Ott František

Zařízení pro automatické uvolňování koníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260573

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tůma Zdeněk, Ott František, Holec Miroslav

MPK: B23B 23/00

Značky: automatické, zařízení, koníku, uvolňování

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje podělný řez koníkem a obr. 2 příčný řez.Na tělese koníku łg je upevněna dvouramenná páka ł, otočně uložená na čepu 3. Konec horního ramena páky ł zasahuje do dráhy pohybu pinoly ii, která je na obr. 1 V přední poozê. Ke konci dolního ramena páky L je připojen seřizovací šroub łł, který je v-dotyku 3 koncom lišty-3. Lišta 3, uložená podélně v tělese upínaci lišty 1, je...

Zařízení pro elektronické ovládání výsuvu pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 260572

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ott František, Holec Miroslav, Tůma Zdeněk

MPK: B23B 23/00

Značky: zařízení, výsuvu, pinoly, ovládání, elektronické

Text:

...A je umístěna pružina Q, na kterou tlačí matice 1, s níž je spojene odměřnvací zařízení §. Matice 1 je zajištěna na opačné straně proti vysunuti pojistkou 2. Čep gg pojiščuje matici 1 proti otočení, přičemž je umožněn podélný posuv v drážce łł pinoly Q, jež je zajištěna proti otočení čepem łg. Čep 33, spojený s pinoli 3 a pohyhujícz se v podélné drážce Ag koníku Ä, nase desku gł 3 přestavinelnými narážkami łâ a snínačem dráhy łg. Na...

Zařízení pro natáčení nástrojové hlavy obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255430

Dátum: 15.03.1988

Autori: Holec Miroslav, Ott František, Oplatek František, Nemec Ján

MPK: B23B 29/24

Značky: stroje, nástrojové, hlavy, obraběcího, natáčení, zařízení

Text:

...s vačkou ll, pevně spojenou s volnou částí lg zubově spojky a menší kladky lg se třemi západkami gg a třemi západkami gg, ježjsou posuvně uloženy V otvorech na obvodu volné části lg zubové spojky proti rohatce gg.Pevná část li zubové spojky, stejně jako rohatka 39, jsou upevněny na neznázorněném tělese revolverové hlavy obráběcího stroje. vlastní nástrojová hlava lg je pevně spojena s volnou částí lg zubové spojky, jež je odpruženým čepem...

Zapojení asynchronního elektromotoru pro pohon stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234319

Dátum: 01.03.1987

Autor: Ott František

MPK: H02P 7/40

Značky: elektromotorů, stroje, asynchronního, zapojení, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení asynchronního elektromotoru pro hlavní pohon obráběcího stroje, napájeného z třífázové sítě, umožňujícího kromě své hlavní funkce také pootáčení ozubených převodů za účelem dořazování rychlostí otáček vřetena,posuvů a jemné pootáčení vřetena za účelem jeho polohování. Vynález řeší problém dořazování rychlostí otáček vřetena a posuvů v případech, kdy přesouvaná ozubená kola do sebe nezapadnou. Zapojením podle...

Zapojení asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233404

Dátum: 15.08.1986

Autor: Ott František

MPK: H02P 5/28

Značky: asynchronního, elektromotorů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení asynchronního elektromotoru pro hlavní pohon obráběcího stroje, napájeného z třífázové sítě, umožňujícího kromě své hlavní funkce také pootáčení ozubených převodů za účelem dořazování rychlostí otáček vřetena, posuvů s jemné pootáčení vřetena za účelem jeho polohování. Řešeným problémem je dořazování rychlostí otáček vřetena a posuvů v případech, kdy přesouvaná ozubená kola do sebe nezapadnou. Úloha je vyřešena...

Způsob ovládání elektromagnetu, zapínajícího zubovou spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229321

Dátum: 01.03.1986

Autori: Chaloupka Jan, Ott František

MPK: F16D 27/00

Značky: zubovou, elektromagnetů, ovládání, zapínajícího, způsob, spojku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob ovládání elektromagnetu, zapínajícího zubovou spojku, pomocí elektrického zapojeni, zejména zubovou spojku programově řízeného vrtacího stroje. Účelem vynálezu je zajistit spolehlivé zapínání zubové spojky elektromagnetem. Dosahuje se toho pomocí vhodného elektrického zapojení tak, že se v první fázi zdvihu elektromagnetu, zahájené povolen k jeho sepnutí, sníží jeho síla, např. zařazením odporu nebo diody do jeho...

Způsob výroby imidazobenzodiazepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246100

Dátum: 16.01.1986

Autori: Schirner Rolf, Ott František

MPK: C07D 487/04

Značky: výroby, způsob, imidazobenzodiazepinů

Text:

...V dimethylformamidu, hexamethyltriamidu fosforečné kyseliny, dimethylsulfoxidu, tetrahydrofuranu nebo nějakém cla 1 ~ ším vhodném organickém rozpouštědle a v prítomnosti báze, která je dostatečně silně bázická, aby vytvořila z esteru isokyanoctové kyseliny vzorce Vi aniont. ako báze jsou vhodné alkoxidy alkalických kovů, jako methoxid sodný, nebo terobutoxid draselný,hydridy alkalických kovů, jako hydrid sod~ ný, amldy alkalických kovů,...