Paleček Jaroslav

Způsob výroby alkythioalkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260485

Dátum: 15.12.1998

Autori: Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Londýn Miroslav

MPK: C07C 149/18

Značky: alkythioalkanolů, výroby, způsob

Text:

...práce výhodný. Další analogické postupy chrání napr. patentní spisy Ger. Offen 2 108 902 Japan. Ko-kai 72, 34,217.Způsob podle vynálezu navazuje V pozitív.nim smyslu -na známý stav techniky. Podstata vynálezu spočíva na reakci sodné soli valkanthíolu, çpripravené in situ ze známé vi-z Org. Synth. Coll. Vol II, 411 /1943/ isothiourozniové soli obecného vzorce Il Nv kde R má shora uvedený význam, působeníjm-ąalkoholátu sodného v...

Způsob výroby racemické 2-(4-isobutylfenyl)-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270360

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Hájek Jiří, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Votava Vladimír, Kubáň Josef, Hampl František

MPK: C07C 53/134

Značky: výroby, kyseliny, racemické, 2-(4-isobutylfenyl)-propionové, způsob

Text:

...přidání roztoku hydroxidu se z rsakční směsi začne uvolňovat amoniak, který se jiná ve vodě a využije při neutrelizeci kyselých ví 3 Vžhikajícich po uvolnění kyseliny vzorce I ze eodná soli. Po dalších 5 až 10 hodinách zahřívání je hydrolýza ukončena /prakticky se zastaví vývoj amoniaku/ a z reakční směsi se oddostiluje přavážná část alkoholu. Potom se k reakční směsi přidá pozvolna 0,7 až l hmotnostní díl aromatickáho uhlovodíku...

Komplexující a leskutvorná přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 270099

Dátum: 13.06.1990

Autori: Čapoun Karel, Paleček Jaroslav, Olyšar Karel, Svoboda Jiří

MPK: C25D 3/56

Značky: komplexující, prísada, leskutvorná

Text:

...být stabilní při elektrolýze, ta. redukci (katoda), oxideci (anoda), musí býtlcompatibilní s ostatními aditivy, ktere Jsou pouäívánsubud Jednotlivá,nebo v kombinaci Jako prísady pro odstranění zrna a leskutvorná ćinidla, ta. nesmí působit nepŕíznivě na zařízení a ostatní aditíva, musí být relativně levné a dostupné s malou závislostí na konoentračním limitu a tolerancí ke koncontraoi Fe iontů, musí tvořit stabilní komplexy e Fe ionty v äirokám...

Způsob přípravy optických isomerů cis-2,2-dimethyl-3-(2′,2′-dihalovinyl) cyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270010

Dátum: 13.06.1990

Autori: Votava Vladimír, Tichý Miloš, Dvořák Dalimil, Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Kodeřábek Vladimír, Dolanský Vladimír, Závada Jiří, Paleček Jaroslav

MPK: A01N 53/00

Značky: isomerů, způsob, cis-2,2-dimethyl-3-(2',2'-dihalovinyl, optických, přípravy, cyklopropankarboxylové, kyseliny

Text:

...lze onadno rozložit na výchozi komponenty, např. zahřàtie na 25 až 100 °C popřipadé ze eniženého tlaku do 150 Pa, čiež ee zieké raceeická foraa kyeeliny vzorce I, kde X né vpřadu uvedený význea.Tinto poetupee ee tudiž doeéhna oddeleni receaické e opticky ektivni forey kyeeliny obecného vzorce I, přiceež na rozdil od doaud použivaných poetupo eo nevyžaduje přitoenoet poaocnég opticky aktivní eložky. Tato okolnoet je Jednie z novych...

Způsob výroby suprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269407

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paleček Jaroslav, Hampl František, Votava Vladimír, Svoboda Jiří, Žák Bohumil, Mostecký Jiří Akademik, Hájek Jiří, Dědek Václav, Veselý Ivan

MPK: C07D 333/22

Značky: způsob, suprofenu, výroby

Text:

...fenyi-2-thíenylketon(J. Drg. Chem. 11, 705 (1952), Rec. Trav. Chim. Pays-Bas gg, 1083 (1953 obecného vzorce II, kde X značí brom nebo n 1 troskup 1 nu pri teplotě 40 až 140 °C, s výhodou 00 až 100 UC,načež se po ukončené reakci reakční směs zředi 5 až 10 násobným množstvim ledové vody a surový d 1 estervzorce IV se ízoluje extrakci organickým rozpouštědlem, jako toluenem, benzenem, xylenem, chlorotormem. Po odpařeni rozpouštědia se na...

Způsob výroby hexahydro-4-acyloxymethyl-5-hydroxy-2H-cyklopenta/b/furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268616

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dolanský Vladimír, Staněk Jan, Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Žák Bohumil, Čapek Antonín, Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan

MPK: C07D 307/935

Značky: způsob, výroby

Text:

...ísopropyl- nebo butylacetátem,jehož spojené podíly se promyjí solankou a po vysušení anorganickým sušidlem se rozpouštědla odpaří. Krystalizací destilačního zbytku z alífatického uhlovodíku s 5 až 10 atomy uhlíku, s výhodou cyklohexanu, se získá krystalícký produkt ve vysoké čistotě (nad 95 podle stanovení pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie) a výtěžku nad 80 .Výhodou způsobu podle vynálezu je vedle jednoduchého provedení vysoký...

Způsob výroby 2-/4-/2-thenoyl/fenyl/-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268395

Dátum: 14.03.1990

Autori: Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Dědek Václav, Staněk Jan, Hájek Jiří, Hampl František, Paleček Jaroslav, Drahoňovský Jan, Votava Vladimír

MPK: C07D 333/16, C07D 333/22

Značky: způsob, kyseliny, výroby

Text:

...kyseliny vzorce , který je 23 Z. Z těchto důvodů jsou v touto provedení uvedene způsoby ekonomicky značné nevýhodné.Na tyto známé postupy navazuje způsob podle vynblezu, který spočíva v tom, že se na 4-fluorfenyl-Z-thienylkcton vzorce II působí 1,5 až 3 molârním přebytkem aníontu diethyl-methylnalonàtu generovaného působeníu hydridu sodného v prostředí aprotického dipolârního rozpouštědla na diethyl-nethyloalonát vzorce III při teplotě 80...

Leskutvorná přísada do niklovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267411

Dátum: 12.02.1990

Autori: Olyšar Karel, Paleček Jaroslav, Veselý Karel, Svoboda Jiří

MPK: C25D 3/18

Značky: lázni, prísada, niklovacích, leskutvorná

Text:

...a 0.01 až 2 g/1 glykolu nebo etheru obecného vzorce IIIkde R 1 a R 2 značí nezávisle na sobě vodík. methyl nebo ethyl a n je l nebo 2.Tato přísada obsahuje v kombinací se sacharlnem a allylsulfonanem látky dosud pro účely lesklého galvanického niklování neznáme a nepoužívané. Uvedená směs zlepšuje podstatně kvalitu niklového povrchu 1 jeho mechanické vlastnosti. ~Úbdobné účinky má také směs. která je předmětem vynálezu. Leskutvorná...

Leskutvorná přísada do niklovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267401

Dátum: 12.02.1990

Autori: Paleček Jaroslav, Veselý Karel, Svoboda Jiří, Olyšar Karel

MPK: C25D 3/18

Značky: lázni, niklovacích, leskutvorná, prísada

Text:

...vynález chráněný AU 238 923. kde je uváděna jako přfsada směs sestávajĺcĺ 2 kombinace polyethylenglykolů. solí 2-alkensulfonových kyselín a alkylpiridinium halogenidů. Známými složkami směsi jsou také sacharin a allylsulfonan sodný v kombinaci s dalšími sloučeninami. Výše uvedené nedostatky známých směsí odstraňuje a kvalitu povrchu podstatné zlepšuje leskutvorná organické přísada do niklovacích lázní podle vynálezu. která vedle známých...

Způsob výroby 4-(E)-3,3-alkylendioxy-4-(substituovaných)-1-butenyl/hexahydro-2H- cyklopenta/b/furan-2,5-diolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266916

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ledvinová Marie, Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Dolanský Vladimír, Píš Jaroslav, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Čapek Antonín, Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil

MPK: C07D 407/06, C07D 307/935

Značky: způsob, výroby

Text:

...který se odsaje a 1- až 3 krát se promyje výše uvedeným rozpouštědlem při teplotě O až-10 °C. Tímto postupem získané krystaly obsahují minimálně 92 produktu obecného vzorce I. Po odpaření matečních louhů k suchu je možné získat další podíl produktu pomocí jednoduchého provedení sloupcové filtraceVýhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení reakce a snadná izolace produktu i v provozních podmínkách. Malá spotřeba rozpouštědel značné...

Způsob isolace kyseliny hexandiové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266080

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav

MPK: C07C 55/02

Značky: hexandiové, isolace, způsob, kyseliny

Text:

...hlediska je vysoce lukrativni, neboř kyselina hexandiová představuje důležítou technickou surovinu. Doposud se dovâžela z oblasti nesoclalistice kých států. Také z ekologického hlediska přináší značné úspory a má podstatný Vliv na ozdravě nl životního prostředí.Způsob podle vynálezu je demonstrovân na několika příkladech provedení, která jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah předmětu vynálezu.Ke 100 ml původního...

Způsob přípravy tuhých solí sacharinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266010

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hampl František, Paleček Jaroslav, Kubeš Miroslav, Dlouhý Ivo, Svoboda Jiří, Hájek Jiří, Drahoňovský Jan

MPK: C07D 275/04, C07D 275/06

Značky: tuhých, sacharinu, způsob, přípravy, solí

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že se neutralizace provádí v pevné fázi půsohením uhličitanů nebo hydrogenuhličitanů amonných, alkalických kovů nebo alkalických zemin na kyselou formu sacharinu vzorce II V ekvimolárním poměru reagujících složek při současné homogenizaci směsi, popŕípadě V přítomnosti 2 až 20 hmot. vody, vztaženo na celkovou směs. Homogenizace se provádí při teplotě 5 až 40 QC po dobu 10 až 50 hodin dokud konverze kyselé formy...

Způsob výroby 9-oxoprostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265733

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dědek Václav, Kubelka Vladislav, Drahoňovský Jan, Votava Vladimír, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Dolanský Vladimír, Paleček Jaroslav, Čapek Antonín, Kozmík Václav, Veselý Ivan, Ledvinová Marie, Žák Bohumil

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, 9-oxoprostaglandinů, výroby

Text:

...spočíva v tom, žese na sloučeninu obecného vzorce II, kde R značí n-butyl-, 3-chlorfenoxy-, 3-trifluormethy 1 fenoxymskupinu, A značí vodík nebo ORZ skupinu, B značí OR 2 skupinu nebo vodík, přičemžplatí, jo-li A vodík, je B skupina ORZ, neho je-li A OR 2 skupina, pak B je vodík nebo společně A 4 B značí O/CH 2/no skupinu, kde n je 2 nebo 3, R 2 značí 1 «methoxybenzy 1 ~, tetrahydropyran-2-y 1-, tetrahydrofuran-2-y 1- nebo terciální...

Způsob výroby esterů 3-oxo-2H-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265560

Dátum: 13.10.1989

Autori: Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Šmíd Ivan, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Hampl František, Hájek Jiří

MPK: C07D 291/08

Značky: výroby, 3-oxo-2h-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu, způsob, esterů

Text:

...Po ukončené reakci se směs zpracuje shora uvedeným postupem.Jako organické rozpouštědlo je vhodné použit aromatické uhlovodiky jako například benzen,toluen, xylen nebo chlorbenzen. Jako kvarterni amoniové soli se výhodně použije tetrabutylamoniumhalogenidu jako chloridu nebo bromidu, nebo tetrabutylamoniumhydrogensulfátu nebo benzyltriethylamoniumchloridu. Při popsaném způsobu podle vynálezu se po 2 až 3 recyklech začne z vodné fáze...

Způsob výroby racemického 2-(4-isobutylfenyl)-propionitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265360

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hampl František, Votava Vladimír, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Šmíd Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Hájek Jiří

MPK: C07C 121/52

Značky: racemického, výroby, 2-(4-isobutylfenyl)-propionitrilu, způsob

Text:

...se tak, že ha l mol chloridu vzorce II rozpuštěném v aromatickém uhlovodík se působí 5 až 6 moly, s výhodou 4 moly kyanidu sodného ve formě 45 až 55 hmot. vodného roztoku v přítomnosti 0,02 až 0,2 molu, s výhodou 0,1 molu kvartérni amoniové soli jako katalyzátoru fázového přenosu» Reakce se provádí za íntenzívniho micháni při teplotě varu aromatického uhlovodiku a její průběh se sleduje pomoci plynově chromatografické analýzy. Po...

Biocidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264623

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kubelka Vladimír, Mikeš Ctirad, Kudibal Václav, Král Josef, Čapek Antonín, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Voldánová Marta, Kubín Jan

MPK: A01N 33/02, C11D 7/00

Značky: biocidní, prostředek

Text:

...ochranná látka. Neutrální tenzidy na bázi ethylenoxidovaných alkoholů nebo alkyl fenolů urychlují podstatným způsobem rozpouštění nečistot a napomáhají při tvorbě a stabilitě disperzí tvořených pevnými částicemi a dále doplňují dermálně profylaktickou složku. Kvarterní amoniové a fosfoniové soli zajiščují vysokou biocidní účinnost prostředku, zvláště proti qramnegativním bakteriím, neporušují však acidoresistentní mikroorganismy a působí i...

Estery 2-arylpropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263921

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 69/612

Značky: estery, kyselin, 2-arylpropionových

Text:

...Zvláště výrazná analgetická účinnost evropský patentwmný spis 166135 byla prokázána u 4-2-hydroxy-2-propyl-1-cyklohexenylmethylesteru kyseliny 2-G-methoxy-Z-naftyljpruopíonově, který mimo-to vykazuje 3 X vyšší tolerancí na gastrolntestinální trakt. V belgickêm pat. spisu 887 460 jsou chráněny estery polye 12thylenglykolů s arylpropionovými kyselinami se srovnatelnou účinnosti matečných kyselín, ale s protrahovanýmí účinky. Do stejné skupiny...

Estery arylalkanových kyselin s 1,3-diglyceridy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263920

Dátum: 12.05.1989

Autori: Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 69/612

Značky: jejich, 1,3-diglyceridy, způsob, arylalkanových, kyselin, výroby, estery

Text:

...2ale s podstatně nižším ulcerogenním účinkem 1/7 až 1/10 indomethacinu vedle menšího inhíbičeního účinku na biosynthesu prostaglandinů.Způsob výroby esterů arylalkanových kyselin s LB-diglyceridy obecného vzorce I,podle vynálezu spočíva v tom, že se na snadno dostupné substituované arylalkanové kyseliny obecného vzorce IIkde Ar a R 1 mají vpredu uvedený význam,ve formě halogenidu působí LS-diglyceridem obecného vzorce lllkde R má...

Triglyceridy 2-arylpropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262009

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří

MPK: C07C 69/30

Značky: triglyceridy, 2-arylpropionových, kyselin

Text:

...výhodné konverzese reakční aměs zředí vodou a produkt se extrahuje organickým rozpouštědlem například díchlormethanem, chloroformem, 1,2-dichlorethanem nebo toluenem, spojené organické podíly se promyjí zředěným roztokem minerální kyseliny, s výhodou kyseliny chlorovodíkové nebo sírová, vysuší se a odpaří. Získa se tak ester obecného vzorce I. hZpůsob podle vynálezu nevyžaduje nákladné provozní zařízení, pracuje s levnými a-dostupnými...

Způsob štěpení racemické směsi laktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261797

Dátum: 10.02.1989

Autori: Žák Bohumil, Eichler Pavel, Špaček Miroslav, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan

MPK: C07C 177/00

Značky: laktónu, štěpení, způsob, racemické, směsi

Text:

...na tenke vrstve nebo vysokotlaké kapulinové chtomatogrsfie. Po 8 až le hodinách, tj. po konverzi (1-izomeru vzorce Ib, se kątalyzátor oddšlípomocí filtracc nebo centrifugací a získaný roztok se přímo zprscuje technikou sloupcově chromutografie zo použití silikagelu. Eluce se provádi rozpouštědly poułitými při reukci,popžipndě ve směsi obsahující 2 až 5 i objemových methanolu nebo ethanolu. Prvá z eluovaných složek, ester vzorce...

Estery monosacharidů arylpropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261049

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří

MPK: C07C 69/33

Značky: kyselin, monosacharidů, estery, arylpropionových

Text:

...je současně i způsob jejich výroby. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se snadno dostupný halogenid kyseliny obecného vzorce IICH 3 kde Ar má shora uvedený význam, působí di-O-isopropylidenmonosacharidem, například 1,223,4-di-O-isopropy 1 iden-beta-D-gslaktopyranosou nebo 1,24,5-di-0-isopropyliden-beta-D~fruktopy~ ranosou za míohání při teplotě 0 až 40 °C v prostředí terciárního aminu, s výhodou pyridinu,tríethylaminu,...

Alkalický čisticí a desinfekční prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260924

Dátum: 12.01.1989

Autori: Voldánová Marta, Srb Karel, Čapek Karel, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Stibor Ivan

MPK: C11D 7/60

Značky: desinfekční, prostředek, alkalický, čisticí

Text:

...se dosáhne periodickým střídáním po jednotlivých pracovních cyklech s kyselým čisticím a desinfekčním připrsvkem.Zmíněný alkalický čistící à desinfekční prostředek se před použitím zředí zdravotné nezávadnou vodou, nejlépe demlneralizovnnou v poměru 0,5 l prostředku na 50 až 150 1 vody s výhodou 0,5 1 přípravku na 100 1 vody a čištění se provádí při teplotě 40 až 60 °C po qobu 10 až 20 minut. Po vypuštění roztoku se čištěná součást promyje...

Monoglyceridy arylpropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260735

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 69/30

Značky: arylpropionových, monoglyceridy, kyselin

Text:

...množství tł-dímethylaminopyrídinu podobu 1 až 12 hodin průběh re akce se sleduje pomocí Chromatografia na tenké vrstve).Po ukončení reakce se re~akční směs zředi vod-ou, extrahuje organickým ro-zpouštědlem jakodichlormethanem,chloroformem,Lz-diclhlorethanem nebo toluenem, spojené rorgaínické podíly se promyjí zředě 260735ným roztokem minerální kyseliny, s výho» dou kyseliny chlorovodikové nebo sírové,vysuší a odpaří. Ziská se tak ester...

Estery indomethacinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261333

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Kušková Ivana, Svoboda Jiří

MPK: C07D 209/32

Značky: estery, výroby, způsob, jejich, indomethacinu

Text:

...vrstvě. Po ukončení reąkce se reakční mě zředí vodou, promyje orqanickým rozpouštědlem jako dichlormetanem, chloroformem. 1,2-dich 1 oretanem, toluenem, spojené organické podíly se promyji vodou, nasyceným roztokom chloridu sodného, vysuši a odpařĺ. ziaká se tak ester obecného vzorce. Žvynález a jeho účinky jsou demonstrovány na několika příkladech, ktoré jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah vynłlezu.směs 35,7 g...

Estery arylalkanových kyselin s 1,2-diglyceridy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261332

Dátum: 12.01.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 69/612

Značky: estery, výroby, 1,2-diglyceridy, jejich, arylalkanových, způsob, kyselin

Text:

...kde Ar a R 1 mají shora uvedený význam, ve formě halogenidu působí 1,2-diglyoeridem obecnéhovzorce III RCOOŤHZ RCOOCH (III)kde R má shora uvedený význam,za míchání při teplotě reákční směsi 0 až 50 °C v prostředí terciárního aminu s výhodou pyridinu, triethylaminu, ethyldiisopropylaminu, popřípadě za přítomnosti katalytického množ ství 4-dimethylamino-, nebo 4-dibutylaminopyridinu po dobu 1 až 12 hodin. Průběh reakceje možné s 1 edovatpomocí...

Způsob redukce kyslíkatých sloučenin a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257579

Dátum: 16.05.1988

Autori: Weiser Otto, Drtina Jaroslav, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01C 1/24, C01C 1/22

Značky: síry, sloučenin, kyslíkatých, způsob, redukce

Text:

...technicky nerealizovatelné a ekonomicky nepřijatelné.Redukci kyslikatých sloučenin síry, zejména odpadnich siranů a aiřičitanů amonných a alkalických kovů řeší způsob podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se vodné roztoky síranů a siřičitanů katalyticky redukují vodíkem za vzniku najnižších oxidačních stupňů síry,elementární síry a sirovodíku. Katalytická redukce se provádí za teplot 250 až 450 °C, s výhodou při teplotě 300 až 400...

Způsob čištění (4-karboxybutyl)trifenylfosfonium bromidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256289

Dátum: 15.04.1988

Autori: Staněk Jan, Kubelka Vladislav, Špaček Miroslav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Veselý Ivan

MPK: C07F 9/28

Značky: způsob, 4-karboxybutyl)trifenylfosfonium, čištění, bromidů

Text:

...postupy jsou zvlaště z hygienického hlediska a možnosti zneužití /narkomanie/ nevhodnéNa tyto známé postupy navazuje V pozitivním smyslu způsob podle vynálezu, který výše uvedené nemýhody v podstatě odstraňuje. Podstata způsobu podle vynálezu spočívé v tom, že se technický /4-karboxybutyl/trifenylfosfonium bromid připravený podle AO 228 058 s obsahem nejvýše 93 až 98 hmot. rozpustí za horka V ethanolu nebo 2-propanolu. Po samovolném...

Způsob výroby derivátů 4-((4-R)-3-oxo-1-buten-1-yl)cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šmíd Ivan, Prošek Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Hájek Jiří, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav

MPK: C07D 307/935

Značky: derivátů, 4-((4-r)-3-oxo-1-buten-1-yl)cyklopenta(b)furan-2-onu, způsob, výroby

Text:

...směs okyselý 1 M kyselinou chlorovodíkovou nebo sírovcu, organické vrstva se oddělí a promyje vodou do neutrální reakce. Po odpaření rozpouštědel na vakuové odparce se získaný produkt čistí způsobem odborníküm známým, to je krystalizaci, frakční elucí nebo triturací alkoholem obsahujícím 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou ethanolem nebo 2-propanolem. Při reakci se jako aluminium tri-alkanolát s výhodou použije aluminium...

Způsob výroby cyklohexyl benzylkyanidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256044

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Londýn Miroslav, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří

MPK: C07C 121/66

Značky: benzylkyanidu, způsob, výroby, cyklohexyl

Text:

...odstraňují z odpadních vod.Na tyto známé postupy navazuje v positivním smyslu způsob podle vynálezu. Způsob výroby sloučeniny vzorce I elkylací benzylkyanídu cyklohexylbromidem v přítomnosti katalyeátoru na bezi kvarterní amoniové soli spočíva v tom, že se směs benzylkyanidu vzorce II, cyklohexylbromidu, kvarterní emoniové soli a cca 50 hydroxidu elkalického kovu a organického rozpouštědla míchá při teplotě 60 až 120 °C po dobu 2 až 8...

Způsob výroby prostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255172

Dátum: 15.02.1988

Autori: Staněk Jan, Špaček Miroslav, Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, způsob, prostaglandinů

Text:

...shora uvedený význam, rozpustí V nižším alkoholu (5 výhodou v metanolu) na 5 až 10 hmot. roztok, který se zředí vodou v poměru 31 až 11, přidá se výše specifikovaná pryskyřice Amberlyst 15 (1 až énáeobek hmotnosti výchozí sloučeniny) a směs se míchá nebo třepe při teplotě 20 až 50 °C. Průběh reakce se sleduje pomocí TLC analýzy až do prakticky úplného odstranění výchozí látky (obvykle během 2 až 6 hodin). Iontoměnič se odfiltruje a opakované...

Způsob rafinace dimethyl(2-oxoheptyl)-fosfonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255124

Dátum: 15.02.1988

Autori: Drahoňovský Jan, Kubelka Vladislav, Dolanský Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Špaček Miroslav, Čapek Antonín, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav

MPK: C07F 9/40

Značky: způsob, dimethyl(2-oxoheptyl)-fosfonátu, rafinace

Text:

...dostoupit na úroveň teploty místnosti, krystalická sůl se oddělí filtrací za vakua nebo odstłeděním (vhodná zejména pro draselnou sůl), promyje se malým množstvímrozpouštědla s výhodou stejného, jako bylo použito při vlastní reakci, matečný louh se oddělí, sůl se zpětně rozloží 1,1 až 1,5 ekvivalentem zředěné vodné kyseliny octové (14).Olejovitý podíl se extrahuje do organického rozpouštědla s výhodou 1,2-dichloretanu,extrakt se promyje...

Fosfoniové soli a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254474

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dědek Václav, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Votava Vladimír, Kozmík Václav

MPK: C07F 9/28

Značky: způsob, výroby, fosfoniové, jejich

Text:

...2 a 5 substit furanový kruh/, 15,8 q trifenylfosfinu, 60 ml toluenu a 0,6 ml dimetylforamidu byla zahřivána k varu 5 hodin. Průběh reakce byl sledovân pomoci 0 chromatografie A tenké vrstvě /chloroform/. Po ochlazení reakční směsi byly vyloučené krystaly odsáty, promyty 3 x 20 ml benzenu, vysušeny při teplotě 100 OC a tlaku 133 až 226 Pa. Bylo získáno 15,95 9 produktu, t.t. 219 až 221 °C. Identita produktu byla potvrzena pomoci spektrálních...