Olšák Miloň

Univerzálny zapustený zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278534

Dátum: 10.09.1997

Autori: Wagner Jan, Olšák Miloň, Chovanec Stanislav, Hendrych Jaromír

MPK: E05B 63/08

Značky: univerzálny, zapustený, zámok

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny zapustený zámok má teleso, ktoré je tvorené skrinkou (1), čelom (2) a krycím plechom (3). V skrinke (1) a krycom plechu (3) sú vytvorené protiľahlé kľúčové otvory (12) na bezpečnostnú vložku. Do kľúčových otvorov (12) sú vložiteľné výstupky (19) bočných stien (20) kľúčovej vložky (16, 17, 18). Bočné steny (20) dosadajú na vnútorné plochy vystupujúcich prelisov (13) skrinky (1) a krycieho plechu (3). Obvod vystupujúcich prelisov (13)...

Univerzálny zapustený zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1308

Dátum: 04.12.1996

Autori: Chovanec Stanislav, Hendrych Jaromír, Wagner Jan, Olšák Miloň

MPK: E05B 15/14, E05B 63/08

Značky: zámok, univerzálny, zapustený

Text:

...pevnom čape vedenáZ prostrednictvom svojho priechodného vodiaceho výrezu Q ka 5. Čapzápad 1 je uložený v protiľahlých otvoroch skrinkyastou z čela 2 telesa zámku. Medzi prednou stranou ćapu1 a prednou stenou priechodného vodiaceho výrezu Q je v priechodnom vodiacom výreze Q umiestnená tlačná pružina Q, ktorá dotlačuje západku Q do základnej polohy, v ktorej klinovitáV západke § je ďalej vytvorený priechodný zvislý výrez g, do ktorého zasahuje...

Lanová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278503

Dátum: 17.06.1992

Autor: Olšák Miloň

MPK: F16G 11/02

Značky: svorka, lanová

Zhrnutie / Anotácia:

Lanová svorka pozostáva z čeľuste (1), upínacieho strmeňa (2) a dvojice matíc (4,4') s poistnými podložkami (3,3'). Čeľusť (1) svorky tvorí výlisok v podobe nosníka s priečnym prierezom roztvoreného U s plochým dnom (6). Dno (6) čeľuste je uprostred svojej dĺžky v mieste uloženia zvieraného lana (5) vybavené priečnym zaobleným prelisom (7) smerom dovnútra nosníka. Na vypuklý zaoblený povrch (8) prelisu (7) nadväzujú zaoblené dná priečnych...

Automobilový zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: 278358

Dátum: 15.01.1992

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B66F 3/08

Značky: zdvihák, automobilový

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka automobilového zdviháka tvoreného dvoma dvojicami protiľahlých a v rámci dvojice zhodných ramien (3, 4) a (5, 6), ktoré sú kĺbovo uložené v ložisku (12), matici (11), na hornom čape (7) podpierky (1) a na spodnom čape (8) pätice (2). Pätica (2) zasahuje svojimi výstupkami (9) do vnútorných plôch spodných ramien (3, 5) a hrany (10) týchto výstupkov (9) majú sklon zodpovedajúci dovoleným vychýleniam zdviháka od zvislej osi.

Univerzální paletizační vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 269645

Dátum: 11.04.1990

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: B65D 19/06

Značky: paletizační, univerzální, vozík

Text:

...výřezy o šíř ce větší, než je výška palety. Hlavní výhoda unlverzalního paletizačního vozíku spočívá v jeho jednoduché pře,měně na různé výšky vrstev přepravovaného materiálu pomocí nastavení palet a upevněníčepů do některých zvolených otvorů. Při dopravě rozměrnějších materiálů, kdy je zapotřebí značné vzdálenosti mezi jednotlivými paletani je možno palety z vozíku odebrat,stejně tak pri nízkých vrstvúch lze palety do vozíku dodatečně...

Spouštěcí brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 268356

Dátum: 14.03.1990

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: F16D 65/02

Značky: brzda, spouštěcí

Text:

...brzdy podle vynálezu spočívá v tom, že povlak umělé hmoty ve šroubových plochách šrouboveho segmentu, který je ve styku s kovovým povrchem šroubových ploch unášecího kola podstatné snižuje vzàjemný koeficient třeni, a tím zvyšuje axiàlni silu vyvozenou na těchto šroubovych plochách a take výsledný brzdný moment a celkovou bezpečnost brzdy. Další výhodou tohoto provedení je, že pružná vrstva umělé hmoty vyrovnàvá vzájemné geometrické...

Jednonosníková kočka pro šikmé dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267112

Dátum: 12.02.1990

Autor: Olšák Miloň

MPK: B66C 11/16

Značky: jednonosníková, dráhy, šikmé, kocka

Text:

...zpětného působení břemene. Při stoupání vzhnru Je brzda vyŕazena z činnosti,protože odpružená západke přeekakuje přes zuby rohatky e není nutná vynakládat zvýšenou sílu na pojezd. Pokud má dráhe opačný sklon, pak stačí kočku přetočít na spodní přírubě o 1 eo°, abybyl volný pojezd směrem vzhůru a brzda účinkovala při ejiždění.Na výkroeu je znázorněn přiklad provedení Jednonosnikově kočky pro šikmě dráhy s ručnim pohonem podle vyná 1 ezu,a to...

Bezpečnostní zámek vnějších dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 266798

Dátum: 12.01.1990

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír, Wagner Jan, Chovanec Stanislav

MPK: E05B 23/00

Značky: vnějších, bezpečnostní, dveří, zámek

Text:

...a zvýšená spolehlívost těchto bezpečnostních kompletů.Na výkrese je znázorněn příklad provedení bezpečnostního zámku vnějších dveří podle vynálezu a to na obr. 1 v zadním pohledu a na obr. 2 je boční pohled B částečným řezem v místě uzamykacího systému a na obr. 3 příčný řez v místě závory.Bezpečnostní zámek vnějších dveří eestává ze skřínky 1 3 čelem g a víkem 1, mezi kterými je uložen střelkový mechanísmus 5 e otevírací pákou Ž a ořechem §....

Závěs trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265412

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/00

Značky: lešení, trubkového, závěs

Text:

...má ve svém středu vytvořen příčný otvor, ve kterém je navařen hák z kruhové oceli, zasahující svým zahnutým koncem pod tuto vodorovnou trubku,jejíž délka je větší, než šířka upínací spojky.Výhoda závěsu trubkového lešení podle vynálezu spočívá v tom, že ji lze upínat na kterou~ koliv část svislé stojiny, jejíž rozpěrné namáhání je větší než namáhání ohybom vodorovnýoh příček. Na hák je pak možno při koordinovaném umístění těchto závěsů...

Univerzální řehtačkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265261

Dátum: 13.10.1989

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: B66D 3/14

Značky: systém, řehtačkový, univerzální

Text:

...tělesem, na obr. 3 koncová část závěsného třmenu se zavěšeným článkovým řetězem, na obr. 4 je částečný podélná řez tělesem zvedáku s řetězovým hřídelem pro válečkový řetěz, na obr. 5 je příčný řez tímto tělesem a na obr. 6 koncová část závěsného třmenu s válečkovýn řetězem. Univerzální řehtačkový zvedák aestává z tělesa ł, ovládací páky g 8 reverznín mechanísmem, spouštěcí brzdy umístěné uvnitř tělesa l zvedáku, západky 3 této brzdy uložené...

Jednonosníková kočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265191

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B66C 11/16

Značky: kocka, jednonosníková

Text:

...se svými čelními plochami o vnitřní plochu dvojitých bočnic,přičemž matice bočnic přesahují svým vnějším osazením přes vnější plochu bočnic, zatímco šířka vnitřního osazení těmto matic je menší, než tlouščka stěny hočnic. VVýhoda jednonosníkové kočky podle vynálezu spočívá v tom, že matice našroubovaná na vnitřní části příčníku vyvozuje na vnitřní části bočnic v místech kritiokého průřezu tlakové napětí, kterým se částečně eliminuje tahové...

Jednonosníková kočka s ručním pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265127

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň, Dušek Otto

MPK: B66C 11/16

Značky: jednonosníková, ručním, pohonem, kocka

Text:

...než tlouštke pláštü bočnic.Výhodou jednonosníkové kočky s ručním pohonem podle vynálezu je, že mezi bočnicemi tvoŕenými plochými rovnoběžnými plášti, jsou v ose jejich spodní části otočné uložený matice se shodným závitem, do kterých jsou odpovídajícími závity našroubovány oba konce příčníku. otáčaním šestihranu, který je umístěn ve vnitřní mezeře bočnic, se dají seřizovat nezávisle na sobě obě bočnice a je tak možné eliminovat při...

Diferenciální kladkostroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265098

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B66D 3/12

Značky: kladkostroj, diferenciální

Text:

...2, které jsou spojeny okrajovými vodítky řetězu Q, středo vým vodítkem 3 a příčníkem 5 závěsného háku Q. V nábojích boč nic ł, g jsou na kuličkových ložiskách 1 uložsny ořechy §, § mající ve svém středu umístěn čtyřhranný čep 2, na jehož převislých koncích jsou uložena ozubená kola łg, łg s rozdílným počtem zubů, zabírající do ozubení~středového hřídele łł uloženého v ložiskách g,ig středové části bočnic ł, g. Na středo vém hřídeli je...

Řetězový kladkostroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265018

Dátum: 12.09.1989

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: B66D 3/12

Značky: řetězový, kladkostroj

Text:

...hmotnosti dosáhnout výsoké pevnosti tělesą etím í optimální bezpečnosti při jeho provozu.Na výkresu je znázorněn příklad provedení řetězového kladkostroje podle vyná 1 ezu,a to na obr 1 v podélném osovém řezu, na obr. 2 je pohled na ozubený převod po eejmutí krytu a na obro 3 je přičný řez středové části kladkoetroje.Řetězový kladkostroj sestává z tělesa ł s okrajovými čelnímí stenami g, Q. Čelní stěna 3 na straně převodu má vytvořen otvor...

Rámové trubkové lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264917

Dátum: 12.09.1989

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 1/14

Značky: rámové, trubkové, lešení

Text:

...zástaveb, pomocných lešení nebo jiných stavebné montážních prací, s výhodou pak pro užití jako lešení pomocná, podpřrná apod. Toto lešení je výhodné jak z hlediska nižších materiálových náročnosti na stavební jednotku, ale také pro netradiční řešení,že vodorovné příčky základniho ránm slouží zároveň jako žebřík při výstupu do jednotlivých pracovních plošín podlaží.Na výkrese je znázorněn příklad provedení jednoho modulu rámového trubkového...

Nastavovací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264407

Dátum: 14.08.1989

Autori: Škréta Karel, Olšák Miloň, Vlasák Svatopluk, Hovorka Jaromír, Fišer Luděk

MPK: E04G 7/20

Značky: nastavovací, spojka

Text:

...tak 1 vysoké nároky na přesnost výroby.Uvedený problém spojování truhek menších velikosti řeší nestavoveoí spojka podle vynáležu,jejíž podstate spočívá v tom, že obě ramena, tvorená plochými tyčemi, mají na svých stykových plochách s vnitřními stěnemi upínnných trubek provedeno sešikmení a pohyblivé upínecí rameno má vytvořen závit pro šroub, přičemž osové vzdálenosti mezi dutinami upínaných trubek a vnějšími plochami ramen jsou...

Přenosné zařízení pro střihání článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262312

Dátum: 14.03.1989

Autori: Maralík Aleš, Olšák Miloň

MPK: B23D 29/02

Značky: prenosné, zařízení, stříhání, článkových, řetězů

Text:

...stříhání. Podstatnou výhodou je, že u menších prüřezů řetězů se střihají oba průřezy článku najednou a u větších průřezů se prostřihuje pouze jedna strana článku řetězu a dalším pohybem páky dochází k vybočení přestřižené části článku, takže přestřižený článek se lehce vyjme. Pro střihání je zapotřebí minimálního prostoru a zařízením se dá stříhat články o průřezu ó 5 mm do 16 mm a to v jakékolivNa přiloženém výkresu je schematicky...

Montážní kladka trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262027

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 5/04

Značky: lešení, montážní, trubkového, kladka

Text:

...otvor pro hlavu šroubu. Hlavní výhoda montážní kladky trubkoveho lošení podle vynálezu spočívá v tom,že kladku svým speciílním závěsem je možno jednoduchým způsobem upnout na kteroukoliv vodorovnou trubku lešení,není nutne její dodatočné zajištování pomocí závěsů nebo dalších pojistných prvků. Tím ee podstatné zkrátí montážní časy trubkových konstrukcí a zároveň je zajištěna optimální bezpečnost při manipulacích s břemeny.Na výkrese je...

Mechanický klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261932

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vožda Vilém, Olšák Miloň

MPK: A01G 23/08

Značky: klín, mechanicky

Text:

...a hřebenovou tyčí, jsou převzaty ze aeriově vyráběného hřebenového zvedáku, k jehož spodní části je upevněn mechanismus klínu. Ozubený převod hřebenověho zvedáku-je méně náchylný na nečistoty, méně poruchový a zaručuje dlouho dobou spolehlivou funkci, kterou známé podobné klíny na hydraulickém principu postrádají. zásadní výhodou je opatření pružných plochých jazyků řadou čepů, které se při své funkci zatlačí do dřevní hmoty a zabraňují...

Upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261050

Dátum: 12.01.1989

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 7/12

Značky: spojka, upínací

Text:

...a výška čelní stěny menší než délka vodicich drâžek. Hlavní výhoda upínací spojky podle vynálezu spočívá v tom, že jazýček je dokonale zajištěn proti uvolnění nebo vypadnutí z tělesa spojek. To je umožněno zářezy vytvořenými na jednom konci jeho opěrné plochy, které nedovolují axiálnímu posunu a následnému vypadnutí. Montáž jazýčku se provádí obvyklým způsobem,do předehnutého tělesa upínací spojky se tím rozdílem, že se nejdříve do vodicích...

Upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260941

Dátum: 12.01.1989

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 7/12

Značky: upínací, spojka

Text:

...tělesa upínací spojky, přičemž vzdálenost hran obou hran je menší, než vzájomná vzdálenost vnitřních stěn bočníc tělesa.Hlavní výhoda upínací spojky podle vynálezu spočíva jednak v tom, že jazýček je tvořen obdélníkovým zakřiveným výliskem bez okrajových výstupků, čímž je jednak zjedncdušen jeho tvar, ale také dochází k ñspoře materiálu. velkou výhodou je pak zjednodušení tělesa upínací spojky, kde není nutná provádět vodicí drážky, které...

Způsob povrchové ochrany článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259188

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: C23C 22/07

Značky: povrchové, ochrany, článkových, způsob, řetězů

Text:

...součet doby noření e fostátování nesmí překročit 40 minut.Hlavní výhoda povrchové ochrany ölánkových řetězů podle vynálezu spočívá v tom. že krystalický charakter foafetizeční vrstvy umožňuje vázat jednotlivé molekuly nilikonového oleje tek,že tento vnikne během krátké doby do pőrovité vrstvy fosforečnenu zinečnetého, ani zeneohá nepovrchuřetčzu jakékoliv stopy typického konzervečního pro-atředku e zároveň vytváří při této reakci äedomodrý...

Zadlabací zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258798

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hendrych Jaromír, Chovanec Stanislav, Wagner Jan, Olšák Miloň

MPK: E05B 25/02

Značky: zámek, zadlabací

Text:

...nálitek opírající se o vnitřní stěnu základního plechu, přičemž čep i nálitek tvoří se závorou jeden celek.Výhody zadlabacího zámku podle vynálezu spočívají v tom, že jednoduchý pravoúhlý ohyb podélné okrajová stěny základního plechu i okrajová ohyby víka vytváří vnitřní uzavřený prostor obdélníkového tvaru optimální velikosti bez jeho zmenšení okrajovými přechody, do kterého je možno výhodné umístit vnitřní mechanismus zámku. Jeho vyšší...

Prahová spojka montovatelné dveřní zárubně

Načítavanie...

Číslo patentu: 256997

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hovorka Jaromír, Kubovčík Ján, Wojnarová Anna, Galambošová Oľga, Olšák Miloň

MPK: E06B 1/70

Značky: dveřní, montovatelné, zárubně, spojka, prahová

Text:

...závitových otvorech jsou našroubovány šrouby zasahující svými hlavami do podélných drážek čelních stěn stojky i čelních stěn prahového profilu.Výhoda prahové spojky montovatelné dveřní zárubně spočívá v tom, že její spojení se stojkami je bez vnějších přírub nebo jiných vyčnívajících částí. Úchytky vymezují případné výrobní nepřesnosti montážních otvoru, jejichž upevnění ve dvou párech drážek vytváří kloubové uložení prahové spojky a umožňuje...

Tažný vozík se vzduchovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256976

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čtvierka Alfréd, Pařenica Jaroslav, Olšák Miloň

MPK: E21F 13/04

Značky: tažný, vozík, motorem, vzduchovým

Text:

...je menší, než vnitřní vzdálenost obou ložisek.Výhoda tažného vozíku se vzduchovým motorem podle vynálezu je zejména V tom, že vzduchový pohon motoru neznečisčuje pracoviště V omezených důlních podmínkách. Tažný vozík se vyznačuje jednoduchosti, minimálními vnějšími rozměry i nízkou hmotnosti. Oboustranný přímý pohon pojezdovýoh kol se vyznačuje značným záběrovým momentem.Další výhoda tažného vozíku spočíva v tom, že již přímo na tento...

Dveřní zárubeň s bezpečnostními kotvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256230

Dátum: 15.04.1988

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír, Visnar Jaroslav, Putniorz Josef

MPK: E06B 1/60

Značky: zárubeň, bezpečnostními, dveřní, kotvami

Text:

...dveřní zárubne s bezpečnostními kotvami podle vynálezu spočívá V tom, že v místech exponovaných namáhání zárubní V oblasti závěsů a zámkových otvorů jsou umístěny kotvy a to tak, že zpevňují tyto části zárubní tak, že tvoří jednolitou část spolu s okolním zdivem. Další výhoda dveřní zárubně s bezpečnostními kotvami spočívá v tom, že jejich upevnění jak k zámkovým krytům, tak také k upevñovacím křídlům závěsů je provedeno pouze...

Vážicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255938

Dátum: 15.03.1988

Autori: Suchánek Evžen, Olšák Miloň

MPK: G01G 5/06

Značky: zařízení, vážicí

Text:

...vzdur chové.bub 1 iny,.které se při těchto rázech stlačují, plní tak funkci tlumičů a nepřenášejí se dále na tenzometrické snímače. Tím je příznivě ovlivněna životnost tenzometríckých snímačů ívyhodnocovací aparatury, Na výkresu je znázorněn příklad provedení vážícího zařízenísnímecích hydraulických válců. s potrubím, na obr 3 nárys e na obr. 4 bokorye rámu 5 tenzometrickými snímači a sekundárními válci v řezu V místě seřizovacích šroubů a...

Jednonosníková kočka se vzduchovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255415

Dátum: 15.03.1988

Autori: Olšák Miloň, Pařenica Jaroslav, Čtviertka Alfréd

MPK: E21F 13/02

Značky: kocka, motorem, vzduchovým, jednonosníková

Text:

...otvory pro upevňova~ cí šrouby vzduchového motoru. Na vnitřních spodních plochách obou bočnic jsou s výhodou umístěny lišty, na jejichž hornich plochách je uložen příčník upevněný zároveň k těmto bočnícím svými čelními plochami šrouby.Hlavní výhoda jednonosníkové kočky se vzduchovým motorem podle vynálezu spočívá v její jednoduchosti, kdy úpravou jedné z bočníc je umožněno použití standardního vzduchového motoru shodného jako u zdvihově...

Koncová upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254612

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/12

Značky: upínací, koncová, spojka

Text:

...že V bočnicích tělesa jsou vytvořeny ploché drážky s vnějším zaoblením,které je větší než poloměr upínací trubky, uložené v ose těchto bočnic současně e opěrkou. přičemž délka těchto plochých drážek je větší anebo shodná s rozvinutou délkou opěrky.Hlavní výhoda koncové upínací spojky podle vynálezu spočívá V tom, že sila vyvozená upínacím šroubem nezpůsobuje ohybové, ale jenom tahové napětí jednotlivých průřezů bočnic,které je možno...

Nastavovací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254522

Dátum: 15.01.1988

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 7/08

Značky: spojka, nastavovací

Text:

...a vnější obdélníkovou plochou segmentu je mezera, jejíž profil má tvar kruhové úseče.Výhody nastavovací spojky podle vynálezu spočívají v tom, že styková plocha segmentu je rozložena do čtyř stykových míst, které zaručují statickou určitost spojení i V případě nepřesného geometrického tvaru přilehlých obloukú segmentů a vnitřního otvoru trubky.Další výhoda tohoto druhu nastavovací spojky je ta, že obdélníkové rovnoběžné plochy obou segmentu...

Podpěra hromosvodového vedení plochých střech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254446

Dátum: 15.01.1988

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04D 13/14

Značky: hromosvodového, podpera, střech, plochých, vedení

Text:

...je vnější průměr pružnćht) kroužku. Na straně odvrácenć od sedla je prstenec opatřen přítlačnou plochou upravenou-proti boční stěně zápichu.Výhodou kuželky podle vynálezu je, že její ipružné uložení na tčlese umožní vyrovnal nesou~ osost vedení tělesa a těsnicí kuželovć, plochy, a to i při malých osových silách působících na kuželku. Další výhodou je, že v případě poškození lze prstenec a pružný kroužek snadno vyměnit.Nacpřipojenćm výkrese je...

Spojka nadpraží a stojky montovatelné dveřní zárubně

Načítavanie...

Číslo patentu: 254397

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wojnarová Anna, Olšák Miloň, Hovorka Jaromír, Galambošová Oľga, Kubovčík Ján

MPK: E06B 1/52

Značky: zárubně, dveřní, spojka, nadpraží, montovatelné, stojky

Text:

...nejměně dvě kuželová zahloubení,zasahující do odpovídajících zahloubení vnitřní obvodové boční plochy stojky a spojená šrouby V horní části přesahuje částečně vnitřní dutiny nadpraží, přičemž hlavy šroubů leží pod úrovnívnitřní obvodové plochy stojky.Výhoda spojky nadpraží a stojky montovatelné dveřní zárubně podle vynálezu, spočíváv tom, že zvyšuje stabilitu spojení tím, že s nadpražím tvoří jeden tuhý celek, její přesazená boční...

Montovatelná vchodová zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 254396

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wojnarová Anna, Hovorka Jaromír, Olšák Miloň, Kubovčík Ján, Galambošová Oľga

MPK: E06B 1/52

Značky: montovatelná, vchodová, zárubeň

Text:

...Jednoduché nastavení pohyblivé výztuhy pomocí vhodného nástroje umožňují manipulační otvory protilehlé zámkovým nebo montážním otvorům stojek.Na přiloženém výkrese je zňázorněn příklad provedení montovatelné vchodové zárubně podle vynálezu a to na obr. 1 v celkovém pohledu, na obr. 2 je podélný řez v místě výztuh, na obr. 3 příčný řez výztuhami v místě manipulačních otvorů a na obr. 4 je pohled na část vnitřní stěny zárubňové stojky v místě...

Zařízení ke zvedání a převážení pacientů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253861

Dátum: 17.12.1987

Autori: Olšák Miloň, Hrabánková Vlasta

MPK: A61G 7/00, A61G 1/00

Značky: zařízení, zvedání, převážení, pacientů

Text:

...ä přibližuje tak manipulační plošinu na minimální vzdálenost od pacienta.Na výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení ke zvedání a převážení pacientů a to na obr. 1 V náryse, na obr. 2 v püdoryse, na obr. 3 je podélný a na obr. 4 příčný řez zvedacím mechanismem.Zařízení ke zvedání a převážení pacientů podle vynálezu sestává z vozíku tvořeného dvojicí příčných nosníků l opatřených vhodnými stavěči l k zajištění stabilní polohy při...

Montovatelná vchodová zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 251641

Dátum: 16.07.1987

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E06B 1/14

Značky: montovatelná, vchodová, zárubeň

Text:

...měrných tlaků ve etykových místech.Rozpěrná vložka uložená v dutině výztuhy v místech nebezpečných prdŕezů obou svíslých stojek se opírá o čelní stěnu ostění dveŕního otvoru a zabraňuje tak posuvu zarubně při núsilném páčení.Kombinací Výltuhä 5 ľ° 3 Pěľné vložky se tedy zabraňuje jak posuvu na ostění dveřního otvoru, tak také její deformeci, čímž je na potŕebnou míru zvýěena pevnost í bezpečnost montovatelných zérubní, které jsou pak vhodné i...

Zařízení k přesnému stříhání otevřených profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251285

Dátum: 11.06.1987

Autori: Regel Fryderik, Orszulík Stanislav, Olšák Miloň

MPK: B23D 23/00

Značky: otevřených, přesnému, profilů, stříhání, zařízení

Text:

...na obr.1 v základní poloze obou nožů před začétkem stříhání, na obr. 2 prvé fáze střihu horníi spodní vodorovné plochy, na obr. 3 ve fázi, kdy je horní nůž ve své koncové uvrati, na obr. 4 v konečné fézi dostřihu spodním nožom. Na výkrese II je na obr. 5 celkové uspořádání zařízení, na obr. 6 stříhecí nástroj v náryse, na obr. 7 v půdoryse a na obr. 8 vodicíZařízení k přesnému stříhéní otevřených profilu sestávé ze stojanu , na kterém je s...

Stavěcí mechanismus pákového převodu dveřního zavírače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239057

Dátum: 01.06.1987

Autori: Stanjura Eduard, Olšák Miloň

MPK: E05F 3/22

Značky: mechanismus, převodů, zavírače, stavěcí, pákového, dveřního

Zhrnutie / Anotácia:

Stavěcí mechanismus pákového převodu dveřního zavírače je umístěn v otočné ose koncového ramene páky a nastavitelného táhla a tvořen stavěcím šroubem, uloženým v otvoru koncového ramene páky a našroubovaným do závitu koncového kloubového ramene nastavitelného táhla, mezi jejímiž vnitřními čelními plochami je umístěna třecí lamela, na které se vyvozuje axiální silou stavěcího šroubu brzdný moment, překonávající moment zavíračové pružiny, přičemž...