Pascal Jean-claude

Nové deriváty peroxidu, postup ich prípravy a ich použitie v humánnej medicíne a v kozmetike na liečbu alebo prevenciu akné

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16918

Dátum: 10.12.2010

Autori: Rodeville Nicolas, Bouix-peter Claire, Pascal Jean-claude

MPK: A61Q 19/00, A61K 8/38, A61K 8/42...

Značky: přípravy, akné, humánnej, postup, deriváty, nové, kozmetike, použitie, medicině, liečbu, prevenciu, peroxidu

Text:

...705, FR-A 2 581 542 a FR-A 2 607 498).0010 Problémy spojené s topickou liečbou akné používajúcou krémy, gély, emulzie alebo roztoky zahŕňajú nedostatok presnosti aplikácie a neprítomnosť presnej kontroly dávky na cielenom mieste. Aplikácia krému, gélu, emulzie alebo roztoku odzrkadľuje vystavenie plochy povrchu podstatne väčšej než je povrch pokrytý léziami, čo ovplyvňuje vystavenie normálnej zdravej kože formulácii proti akné. Teda...

Deriváty nových peroxidov, spôsob ich prípravy a ich použitie v medicíne rovnako ako v kozmetike na liečbu alebo prevenciu akné

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15921

Dátum: 10.12.2010

Autori: Pascal Jean-claude, Bouix-peter Claire, Rodeville Nicolas

MPK: A61K 8/38, A61Q 19/00, A61K 8/42...

Značky: rovnako, spôsob, peroxidov, deriváty, liečbu, akné, přípravy, použitie, nových, prevenciu, medicině, kozmetike

Text:

...alebo agonisty a antagonisty hormónov (EPAL 0 5 f.3.813 a US 5 439 923),antimikrobiálne agens (US 4 446 145, GB 2 088 717, GB 2 090 135,GB 1 054 124, US 5 409 917), kyselinu salicylovú (US 4 514 385,US 4 355 028, EPA 1 0 052 705, FR-A 2 581 542 a FR-A 2 607 498). 0010 Problémy spojené s topickou liečbou akné krémami, gélmi,emulziami alebo pleťovými vodami zahŕňajú nedostatočne presnú aplikáciu a nemožnosť presnej kontroly dávky v...

Zlúčeniny benzénsulfonamidov, spôsob ich syntézy a ich použitie v medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17304

Dátum: 28.06.2010

Autori: Pascal Jean-claude, Schuppli Marlene, Roye Olivier, Rosignoli Carine, Chantalat Laurent, Clary Laurence, Chambon Sandrine

MPK: A61K 31/4965, A61P 25/00, A61P 29/00...

Značky: syntézy, spôsob, zlúčeniny, benzénsulfónamidov, medicině, použitie

Text:

...potenciálnymi princípmi pre liečbu, neurologických chorôb so zápalovou schopnosťou, pri ktorých je významné zníženie produkcie TNFa. Vinom aspekte tohto vynálezu sa zlúčeniny zodpovedajúce vzorcu (I)dodávajú pre ich použitie pri neurologických chorobách zvolených zo skupiny pozostávajúcej Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby, parkinsonových porúch,amytrofickej Iaterálnej sklerózy, autoimúnnych chorôb nervového systému, autonómnych...

Nové deriváty 4-(heterocykloalkyl)benzén-1,3-diolov ako inhibítory tyrozinázy, spôsob ich prípravy a ich použitie v humánnej medicíne a tiež v kozmetike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12924

Dátum: 02.12.2009

Autori: Boiteau Jean-guy, Pascal Jean-claude

MPK: A61K 31/381, A61K 31/341, A61K 31/351...

Značky: deriváty, přípravy, medicině, použitie, 4-(heterocykloalkyl)benzén-1,3-diolov, tyrozinázy, tiež, kozmetike, humánnej, inhibitory, spôsob, nové

Text:

...krému predávaného pod názvom Iklen®.Predkladatelia teraz prekvapivo a neočakávane zistili, že nové zlúčeniny s 4-(heterocykloalkyl)benzén-l,3-diolovou štruktúrou sa vyznačujú veľmi dobrou inhibičnou aktivitou voči enzýmu tyrozináze a veľmi nízkou cytotoxicitou. Okrem toho sa tieto zlúčeniny vyznačujú inhibičnou aktivitou voči tyrozináze, ktorá je vyššia než aktivita rucinolu, pričom súčasne sú voči melano cytom menej cytotoxické...

Nové deriváty kyseliny 3-fenylpropiónovej, ktoré aktivujú receptory typu PPAR, spôsob ich prípravy a ich použitie v kozmetických alebo farmaceutických prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9005

Dátum: 04.06.2008

Autori: Pascal Jean-claude, Clary Laurence, Parnet Véronique, Boiteau Jean-guy

MPK: A61Q 19/08, A61Q 19/00, A61P 17/00...

Značky: aktivujú, spôsob, ppar, deriváty, kyseliny, prostriedkoch, 3-fenylpropiónovej, kozmetických, receptory, přípravy, farmaceutických, nové, použitie

Text:

...3 fenylpropionovej, ktoré prekvapujúcim spôsobom vykazujú aktivituproti receptorom PPAR gama.Molekuly popísané V patente WO 2007/049158 absorbujú z dôvodu ich konjugovaných štruktúr V oblasti UV, a to pri vlnových dĺžkach dlhších ako 290 nm. Naproti tomu, V prípade zlúčenínpodľa predloženého Vynálezu nedochádza k absorpcii v tejto škálevinových dĺžok (290-700 nm). Táto neprítomnosť absorpcie Výhodne znižuje riziká fototoxicity a...

Nový spôsob prípravy 6-(3-(1-Adamantyl)-4-metoxyfenyl-2-naftoovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8093

Dátum: 06.04.2006

Autori: Pascal Jean-claude, Terranova Eric

MPK: C07C 51/367, C07C 65/24

Značky: 6-(3-(1-adamantyl)-4-metoxyfenyl-2-naftoovej, nový, kyseliny, spôsob, přípravy

Text:

...Dochádza tiež k tvorbe inej nečistoty premenou zlúčeniny zinku s 2-(l-adamantyl)-ćł-bromanizolom na ő-bromnaftoát metylnatý a reakciou tejto novej zlúčeniny zinku s G-bromnaftoátom metylnatýmza vzniku dimerizačneho produktu s nasledujúcou štruktúrou0006 Z tohto produktu vzniká po zmydelnení (krok (b a okyslení0007 Tretia nečistota sa tvorí počas hydrolýzy reakčnej zmesi.Pri tejto hydrolýze vzniká z nezreagovanej organozinočnatej0008 Pri...

Nový spôsob prípravy 3-[5'-(3,4-bis-hydroxymetyl-benzyloxy)-2'-etyl-2-propyl-bifenyl-4-yl]- penta-3ol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9093

Dátum: 17.11.2005

Autori: Daver Sébastien, Marty Christine, Terranova Eric, Pascal Jean-claude

MPK: C07C 39/15, C07C 37/20, C07C 401/00...

Značky: přípravy, spôsob, penta-3ol, nový, 3-[5'-(3,4-bis-hydroxymetyl-benzyloxy)-2'-etyl-2-propyl-bifenyl-4-yl

Text:

...Táto one pot reakcia prebieha V rozpúšťadlách, ako je tetrahydrofurán (THF), dimetylformamid (DMF), V aromatických rozpúšťadlách, ako toluén, V éterových rozpúšťadlách, ako diizopropyléter, V halogenovaných rozpúšťadlách, ako chloroform,V alkánoch, ako pentán, hexán alebo heptán. Prednostne používanými rozpúšťadlami V tejto reakcii sú DMF a/alebo toluén. Reakcia prebieha pri teplotách zahrnutých medzi 5 a 140 °C,výhodne pri 120 °C.0009...

Nové deriváty kyseliny fenylboritej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5665

Dátum: 10.12.2004

Autori: Pascal Jean-claude, Terranova Eric

MPK: C07F 5/00, C07C 401/00

Značky: fenylboritej, nové, kyseliny, spôsob, deriváty, přípravy

Text:

...medziproduktov všeobecného vzorca (7)0007 Použitie kyselín fenylboritých všeobecného vzorca (I) vyžaduje použitie brómových. derivátov všeobecného vzorca (II),čo predstavuje ako druhú výhodu vynechať etapy protekcie a deprotekcie nutné na prípravu medziproduktov kyselín boritých všeobecného vzorca (6) použitých v predchádzajúcej syntéze(obrázok 1). Navyše etapa protekcie bola uskutočnená s metoxymetylchloridom, vysoko karcinogénnyn 1...

Deriváty 1-N-fenylamino-1H-imidazolu a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 723

Dátum: 15.12.2003

Autori: Carniato Denis, Adje Nathalie, Bonnet Paule, Lafay Jean, Pascal Jean-claude, Delansorne Rémi

MPK: A61K 31/4164, A61P 43/00, C07D 233/00...

Značky: obsahujúce, kompozície, 1-n-fenylamino-1h-imidazolu, tieto, deriváty, farmaceutické

Text:

...inhibítorovaromatázy, samotných alebo v kombinácii s inými antiresorpčnimi alebo proosteogénnymi ćinidlami, môže byt vhodné pri liečbealebo prevencii kostných porúch podľa príslušných terapeutických postupov alebo režimov.0029 Ďalej sa estrogeny podieľajú na regulácii rovnováhy medzi Thi a Th predominantnými imunitnými funkciamia môžu byť preto vhodne použité pri liečbe alebo prevencii autoimunitných ochorení, ktoré sú závislé od pohlavia...

Magnetický pružný snímač síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 246583

Dátum: 20.08.1987

Autori: Whiting Roger Lewis, Pascal Jean-claude, Strosberg Arthur Martin, Clark Robin Douglas

MPK: G01L 1/12

Značky: magnetický, síly, snímač, pružný

Text:

...H cornacno, Hauarnnquaammne H pasmemenume B napannensamx HHOCKOCTHX, HSMGDHTGHBHHG oöuorxu pacnonomenu Ha Kaxom nepBoM SHSMEHTG cepeuunxa, a na xaxom BTopoM anemenre pacnonomeum ononHHTGHBHHG OĎMOTKH, nnocxocwu KOT 0 pHX napannenbnm nnocKocTHM nsmepnrenbnbm 05 MOTOK, npn sron nononnnrenbume oöuorxn Bxnmqenu HOCHE 0 BaTeHbH 0 n cor~ HBCHO C HSMEDHTGHBHHMH.TOK nanarnuqnnanun, cosaaaemuň B oômorxe Hamarnuqnsanux ucroqnaxom nepemenaoro Toxa, 0...

Výměník tepla typu “trubka v trubce”

Načítavanie...

Číslo patentu: 246570

Dátum: 20.08.1987

Autori: Koerts Kees, Hanssens Theodoor Robert, Whiting Roger Lewis, Aubert Daniel, Pascal Jean-claude

MPK: F28D 7/10

Značky: výměník, tepla, trubce, trubka

Text:

...cnnpanbnmx peőep 3. Hpu amnonnennu npoonbnoro pana raxnx yruyônànnň 5 caepneuun B cocennx peöpax 3 cuemenu, Hanpumepg pacnonomenm 3 maxuawnom nopaxe Yrnyönenun 5 Momao nonyunwb H HHTBBM,npu 3 ToM ux npoHnb MomeTMeTbpasnuuHym ®opMy,vBHyTpeHHan Tpyöa 2 ycTa~ noaneua à Hapymuyw 1 c Hawarom Hnn Mouwamnum sasopom.Hpenaraembů rennooönennnx paĎOTaeT cneymmnm oöpasom..B OILHOM Hanpannennn, OMbIBaH HEDYXHYIO HQBGDXHOCTI TPYČBI 1 H HYTDBHHIOIO H...

Způsob výroby nových derivátů piperazinmethaniminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226185

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pascal Jean-claude, Pinhas Henri

Značky: piperazinmethaniminu, nových, způsob, derivátů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů piperazinmethanimimu, obecného vzorce I kde R1, R2 a R3 stejné nebo různé znamenají atom vodíku, atom halogenu, trifluormethylový zbytek, alkyl o 1 až 4 atomech uhlíku, alkoxyl o 1 až 4 atomech uhlíku, benzyloxyskupinu nebo hydroxylovou skupinu, R5, R6 a R7 stené nebo různé znamenají atom vodíku, atom halogenu nebo alkyl o 1 až 4 atomech uhlíku, A znamená ethylenovou, trimethylenovou nebo propylenovou skupinu, X...