Oravec Július

Napätím riadený oneskorovací obvod v pikosekundovej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 269560

Dátum: 11.04.1990

Autori: Červeň Juraj, Kukuča Roman, Oravec Július, Vághová Klára

MPK: H03K 5/159

Značky: napätím, oneskorovací, pikosekundovej, riadený, obvod, oblastí

Text:

...až stoviek ps, pričom umožňuje dosiahnut velmi vysokú stabilitu nastaveného oneskorenie a jeho jemnú, plynulú reguláciu jednosmerným riadiacim napätia s prevodovou konätantou rádovo desiatky ps/V. vyššia účinkom obvodu je aj jeho jednoduchosć a velmi dobrá reprodukovatelnost.Na prilolenon výkrese je znázornená schéma zapojenia oneskorovacieho obyodu podla vynáiezu a to pre konkrétny pripad oneakorovania impulzov kladnej polarity.Oneskorovaci...

Generátor výkonových solitónových impulzov v pikosekundovej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 257811

Dátum: 15.06.1988

Autori: Červeň Juraj, Oravec Július, Kukuča Roman, Véghová Klára

MPK: H03K 5/01

Značky: pikosekundovej, solitónových, výkonových, generátor, oblastí, impulzov

Text:

...ps, posúva hranicu maximálnych okamžitých výkonov do oblasti desiatok až stoviek W, výrazne zjednodušuje štruktúru obvodov využitím nelineárnej bariérovej kapacity varikapov, čím sa dosiahne nová vyššia kvalita tvarovacích a prenosových vlastností generátora, rozširuje sa spektrum jeho aplikácií v exponovaných pikosekundových technikáoh. Veľkou výhodou generátora solitónových impulzov je aj to, že v porovaní s generátorom na báze diôd s...

Nízkoimpedančné nelineárne vedenie s varikapovou výplňou a minimálnym parametrom článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254027

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kukuča Roman, Červeň Juraj, Oravec Július, Véghová Klára

MPK: H03K 5/12

Značky: nelineárne, varikapovou, článků, parametrom, výplňou, vedenie, nízkoimpedančné, minimálnym

Text:

...amplitúdou 30 V podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom,že na upravenú časť varikapov so sprístupnenými čipmi je pripevnené spájkou pásikové vedenie tvorené dvomi medenými fóliami na dielektrickej podložke.Pokrok riešenia podľa vynálezu je v tom,že novou konštrukciou umožňuje tvarovanie nárazovej elektromagnetickej vlny so strmosťou hrany 105 V/s a okamžitým výkonom 102 W, zmenšuje objemové rozmery v.oči feritovým vedeniam lüz-krát, umožňuje...

Sposob tvarovania výkonových solitónových impulzov v pikosekundovej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254013

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kukuča Roman, Oravec Július, Véghová Klára, Červeň Juraj

MPK: H03K 5/01

Značky: výkonových, impulzov, solitónových, pikosekundovej, tvarovania, spôsob, oblastí

Text:

...na báze integrovaných obvodov sú veľmi malé výkony, ktoré V optimálnych aplikáciach nepresahujú rádovo stovky mW. Spôsoby na báze diöd s nahromadeným náhojom sú výkonovo priaznivejšie, avšak opakovania frekvencia tvarovaných impulzov nepresahuje stovky kHz.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob tvarovanie výkonových solitónových impulzov v pikosekundovej oblasti využitím javov tvarovania nárazových a solitónových elektromagnetických vĺn,...

Spôsob nedisipatívneho tvarovania obdĺžnikových impulzov nárazových elektromagnetických vĺn na feritovom vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232792

Dátum: 15.01.1987

Autori: Véghová Klára, Oravec Július

MPK: H03K 5/08

Značky: vedení, spôsob, nedisipatívneho, impulzov, nárazových, elektromagnetických, tvarovania, feritovom, obdĺžnikových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu tvarovania podľa vynálezu spočíva v tom, že časť feritového vedenia sa ponechá v magnetickom režime so spontánnym počiatočným stavom bez predmagnetovania, druhej časti sa vnúti počiatočný magnetický stav pomocou predmagnetujúceho prúdu s opačnou polaritou, než je polarita tvarovaného impulzu nárazovej vlny. Vynález môže byť použitý vo vedecko-technických odboroch ako je experimentálna jadrová fyzika, meracia technika...

Elektroakustický číslicový rovinný snímač súradníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 222855

Dátum: 15.03.1986

Autori: Oravec Július, Kočiš Štefan

Značky: snímač, súradníc, elektroakustický, číslicový, rovinný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti elektroakustických metód snímania rovinných objektov a rieši elektroakustický číslicový snímač súradnic. Jeho podstata je v tom, že pozostáva zo snímacích mikrofónov umiestnených v rovine, z akustického budiča a z troch zosilňovačov, z troch komparátorov, z troch bistabilných obvodov, z troch hradiel, z troch čítačov, z procesora, z dvoch displeyov, zo zdroja impulzov a generátora hodinových impulzov.

Feritové vedenie na tvarovanie a prenos nárazových elektromagnetických vĺn veľkých výkonov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218635

Dátum: 01.06.1985

Autori: Véghová Klára, Oravec Július

Značky: elektromagnetických, veľkých, prenos, výkonov, feritové, vedenie, nárazových, tvarovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši meranie a sledovanie nárazovej nanosekundovej vlny vysokého napätia. V podstate pozostáva z miniaturizovaných kondenzátorov tvorených periodickou štruktúrou systému elektród, kontinuálnou elektródou a dielektrickou doskou, navzájom sériovo spojených feritovými toroidálnymi cievkami. Vynález môže byť využitý vo vedeckotechnických odboroch, ako experimentálna jadrová fyzika a meracia technika....

Závěsný přípravek k vertikální přepravě křehkých a relativně tenkých deskovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239234

Dátum: 15.05.1985

Autori: Eelko Michal, Véghová Klára, Oravec Július, Sekerka Vladimír

MPK: B66C 1/48

Značky: tenkých, deskovitých, závěsný, relativně, krehkých, přepravě, materiálů, přípravek, vertikální

Text:

...s timto zdvojeným rámem v podélné rovíně souměrnosti jeho ukládacích žlabů. Rovněž je na tomto závěsněm přípravku podstatné, že na konstrukcí jeho nosného nástavce a v blízkosti koncových zarážek ukládacích žlabů jsou pevná oka pro případné manipulační šňůry či lana. Závěsný přípravek podle vynálezu je však charákteristický i podstatnými znaky detailního provedení jeho součástí. a to tím, že jeho ukládaci žlaby jsou ve svých úložných...

Elektroakustický číslicový priestorový snímač súradníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 214290

Dátum: 01.06.1984

Autori: Oravec Július, Kočiš Štefan

Značky: snímač, súradníc, číslicový, priestorový, elektroakustický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti elektroakustických metód snímania súradníc a rieši priestorové snímanie súradníc rádove jednotiek centimetrov až jednotiek metrov. Jeho podstata je v tvare a usporiadaní mikrofónov do osí súradnicového systému a jeho počiatku. V tomto priestore je umiestnený ešte akustický budič. Mikrofóny a budič sú guľového, alebo miniatúrneho tvaru. Vynález je znázornený ne pripojenom výkrese na obr. 1.