombinovaný, plastifikátor, hmoty, stavebné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kombinovaného plastifikátora pre stavebné hmoty, najmä pre cementové spojivo, ktorý spôsobuje zmenenie vzájomnej priľnavosti cementových častíc vo vodnej suspenzii, následkom čoho vzrastá tekutosť celej suspenzie.

Spôsob úpravy povrchovej mikroštruktúry stavebných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 214296

Dátum: 01.06.1984

Autori: Beniak Ján, Štepita Matej, Pavlačka Eduard

Značky: úpravy, stavebných, mikroštruktúry, hmot, povrchovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález o názve "Spôsob úpravy povrchovej mikroštruktúry stavebných hmôt" zabezpečuje dvojstupňovým postupom úpravu povrchovej vrstvy stavebných hmôt vodnými roztokmi polyvinylalkoholu s vhodnými koagulačnými prísadami, prípadne aj s vodnými disperziami makromolekulových látok. Úprava spevňuje povrchové vrstvy podkladu, znižuje jeho nasiakavosť, priepustnosť a vytvára veľmi tenkú vrstvu s vysokým difúznym odporom. Vynález rieši problém...

Plastická stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 214273

Dátum: 01.06.1984

Autori: Pavlačka Eduard, Štepita Matej

Značky: stavebná, plastická, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka plastickej stavebnej hmoty na báze anorganických spojív s obsahom polyvinylalkoholu v zámesovej vode látok zapríčiňujúcich koaguláciu polyvinylalkoholu a súčasne aj reguláciu tuhnutia spojiva . Uvedená kombinácia okrem plastifikačných vlastností zmesi zvyšuje mechanické pevnosti a urýchľuje tuhnutie a tvrdnutie hmoty. Vynález rieši problém tzv. superplastifikátorov, ktoré síce poskytujú plastické až tekuté zmesi, ale súčasne...

Prísada pre plastifikáciu a reguláciu tuhnutia cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215323

Dátum: 31.05.1984

Autori: Štepita Matej, Pavlačka Eduard

Značky: plastifikáciu, tuhnutia, prísada, reguláciu, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Prihláška vynálezu o názve "Prísada pre plastifikáciu a reguláciu tuhnutia cementu" rieši plastifikáciu a reguláciu tuhnutia cementu prísadou zmesi polyvinylalkoholu a trietanolamínu, prípadne i vodných disperzií makromolekulárnych látok a tenzidov. Zlepšuje požadované vlastnosti cementu a pripravené zmesi sú vhodné na výrobu samonivelačných rýchletuhnúcich zmesí, najmä na výrobu prvkov s členitými povrchmi, pre zálievky prefabrikátov, pri...

Spôsob výroby polyesterovej živice so zvýšenou elektrickou vodivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215309

Dátum: 31.05.1984

Autor: Pavlačka Eduard

Značky: zvýšenou, výroby, polyesterovej, spôsob, elektrickou, živice, vodivosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu výroby polyesterovej živice so zvýšenou elektrickou vodivosťou zavedením vhodnej elektricky vodivej skupiny alebo atómu priamo do molekuly polyesteru. Takouto skupinou sú napr. vápenaté a/alebo horečnaté soli hydroxyetylftalátu všeobecného vzorca kde M je horčík a/alebo vápnik.

Zmes na ochranu nevytvrdenej cementobetónovej zmesi na báze roztoku vinylových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223485

Dátum: 01.05.1984

Autori: Pavlačka Eduard, Štibraný Pavel

Značky: zmesí, roztoku, báze, polymérov, cementobetónovej, vinylových, nevytvrdenej, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy kvapalnej hmoty pro ošetrovanie povrchu čerstvého betónu, obzvlášť ktyru cementobetónovej vozovky prevedenej podľa ČSN 73 6171. Podstatou vynálezu je zmes na ochranu nevytvrdenej cementobetónovej zmesi na báze vinylových polymérov, ktorá pozostáva z 5 až 15 % hmot. kopolyméru vinyl-chlorid-vinylacetát s obsahom vinylacetátu v rozmedzi 10 až 20 % hmot. z 1 až 10 hmot. pigmentu a/alebo 0,l až 10 % hmot. polyvinylchloridu...