Pastorek Ladislav

Spôsob sanácie kontaminovanej lokality, sorpčná zóna a sorpčná stena na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282741

Dátum: 04.11.2002

Autori: Franzenová Drahomíra, Lénárt Ján, Pastorek Ladislav

MPK: B09C 1/00

Značky: stěna, lokality, sorpčná, zóna, spôsob, kontaminovanej, tohto, sanácie, spôsobu, vykonanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu sanácie kontaminovanej lokality a zariadenia, na ktorom sa táto dekontaminácia vykonáva. Zariadenie pozostáva zo sorpčnej steny (2), ktorej účinnosť je predĺžená sústavou vsakovacích studní (3) vyplnených sorbentom. Zariadenie na dekontamináciu môže byť použité ako ochranný plášť kontaminovanej lokality a/alebo ako jedna vrstva viacvrstvovej ochrany potenciálneho zdroja kontaminácie.

Skládka odpadov v svahovom teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: 282565

Dátum: 06.09.2002

Autori: Pastorek Ladislav, Franzenová Drahomíra

MPK: B65G 3/02

Značky: odpadov, teréne, skládka, svahovom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka skládky odpadov vytvorenej vrezaním telesa skládky do svahového terénu, ktorá umožňuje vybudovať skládku odpadov aj v teréne s litologiou nevhodnou na skládkovanie. Po uzatvorení skládky vybudovanej podľa vynálezu sa nenaruší pôvodný charakter krajiny.

Zostava skládky odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281981

Dátum: 23.07.2001

Autori: Franzenová Drahomíra, Pastorek Ladislav

MPK: B09B 1/00

Značky: zostava, skládky, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava skládky odpadov je navrhnutá na princípe separácie komunálneho odpadu na frakcie kategorizované rovnako ako v katalógu odpadov. Každá frakcia je objemovo aj toxicky oddelene uložená v samostatnej kazete (4, 8, 9, 10) s uzatvoreným okruhom priesakových vôd kumulovaných v samostatných šachtách na kontamináty, izolovaných v zmysle požiadaviek príslušnej environmentálnej bezpečnostnej triedy skládky. Separácia odpadov sa môže vykonávať...

Pôdny substrát obsahujúci humus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2693

Dátum: 09.10.2000

Autori: Tomková Darina, Pastorek Ladislav, Franzenová Drahomíra, Tomeš Milan

MPK: B65F 5/00

Značky: substrát, pôdny, humus, obsahujúci

Text:

...10 rokovskládkovania. Separáciu rnineralizovaného komunálneho odpadu realizujeme viacerými spôsobmi, zktorých je najvýhodnejší rotačný bubnový triedič, zaradený vzostave technologickej linky, prípadne viacstupňové preosievanie mineralizovaných odpadov. Chemický rozpad komunálneho odpadu možno urýchliť aplikáciou katalyzačných biochemických metód. iVýhodou navrhovaného technického riešenia je zvýšenie životnosti prevádzkovanej skládky,...

Zostava skládky odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2340

Dátum: 10.12.1999

Autori: Franzenová Drahomíra, Pastorek Ladislav

MPK: B65F 5/00

Značky: skládky, zostava, odpadů

Text:

...označením O, I., II. Podľa katalogu odpadov, umožňujú skládkovat rôzne kategorie odpadov najednej skládke.Výhodou novej zostavy skádky odpadom je, že umožňuje zvýšiť životnosť skádky a dokonalejším využitím druhotných surovín lepšie chránit životne prostredie lokality skládky. Týmto spôsobom máme možnost ovplyvniť doterajší systém budovania skládok KO, pretože vytvoríme možnost oddeleného, navzájom sa neovplyvňujúceho skládkovania...

Ochranný plášť skládky odpadov s hydrotechnickou ochranou lokality

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2254

Dátum: 06.08.1999

Autori: Pastorek Ladislav, Tomková Darina, Franzenová Drahomíra, Tomeš Milan

MPK: B09B 1/00

Značky: lokality, skládky, odpadov, plášť, hydrotechnickou, ochranný, ochranou

Text:

...vodivosť zvodného prostredia, ako je známe, je neporovnateľne vyššia u nasýtenej zóny než u nenasýtenej zóny. Preto prípadné havarijné priesaky pri porušení fóliovej ochrany skládky v tejto nasýtenej zóne spľahlivo zaznamenáme v neporovnateľne kratšom čase ako v nenasýtenej zóne. V prípade havárie zapríčinenej porušením fólie priesaky pomerne jednoducho odstránime/ prepláchnutím / vo väzbe na odstránenie porušenej fólie.Závlahová zvodnená...

Zariadenie na prečisťovanie interných vôd skládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281534

Dátum: 08.07.1998

Autori: Franzenová Drahomíra, Tomeš Milan, Pastorek Ladislav, Nečas Viliam

MPK: C02F 1/28

Značky: interných, zariadenie, prečisťovanie, skládky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z dvoch navzájom nezávislých čistiacich stupňov, z ktorých prvý stupeň je tvorený sorpčným filtrom (2) obaľujúcim drén (1) ležiaci v štrkovej drenážnej vrstve (3), pod ktorými je trojvrstvové minerálne tesnenie (6), a zberným potrubím (8) ústiacim do druhého stupňa tvoreného filtračnou sorpčnou šachtou (11), ktorá je vybavená vtokovým otvorom (9) a výstupným otvorom spojeným s výtokovým potrubím (10) a ktorá je naplnená...