Panoch Miroslav

Způsob stanovení koncentrace zinku v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260524

Dátum: 15.12.1998

Autori: Panoch Miroslav, Novák Vladimír

MPK: G01N 31/16

Značky: mazivech, kapalných, koncentrace, zinku, stanovení, způsob, pevných

Text:

...hmot. neutrálního nosiče, N,N-dimetyl-N,N-di-/11-ethoxykarbonylundecy 1/diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetrametyl-3,E-dioxaoktandiové. Titrace byla prováděna za intenzívního míchání při teplotě 295 Í 2 K. K ustálení rovnováhy bylo po každém přídavku titračního činidla vyčkáno 0,5 až 1 minutu. Jako titračního činidla bylo použito roztoku kyseliny etylendiaminotetraoctové, c 102 mol/1 a dietanolaminu, c 1 mol/1. Titrovány byly roztoky 10,0 ml...

Způsob stabilizace barvivové uzávěrky laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270306

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chalupa Ladislav, Rohlíček František, Kvapil Jiří, Kubelka Jiří, Panoch Miroslav

MPK: H01S 3/14, H01S 3/16

Značky: stabilizace, laseru, barvivové, způsob, uzávěrky

Text:

...mění na hydrogonuhilčitan a haiogonld alkallcký. způsobem podio vynálozu izo konotruovai klíčované lasory s vysoiuasklodwací a íunkční šlvotnootí boz zvláłtních nároků na izolační, konotrukční a nátůrovő oraanioko mabriáiy.Bylo tostována barvlvová uzávörka vo lormł opticky kvalitní íőlio trlocotátu oolulosy o ploio 2 m 2 vybarvoná barvlvom bio(4-dimotylaminodítlulobonoll)nlkl v takovő konoontraoi. čo optická propusinost na vlnovö dólca 1 oG-l...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268376

Dátum: 14.03.1990

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav, Mánek Břetislav, Kolínský Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: vápníkovou, elektrodu, membrána, iontově, selektivní

Text:

...ohexylo×yethy 1/ diamldu kyseliny 3,6-dioxaoktandiové, strukturního vzorceFólie byla použita jako membrána vápnĺkové iontově selekclvní elektrody s referentním elektrolytem cac 12. c - 0,1 mol/1 a vnitřní referentní elektrodou arqentchloridovou. Měření byla prováděna při teplotě 293 až 295 K v článku s referentnf nasycenou kalomelovou elektrodou. Odozva elektrody na koncentraci vápenacých iontů byla měřena ve vodných roztocfch Caclz, c - l 06...

Pouzdro pro iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265117

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bukovic Jan, Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: iontově, selektivní, pouzdro, elektrodu

Text:

...konstrukčním uspořádání jsou kladeny vysoké nároky na přesnost a jemnost opracování válcovité části povrchu čidla, povrchu vybrání pro čidlo a zápichu a přesnost rozměrů těsniciho kroužku, k zamezení tvorby solných můstků mezi vnitřním referentním systémem eletrody a měřeným roztokom.zmíněné nevýhody odstraňuje pouzdro pro iontově selektivní elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že čidlo, umíatěné ve vybrání na spodním okraji...

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264873

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: C07C 103/32, C25B 13/08, C25B 13/04...

Značky: iontově, baryovou, elektrodu, selektivní, membrána

Text:

...arylalkylethereoh, fixevaným ve vhodné polymerní matrici, např. vysokomolekulárního polyvinylchloridu, vyznačené tím, že ligandem L komplexní soli schematického vzorceBa je barnatý kation a TPB je lipofilní tetrafenylboritanový anion. Vlastnosti připravených a použitých membrán jsou demonstrovány v uvedených pŕíkladech.Běžným postupem, odlitím z oyklohexanonového roztoku, byla připravena membrána pro baryovou iontově selektivní...

Způsob stanovení koncentrace vápníku v dialyzačních roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259411

Dátum: 17.10.1988

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/48

Značky: stanovení, koncentrace, dialyzačních, roztocích, vápníku, způsob

Text:

...a 5, nebo N,N-difenyl-N,N-di-Z-n-oktyloxyethyldiamid kyseliny 4,4,5,5 tetramethyl-S,B-clioxaoktandiové.Pnotnože dominantní složkou dialyzátu jsou sodíkové ionty, musí iontově selektivní elektrolda mit k nim dostatečnou selektivitu, tj. musí mít dostatečně nízky koeficient selektivity Kc, P. V dalším jsou pak uvedeny některé příklady, přičemž měření bylo prováděno při teplotě 29512 K a měrný článek byl tvořen indikační Vápníkovvou elektrodou a...

Saturovatelný absorbér pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 257997

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kubelka Jiří, Panoch Miroslav, Jelínek Miroslav, Košelja Michal

MPK: H01S 3/14

Značky: saturovatelný, lasery, absorbér

Text:

...v nitrobenzenuByl připraven roztok (bis(4-dietylaminodithiobenzil)niklu v nitrobenzenu s extinčnim koefícientem 0,42 cm 1 na vlnové délce l,34,um. Roztok byl vpraven do skleněné kyvety o tlouščce 5 mm. Kyveta byla vložena do optického rezonátoru laseru, který byl tvořen rovinným zrcadlem 5 odrazivostí větší než 99 na vlnové délce 1,34,um a menší než 1 S na vlnové délce 1,07,um, dále polopropuatným zrcadlem 5 odrazivoati...

Způsob stanovení koncentrace barya v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256414

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/48

Značky: kapalných, pevných, koncentrace, barya, stanovení, způsob, mazivech

Text:

...s nízkýni koeficienty selektivity vůči interferentům přítonnýn v roztoku,například elektrodou s plastickou membranou, tvořenou filmem měkčeného polyvinylchloridu o složení 30 až 31 hmot. vysokonolekulárníbo polyvínylchloridu, 68 až 69 hmot. 2,4-dinitrofenyl-n-oktyletheru jako změkčovadla a 1 až 2 hmot. komplexní soli s neutrálnín nosičem složení L 2 Ba /TPB/2, kde L je neutrální nosič, N,N-difenyl-N,N-di-/2-ethoxykarbonylfeny 1/ díamid...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255160

Dátum: 15.02.1988

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: H01M 2/16

Značky: membrána, elektrodu, vápníkovou, selektivní, iontově

Text:

...použito diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové, jehož amidícké dusikové stomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, sohematiokého struk 5kde -R je n-alkyl CnH 2 n 1 s počtem uhlikových atomú n B až 11, jako jsou N,N-difenyl-N, -(2-n-oktyloxyethyl)diamid kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové nebo N,N-dífenyl-N,N-(2-n-undecyloxyethyljdiamid kyseliny...

Zapojení pro indikaci zdrojů stejnosměrného magnetického pole pod zemským povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245090

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bakoneík Vladislav, Panoch Miroslav, Kuchta Zdenik

MPK: G01V 3/08

Značky: zdrojů, indikaci, zapojení, magnetického, zemským, stejnosměrného, povrchem

Text:

...feroniagnetické sondy 2 a k druhé svorce prvního výstupu 9 generátoru 1 hiídicího proudu je připojena druhá svorka 16 primarního vinutí dolní diferencíální feromagnetické sondy 3. První vstupní svorka selektivního zesil-ovače 4 je připojena k první svorce 17 sekundárního vinutí horní diferenciální feromagnetické sondy 2 a druhá vstupní svorka selektivního zesilovače 4 je připojena k první svorce 19 sekundárního vinutí dolní...

Tapety

Načítavanie...

Číslo patentu: 247145

Dátum: 28.09.1987

Autori: Mareš Vladimír, Vinš Aleš, Panoch Miroslav, Holeeek Rudolf, Semler Miloslav, Trávníeek Josef

MPK: D21H 5/00

Značky: tapety

Text:

...konnqecrso nonno-nncnepcuonnoro cnnsymmero, Bsoxw nenoracuwenb, uaňpuuep TGDHHHBOH. Hpuuep 1.Ha őynary-ocHoByMaccoň 80 P/M Ha őyuanokpacnnbuoň Mamnue HaHocxT PpyHToBoqHoe noxpuŕúe Maccoň 15-20 r/M 2, conepmamee Macc.q. uanonnnrenb 100 (KaonHH 90, wanbx 10), XDoMaruuěcKHü nnruear 0,1 NaCo KMM 5, ánćnep.can nonunnunauevawa 5 nonnmocůar HaTpHH 0,4 cona axycrnnecxax 0,1.Ha Bmcymennym ľpyHTOBaHHyD ôymary HąHOCHT Kpacoqnuü cnoñ pncynxa, co...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252232

Dátum: 13.08.1987

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: C25B 13/08

Značky: selektivní, iontově, vápníkovou, elektrodu, membrána

Text:

...nosiči vykazují širokou oblast lineárni Nernstovské odezvy na aktivitu vápenatých iontů, zlepšenou selektivitu pro vápenaté ionty vůči iontům alkalických kovů, rychlou odezvu a malý drift potenciálu elektrody. Všechny uvedené membrány dosáhnout při změně koncentrace vápenatých iontů, c lO 4 mol/1 na c 10-2 mol/1 95 směrnice do 20 sekund a drift potenciálu pro Vápenaté ionty. c 10-2 mol/l je menší než 1 lmv/24 h.složení membrán,...

Vertikálna forma stavebného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239818

Dátum: 15.06.1987

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: B28B 5/04

Značky: forma, prvků, stavebného, vertikálna

Text:

...tornlovacie dielce ako sú rôzne krabice, lišty .a pod. sa nachádzajú na susednom liste. Vybratím jedného .listu sa narušia dve vertikálne formy. Plreformolvanie sa zásadne Liskutočňuje len v linke buď včase výroby, kedy vzniká s-trata na výkone, alebo miirno čalsu výroby po pracovnej dobe, alebo v dobe pracovného volnsa. Uvedené nevýhody a nedostatky odstra ňuje Vertikálna forma stavebného prvku po- A. Iky formovanie dielce sú umiestnené- na...

Způsob stanovení koncentrace vápníku v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250979

Dátum: 14.05.1987

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/28

Značky: mazivech, vápníku, kapalných, koncentrace, pevných, způsob, stanovení

Text:

...0,8 až 1,0 hmot. neutrálnĺho nosiče a 0,4 až 0,5 hmot. tetrafenylboritanu sodného, kde jako neutrálního nosiče bylo použito N,NA-dimetyl - N,N - di - /11 -etoxykarbonylundecyll diamidu kyseliny 4,4,5,5 -tetrametylKoncentrace vápníku v iontové formě se stanoví přímou potenciometrií, iontově selektivní elektrodou uvedeného složení v kombinaci s referentní nasycenou kalomelovou nebo jinou vhodnou elektrodou.Způsob přípravy vzorku maziva a...

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: iontově, membrána, elektrodu, selektivní, draslíkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu se sníženým elektrickým odporem, vhodným zejména pro měření malých objemů vzorků při použití elektrody s malým průřezem, tvořenou valinomycinem rozpuštěným v esteru kyseliny ftalové a inkorporovaných do polyvinylchloridové matrice kde snížení elektrického odporu je dosaženo přídavkem 5 až 10 % hmot. elektrochemicky inaktivního nitroaromátu jako je nitrovaný arylalkyléter, například...

Způsob přípravy membrán pro dusičnanovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229284

Dátum: 15.08.1986

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/40

Značky: selektivní, membrán, iontově, elektrodu, přípravy, způsob, dusičnanovou

Zhrnutie / Anotácia:

Rozšíření lineární odezvy dusičnanové iontově selektivní elektrody, tvořené polyvinylchloridovou matricí s inkorporovaným měničem iontů se dosáhne jejich přípravou tím, že jako rozpouštědla pro dusičnany tetraalkylamonia s alkyly s 8 až 16 uhlíky a zároveň jako změkčovadla polyvinylchloridové matrice se použijí sloučeniny typu R je vodík nebo alkyl s 1 až 8 uhlíky a R` je alkyl s 1 až 12 uhlíky.

Sklovina pro čidla sodíkové iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233427

Dátum: 15.08.1986

Autori: Semler Miloslav, Bukvic Jan, Panoch Miroslav, Tunka Josef

Značky: čidla, sodíkové, elektrody, sklovina, selektivní, iontově

Zhrnutie / Anotácia:

Sklovina pro čidla sodíkové iontově selektivní elektrody, umožňující její protavení a zpracování při snížených teplotách se vyznačuje spodní mezí detekce 10-8 mol/l a lineární funkcí v rozmezí koncentrací 10-1 až 10-6 mol/l Na+, čehož je dosaženo tím, že kromě oxidů křemičitého, hlinitého, sodného nebo lithného a/nebo boritého a galitého, obsahuje ještě oxid europitý v molární koncentraci 0,01 až 0,25 % a oxid vanadičný v molární koncentraci...

Pouzdro pro iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 236404

Dátum: 01.06.1986

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: C25B 11/00

Značky: selektivní, pouzdro, iontově, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Pouzdro pro iontově selektivní elektrody s plastickou membránou, umožňující jednak snadnou výměnu čidla, jednak i výměnu referentního elektrolytu a membrány, jednoduchým postupem bez složitých demontáží, čehož je dosaženo tím, že je tvořeno tělem elektrodového pouzdra a jádrem (2) výměnného čidla, obsahujícím referentní systém (6), překrytým membránovou krytkou (3) s těsněnou membránou (4), vzájemně spojenými rozebíratelným závitovým spojem.

Způsob přípravy polynitrofenylalkyletherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221428

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dufek Petr, Panoch Miroslav

Značky: polynitrofenylalkyletherů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava polynitrofenylalkyletherů obecného vzorce kde R je alkyl s 5 až 10 uhlíky, Rl, R2 je vodík nebo alkyl s 1 až 3 uhlíky, X je vodík nebo nitroskupina, přičemž alespoň 2 X jsou nitroskupiny, reakcí hydroxysloučeniny (R-OH) s nukleofilem s kyselým vodíkem a přítomnosti diethylazodikarboxylátu a trifenylfosfinu vhodných jako rozpouštědla pro použití v membránách iontově selektivních elektrod, jako vápníkové, sodíkové, baryové, dusičnanové,...

Membrána pro fluoroboritanové iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 217218

Dátum: 15.03.1985

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

Značky: selektivní, iontově, membrána, elektrody, fluoroboritanové

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro fluoroboritanové iontově selektivní elektrody, odstraňující nevýhody kapalných iontoměničových membrán. Membrána je tvořena aktivní látkou, obsahující jako centrální iont pro tvorbu komplexu kobaltnatý kationt a spolu se změkčovadly, nitrovými aromatickými alkylétery a polyvinylchloridem slouží k odlití membrán.

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217537

Dátum: 15.02.1985

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav, Dufek Petr

Značky: elektrodu, selektivní, baryovou, membrána, iontově

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu, tvořenou polyvinylchloridem, změkčovadlem ze skupiny nitrovaných aromatických alkyléterů a aktivním komplexem schematického vzorce L2.Ba.(X)2, kde L je ligand, např. bis-difenylamid kyseliny tetraglykolové, Ba je barium a X je aniont, jímž je tetrafenylboritanový aniont nebo jeho deriváty.

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224919

Dátum: 01.11.1984

Autori: Dufek Petr Rndr, Semler Miloslav Rndr, Panoch Miroslav

Značky: elektrodu, baryovou, membrána, iontově, selektivní

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu, obsahující aktivní komplexní sůl schematického vzorce L2 . Ba . (X)2, kde Ba je baryový kationt, X je lipofilní aniont jako je tetrafenylboritanový nebo tetra-(p-chlorfenyl)-boritanový aniont, vyznačená tím, že jako ligandu L je použito derivátu kyseliny tetraglykolové, jímž je N,N´-difenyl-N,N´-di(2-ethoxykarbonylfenyl)-diamind kyseliny 3,6,9-trioxaundekandiové vzorce I.

Membrána pro vápníkové iontově selektivní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 214057

Dátum: 01.07.1984

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav, Ryba Olen A Petránek Jaromír

Značky: selektivní, vápníkové, iontově, membrána, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro vápníkové iontově selektivní elektrody, tvořené filmem z vysokomolekulárního polyvinylchloridu kde jako aktivního nosiče je použito sloučeniny obecného vzorce kde Rl až R8 jsou alkyly, obsahující 1 až 5 atomů uhlíku a n má hodnotu 5 až 11.