Olejník Vincent

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260370

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vysoký Ladislav, Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Oleárnik Miroslav, Miškoc Anton, Lichvár Milan, Juhás Stanislav

MPK: C07C 47/055

Značky: formaldehydu, výroby, katalyzátore, spôsob, metanolu, oxidačnou, dehydrogenáciou, striebornom

Text:

...striebra SU 358 310, PL 122 783, US 4 416 215, US 4424 397, EP 0003 348 pripravené rôznym spôsobom, prípadne striebro povrchovo modifikované PL 117 567, GB 2121787, US č. 1 968 552, DE 3 143 704, EP 0 079 490 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín GB 2 086 763 alebo striebro V kombinácii s prechodnými kovmi tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín US 4 005...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260369

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vysoký Ladislav, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Miškoc Anton, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Butkovský Ľudovít, Oleárnik Miroslav

MPK: C07C 47/055

Značky: striebornom, dehydrogenáciou, metanolu, katalyzátore, výroby, oxidačnou, formaldehydu, spôsob

Text:

...Striebro GB 2 121787, DE číslo 3143704, EP 0079 490, PL 117 567, US č. 1968 552 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí or» ganických kyselín GB 2086 753, prípadne striebro v koncentrácii s prechodnými kovmi, tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných. solí organických kyselín US číslo 4 005 049.Katalyzátor, striebro nanesené na pemze ako aj kryštaliclté striebiro sa môže používal aj po tzv. chemickej...

Spôsob spracovania alkoholovej frakcie z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270520

Dátum: 12.07.1990

Autori: Guba Gustáv, Piskla Štefan, Lichvár Milan, Kavala Miroslav, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Filadelfy Ivan

MPK: C07C 29/132

Značky: cyklohexanonu, alkoholovej, spracovania, spôsob, výroby, frakcie

Text:

...m 3 žu byť na noaičoch, euapendované, ekeletcvé, typu Raney a pod. Najvýhodnejšie je použitie katalyzátorov v pevnom löžku, ked spravidla sa pri ich použití nevyžaduje následné delenie pevnej a kvapalnej fázy. Uvádzané teplotové rozmedzie 90 až 200 °C, e výhodou 130 až 140 °C, ako aj tlak 0,3 až 6 MPa nepredstavujú kritické ohraničenia. Vyššie množstvo vodíka posúva rovnováhu v prospech tvorby hydrogenovaných produktov, ale...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vanko Milan, Komora Ladislav, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Komorová Eva, Bindas Ján, Molnár Gabriel

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: získavania, podielov, cyklohexanolu, cyklohexanonu, spôsob, vyššievrúcich

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Molnár Gabriel, Komora Ladislav, Bindas Ján, Vanko Milan, Olejník Vincent, Komorová Eva, Lichvár Milan, Juhás Stanislav

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: výrobe, spracování, vznikajúcich, vyššievrúcich, cyklohexanolu, spôsob, podielov, získavania, hydrolýzou, cyklohexanonu

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Spôsob výroby monoacylesterov až hexaacylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269017

Dátum: 11.04.1990

Autori: Střešinka Jozef, Jurečeková Emília, Macho Vendelín Člen Korešpondent Čsav, Rendko Tibor, Kolesár Ján, Ambrož František, Jureček Ľudovít, Olejník Vincent, Lichvár Milan

MPK: C07C 67/08

Značky: hexaacylesterov, výroby, spôsob, monoacylesterov

Text:

...aj hydroxykyseliny, získaných 2 tzv. alkalických vôd je možné uskutočňovať pretržita, nepretržite i polopretržite.Ďalšie podrobnejšie údaje 0 uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanônu a/alebo cyklohexanolu kata 1 ytlckou.oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vody (2 expandéra odpadných vôd...

Spôsob výroby repelentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266264

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lichvár Milan, Ilavský Ján, Olejník Vincent, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mravec Dušan

MPK: A01N 31/00

Značky: repelentu, spôsob, výroby

Text:

...katalytického účinku zlúčenin kobaltu, alebo dooxidáciou ozčnom, oxidmi dusíka a kyselinou dusičnou, čim sa spravidladosiahne ešte vyššia koncentrácia dikarboxylových kyselín.Donörom alkoholu alebo zmesi alkoholov sú jednak individuálne alkoholy C 2 až C 8, najmä n-butanol, izobutanol, n~amylalkohol, ale tiež zmesi alkoholov vznikajúce ako hlavný alebo vedľajší produkt petrochemických procesov. Takým je napr. hlavný produkt, aĺe tiež...

Zmesný kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266119

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ambrož František, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Bratský Daniel, Braunsteiner Michal, Franta Štefan, Fehér Pavol, Olejník Vincent, Bučko Miloš

MPK: C10L 1/18

Značky: komponent, motory, spôsob, zážihové, palív, přípravy, zmesný, kyslíkatý

Text:

...kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory podľa vynálezu tedy obsahuje od 10 do 95 hmot. uhľovodíkovej frakcie s destilačným rozmedzím v intervale teplôt od 20 do 230 °C, od 0,7 do 58 hmot. alifatických alkoholov C 2 až C 6, od 0,04 do 32,1 hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,06 do 16,3 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,03 do 36,7 hmot. cyklických ketônov C 5 6. kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory je vnímavý na...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Jesenský Ján, Hronec Milan, Chocholáček Ľudovít, Juhás Stanislav, Záremba Emanuel, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Džamba Peter, Miškovič Tibor, Futrikanič Jozef, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Banhedyi Erich, Kováč Pavol, Tomčík Kazimír, Olejník Vincent, Barta Stanislav, Košuth Jaroslav, Bakoš Ján, Lichvár Milan, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, zmesí, cyklohexanonu, zariadenie, získavanie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Magur Ján, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Mihočko Peter, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Ambrož František, Hronec Milan, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Olejník Vincent

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanón, oxidácie, cyklohexanol, zvýšenia, spôsob, selektivity, cyklohexanu

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Bakoš Ján, Ambrož František, Košuth Jaroslav, Sabadoš Július, Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Záremba Emanuel, Banhedyi Erich, Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: kvapalnej, cyklohexanu, zariadenie, oxidáciu, selektívnu, fáze

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ambrož František, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Hronec Milan, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, výroby, cyklohexanolu, spôsob

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Futrikanič Jozef, Záremba Emanuel, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Jesenský Ján, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Hronec Milan, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Hlinšťák Karol, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, cyklohexanaolu, zariadenie, výrobu

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Ambrož František, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, zmesí, spôsob, výroby

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Záremba Emanuel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, spôsob, výroby, cyklohexanonu

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Ambrož František, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Kováč Pavol, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Záremba Emanuel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: selektívnu, cyklohexanu, oxidáciu, zariadenie

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Košuth Jaroslav, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Bakoš Ján, Olejník Vincent, Futrikanič Jozef, Kolesár Ján, Banhedyi Erich, Ambrož František, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Mikula Oldřich

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, cyklohexanonu, cyklohexanu, oxidáciou, cyklohexanolu, výroby

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Sabadoš Július, Ždenyi Mikuláš, Futrikanič Jozef, Ambrož František, Olejník Vincent, Jesenský Ján, Chocholáček Ľudovít, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Barta Stanislav, Záremba Emanuel, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, oxidácie, cyklohexanu, selektívnej

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob výroby konzervačného a/alebo silážneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260772

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rendko Tibor, Olejník Vincent, Jurečeková Emília, Střešinka Jozef, Macho Vendelín, Ambrož František, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Jureček Ľudovít

MPK: A23K 3/03

Značky: silážneho, prostriedku, spôsob, konzervačného, výroby

Text:

...a konzervačných prostriedkov.Ďalšie podrobnosti spôsobu podla tohto vynálezu .ako .aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu katalytickou oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vo-dy z expandéra odpadných vôd DZ-107 vo v.ýrobni PS-103, pozostávajúca prevažne z vodného roztoku súdnych solí karboxylo-vých kyselín C 1 až...

Sposob spracovania živičnatých zlúčenín z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259263

Dátum: 17.10.1988

Autori: Filip Bohumil, Olejník Vincent, Chovanec Ján, Stavorovský Ivan, Host Miroslav

MPK: C07C 49/657, C02F 11/06

Značky: cyklohexanonu, výroby, spracovania, spôsob, živičnatých, zlúčenín

Text:

...výroby v priebehu 0,5 až 12 hodín, pri teplote 30 až 130 °C, za stálej homogenizacie do spracovatelnej formy známymi postupom.Zmes organických odpadov vo vzajomnom hmot. pomere 1 0 až 0,4 0 až 0,5 tvoria destilačné zvyšky z procesu kyslej hydrolýzy esterov za súčasného oddestilovania cyklohexanolu z cyklohexanónu a ostatných zlúčenín prchajúcich s vodnou parou pri teplote 140 až 200 °C a tlaku 0,5 až 1,4 MPa,upravených na obsah vody 3...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258698

Dátum: 16.09.1988

Autori: Oleárnik Miroslav, Butkovský Ľudovít, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 47/058

Značky: metanolu, spôsob, výroby, dehydrogenáciou, formaldehydu, oxidačnou

Text:

...zlúčenioa (US 4198 351.Plynná zmes pripravená v sytiacom zariadení s výhodou zbavená mechanických nečistôt, pripadne kvapiek DE 2 114 370 sa prehrieva na- tepllotu 360 až 390 K a prechádza katalytickým lôžko-m o teplote 8231 023 Kelvinla. Katalyzátor môže byť uložený v kontaktnom koši DE 2173 938, DE 2545104,US 2 745 722, alebo na kovovej podložka priamo na trúbkovnici výmennika tepla DE 1642 S 155, CS 225 301, CS 227155). Uloženie...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Ambrož František, Olejník Vincent, Sabadoš Július

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: spôsob, cyklohexanol, cyklohexanu, cyklohexanón, oxidácie

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Sposob výroby formalínových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257817

Dátum: 15.06.1988

Autori: Juhás Stanislav, Bodajla Michal, Butkovský Ľudovít, Oleárnik Miroslav, Olejník Vincent

MPK: C07C 47/04

Značky: výroby, roztokov, spôsob, formalínových

Text:

...používanými priemyselnými a studničnými vodami sa do produktu zanáša kal a nežiadúce soli najmä vápnika a horčíkavo forme prechodnej resp. trvalej tvrdosti týchto vôd, čo tiež spôsobuje nežiadúce nánosy na teplovýmenných plochách.Takto pripravené formalínové roztoky majú v äalšich, a to najmä V špeciálnych syntézách a aplikáciach obmedzené použitie. Ak sa použije ochladený parný kcndenzát, ako skrápacie médium, ktorý tieto...

Spôsob absorpcie organických zlúčenin z odplynov procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Ambrož František, Olejník Vincent, Gaško Pavol, Barňák Štefan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: procesu, spôsob, odplynov, cyklohexanu, zlúčenín, organických, absorpcie, oxidácie

Text:

...Vplyvom opakovaného tepelného namáhania pomerne malého množstva absorbenta, ktoré vyplýva zo spôsobu jeho regenerácia sa tvoria tzv. tažké zlúčeniny, zanašajúce absorpčný systém a zhoršujúce jeho účinnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo organických zlúčenín v odplynoch. Výmena adsorbenta sa privádza len jednorazovo, po dosiahnutí parametrov a vlastností, kedy je toto opatrenie nevyhnutné. Prevážnú časť uvedených nevýhod možno...

Těleso průlezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242807

Dátum: 01.04.1988

Autori: Štepita Rastislav, Olejník Vincent, Juhás Stanislav

MPK: E02D 29/14

Značky: těleso, průlezu

Text:

...z vrchního a spod ního válce tělesa průlezu, jejichž styčné ploch jsou šikmo seříznuté. Spodní válec tělesa průlezu je opatřen po obvodu stěny osazovacími otvory pro upevnění pomocí zámků na vrohní kraně nosné konstrukce.W 242 an 7 Výhodou zařízení podle vynálezu je zjednodušení technologiepostupu osazování snímatelněho víka průlezu s ohladom na sklona výšku komunikace. Není bezpodmínečně nutné vyjímat.oe 1 é těleso průlezu za účelem...

Sposob spracovania odpadných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254679

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lichvár Milan, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Tereščák Ignác, Chocholáček Ľudovít, Bindas Ján, Host Miroslav, Ambrož František, Čorný Jozef

MPK: C02F 11/14, C02F 11/06

Značky: odpadných, produktov, pentaerytritolu, spracovania, spôsob, výroby

Text:

...a hydrogenuhličitanu sodného, ktorú možno vo lĺorme roztoku alebo po získaní kryřtalickej sódy použiť na zražanie vápnika v odpadných produktoch výroby pentaerytritoiu.Zmes vytvorená s roztokom kyselín a esterov, ako odpadného produktu z výroby cyklolierzanónu najmä hydroxykapronouvá, kapronvova, iadipová . . . sa môže poiąžiľ tiež pri opal-ovaní odpadnýchswodných solí »C 3 až C 6 monvoukarboxylových kyselín z výroby cyklohexanónu,...

Způsob výroby opticky aktivních.alfa. -aminokyselin z racemických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240818

Dátum: 01.01.1988

Autori: Matanin Ján, Olejník Vincent, Ambrož František, Chovanec Ján, Lichvár Milan

MPK: C12P 13/04

Značky: opticky, výroby, aminokyselin, aktivních.alfa, způsob, racemických, směsi

Text:

...nebo bromkyanem.Vyná 1 ezje určen k přípravě opticky aktivních àminokyselin štěpenímracemátů pomocí imobilisované aminoacylasy s použitím vysoce hospodárného postupu,který lze provádět v laboratorním mčřítku v mikromolovém nebo v milimolovém objemu. Zpracovávat lze směsi racemátů aminokyselín značených stabilnimi ísotopy nebo racemické směsi radioaktívních či neproteinogennich aminokyselín stejně jako proteinogenních aminokyselín V...

Sposob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254040

Dátum: 17.12.1987

Autori: Olejník Vincent, Oleárnik Miroslav, Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít

MPK: C07D 471/18

Značky: krystalického, spôsob, hexametyléntetramínu, sušenia

Text:

...hexametyléntetramínu.Pri štúdiu týchto problémov sa ukázalo,že riešenie prevažnej časti nevýhod vyplývajúcich z doteraz používaných skrápacíchmédií pri sušení kryštalického hexametylén tetramínu, ako aj zníženie znečisťovania odpadných vôd z tejto výroby, možno dosiahnut postupom podľa predmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je spôsob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu,oddeleného od suspenzie získanej kryštalizačným zahusťovaním...

Sposob spracovania destilačných zvyškov z procesu rektifikačnej rafinácie cyklohexanón-cyklohexanolovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253921

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ambrož František, Olejník Vincent, Halko Miron, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Filip Bohumil

MPK: C07C 49/303

Značky: destilačných, rektifikačnej, spôsob, procesu, rafinácie, cyklohexanón-cyklohexanolovej, zmesí, zvyškov, spracovania

Text:

...hydrolýzy so sodnými solami m-onokarboxyiových kyselín C 5 až Ce.Najdôležitejšie výhody postupu podla vynálezu predstavuje zvýšenie produkcie cyklohexanónu a zníženie mernej spotreby benzénu.Bližšie výhody postupu podľa vynálezu ilustrujú nasledujúce príkladyZ procesu rektifikačného čistenia zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu od tzv. ľahkých zlúčenín l-pentanol, hexanal, l-butanol, cykltopentanol, cyklojpentanón a ďalšie a ťažkých...

Spôsob dohrievania bauxitových suspenzií pri vylúhovaní oxidu hlinitého z bauxitov hlinitanovým rozkladným lúhom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245504

Dátum: 15.12.1987

Autori: Olejník Vincent, Juhás Stanislav

MPK: C01F 7/04

Značky: bauxitových, rozkladným, lúhom, hlinitého, suspenzií, dohrievania, bauxitov, spôsob, oxidů, hlinitanovým, vylúhovaní

Text:

...vstupe do dohrievacej časti je aspoň 210 °C, pri rýchlosti toku suspenzie v za sebou zapojených rürach od 1 III/S do 4 m/s a pri lokálnom tepelnom zaťažení rúr do hodnoty 50 000 W/mz.Výh-ody vynálezu sú v jednoduchom a účinnom dohrievaní suspenzií pri vylúhovaní bauxitu V rúrach pri zabezpečení takýchpodmienok dohrevu, aby nedošlo k nadmernému prehriatiu rúr, k nadmernej tvorbe nárastov a k upchávaniu rúr, čoho sa dosiahne tým, že predohriata...

Spôsob spracovania vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245502

Dátum: 15.12.1987

Autori: Miškoc Anton, Oleárnik Miroslav, Olejník Vincent, Juhás Stanislav

MPK: C07C 55/02, C07C 49/403

Značky: produktov, výroby, spôsob, vedľajších, cyklohexanonu, spracovania

Text:

...bez-odpadová výroba cyklohexanónu oxidáciou cyklvohexánu.Spôsob oxidácie vedľajších produktov z výroby cyklonhexánu ukazujú ďalej uvedené príklady, pričom samozrejme len dokladajú avšak nevymedzujú predmet vynálezu.Do prietowčného reaktora valcovitéhno tvaru, opatrenéhio miešadlom, rúrkuovou vostavbou na vyhrievanie a chladenie, prívodom surovín a odberovým potrubím pre produkty, o objeme 420 m 1 sa privádza 17,8 g . h vedľajších...