Palko Anton

Elektrické nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2168

Dátum: 07.05.1999

Autor: Palko Anton

MPK: B23D 15/00

Značky: nožnice, elektrické

Text:

...ľavej nohy g a pravej nohy 3 prostrednictvom ručný ovládacích pak Q xmiestach s umiestnením stupnicových štítkov 83. Z vnútomých čelných stran ľavej nohy g a-prax-ej nohy 3 sú nad úrovňou uložnej plochy ll stola l a v priestore pred strižníkom il umiestnene vodiace hlavice 5 l vktorých je zvertikálneho smeru posúvne uložený prítlačny nosník Q tak, že postranné vjstupky ä prítlačneho nosnika á zasahujúce do vodiacich hlavíc Q sú z čelnej a...

Podtlakový umelý sval

Načítavanie...

Číslo patentu: 278059

Dátum: 06.12.1995

Autori: Novák-marcinčin Jozef, Palko Anton

MPK: A61F 2/54, A61F 2/60, A61F 2/08...

Značky: umělý, podtlakový

Zhrnutie / Anotácia:

Sval tvorí rúrka (1) z pružného poddajného materiálu, v stenách ktorej sú umiestnené pozdĺžne nerozťažné vlákna (2) podstatne sa podieľajúce na prenose zaťažujúcej sily. Táto rúrka je na obidvoch koncoch uzavretá koncovkami (4), ktoré slúžia na prívod tlakového média a umožňujú pripevnenie umelého svalu na poháňané zariadenie. Súčasťou jednej z koncoviek je obmedzovacia rúrka (3), ktorá obmedzuje veľkosť maximálneho zúženia rúrky (1) z pružného...

Umelý sval s riadeným tvarom deformácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278058

Dátum: 06.12.1995

Autori: Palko Anton, Novák-marcinčin Jozef

MPK: A61F 2/08, A61F 2/60, A61F 2/54...

Značky: deformácie, umělý, tvarom, riadeným

Zhrnutie / Anotácia:

Umelý sval tvorí rúrka (1) z pružného poddajného materiálu, v stenách ktorej sú pozdĺžne umiestnené nerozťažné vlákna (2) podstatne sa podieľajúce na prenose zaťažujúcej sily a ďalej sú v stenách rúrky (1) po celej jej dĺžke umiestnené priečne prstence (3) z vlákien s príslušnou rozťažnosťou, ktoré zabezpečujú riadené rozšírenie umelého svalu v radiálnom smere pri zaťažení a po odľahčení zachovávajú pôvodný rozmer. Rúrka je na obidvoch koncoch...

Ručný zakružovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1007

Dátum: 08.11.1995

Autor: Palko Anton

MPK: B21D 5/12

Značky: zakružovací, ručný, stroj

Text:

...voľbu dvoch prevodových rýchlostí s ohľadom na hrúbky a akosti zakružovaných plechov a s tým spojenú pretvárnu prácu. Predmetné riešenie dovoľuje spoľahlivú aretáciu horného valca pretechnologický úkon zakružovania a jednoduché horiziontálne odklápanie horného valca pre vyberanie zakružovaných dielcov pri maximálnej bezpečnosti. Zakružovací stroj podľa tohoto úžitkového vzoru je z hľadiska prevedenia konštrukčne minimalizovaný s...

Modulová priamočiara posuvová jednotka priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 256571

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popčák Marián, Palko Anton

MPK: B25J 9/08

Značky: priemyselného, robota, priamočiara, modulová, jednotka, posuvová

Text:

...torzným hriadeľom, ktorého druhý koniec je pevne spojený s výstupným členom prevodového stupňa, pričom na náboji je otočne usporiadaný vymedzovací pastorok, ktorého šírka je najmenej ,rovná 6/10 šírky o 4zubeného hrebeňa, uloženého v hranolovom osadení pracovného ramena, ku ktorého koncovej nosnej prírube môže byť pripojená prechodka tlakového media, spojená s trübk-ou, teleskopicky usporiadanou V rozvodn-om člene tlakového média na modulovej...

Spôsob výroby 4, 5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246886

Dátum: 15.01.1988

Autori: Istvan Milan, Ma?aš Michal, Marcin Igor, Labaj Jozef, Kopaeka Milan, Palko Anton, Vlha Jozef, Fremal Dušan

MPK: C07D 237/04

Značky: 5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu, výroby, spôsob

Text:

...skutočnosť, že sa urýchli reakcia a tým sask-ráti reakčná doba. Má to veľký význam pri úspore energie a hlavne pri kontinuálnom spôsobe uskutočnenia reakcie.Na priloženom obrázku je znázornený vplyv povrchovoaktívnej látky napríklad na báze žlvičných-kyselín a etylénoxidu na zvýšenie rýchlosti reakcie fenylhydrazínhydrochloridu a mukochlórovej kyseliny v ekvimolárnych pomeroch pri reakčnej teplote 90 až 95 °C za vzniku 4,5-dich 1...

Zařízení pro sklizeň krmné řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240289

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kluch Karol, Orság Zdeno, Fiker Sobislav, Macho Vendelín, Novák Ladislav, Bucha Karol, Palko Anton, Škvarenina Stanislav

MPK: A01D 27/00

Značky: sklizeň, řepy, zařízení, krmné

Text:

...krmné řepy, na obr. 2 je řez přední .částí uložení příruby. a. na obr. 3. řez zadní částí uložení příruby vytahovaoích a odlistovacích tyčí uvedeného zařízení.Na přednímnosníku 1 stroje je upraven na čepu 2 rám 3, v kterém je uchycemžlalj-1 se šnekovým dopravníkem 5 a jeho poho-l nem G a lpod kterým je upevněna vytahova-i cí a odlistovací jednotka 7, jejíž pohon ob-vVytahovaci a odlisťovací jednotka 7 fse 4 stavágjak je blíže znazorněno...

Přípojka, zejména pro těsné a pevné připojování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242767

Dátum: 15.05.1987

Autor: Palko Anton

MPK: F16L 19/02

Značky: připojování, zejména, pevně, trubek, těsné, přípojka

Text:

...AVýhodou přípojky podle vynálezu je možnost podstatné pevnějšího rozebíratelného připojevání trubek. Další výhodou je malý počet použitých součástek. Tyto výhody se uplatní zejména u spojení často rozebíraných, například u stříkacích pistolí, kde se tímto řešením výrazně snižuje pracnost. Tuto přípojku je možno použít i pro velké přepravní tlaky.Příkladné provedení připojky podle vynálezu je znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1...

Dvojpolohový rotačný modul s tlmením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249489

Dátum: 12.03.1987

Autori: Merčiak Ján, Palko Anton, Olejár Mikuláš

MPK: B25J 18/00

Značky: modul, dvojpolohový, tlmením, rotačný

Text:

...je, že každý z piestov je na jednom svojom čela opatrený odpruženým dorazom, oproti ktorému je v stene nosného telesa umiestnená prestaviteľná dorazova skrutką a na výstupnej prirube je pevne uchytený doraz, zasahujuci svojou dotykovou častou do priestoru nad kruhovou dráäkou vytvorenou v nosnom telese a opatrenou prestaviteľnými narážkami.Výhody dvojpolohového rotačného modulu s tlmenim podľa vynálezu sú v tom, že zabezpečuje dosiahnutie...

Mechanizmus plynulého nastavenia osovej vzdialenosti prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231792

Dátum: 15.12.1986

Autori: Istvan Milan, Labaj Jozef, Palko Anton

MPK: F16H 57/12

Značky: vzdialenosti, mechanizmus, plynulého, nastavenia, osovej, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus je určený pre stavbu prevodov, u ktorých je potrebné dodatočné nastavenie osovej vzdialenosti buď za účelom vymedzenia vôle v ozubení, alebo vyvodenia potrebnej sily na napnutie prevodového elementu remeňa, reťaze, lana ap. Mechanizmus je tvorený excentrom, ktorý je pootáčaný skrutkovým prevodom.