Ouzký František

Kompenzačný diferenciálny mechanizmus pre tri rovnaké pohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 245307

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ouzký František

MPK: F16H 13/00

Značky: rovnaké, pohony, diferenciálny, mechanizmus, kompenzačný

Text:

...mechanizmus podľa vynálezu v pohľade a obr. z ten istý mechanizmus v reze, pričom rovina rezu je rovnabežná s jeho osou.Kompenzačný diferenciálny mechanizmus podľa vynälezu sa skladá z troch vstupných kotúčov, vnútorného 1 prostredného 2 a vonkajšieho 3 pevne spojených o tri vstupné hrladele, vnútorného 4, prostredného 5 a vonkajšieho li. Medzi trecími plochami 11, 412 a 13 vstupných kotúčov 1, 2 a 3 sú uložené gule 7 tak, aby spojnice...

Zapojení pro rychlý převod proudu na napětí v tyristorových měničích

Načítavanie...

Číslo patentu: 221499

Dátum: 15.02.1986

Autori: Floriánek Jiří, Ouzký František

Značky: měničích, proudu, rychlý, napětí, tyristorových, zapojení, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátorů proudu tyristorových měničů a řeší zapojení pro rychlý převod proudu na napětí. Z čidla proudu vychází signál, který přichází do tvarovacího obvodu. Jedna půlvlna signálu přes tvarovací obvod ovládá dva sériově spojené monostabilní obvody. Druhá půlvlna přichází přes vstupní spínač do integrátoru, ve kterém se integruje. Po skončení této půlvlny se signál z výstupu integrátoru zapisuje přes převáděcí spínač do...

Zapojení pro paralelní napájení elektromagnetů ze zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224297

Dátum: 15.12.1985

Autor: Ouzký František

Značky: zapojení, paralelní, napájení, proudu, elektromagnetů, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro paralelní napájení elektromagnetů ze zdroje proudu, vyznačující se tím, že vstupní svorka (1) zapojení je spojena se zadávacím vstupem (021) řídicího bloku (2), jehož výstup (024) je spojen s prvním vstupem (031) tyristorového měniče (3), jehož první výstup (033), který je stejnosměrný, je spojen s jedním vývodem vinutí (10, 11) každého elektromagnetu, jehož druhý vývod je spojen přes přiřazenou pojistku (12, 13) jednak s jedním...

Zapojení pro analogově-frekvenční přenos signálu s kompenzací vlivu teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 223937

Dátum: 15.11.1985

Autori: Floriánek Jiří, Ouzký František

Značky: prenos, teploty, zapojení, analogově-frekvenční, signálu, kompenzaci, vlivů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro analogově-frekvenční přenos signálu s kompenzací vlivu teploty, vyznačující se tím, že svorka (1) vstupního signálu je spojena přes první teplotně závislý odpor (2) s prvním vývodem prvního vstupního odporu (3), jehož druhý vývod je spojen s invertujícím vstupem integračního zesilovače (5), s jedním pólem integračního kondenzátoru (4) a s jedním vývodem vybíjecího odporu (6), jehož druhý vývod je spojen s výstupem (103) spínače...

Zapojení pro vyhodnocení poklesu otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225978

Dátum: 01.07.1985

Autori: Řehoř František, Pavlové Ivan, Ouzký František

Značky: vyhodnocení, otáček, poklesu, motorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení poklesu otáček motoru, vyznačující se tím, že čidlo (2) snímače (1) otáček připojeného mechanicky ke snímanému motoru (11) nebo k tímto motorem (11) poháněné zátěži je spojeno přes tvarovací obvod (3) s nulovacím vstupem (051) integrátoru (5), jehož řídicí vstup (052) je spojen s výstupem (041) zdroje (4) stabilizovaného napětí a se druhým vstupem (062) komparátoru (6), přičemž první vstup (061) je spojen s výstupem...

Zapojení generátoru zapalovacích impulsů se společným oddělovacím transformátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225932

Dátum: 01.07.1985

Autor: Ouzký František

Značky: transformátorem, společným, impulsů, zapojení, zapalovacích, oddělovacím, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení generátoru zapalovacích impulsů se společným oddělovacím transformátorem, u kterého je zdroj impulsů vytvořen z monolitického integrovaného obvodu, vyznačující se tím, že společná vstupní svorka (16) zapojení je spojena s jedním vývodem termistoru (9), s emitorem tranzistoru (6) a se třetím řídicím vstupem (026) zdroje impulsů (2), jehož první řídicí vstup (024) je spojen přes dělicí odpor (4) se druhým řídicím vstupem (025) zdroje (2)...

Zapojení pro ovládání tyristorů s galvanickým oddělením

Načítavanie...

Číslo patentu: 225930

Dátum: 01.07.1985

Autor: Ouzký František

Značky: ovládání, oddělením, tyristorů, zapojení, galvanickým

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládání tyristorů s galvanickým oddělením, vyznačující se tím, že anoda tyristoru (11) je spojena s katodou nabíjecí diody (6), jejíž anoda je spojena přes nabíjecí odpor (5) s jedním vývodem omezovacího odporu (3), s emitorem spínacího tranzistoru (2), s katodou Zenerovy diody (4) a s jedním pólem kondenzátoru (8), jehož druhý pól je spojen s katodou omezovací diody (7) a s jedním vývodem řídicího odporu (9), jehož druhý vývod je...

Zapojení pro ovládání elektromagnetické spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225773

Dátum: 01.07.1985

Autori: Řehoř František, Ouzký František

Značky: elektromagnetické, spojky, ovládání, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládání elektromagnetické spojky, vyznačující se tím, že vstupní svorka (1) zapojení je spojena s prvním vstupem (031) bezpečnostního logického bloku (3) a současně se vstupem (021) ovládacího bloku (2), jehož výstup (022) je spojen se druhým vstupem (032) bezpečnostního logického bloku (3) a současně s řídicím vstupem (041) tyristorového měniče (4), jehož proudový vstup (042) je spojen s výstupem čidla (6) proudu a současně se...

Zapojení časového členu s dlouhou časovou konstantou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217942

Dátum: 15.12.1984

Autor: Ouzký František

Značky: časovou, konstantou, dlouhou, časového, zapojení, členu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatizace a řeší zapojen: časového členu s dlouhou časovou konstantou. Vstupní impuls se současně přivádí na tvarovací hradlo a na vstup integrátoru, který je tvořen analogovým operačním zesilovačem. Tento zesilovač je opatřen kladnou zpětnou vazbou, která je vedena přes Zenerovu diodu na vstup zesilovače. Po přivedení vstupního impulsu odblokuje vstupní hradlo integrátor, který začne integrovat. Po naintegrování na napětí...

Zapojení generátoru zapalovacích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217883

Dátum: 15.11.1984

Autori: Řehoř František, Ouzký František

Značky: generátoru, impulsů, zapojení, zapalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vytvořeno z monolitického integrovaného obvodu, který se napájí přes oddělovací transformátor tranzistorové dvojice, termistoru a optoelektronických vazebních členů. Posouvání zapalovacích pulsů se provádí změnou proměnného odporu, vytvořeného z tranzistorové dvojice a pevných odporů. Tranzistorová dvojice spolu s termistorem slouží k teplotní kompenzaci. Výstupní impulsy z monolitického integrovaného obvodu podle své polarity...

Zapojení pamětového obvodu pro zpracování signálu zapínacího a vypínacího tlačítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224066

Dátum: 01.10.1984

Autori: Ouzký František, Řehoř František

Značky: zapínacího, signálu, zpracování, tlačítka, vypínacího, paměťového, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení paměťového obvodu pro zpracováni signálů zapínacího a vypínacího tlačítka, u kterého se jako paměťového prvku využívá tyristoru, který se vypíná tranzistorem, vyznačující se tím, že kladná napájecí svorka /17/ je spojena s prvním kontaktem vypínacího tlačítka /16/ a s prvním kontaktem zapínacího tlačítka /1/, jehož druhý kontakt je spojen přes zapínací odpor /1/ s prvním vývodem zapalovacího odporu /2/ a s anodou zapínací diody /8/,...

Zapojení zapalovacího obvodu spínacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217799

Dátum: 15.08.1984

Autori: Ouzký František, Floriánek Jiří

Značky: zapojení, spínacích, prvků, obvodů, zapalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatizace a řeší zapojení zapalovacího obvodu pro spínání tyristorů a triaků. Triak se zapaluje pomocí generátoru, tvořeného oscilátorem s transformátorovou zpětnou vazbou. Řídicí obvod triaku je galvanicky oddělen od ovládacího vstupu. Oscilátor je napájen z oddělovacího obvodu, který je ovládán klopným obvodem. Hodinový vstup klopného obvodu je buzen synchronizací napětí, ke které je ve fázi s napájecím napětím triaku....

Zapojení pro spouštění indukčního motoru přepínačem hvězda-trojúhelník

Načítavanie...

Číslo patentu: 217110

Dátum: 01.08.1984

Autori: Ouzký František, Řehoř František, Bučko Rudolf

Značky: hvězda-trojúhelník, zapojení, přepínačem, indukčního, spouštění, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro spouštění indukčních motorů přepínačem hvězda-trojúhelník. Vynález se týká spouštění motorů s řeší za pojení pro přepínání z hvězdy do trojúhelníku v závislosti na velikosti proudu odebíraného indukčním motorem. Velikost odebíraného proudu se měří v napájecích přívodech motoru a převádí se na stejnosměrný napěťový signál. Ten se v komparátoru po rovnává s nastavenou požadovanou hodnotou. Když překročí skutečná hodnota proudu...